Ewch i’r prif gynnwys
Judit Csontos

Dr Judit Csontos

(hi/ei)

Cydymaith Ymchwil

Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

Trosolwyg

Rwy'n gydymaith ymchwil sy'n gweithio i Ganolfan Gofal sy'n Seiliedig ar Dystiolaeth Cymru, Canolfan Ragoriaeth JBI (https://www.cardiff.ac.uk/research/explore/research-units/wales-centre-for-evidence-based-care). Fel rhan o'm gwaith, rwy'n cyfrannu at gynhyrchu adolygiadau cyflym sy'n anelu at ateb cwestiynau â blaenoriaeth ar gyfer polisi ac ymarfer yng Nghymru. 

Fy niddordebau ymchwil eraill yw adsefydlu a gweithgarwch corfforol. Cyn ymuno â Chanolfan Gofal sy'n Seiliedig ar Dystiolaeth Cymru, rwyf wedi gweithio ar brosiectau sy'n canolbwyntio ar ymyriadau gofal cefnogol i bobl y mae canser yn effeithio arnynt, gan gynnwys adsefydlu canser. Rwyf wedi cwblhau fy thesis PhD ym Mhrifysgol Caerdydd, a oedd yn ymchwilio i sut mae dau wasanaeth adfer canser yn gweithio yn Ne Cymru.

Rwyf hefyd yn ffisiotherapydd hyfforddedig a chofrestredig, ar ôl cwblhau fy BSc ym Mhrifysgol Szeged, yn Hwngari a fy MSc ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2016

Articles

Conferences

Monographs

Thesis

Websites

Ymchwil

REEACaRS project:

  • PhD studentship (completed 2021)
  • Focus: Realist informed mixed-methods evaluation of two cancer rehabilitation services in South Wales
  • Funding: Macmillan Cancer Support, Swansea University, and John and Alice Edwards Studentship Fund supported PhD

Bywgraffiad

Sep 2021 - Present

Research Associate at The Wales Centre For Evidence Based Care

Sep 2020 - Aug 2021

Research Assistant working on Cancer Memory Mate project

Mar 2020 - Oct 2020

Research Nurse at Biomechanics and Bioengineering Research Centre Versus Arthritis

Anrhydeddau a dyfarniadau

PhD in Health Sciences

Aelodaethau proffesiynol

Health and Care Professions Council (HCPC)

Safleoedd academaidd blaenorol

Research Assistant