Ewch i’r prif gynnwys
Emrah Demir

Yr Athro Emrah Demir

Athro Ymchwil Weithredol

Ysgol Busnes Caerdydd

Email
DemirE@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 70971
Campuses
Adeilad Aberconwy, Llawr 2il, Ystafell C26, Rhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Mae Emrah Demir yn Athro Ymchwil Weithredol yn Adran Logisteg a Rheoli Gweithrediadau Ysgol Busnes Caerdydd.

Cyn ymuno â Phrifysgol Caerdydd, bu Emrah yn gweithio fel Athro Cynorthwyol ym Mhrifysgol Technoleg Eindhoven (yr Iseldiroedd). Mae ganddo raddau BEng ac MSc mewn Peirianneg Ddiwydiannol o Brifysgol Baskent (Twrci), a PhD mewn Gwyddoniaeth Rheolaeth o Brifysgol Southampton.

Mae diddordebau ymchwil cyfredol Emrah wedi'u lleoli ym meysydd logisteg werdd ac ymchwil weithredol. Mae wedi gweithio'n bennaf wrth gymhwyso optimeiddio mathemategol i broblemau cludo nwyddau bywyd go iawn. Mae ganddo arbenigedd mewn dulliau meintiol a dadansoddol, megis dulliau uniondeb a brasamcan. Mae wedi cyhoeddi mwy na 50 o erthyglau cyfnodolion a chwe phennod llyfr ac ar hyn o bryd mae ganddo dros 5,200 o ddyfyniadau (h-index 28) i'w gyhoeddiadau ar Google Scholar. Mae hefyd yn adolygydd mewn sawl cyfnodolyn rhyngwladol o ymchwil weithredol, cludiant a logisteg. Mae Emrah hefyd wedi cymryd rhan mewn a chael nifer o grantiau allanol gan wahanol gyrff cyllido sydd i'w gweld o dan adran Ymchwil.

Mae gan Emrah brofiad o addysgu Logisteg a Chludiant, Rheoli Gweithrediadau, Rheoli Prosiectau ac Ymchwil Weithredol. Yn ogystal, mae'n goruchwylio myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig o amrywiaeth o gefndiroedd academaidd ar ystod o bynciau cysylltiedig, gan gynnwys llwybro cerbydau gwyrdd, cludiant rhyngfoddol, cludiant integredig ac ati.

Mae gan Emrah y rolau golygyddol canlynol:

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2008

2007

2006

2005

Articles

Book sections

Conferences

Ymchwil

Diddordebau ymchwil

 • Logisteg Werdd
 • Problem llwybro cerbydau
 • Cludiant rhyngfoddol
 • Cludiant Integredig
 • Logisteg y Ddinas
 • Ymchwil Gweithredol/Optimeiddio

Grantiau ymchwil

 • Rhaglen PACT Colombia-DU (2023-2024): GIRO-ZERO - Llywio sector cludo nwyddau ffyrdd Colombia tuag at strategaeth allyriadau sero: Giro-Zero
 • Rhaglen PACT Colombia-DU (2022-2023): GIRO-ZERO - Llywio sector cludo nwyddau ffyrdd Colombia tuag at strategaeth allyriadau sero: Giro-Zero
 • Ocado Group plc (2022): Rhagoriaeth weithredol mewn logisteg a rheoli'r gadwyn gyflenwi: Hyfforddiant gweithredol
 • Rhaglen PACT Colombia-DU (2021-2022): GIRO-ZERO - Llywio sector cludo nwyddau ffyrdd Colombia tuag at strategaeth allyriadau sero: Giro-Zero
 • Ocado Group plc (2021): Rhagoriaeth weithredol mewn logisteg a rheoli'r gadwyn gyflenwi: Hyfforddiant gweithredol
 • Ocado Group plc (2019-2020): Datblygu a phrofi modelau dadansoddol i fesur a gwneud y gorau o wastraff bwyd yng nghadwyn gyflenwi Ocado
 • ESRC - Swydd Gaer a Warrington LEP (2019): Cefnogaeth ddadansoddol ar gyfer strategaethau diwydiannol lleol: Lleoliadau ymchwilwyr mewn partneriaethau menter lleol
 • Ocado Group plc (2019-2021): Prosiect Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth: Gwella'r system llwybro i ganiatáu optimeiddio rhwydwaith cyflenwi cartrefi ledled y wlad: KTP
 • Cyllid corn CILT Hadau (2018-2019): Platooning Truck
 • Ocado Group plc (2018): Mynd i'r afael â chadwyni cyflenwi salad
 • ESRC/Panalpina (2017-2018): Conquering the last mile
 • ESRC/Panalpina (2017-2018): Yr un ffordd?

