Ewch i’r prif gynnwys
Andrew Treharne-Davies

Dr Andrew Treharne-Davies

Rheolwr y Ganolfan Ymchwil (CAMSAC a Sefydliad PARC)
Rheolwr Gwasanaethau Entrepreneuriaeth ac Arloesi

Ysgol Busnes Caerdydd

Email
DaviesAT4@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 79334
Campuses
Adeilad Aberconwy, Ystafell C.25, Rhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU

Trosolwyg

Andrew holds a BSc (Joint Hons.) in Chemistry and Geology from the University of Keele (1993), a Masters degree in the Chemistry of Advanced Materials from the University of Manchester (UMIST, 1995) and a Doctorate in solid state catalytic chemistry from the Royal Institution of Great Britain, via University College London (1998).

Following a postdoctoral research post at the University of Cambridge's School of Chemical Engineering, Andrew joined the engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC )in 2001, where he managed the Council's extensive programmes of built environment and renewable energy research, prior to overseeing the joint Research Councils' Energy Programme.

Andrew joined Cardiff University in October 2006 as Manager of the EPSRC funded Cardiff University Innovative Manufacturing Research Centre (superseded in 2010 by the Centre for Advanced Manufacturing Systems at Cardiff (CAMSAC)) and the EPSRC Green Logistics consortium. He currently holds multiple roles, including managing the development of the multidisciplinary CAMSAC research and knowledge exchange portfolio and overseeing the delivery of effective strategic and operational project support for the Cardiff elements of the Advanced SusTainable manUfacturing TEchnologies (ASTUTE) consortium.

This major £27m, 5 year initiative began in May 2010, is part funded by the European Regional Development Fund via WEFO and involves 8 Welsh HEIs in a major initiative to support the Welsh manufacturing sector. Andrew also works closely with the Cardiff Business School Research Committee and its Research Office, supporting development of large collaborative research funding applications in an additional capacity as Research Development Advisor for Cardiff Business School.

Ymchwil

Gyda chefndir mewn cyllido a rheoli ymchwil ac arloesi, mae Andrew yn cefnogi ac yn cyfrannu at ddatblygu ystod eang o geisiadau cyllid sy'n gysylltiedig ag ymchwil ac arloesi a mentrau ymgysylltu â menter, gan gefnogi cydweithwyr academaidd ar draws Ysgol Busnes Caerdydd a'u partneriaid cydweithredol.

Addysgu

Nid oes gan Andrew rôl ffurfiol mewn addysgu ond mae'n cefnogi cydweithwyr academaidd i ddatblygu ystod o weithgareddau allgyrsiol yn bennaf sy'n ymwneud â menter myfyrwyr yn ogystal ag addysg gyhoeddus ac ymgysylltu sy'n gysylltiedig â'r economi gylchol trwy gyfleuster RemakerSpace newydd Sefydliad PARC.

Bywgraffiad

Mae gan Andrew BSc (Cydanrhydedd) mewn Cemeg a Daeareg o Brifysgol Keele (1993), gradd Meistr mewn Cemeg Deunyddiau Uwch o Sefydliad Gwyddoniaeth a Thechnoleg Prifysgol Manceinion (UMIST, 1995) a Doethuriaeth mewn cemeg catalytig cyflwr solet o Sefydliad Brenhinol Prydain Fawr, a ddyfarnwyd trwy Goleg Prifysgol Llundain (1999).

Yn dilyn swydd ymchwil ôl-ddoethurol yn Ysgol Peirianneg Gemegol Prifysgol Caergrawnt, ymunodd Andrew â'r Cyngor Ymchwil Peirianneg a'r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC) yn 2001, lle bu'n rheoli rhaglenni helaeth y Cyngor o ymchwil amgylchedd adeiledig ac ynni adnewyddadwy, cyn goruchwylio Rhaglen Ynni y Cynghorau Ymchwil ar y cyd, gan weithio'n agos gyda chydweithwyr o'r BBSRC, ESRC, NERC a PPARC (STFC bellach).

Ymunodd Andrew â Phrifysgol Caerdydd ym mis Hydref 2006 fel Rheolwr Canolfan Ymchwil Gweithgynhyrchu Arloesol Prifysgol Caerdydd a ariennir gan EPSRC (a disodlwyd yn 2010 gan y Ganolfan Systemau Gweithgynhyrchu Uwch yng Nghaerdydd (CAMSAC)) a chonsortiwm Logisteg Werdd EPSRC. Ar hyn o bryd mae Andrew yn rheoli datblygiad portffolios cyfnewid ymchwil a gwybodaeth ar gyfer dwy ganolfan ymchwil amlddisgyblaethol (CAMSAC a Chanolfan Ymchwil Gweithgynhyrchu a Logisteg Panalpina). Hyd nes iddynt gael eu cwblhau'n llwyddiannus ym mis Rhagfyr 2022, goruchwyliodd hefyd ddarparu cymorth prosiect strategol a gweithredol ar gyfer elfennau Prifysgol Caerdydd o weithrediadau TEchnologies TEchnologies (ASTUTE) Manufacturing Uwch SusTainable, menter amlddisgyblaethol sy'n  rhedeg o 2010-2022 gyda chyfanswm cefnogaeth y cyhoedd o £53.6m, a ariennir yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru a Sefydliadau Addysg Uwch Cymru sy'n cymryd rhan i gefnogi'r cynaliadwyedd hirdymor y sector gweithgynhyrchu ar draws Cymru gyfan. Am bob £1 o arian cyhoeddus sy'n cael ei wario, mae'r gweithrediadau wedi cynhyrchu dros £10 i economi Cymru, gan arwain at effaith economaidd o £541 miliwn.

Mae Andrew hefyd yn gyfrifol am reoli ystod eang o weithgareddau sy'n gysylltiedig â Menter ac Arloesi yn Ysgol Busnes Caerdydd. Ef oedd arweinydd y Gwasanaethau Proffesiynol, gan weithio'n agos gyda'r Athro Andrew Henley, ar gyfer cais llwyddiannus yr Ysgol, ym mis Mai 2021, am ail-achredu 5 mlynedd llawn trwy Siarter Busnes Bach Cymdeithas Siartredig Ysgolion Busnes, achrediad pwysig y mae'r ysgol wedi'i gynnal ers 2017, sy'n dathlu ysgolion busnes y DU ac Iwerddon sy'n chwarae rhan effeithiol wrth gefnogi busnesau bach. economïau lleol ac entrepreneuriaeth myfyrwyr.