Ewch i’r prif gynnwys
Ryan Davey

Dr Ryan Davey

(e/fe)

Darlithydd

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Email
DaveyR2@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 70984
Campuses
Adeilad Morgannwg, Ystafell 2.08, Rhodfa’r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3WA

Trosolwyg

Rwy'n Ddarlithydd yn Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol Caerdydd. Rwy'n cynnull y modiwl Cysylltiadau Rhyw a Chymdeithas, cyd-gynnull anghydraddoldebau cyfoes, a hefyd yn addysgu ar y modiwlau Theori Fyw (archwilio ymchwil anthropolegol ar drais a goddrychedd) a Cyflwyniad i Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (ar ethnograffeg).

Mae diddordeb mewn realiti byw trawsnewid cymdeithasol ar raddfa fawr yn animeiddio fy ngwaith. Rwy'n canolbwyntio ar ddyled aelwydydd, anghydraddoldeb dosbarth, rhyw, cysylltiadau pŵer, a goddrychedd dynol. Mae fy nghefndir mewn anthropoleg gymdeithasol. Rwyf wedi gwneud gwaith maes ethnograffig hirdymor ar stad dai yn ne-orllewin Lloegr ac arsylwi cyfranogwyr gyda darparwyr cyngor ar ddyledion am ddim. Trwy hyn rwy'n cyfrannu at sgyrsiau rhyngddisgyblaethol mewn cymdeithaseg, anthropoleg, ac astudiaethau polisi beirniadol.

Mae fy ngwaith hefyd yn archwilio goblygiadau normadol ymchwil ethnograffig – mewn geiriau eraill, gan ddefnyddio ethnograffeg i ystyried sut yr hoffech i bethau newid. Mae hyn wedi fy arwain i gydweithio ag ymgyrchwyr cyfiawnder economaidd, cynghorwyr dyledion, ac artistiaid, yn ogystal â chynhyrchu erthyglau a phodlediadau'r wasg.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2017

Articles

Book sections

Websites

Ymchwil

My research focuses on household debt, class inequality, power relations, and human subjectivity. It contributes to research in social anthropology, sociology and critical policy studies.

Going beyond debates about class-based identities in the United Kingdom, my doctoral project in anthropology argued that de-industrialisation and financialisation have transformed the foundations on which such identities are built. Through fourteen months’ ethnographic fieldwork on a housing estate in southern England, I found that many UK citizens today rely on borrowing and benefits to make ends meet. This makes them vulnerable to eviction or their benefits being stopped – a situation I described as ‘expropriability’. The state’s power to dispossess poorer citizens of their homes, possessions and sometimes children impinges on those people's ability to envisage better lives for themselves. I proposed that class oppression arises from inequalities in people’s relation to the means of legal coercion, and not just (as in classical Marxist theory) to the means of production.

Austerity’s effects on inequality were the focus of my postdoctoral research at the London School of Economics (LSE). My work on debt advice examined ‘financialised’ forms of social welfare that rely on, or encourage, financial speculation. More recently, my research fellowship at the University of Bristol and a collaboration with feminist political economists for the Economic & Social Research Council (ESRC)’s Rebuilding Macroeconomics programme explored the cultural and material links between gender, class inequality, households and economic policy.

Addysgu

Beth ydw i'n ei ddysgu

Rwy'n rhan o'r tîm addysgu Cymdeithaseg. Rwy'n cynnull y modiwl Cysylltiadau Rhyw a Chymdeithas ac rwy'n cyd-gynnull y modiwl Anghydraddoldebau Cyfoes. Rwyf hefyd yn addysgu ar y modiwlau Theori Fyw, gan archwilio ymchwil anthropolegol ar drais a goddrychiaeth, a Cyflwyniad i Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol, gan edrych ar ethnograffeg. Rwy'n Gymrawd o'r Academi Addysg Uwch.

Oriau swyddfa

Mae gen i oriau swyddfa rheolaidd am 2-4pm bob dydd Mawrth yn ystod y tymor addysgu (h.y. pan fydd darlithoedd a seminarau'n rhedeg). Yn ystod y cyfnod hwn, byddaf yn fy swyddfa a gall myfyrwyr alw heibio i siarad â mi gydag unrhyw gwestiynau. Mae hyn yn cynnwys fy ngwersi personol yn ogystal â myfyrwyr ar fodiwlau rwy'n addysgu arnynt. 

Mae fy swyddfa yn ystafell 2.08 yn Adeilad Morgannwg (adeilad y gogledd). I ddod o hyd iddo, cymerwch y grisiau neu lifft o brif lobi Adeilad Morgannwg.

Ar gyfer tutees personol

Gall tiwtora personol gysylltu â mi gydag unrhyw gwestiynau neu faterion fel a ganlyn:

 • E-bostiwch fi unrhyw bryd. Rwy'n anelu at ymateb o fewn 2 ddiwrnod gwaith; Ar ôl hynny, mae croeso i chi anfon nodyn atgoffa ataf.
 • Ewch i'm swyddfa yn ystod oriau swyddfa fel uchod neu e-bostiwch fi i drefnu amser i siarad.

Bywgraffiad

Cyn dod i Brifysgol Caerdydd, cynhaliais gymrodoriaeth ymchwil ar ddechrau fy ngyrfa mewn astudiaethau polisi ym Mhrifysgol Bryste. Cyn hynny, bûm yn gweithio fel ymchwilydd ôl-ddoethurol ar y prosiect grŵp 'An ethnography of advice' a ariannwyd gan ESRC yn y London School of Economics (LSE). Derbyniais fy PhD mewn anthropoleg gymdeithasol o Brifysgol Caergrawnt yn 2016. Cefais fy addysgu yn yr Ysgol Astudiaethau Dwyreiniol ac Affricanaidd (SOAS, Prifysgol Llundain; meistri mewn dulliau ymchwil anthropolegol) a Phrifysgol Caergrawnt (baglor mewn anthropoleg gymdeithasol).

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio prosiectau PhD ym meysydd:

 • rhywioldeb a chronni cyfalaf
 • atgynhyrchiad cymdeithasol
 • gorfodaeth gyfreithiol (e.e. troi allan, adennill dyledion, tynnu plant) a goddrychedd
 • cysylltiadau dosbarth
 • dyled ac anghydraddoldeb
 • ethnograffeg

Myfyrwyr PhD cyfredol

Rwy'n goruchwylio'r prosiectau canlynol:

Rebecca Messenger - 'Mamau ymylol a diwylliant rhianta normadol: astudiaeth ethnograffig o fagu plant ymhlith mamau ar incwm isel yn ystod y pandemig'.

Josip Toogood - 'Against all odds: the gambling experiences of young men in the UK'.

Arbenigeddau

 • Dyled
 • ethnograffeg
 • Anthropoleg
 • Anghydraddoldeb