Addysgu

Ymrwymiadau addysgu presennol

 • BS3010 Dadansoddi a Gwella Gweithrediadau, Arweinydd Modiwl
 • MSc Goruchwylio Traethawd Hir

Ymrwymiadau addysgu blaenorol

 • MSc Heriau Mawr mewn Rheoli Logisteg a Gweithrediadau
 • BSc Rheoli Gweithrediadau Uwch (Blwyddyn 3)
 • BSc Rheoli Gweithrediadau (Blwyddyn 2)
 • MBA Rheoli Gweithrediadau Strategol
 • MBA Goruchwylio Traethawd Hir

Ymrwymiadau arweinyddiaeth academaidd blaenorol

 • Adran Rheoli Logisteg a Gweithrediadau (LOM) - Dirprwy Bennaeth Adran (Dysgu ac Addysgu) (Awst 2021 - Hydref 2022)
 • Adran Rheoli Logisteg a Gweithrediadau (LOM) - Uwch Gydlynydd Dysgu ac Addysgu (Hydref 2020 - Gorffennaf 2021)
 • Cyfarwyddwr Rhaglen MSc Rheoli Logisteg a Gweithrediadau (Awst 2018 - Medi 2022)

Bywgraffiad

Qualifications

 • 2012 - PhD in Management Science, Southampton University, Southampton, United Kingdom (academic scholarship)
 • 2008 - MSc in Industrial Engineering, Baskent University, Ankara, Turkey (academic scholarship)
 • 2005 - BSc (4 years) in Industrial Engineering, Baskent University, Ankara, Turkey  (academic scholarship)

Professional Memberships

 • Fellow of the Higher Education Academy (FHEA)

Aelodaethau proffesiynol

 • Member of COPIOR (The Committee of Professors of Operational Research)
 • Fellow of the Higher Education Academy (FHEA)
 • Member of the Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT)
 • Co-Director PARC Institute of Manufacturing, Logistics and Inventory
 • Member of Logistics and Systems Dynamics Group (LSDG)

Safleoedd academaidd blaenorol

 • 2021 - presennol: Athro Ymchwil Weithredol
 • 2019 - Darllenydd mewn Gwyddoniaeth Rheolaeth
 • 2016 - Uwch Ddarlithydd mewn Gwyddoniaeth Rheolaeth
 • 2013 - Athro Cynorthwyol, Ysgol Peirianneg Ddiwydiannol, Prifysgol Technoleg Eindhoven, Yr Iseldiroedd
 • 2012 - Postdoc Ymchwilydd, Ysgol Peirianneg Diwydiannol, Prifysgol Technoleg Eindhoven, Yr Iseldiroedd
 • 2009-2012: Ymgeisydd PhD, Ysgol Fusnes Southampton, Prifysgol Southampton
 • 2005-2009: Cynorthwy-ydd Ymchwil / Addysgu, Adran Peirianneg Ddiwydiannol, Prifysgol Baskent, Twrci

Pwyllgorau ac adolygu

 • Area Editor (Logistics and Supply Chain Management) of Journal of Heuristics (2018 - )
 • Associate Editor of OR Spectrum Journal (2021 - )
 • Associate Editor of IMA Journal of Management Mathematics (2019 - )
 • Associate Editor of Frontiers in Future Transportation - Freight Transport and Logistics (2019 - )

Meysydd goruchwyliaeth

Current PhD students

 • First Supervisor, Zhuowu Zhang - "The role of drivers in green road freight transportation"
 • First Supervisor, Xinyue Hao - "Human-machine collaborative decision-making in supply networks"
 • Third supervisor, Ruikai Sun - "Estimation of port emissions"

I am interested in supervising PhD students in the areas of:

 • Green logistics
 • Vehicle routing problem
 • Intermodal transportation
 • Integrated freight and public transportation
 • The uberization of last-mile transportation
 • Autonomous vehicles
 • Impact of 3D printing on transportation
 • Combinatorial optimization
 • Multi-objective optimization
 • Heuristics and metaheuristics methods

Goruchwyliaeth gyfredol

Zhuowu Zhang

Zhuowu Zhang

Myfyriwr ymchwil

Xinyue Hao

Xinyue Hao

Myfyriwr ymchwil

Ruikai Sun

Ruikai Sun

Tiwtor Graddedig

Qiruo Zhang

Qiruo Zhang

Myfyriwr ymchwil

Mengqiao Nie

Mengqiao Nie

Myfyriwr ymchwil

Ziru Lin

Ziru Lin

Myfyriwr ymchwil