Ewch i’r prif gynnwys
Arianna Di Florio

Yr Athro Arianna Di Florio

Athro, Is-adran Meddygaeth Seicolegol a Niwrowyddorau Clinigol

Yr Ysgol Meddygaeth

Email
DiFlorioA@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29206 88382
Campuses
Adeilad Hadyn Ellis, Ystafell 2.12, Heol Maendy, Caerdydd, CF24 4HQ

Trosolwyg

Rwy'n ymchwilydd ac yn seiciatrydd clinigol.

Mae anhwylderau seiciatrig sy'n gysylltiedig â newidiadau mewn hormonau rhyw benywaidd, fel y rhai sy'n gysylltiedig â'r cylch menstruol, genedigaeth a phontio i'r menopos, yn fater iechyd cyhoeddus mawr ac yn gyfle unigryw i astudio'r cydadwaith cymhleth rhwng rhyw, rhyw a chyflyrau meddyliol. Yn fy rôl ym Mhrifysgol Caerdydd, rwyf wedi sefydlu'r Rhaglen Glinigol ac Ymchwil Iechyd Meddwl Atgenhedlol i astudio sut y gall marcwyr genetig ac amgylcheddol helpu i nodi menywod sydd mewn perygl o anhwylderau seiciatrig mewn perthynas â newidiadau mewn hormonau rhyw a gwella'r dull presennol o ddiagnosis, atal a thriniaeth. Mae'r rhaglen yn cynnwys y prosiect a ariennir gan y Cyngor Ymchwil Ewropeaidd "Pensaernïaeth Genetig Anhwylderau Seiciatrig Rhyw sy'n Gysylltiedig â Steroid " (GASSP), yr astudiaeth genetig moleciwlaidd gyntaf o'r sensitifrwydd seiciatrig i newidiadau hormonau rhyw.

Yng Nghanolfan MRC ar gyfer Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig ym Mhrifysgol Caerdydd, rwy'n arwain grŵp ymchwil genomeg anhwylder deubegynol. Ynghyd â'r Rhwydwaith Ymchwil Anhwylder Deubegynol, mae'r ganolfan wedi casglu'r garfan fwyaf o bobl ag anhwylder deubegynol yn y byd ac mae wedi gwneud cyfraniadau pwysig at ddealltwriaeth o'r tueddiad genetig sy'n sail i'r anhwylder.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Erthyglau

Gosodiad

Gwefannau

Ymchwil

Grantiau Ymchwil a Chymrodoriaethau

2021-2026 Cyngor Ymchwil Ewropeaidd yn dechrau grant, "Pensaernïaeth genetig anhwylderau seiciatrig sy'n gysylltiedig â steroid rhyw", (PI) 1,500,000 ewro

Cyngor Ymchwil Feddygol 2021-2024, "Perimenopause a risg o anhwylderau seiciatrig: astudiaeth hydredol, seiliedig ar boblogaeth", (PI), 534,657.23 GBP

2021 Cronfa Ymchwil Her Fyd-eang, Prosiectau Bach, "Astudiaeth Trawsddiwylliannol o fod yn fam ac iechyd meddwl", (PI) 37,734 GBP

2020-2025 Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, "Y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl", (cyd-I) 4,950,000 GBP

2019-2022 Ymddiriedolaeth Wellcome, "Dichonoldeb astudiaeth genynnol ar raddfa fawr, ryngwladol, clinigol-genetig o seicosis ôl-partum", (PI) 89,126 GBP

2019-2021 Sefydliad Ymchwil Ymennydd ac Ymddygiad Gwobr Ymchwilydd Ifanc NARSAD, "Ymchwiliad systematig i'r tueddiad ge- netig i aflonyddwch cwsg mewn anhwylder deubegynol", (PI) USD 70,000

Grant Prosiect y Cyngor Ymchwil Feddygol 2018-2021 ; "Unigoleiddio'r risg o ail-ddigwydd i fenywod ag anhwylder deubegynol yn y cyfnod amenedigol", (cyd-I) 264,655 GBP

