Ewch i’r prif gynnwys
Andrew Dowling

Dr Andrew Dowling

Darllenydd mewn Astudiaethau Sbaenaidd

Ysgol Ieithoedd Modern

Email
DowlingA@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 75608
Campuses
66a Plas y Parc, Ystafell 1.12, Cathays, Caerdydd, CF10 3AS
Comment
Sylwebydd y cyfryngau
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n hanesydd cyfoes sy'n gweithio yn yr Adran Astudiaethau Sbaenaidd yn yr Ysgol Ieithoedd Modern ac ymunais â Phrifysgol Caerdydd yn 2002 o'r Adran Hanes yn Queen Mary, Prifysgol Llundain. Cyn hyn, treuliais saith mlynedd yn ninas Barcelona, lle cwblheais fy ndoethuriaeth. Mae fy ymchwil wedi canolbwyntio ar hanes Catalwnia yn yr 20g ac yn benodol, mynegiant gwleidyddol cenedlaetholdeb Catalwnia o dan unbennaeth Franco a Sbaen ddemocrataidd. Roedd ymchwil ddiweddar  yn canolbwyntio ar ymddangosiad mobileiddio o blaid annibyniaeth yng Nghatalonia a cwblheais fonograff ymchwil ar gyfer Routledge ar y pwnc hwn yn 2018. Cyhoeddais i Catalwnia: A New History yn 2022 yn y gyfres Astudiaethau Routledge mewn Hanes Modern Ewropeaidd.

Rwy'n olygydd Llawlyfr Hanes Sbaen, cyfrol sy'n dwyn ynghyd 45 o ysgolheigion Sbaeneg a rhyngwladol Sbaen, i'w chyhoeddi ddiwedd 2023.

Rwy'n gyfrannog mewn cyfres o geisiadau cyllid ymchwil llwyddiannus gydag ysgolheigion o brifysgolion Sbaeneg ac Ewropeaidd eraill, gyda phrosiectau'n canolbwyntio ar ranbarthau, cenedlaetholdeb a hunaniaeth yn Sbaen. Mae'r diweddaraf, gyda chyllid gan Weinyddiaeth Addysg a Gwyddoniaeth Sbaen, yn rhedeg o 2023 i 2026 ac mae'n cynnwys cydweithwyr o brifysgolion Valencia a Barcelona.

Rwy'n addysgu cyrsiau ar hanes modern a chyfoes Sbaen, ac yn cydlynu Protest ac Anghydffurfiaeth Modiwl Blwyddyn Olaf yr Ysgol yn y 1960au.

Rwy'n croesawu ymholiadau gan ddarpar fyfyrwyr PhD ar unrhyw faes o hanes a gwleidyddiaeth Catalaneg fodern, cenedlaetholdeb yn Sbaen ac ymagweddau damcaniaethol tuag at genedlaetholdeb ac rwyf wedi goruchwylio'n llwyddiannus i gwblhau pedwar myfyriwr, yn fwyaf diweddar yn 2020.

Rwy'n gwneud sylwadau rheolaidd yn y cyfryngau cenedlaethol a rhyngwladol ar faterion sy'n peri pryder cyfoes i Sbaen, gan gynnwys y BBC, CNN, Ffrainc 24, y Associated Press a TRT World, ac rwyf wedi cael fy enwi mewn nifer o gyfryngau Sbaeneg gan gynnwys El Pais, La Vanguardia, Vilaweb a CTXT.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

  • Dowling, A. 2016. A tale of two cities. Madrid and Barcelona in Spain. In: Cole, A. and Payre, R. eds. Cities as Political Objects. Historical Evolution, Analytical Categorisations and Institutional Challenges of Metropolitanisation. Cities Series Cheltenham: Edward Elgar, pp. 79-95.

2015

2014

2013

2012

2009

2006

2005

2001

Articles

Book sections

Books

Ymchwil

Mae fy ysgoloriaeth ar Gatalwnia a Sbaen, sy'n pontio cymdeithaseg hanesyddol, gwyddor wleidyddol a hanes cyfoes, mewn sefyllfa ddelfrydol i gyfuno trylwyredd academaidd a chyrraedd cynulleidfaoedd ehangach. Mae fy nhrydydd monograff unig awdur, Catalonia: A New History, a gyhoeddwyd gan Routledge, yn darparu dadansoddiad cymdeithasol, gwleidyddol ac economaidd o genedl leiafrifol ac yn ymgysylltu'n llawn â theori cenedlaetholdeb, cymdeithaseg hanesyddol a hanesyddiaeth. 

Addysgu

Undergraduate

  • Introduction to Spain (Year One) Coordinator
  • Politics and Society in Spain (Four)
  • Spain 1898-1975 (Year Two)
  • May 68: Marking Changes in European Politics and Culture (Year Four)
  • Business Spanish (Year Two)

Postgraduate

  • Nationalism in Europe (Co-ordinator)
  • MA European Studies
  • MA Translation Studies
  • Research Methods and Skills

Meysydd goruchwyliaeth

I supervise students in the areas of historical sociology, comparative and national history, with a particular focus on questions of national identity.

I welcome applications from students of:

Historical sociology

Nationalism and Identity

Modern and Contemporary Spain

Catalan studies

Historical sociology

Music and dissent

Radical politics