Ewch i’r prif gynnwys
Dorottya Cserzo  BA, MA, PhD, FHEA

Dr Dorottya Cserzo

(hi/ei)

BA, MA, PhD, FHEA

Cydymaith Ymchwil, CASCADE

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Email
CserzoDC@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 70137
Campuses
sbarc|spark, Ystafell 03.14, Heol Maendy, Cathays, Caerdydd, CF24 4HQ
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n Gydymaith Ymchwil yn y Ganolfan Ymchwil a Datblygu Gofal Cymdeithasol Plant (CASCADE). Ar hyn o bryd rwy'n gweithio ar brosiect sy'n gwerthuso canlyniadau'r gwasanaeth ar gyfer plant sy'n cael eu camfanteisio yn droseddol a ariennir gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. Nod y prosiect yw creu astudiaethau achos manwl o brofiadau byw pobl ifanc o lwybrau gwasanaeth, darpariaeth a chanlyniadau a gamfanteisiodd yn droseddol bum mlynedd cyn derbyn atgyfeiriadau a hyd at 2 flynedd ar ôl.

Rwy'n arbenigo mewn dadansoddi ansoddol (dadansoddiad disgwrs amlfoddol, grŵp ffocws a dulliau cyfweliad). Yn flaenorol, rwyf wedi bod yn rhan o brosiectau ar addysg feddygol a chyfathrebu digidol. Rwy'n cyfrannu at addysgu yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol trwy ddarlithoedd gwadd, gweithdai a goruchwyliaeth.

Cyhoeddiad

2022

2021

2020

2016

 • Kantara, A., Singh, J. N. and Cserzo, D. eds. 2016. Downscaling culture: revisiting intercultural communication. Cambridge: Cambridge Scholars.
 • Kantara, A., Singh, J. N. and Cserzo, D. 2016. Introduction. In: Singh, J. N., Kantara, A. and Cserzo, D. eds. Downscaling Culture: Revisiting Intercultural Communication. Cambridge: Cambridge Scholars, pp. 1-10.

Adrannau llyfrau

 • Kantara, A., Singh, J. N. and Cserzo, D. 2016. Introduction. In: Singh, J. N., Kantara, A. and Cserzo, D. eds. Downscaling Culture: Revisiting Intercultural Communication. Cambridge: Cambridge Scholars, pp. 1-10.

Cynadleddau

Erthyglau

Llyfrau

Monograffau

Ymchwil

Cyn hynny, roeddwn yn Gydymaith Ymchwil yn Uned Caerdydd ar gyfer Ymchwil a Gwerthuso mewn Addysg Feddygol a Deintyddol (CUREMeDE). Yn CUREMeDE cynhaliais ddadansoddiad ansoddol (adolygiadau llenyddiaeth, cyfweliadau a dadansoddiad grŵp ffocws) ar brosiectau sy'n archwilio proffesiynoldeb mewn deintyddiaeth, rheoleiddio gofal iechyd, a hyfforddiant meddygon teulu yng Nghymru. Cyhoeddwyd canfyddiadau'r prosiectau hyn yn y British Dental Journal a BMC Health Services Research, gyda chyhoeddiadau pellach ar y gweill. Mae fy mhrofiad yn CUREMeDE hefyd wedi fy ysbrydoli i gyfrannu at Gwneud Ymchwil Ar-lein, adnodd dulliau ymchwil ar-lein a gyhoeddwyd gan SAGE.

Cwblheais fy PhD mewn Iaith a Chyfathrebu yn y Ganolfan Ymchwil Iaith a Chyfathrebu ym Mhrifysgol Caerdydd yn 2019. Roedd fy ymchwil doethurol ymhlith y cyntaf i astudio defnydd domestig o videochat trwy ddadansoddi recordiadau fideo a chyfweliadau. Yn 2016, cyd-olygais gyfrol o'r enw Downscaling culture: Revisiting Intercultural Communication. Mae canfyddiadau fy PhD wedi ymddangos yn y cyfrolau wedi'u golygu ac yn y cyfnodolyn Multimodal Communication.

Addysgu

  Rwy'n arbenigo mewn addysgu dulliau ymchwil ansoddol ar unrhyw lefel. Rwyf wedi creu hyfforddiant pwrpasol am redeg grwpiau ffocws a dadansoddi data ansoddol ar gyfer Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru. Rwy'n addysgu myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig yn rheolaidd am gyfweld a dulliau grŵp ffocws. Rwyf hefyd wedi dysgu seminarau ar ystod eang o bynciau yn y Ganolfan Ymchwil Iaith a Chyfathrebu a'r Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol. Rwyf wedi ennill Cymrodoriaeth yr Academi Addysg Uwch ym mis Hydref 2022.

  Bywgraffiad

  • 11/2022 - presennol: Cydymaith Ymchwil yn y Ganolfan Ymchwil a Datblygu Gofal Cymdeithasol Plant (CASCADE)
  • 10/2019 - 12/2022: Cydymaith Ymchwil yn Uned Caerdydd ar gyfer Ymchwil a Gwerthuso mewn Addysg Feddygol a Deintyddol (CUREMeDE)
  • 09/2012 - 05/2019: PhD mewn Iaith a Chyfathrebu ym Mhrifysgol Caerdydd, Canolfan Ymchwil Iaith a Chyfathrebu (CLCR), Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth
  • 09/2011 - 08/2012: MA Ieithyddiaeth Gymhwysol, Prifysgol Caerdydd, CLCR
  • 09/2008 - 07/2011: BA Saesneg ac Astudiaethau Americanaidd, Prifysgol Eötvös Loránd, Budapest

  Meysydd goruchwyliaeth

  Rwyf wedi goruchwylio:

  • Traethawd hir israddedig (BSc) yn y gwyddorau cymdeithasol
  • Traethawd hir addysg feddygol rhyng-gyfrifedig (iBSc)
  • Traethawd hir Addysg Feddygol Ôl-raddedig (MSc)
  • Traethodau hir languange a chyfathrebu ôl-raddedig (MA)
  • Traethodau hir y gwyddorau cymdeithasol ôl-raddedig (MSc)

  Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD fel ail neu drydydd goruchwyliwr. Byddai fy nghyfraniad yn canolbwyntio ar y dulliau ymchwil, fel:

  • Dadansoddiad disgwrs amlfoddol
  • cyfweliadau
  • grwpiau ffocws

  Arbenigeddau

  • dadansoddiad disgwrs mutlimodal
  • Dulliau ymchwil ansoddol
  • Addysg feddygol
  • Cyfathrebu Digidol