2014-2017 Y Comisiwn Ewropeaidd Marie Curie Gweithredoedd Rhyngwladol Cymrawd sy'n Gadael- llongau; "Postpartum BiD - Gwella rhagfynegiad sbarduno penodau anhwylder deubegynol trwy enedigaeth", (PI) 282,109 Ewro

2015-2016 Sefydliad Gwyddoniaeth Cenedlaethol yr Unol Daleithiau - Is-adran y Gwyddorau Mathemategol; "Clystyru Ensemble Rhyngweithiol ar gyfer data cymysg gyda chymhwysiad i anhwylderau hwyliau", (cyd-I) USD 99,998

2010-2012 Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, Gwobr Efrydiaeth Iechyd Llywodraeth Cynulliad Cymru; "Astudiaeth arfaethedig o anhwylder deubegynol yn ystod beichiogrwydd a'r ôl-enedigol", (cyd-PI) 58,585 GBP

Bywgraffiad

Swyddi cyfredol

2021 - Athro Seiciatreg, Is-adran Meddygaeth Seicolegol a Niwrowyddoniaeth Glinigol, Prifysgol Caerdydd, Y Deyrnas Unedig

2017 - Seiciatrydd Ymgynghorol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, Caerdydd

2016 - Athro Cynorthwyol Atodol, Prifysgol Gogledd Carolina yn Chapel Hill, Unol Daleithiau

Rolau a chyfrifoldebau eraill

2019 - Cadeirydd, Consortiwm Seicosis Ôl-enedigol Rhyngwladol

2019 - Swyddog Arweiniol ac Allgymorth Clinigol, Gweithgor Anhwylder Deubegynol y Consortiwm Genomeg Seiciatrig

2019 - Aelod o'r pwyllgor llywio, Consortiwm Dilyniannu Anhwylder Deubegynol

2017 - Arweinydd Clinigol ar gyfer Seiciatreg Israddedig, Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd

Previous posts

2017 - UWCH DDARLITHYDD CLINIGOL, Is-adran Meddygaeth Seicolegol a Niwrowyddoniaeth Glinigol, Prifysgol Caerdydd

2014-2016 MARIE SKŁODOWSKA-CURIE FELLOW, Prifysgol Gogledd Carolina yn Chapel Hill, Unol Daleithiau

2014 ARBENIGWR MEWN SEICIATREG, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

2013-2014 CYMRAWD YMCHWIL CLINIGOL, CANOLFAN MRC AR GYFER GENETEG A GENOMEG NIWROSEICIATRIG, Y Sefydliad Meddygaeth Seicolegol a Niwrowyddorau Clinigol

2010-2012 MYFYRIWR DOETHUROL, Prifysgol Caerdydd

2009 YMCHWILYDD CLINIGOL YMWELD, CANOLFAN MRC AR GYFER GENETEG NIWROSEICIATRIG A GENOMEG

2006-2010 YN PRESWYLIO MEWN SEICIATREG, Clinica Psichiatrica-Azienda Ospedaliera, Padova, Yr Eidal

2005 MYFYRIWR YMCHWIL YMWELD, Canolfan Max Delbrück ar gyfer Meddygaeth Moleciwlaidd Berlin-Buch, grŵp Bôn-gelloedd Niwronaidd, yr Almaen

Addysg

2013 Doethur mewn Athroniaeth, Adran Meddygaeth Seicolegol a Niwrowyddoniaeth Glinigol, Prifysgol Caerdydd, Y Deyrnas Unedig

2010 Arbenigwr mewn Seiciatreg, Clinica Psichiatrica- Azienda Ospedaliera USLL 16, Padua, Yr Eidal

2005 Doethur mewn Meddygaeth, Clinica Psichiatrica- Azienda Ospedaliera USLL 16, Padua, Yr Eidal