Ewch i’r prif gynnwys
Sharon Dewitt

Dr Sharon Dewitt

Darlithydd

Ysgol Deintyddiaeth

Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Thema ymchwil

Gwyddorau llafar a biofeddygol

Grŵp ymchwil

Matrics Bioleg a Thrwsio Meinwe

Diddordebau ymchwil

Ffocws fy ymchwil yw nodi'r digwyddiadau cellog cynnar sy'n digwydd mewn prosesau clefyd fel arthritis. Yna gellir manteisio ar y digwyddiadau cynnar hyn fel dangosyddion clefydau i alluogi diagnosis a thriniaeth gynnar; neu fel modd o drin ac addasu'r broses afiechyd.

Mae ymchwil gysylltiedig yn yr Ysgol Deintyddiaeth yn canolbwyntio ar sut mae matrics allgellog yn arwain ymatebion cellog mewn prosesau ffisiolegol ond hefyd sut mae newidiadau yn ei etholwyr yn cyfrannu at glefydau mawr gan gynnwys arthritis.

Meysydd arbenigedd:

 • Delweddu calsiwm
 • Microsgopeg Confocal
 • Delweddu celloedd sengl
 • Bioleg niwtrophil
 • Micromanipulation / Microinjection

Prosiectau Parhaus:

 • Dilysu model cartilag bôn-gelloedd ar gyfer ymchwil osteoarthritis a sgrinio cyffuriau
 • Rôl protein synhwyrydd wrth ddatblygu osteoarthritis
 • Ymchwilio i fiomarciwr ymgeisydd osteoarthritis: Rôl mewn pathogenesis ac effeithiolrwydd i wneud diagnosis o glefyd
 • Gwerthuso anactifadu rhwydweithiau signalau gan EBC-46 mewn canser y pen a'r gwddf
 • Pennu rôl ADAM15 yn y pen a'r gwddf a chanserau eraill
 • Mae cyffur canser newydd yn rheoleiddio gweithgarwch disintegrin a metalloproteinase (ADAM) mewn canser y pen a'r gwddf
 • Nodi cyfleustodau ar gyfer fesiglau allgellog sy'n deillio o ddannedd i adfer iachâd esgyrn diffygiol sy'n gysylltiedig ag oedran sy'n gysylltiedig â chyflyrau systemig
 • Rheoli topoleg wyneb niwtroffiliaid dynol

Cyhoeddiad

2024

2022

2020

2019

2017

2015

2014

2013

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2004

2003

2002

Adrannau llyfrau

Erthyglau

Addysgu

Mae Dr Dewitt yn ymwneud ag addysgu israddedig ac ôl-raddedig. Mae'n addysgu ar gwrs Ecosystemau Llafar BDS Blwyddyn 2, ac yn arwain darlithoedd, sesiynau ymarferol a sesiynau dysgu mewn tîm sy'n canolbwyntio ar gamau cynnar datblygiad dannedd.

Dr Dewitt yw dirprwy arweinydd y cwrs MSc Bioleg Lafar, ac mae'n arwain un o'r modiwlau, 'Bôn-gelloedd, Meddygaeth Adfywiol a Dulliau Gwyddonol'. Mae'r modiwl hwn yn ymdrin â bioleg gellog bôn-gelloedd o wahanol ffynonellau, a'u cymhwysiad at ddibenion atgyweirio ac adfywio meinwe, yn ogystal â'r technegau labordy a ddefnyddir fel arfer i ymchwilio i brosesau o'r fath.

Bywgraffiad

Career Profile

1999: First degree in Pharmacology, UWCM

2003: PhD from the University of Wales College of Medicine, Cardiff (Phagocytosis by Neutrophils: The Roles of Ca2+)

2004 $acirc;   2010: Wellcome Trust funded Postdoctoral role in the Neutrophil Signalling Group, Cardiff University to investigate the mechanisms of neutrophil function

Awarded a Wellcome Trust VIP award to further research in neutrophil phagocytosis.

