Ewch i’r prif gynnwys
Philip Davies

Yr Athro Philip Davies

(e/fe)

Athro Cemeg Gorfforol

Ysgol Cemeg

Email
DaviesPR@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 74072
Campuses
Y Ganolfan Ymchwil Drosiadol, Llawr 3ydd, Ystafell 3.25, Heol Maindy, Cathays, Caerdydd, CF24 4HQ
Comment
Sylwebydd y cyfryngau
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Mae gennym ddiddordeb yn y prosesau wyneb sylfaenol sy'n sail i ffenomenau fel catalysis, cyrydiad a glynu. Mae'r rhain yn cael eu dylanwadu gan lawer o wahanol ffactorau ac felly mae'n rhaid i'n gwaith gwmpasu agweddau megis cyfansoddiad elfennol, cemeg a thopograffeg arwyneb. Mae cymhwysedd eang ein hymchwil yn dystiolaeth o'r amrywiaeth eang o gydweithrediadau yr ydym yn ymwneud â hwy gan gynnwys grwpiau mewn Fferylliaeth, Peirianneg, Biowyddoniaeth, Archaeoleg a Gwyddorau Daear.

Mae ein harbenigedd yn cynnwys:

·Microsgopeg Llu Photoinduced (PiFM) Sbectrosgopeg is-goch o arwynebau gyda datrysiad ochrol 5 nm

·Spectrosgopeg ffotoelectron pelydr-X (XPS) sy'n darparu gwybodaeth gemegol ar yr wyneb

· Microsgopeg Atomic Force (AFM) ar gyfer delweddu di-ddargludyddion o'r nanometr i'r lefel micromedr

 ·Microsgopeg Twnelu Sganio (STM) ar gyfer delweddu sy'n cynnal strwythurau arwyneb ar gydraniad atomig

Rydym hefyd yn cynnal ymchwil ym maes ffotocatalysis ac o 2012-2016, cydlynais gonsortiwm FP7 PCATDES a oedd yn cynnwys ymchwilwyr o'r DU, yr Almaen, Sbaen, Twrci, Gwlad Thai, Malaysia a Fietnam. Datblygodd y prosiect prototeip adweithyddion ffotocatalytig ar gyfer puro dŵr.

Roeddwn i'n gyfarwyddwr sefydlu'r EPSRC National Research Facility yn Photoelectron Spectroscopy "HarwellXPS", yn 2017 sy'n cynnig XPS, UPS ac ISS o'r radd flaenaf i'r gymuned. Ar hyn o bryd rwy'n gyfarwyddwr HarwellXPS.

Rydym yn rhan o Sefydliad Catalysis Caerdydd

Am fwy o wybodaeth, cliciwch ar y tab 'Ymchwil' uchod.

Cysylltau

Gwefan Bersonol: http://www.cf.ac.uk/chemy/staffinfo/surfsci/davies/

Gweler hefyd: Sefydliad Catalysis Caerdydd a HarwellXPS

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2007

2005

2004

2003

2002

Articles

Book sections

Books

Ymchwil

Ein prif ddiddordeb yw deall sut y gall arwyneb addasu neu gyfarwyddo adwaith cemegol gyda diddordeb arbennig mewn catalysis heterogenaidd lle mae'r wyneb wedi cael ei gydnabod ers amser maith yn hanfodol wrth bennu gweithgarwch, detholrwydd ac oes. Fodd bynnag, mae cemeg wyneb yn rhan annatod o bron pob system heterogenaidd ac felly mae ein gwaith hefyd yn berthnasol i agweddau ar lyniant, cyrydiad a gweithgarwch biolegol. Mae craidd ein gwaith wedi bod yn ymwneud â deall ymatebion moleciwlau ar arwynebau a nodweddir yn gemegol ac yn strwythurol ar y lefel atomig.

Calon ein hymchwil yw ein harbenigedd mewn sbectrosgopeg ffotoelectron (roeddwn yn Gyfarwyddwr sefydlu'r Cyfleuster Ymchwil Cenedlaethol EPSRC llwyddiannus iawn mewn Spectrosgopi Ffotoelectron (HarwellXPS)) a sbectrosgopeg dirgryniadol nanoraddfa, mae gennym yr unig ficrosgop grym a achosir gan Lun yn y DU sy'n darparu datrysiad ochrol 5 nm a chymwysiadau is-goch yn unrhyw le mae angen cemeg leol arwyneb neu ryngwyneb.

Mae agweddau eraill ar ein gwaith yn cynnwys astudio mecanwaith ffotocatalysis, ac yn benodol rhannu dŵr; sy'n nodweddu'r llwybrau dadelfennu ar gyfer haearn archeolegol (cydweithio â'r Ysgol Gadwraeth); ymchwilio i synwyryddion polymerig newydd (cydweithio â'r Ysgol Fferylliaeth) ac archwilio priodweddau gwrthfacterol arian nanogronynnol (cydweithrediad â'r Ysgol Fferylliaeth)

 

I gael rhagor o wybodaeth am brosiectau penodol sydd ar gael gyda'r Athro Philip Davies, adolygwch adran Catalysis a gwyddoniaeth ryngwyneb ein themâu prosiect ymchwil

Addysgu

Cyrsiau Ôl-raddedig ac Ôl-raddedig a Addysgir

CH5101 Sylfeini Cemeg Ffisegol (Sbectrosgopeg)

CH5201 Cemeg Gorfforol Bellach (Cinetics a gwyddoniaeth rhyngwyneb)

CH5206 Sgiliau Allweddol ar gyfer Cemegwyr

CH2306 Cymhwyso Dulliau Ymchwil

CH4409 Ceisiadau Dulliau Sbectrosgopig Uwch

CHT330 Ceisiadau Dulliau Sbectrosgopig Uwch


Cyrsiau Ymchwil Ôl-raddedig

Inkscape ar gyfer darlunio gwyddonol

Zotero ar gyfer rheoli cyfeirio

Gellir dod o hyd i fanylion modiwlau yn y darganfyddwr cyrsiau.

Bywgraffiad

1989 PhD, Coleg Prifysgol Caerdydd (Goruchwyliwr: M. W. Roberts)

1989 Darlithydd mewn Cemeg, Caerdydd

2000 Uwch Ddarlithydd

2014 Cadeirydd Personol mewn Cemeg Gorfforol

2012-2016 Cydlynydd consortiwm PCATDES a ariennir gan FP7

Cyfarwyddwr 2017-2023, Cyfleuster Ymchwil Cenedlaethol EPSRC mewn Sbectrosgopeg Ffotoelectron (HarwellXPS)

Cyd-gyfarwyddwr presennol 2023, HarwellXPS

Anrhydeddau a dyfarniadau

Cymrawd y Gymdeithas Frenhinol Cemeg

Meysydd goruchwyliaeth

  • Gwyddoniaeth arwyneb (sbectrosgopeg ffotoelectron a sbectrosgopeg dirgryniad nanoraddfa)
  • Triniaethau wyneb
  • Nodweddu arwynebau'r
  • Dylunio arwyneb Nanoscale
  • Photocatalysis.

Goruchwyliaeth gyfredol

Samah Alsidran

Samah Alsidran

Myfyriwr ymchwil

Saleha Maashi Maashi

Saleha Maashi Maashi

Myfyriwr ymchwil

Layla Aleyadah

Layla Aleyadah

Myfyriwr ymchwil

Arbenigeddau

  • Gwyddoniaeth Arwyneb
  • Sbectrosgopeg ffotoelectron
  • Ffotocatalysis
  • Haenau
  • Nodweddu nanoscale