Ewch i’r prif gynnwys
Michael Corr

Mr Michael Corr

Darlithydd mewn Pensaernïaeth | Arweinydd Modiwl Dylunio Blwyddyn 3

Ysgol Bensaernïaeth

Email
CorrM1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 70990
Campuses
Adeilad Bute, Rhodfa'r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3NB

Trosolwyg

Cyfrifoldebau

Mae Michael Corr yn ddarlithydd ac yn arweinydd modiwl ar gyfer dylunio ym mlwyddyn 3. Ar hyn o bryd mae'n ymgymryd â PhD trwy ymarfer mewn pensaernïaeth a chynllunio trefol yn Academi Celfyddydau Estonia yn Tallinn, fel rhan o ADAPT-r, rhaglen PhD ledled Ewrop. Mae Michael wedi bod yn ymarfer ac yn addysgu pensaernïaeth a dylunio trefol ers dros 10 mlynedd. Cyn ymuno â'r WSA roedd Michael yn ddarlithydd yn y CASS yn Llundain, RMIT Melbourne ac Ysgol Pensaernïaeth MIDAS yn Chennai ac mae wedi bod yn feirniad gwadd ledled y DU ac yn rhyngwladol.

Cyn hynny, Michael oedd cyfarwyddwr canolfan bensaernïaeth Gogledd Iwerddon, lle bu'n gyfrifol am gomisiynu sawl prosiect pensaernïaeth, celfyddydau ac ymchwil ar draws y rhanbarth ac yn rhyngwladol. Roedd yn uwch ddylunydd trefol gyda Design for London yn Awdurdod Llundain Fwyaf, yn gyfrifol am gyflawni Menter Mannau Mawr y Maer a chynghori sefydliadau cyhoeddus a phreifat ar draws y brifddinas ar brosiectau adfywio mawr. Yn fwyaf diweddar, roedd Michael yn gyfarwyddwr prosiectau yn Publica, ymgynghoriaeth yn Llundain, gan arwain y gwaith o ddylunio prosiectau parth cyhoeddus yng ngorllewin Llundain gan weithio gyda chleientiaid y sector preifat a'r sector cyhoeddus.

Mae'n gyd-sylfaenydd yr ymarfer pensaernïaeth a dylunio trefol Pie a chyfarwyddwr presennol Sult. (www.sult.ie)

Cyhoeddiad

2024

2023

Erthyglau

Monograffau