Successful co-applicant of a Wellcome Trust grant, investigating the role of calpain in the control of phagocytosis by neutrophils (with Prof. MB Hallett).

Successful co-applicant for a PhD studentship awarded by the MRC and British Lung Foundation as part of the MRC Capacity Building Studentship Competition (with Prof. MB Hallett).

2010 - ARC Cardiff Academic Fellowship (Cardiff University, School of Dentistry) working with Prof Aeschlimann and the ARCBBC team to develop biomarker assays that predict pathology, pain, inflammation and changes in joint function in musculoskeletal diseases

Teaching Profile

Postgraduate Supervision:

PhD Co-supervisor:

 • Control of neutrophil infiltration into inflamed airways in chronic obstructive pulmonary disease
 • Cytosolic signalling and behaviour of oral neutrophils
 • Regulation of calpain activity in human neutrophils.

PhD Supervisory Team:

 • Signalling shut-down in apoptotic neutrophils

Undergraduate Teaching:

Year 2 (Bioscience) BI2251 Cellular and Molecular Aspects of Blood.

ME3031 Undergraduate Research Project Supervision (co-supervisor).

Awards / Prizes

Grants Awarded

Medical Research Council Control of neutrophil infiltration into inflamed airways in chronic obstructive pulmonary disease. Capacity Building Studentship (MB Hallett & S Dewitt) 2008-2011.

Wellcome Trust Leukocyte trafficking in calpain-1 null mice. Knockout Mouse Funding Committee (MB Hallett, S Dewitt, AS Williams) 2007.

Wellcome Trust The role of calpain in the control of phagocytosis by neutrophils (S Dewitt & MB Hallett) 2006-2010.

Wellcome Trust Visualisation and manipulation of calpain activity in human neutrophils. Value In People (VIP) Award (S Dewitt) 2004

UWCM Research Initiative Visualisation and manipulation of calpain activity in human neutrophils (S Dewitt) 2004

Personal Awards

Wellcome Trust Value In People (VIP) Award, UWCM. April 2004.

Research Initiative Award, UWCM. April 2004.

1st Prize Oral Presentation at the UWCM 16th Annual Postgraduate Research Day, 2001.

Presentations:

American Society of Cell Biology 46th Annual Meeting, San Diego, 2006. &lcirc; -Calpain Activation and Re-distribution in Myeloid Cells Induced by Elevated Cytosolic Free Ca2+ and Phagocytosis

Infection, Immunity and Inflammation IRG Annual Meeting, Millennium Stadium Cardiff, 2006. Regulation of neutrophil infiltration into rheumatoid joints by mu-calpain

ASCB San Francisco 45th Annual Meeting, 2005. Localised PI(3,4,5)P3 at the Phagocytic Cup in HL60 Neutrophils.

European Society Clinical Investigation Meeting, Utrecht 2004. Calpain activity during beta-2 integrin-mediated phagocytosis.

Biochemical Society, Calcium Oscillations and the 5th UK Calcium Signalling Conference, Liverpool 2003. Multi-component Ca2+ signalling accompanies phagocytosis by neutrophils.

Royal Microscopical Society Annual Cell Biology and Histochemistry Meeting, London 2003. Complex Ca2+ signalling in neutrophils co-ordinates their phagocytic and oxidative activity.

UWCM 16th Annual Postgraduate Research Day, 2001. Cytosolic free Ca2+ changes and calpain activity are required for integrin-accelerated phagocytosis by neutrophils.

UWCM 15th Annual Postgraduate Research Day, 2000. Dissecting neutrophil phagocytosis: The role of Ca2+ signalling.

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr ymchwil yn y meysydd canlynol:

- Biofarcwyr newydd ar gyfer arthritis
- Peirianneg meinwe cartilag in vitro i fodelu arthritis
- Modiwleiddio signalau ac ymddygiad niwtrophil

Goruchwyliaeth gyfredol

Taqwa Abusalem

Taqwa Abusalem

Myfyriwr ymchwil