Ewch i’r prif gynnwys
Denitsa Dineva  BSc, MSc, PhD, FHEA

Dr Denitsa Dineva

(hi/ei)

BSc, MSc, PhD, FHEA

Uwch Ddarlithydd mewn Marchnata a Strategaeth

Ysgol Busnes Caerdydd

Email
DinevaD@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 76407
Campuses
Adeilad Aberconwy, Ystafell B17, Rhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Mae Denitsa Dineva yn Uwch Ddarlithydd (Athro Cyswllt) mewn Marchnata a Strategaeth yn Ysgol Busnes Caerdydd. Mae gan Denitsa radd mewn Busnes a Rheolaeth, gradd MSc arbenigol mewn Marchnata a PhD mewn Busnes a Rheolaeth (Marchnata Digidol). Mae Denitsa hefyd yn Gymrawd o Advance HE. Cyn ei gyrfa yn y byd academaidd, bu Denitsa yn gweithio fel Cynghorydd Cyllid Defnyddwyr yng Ngrŵp Bancio Lloyds ac mae wedi dal amryw o rolau Marchnata mewn sefydliadau dielw a dielw. 

Mae gan Denitsa ddiddordeb arbennig mewn ymchwilio i ochr dywyll marchnata digidol gan gynnwys ymddygiadau defnyddwyr camweithredol fel gwrthdaro a trolio, cymedroli cynnwys cyfryngau cymdeithasol a rheoli gwrthdaro. Mae gwaith Denitsa wedi'i gyhoeddi mewn allfeydd rhyngddisgyblaethol gan gynnwys marchnata, technoleg gwybodaeth, seicoleg gymdeithasol a lletygarwch. Mae Denitsa yn gweithredu fel adolygydd ad hoc ar gyfer nifer o gyfnodolion a gydnabyddir yn rhyngwladol. Ar hyn o bryd, mae Denitsa yn aelod o'r panel adolygu grantiau ar gyfer Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol ac mae'n aelod o Bwyllgor Moeseg Ysgol Busnes Caerdydd.

Datganiad gwerth cyhoeddus: Nod fy ymchwil yw deall a lledaenu gwybodaeth am pam a pha fathau o amharchus sy'n digwydd ar gyfryngau cymdeithasol a sut y gall sefydliadau fynd i'r afael â'r broblem gymdeithasol a masnachol gyffredin hon. Yn fy nysgeidiaeth, rwy'n glynu'n gryf at ddysgu gweithredol sy'n seiliedig ar broblemau ac rwy'n ymdrechu i ddatblygu graddedigion beirniadol, medrus a chydwybodol ym maes marchnata digidol a'i ganlyniadau anfwriadol. 

Cyhoeddiad

2023

2022

2020

2019

2017

Articles

Book sections

Other

Websites

Ymchwil

Research interests: 

 • Uncivil consumer-to-consumer (C2C) communication
 • Negative consumer engagement behaviours on social media
 • Conflict management in the social media
 • Social media management and content moderation
 • Non-profit and ethical marketing

Addysgu

Mae Denitsa ar hyn o bryd ar wyliau tan fis Gorffennaf 2024.

Yn y gorffennol, Denitsa fu'r arweinydd modiwl ar gyfer y modiwlau canlynol:

Ymrwymiadau addysgu eraill:

 • Addysg weithredol - Mabwysiadu Digidol, Rheoli Cymorth i Dyfu
 • MSc, MBA a goruchwyliwr prosiect traethawd hir MBM

Bywgraffiad

Qualifications

 • PhD in Business and Management (Digital Marketing), Aberystwyth University, 2019
 • MSc in Marketing, Aberystwyth University, 2015
 • BSc in Business and Management, Aberystwyth University, 2013

Anrhydeddau a dyfarniadau

Gwobrau ac Enwebiadau

 • Enwebiad 'Aelod Staff Mwyaf Dyrchafol', Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr, 2023
 • 'Papur a lawrlwythwyd fwyaf yn 2022' yn Seicoleg a Marchnata, 2022
 • Gwobr Gyntaf Thesis 3 Munud, Prifysgol Aberystwyth, 2018
 • Gwobr papur gorau yn y trac, Cynhadledd Academi Marchnata, Newcastle, 2016

Cyllid mewnol ac allanol

 • Cyfrif Cyflymu Effaith Cysonedig, ESRC, Cyd-I, 2023, £23,878
 • Interniaeth Ymchwil LTA, Prifysgol Caerdydd, PI 2023; £2,000
 • Rheoli KTP, UKRI®, Co-I, 2022: £180,299
 • Rhaglen Gwerth Cyhoeddus Interniaeth i Fyfyrwyr, PI, Sefydliad Hodge, PI, 2022: £2,000
 • Arloesi i Bawb, Cyllid Arloesi UKRI AU, Co-I, 2022: £62,785
 • Cyllid seedcorn, Ysgol Busnes Caerdydd, PI, 2020-22: £5,959.67

Aelodaethau proffesiynol

 • Fellow of Advance HE

Safleoedd academaidd blaenorol

 • Awst 2023 - presennol: Uwch Ddarlithydd mewn Marchnata a Strategaeth, Prifysgol Caerdydd
 • Rhagfyr 2021 - Yn bresennol: Arholwr Allanol, Prifysgol Lerpwl
 • Ionawr 2020 - Awst 2023: Darlithydd mewn Marchnata a Strategaeth, Prifysgol Caerdydd
 • Ionawr 2019 - Ionawr 2020: Darlithydd mewn Marchnata, Prifysgol Napier Caeredin
 • Medi 2016 - Rhagfyr 2018: Darlithydd Rhan-amser, Prifysgol Aberystwyth

Pwyllgorau ac adolygu

 • Ad hoc journal reviewer for: Journal of Business Research, Journal of Interactive Marketing, Journal of Service Management, The Information Society, Qualitative Market Research: An International Journal, Journal of Strategic Marketing, Industrial Marketing Management, Psychology & Marketing, and Routledge.
 • Member of Cardiff Business School's Research Ethics Committee.
 • Member of AHSS research grant peer review college.

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD ym meysydd:

 • Ymddygiad camweithredol ar-lein e.e. geiriau negyddol ar lafar, anffyddlondeb, fflamio, rhannu newyddion ffug
 • Rheoli a lliniaru anwaredd yn y cyfryngau cymdeithasol
 • Cymedroli cynnwys cyfryngau cymdeithasol ac ymgysylltu â defnyddwyr
 • Ymgysylltu â'r cyfryngau cymdeithasol: cynseiliau a chanlyniadau

Anogir darpar ymgeiswyr PhD i anfon cynnig ymchwil i Denitsa yn amlinellu eu pwnc ymchwil a'u methodoleg a ffefrir.