Ewch i’r prif gynnwys
Dominic Dwyer BSc PhD

Yr Athro Dominic Dwyer BSc PhD

Athro

Yr Ysgol Seicoleg

Email
DwyerDM@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 76285
Campuses
Adeilad y Tŵr, Plas y Parc, Caerdydd, CF10 3AT
Comment
Sylwebydd y cyfryngau
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Animals, including humans, readily learn links between events that occur close together in time and space. The classic example from animal learning comes from Pavlov’s demonstration that dogs that were fed immediately after hearing a bell began to salivate in advance of the food when the bell was rung. This can be described in terms of the dogs learning an association between the mental representation of the bell, and the mental representation of food, such that hearing the bell activates the representation of food (and that in turn drives the relevant responses). One major strand of my research examines the mechanisms by which associations are formed and influence behaviour in both humans and other animals. This has included an exploration of some, seemingly unlikely, phenomena where associative learning may play a crucial role: for example in learning how to distinguish similar faces, how animals deal with problems of causation, or how people learn their likes and dislikes.

A second major strand of my research involves the assessment of hedonic responses in rodents. Animal models are of critical importance in investigating the underlying biological contributions to many human disorders such as depression or schizophrenia. To fully understand these animal models we require ways to assess how animals feel, as well as how they think. As it happens, a detailed examination of the way in which rodents drink is particularly informative with respect to how much they like what they are drinking (e.g. rats tend to produce few, but rather long, bouts of licks when they like the solution they are drinking but the length of the bouts decreases, while the number of bouts can increase, with less palatable solutions). Research in my lab is currently using this technique to investigate how animals learn to like and dislike particular foods and also how such hedonic processes are affected in animals models of human disorders, in particular schizophrenia, depression and dementia.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

Articles

Ymchwil

Pynciau ymchwil a phapurau cysylltiedig


Ymchwilio i risg genetig ac amgylcheddol mewn modelau o anhwylderau seiciatrig a niwroddirywiol. Rydym yn ymchwilio i'r aflonyddwch gwybyddol a hetonig a ddangosir gan fodelau risg anifeiliaid ar gyfer anhwylderau seiciatrig. Mae hyn yn cwmpasu ystod o brosiectau PhD a ariennir gan UKRI (e.e.  MRC - Ymchwilio i risg genetig ac amgylcheddol ar gyfer seicosis wedi'i gyfryngu trwy sianeli calsiwm wedi'i gratio foltedd L-Math).


Wright, RL, Gilmour, G., & Dwyer, D. M. (2020) Wistar Kyoto Rats arddangos anhedonia yn y defnydd ond yn cadw rhywfaint o sensitifrwydd i ragweld atebion palatable. Ffiniau mewn niwrowyddoniaeth ymddygiadol, 14:70.

Lewis, L. R., Benn, A., Dwyer, D. M., & Robinson, E. S. J. (2019). rhagfarnau affeithiol a'u rhyngweithio â diffygion eraill sy'n gysylltiedig â gwobr mewn modelau cnofilod o anhwylderau seiciatrig. Ymchwil Ymennydd Ymddygiadol, 372.

Ahmed, J., Dwyer, D. M., Farr, T. D., Harrison, D., Dunnett, S. B., & Trueman, R. C. (2017). Lickometreg: Dull newydd a sensitif ar gyfer asesu diffygion swyddogaethol mewn llygod mawr ar ôl strôc. Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 37(3), 755-761

McNamara, G. I., Davis, B. A., Dwyer, D. M., John, R. M., Ynysoedd A. R. (2016). Annormaleddau ymddygiadol mewn model llygoden newydd ar gyfer Syndrom Silver Russell, Geneteg Foleciwlaidd Dynol, 25(24), 5407-5417. doi: 10.1093 / hmg / ddw357

 
 
Modelau cyfrifiadurol o ddysgu a chof. Rydym yn datblygu model cyfrifiadurol newydd o ddysgu a pherfformiad Pavlovian.    Cyhoeddwyd y model canonaidd, HeiDI, mewn set o bapurau yn 2020, ac yn ddiweddar rydym wedi sicrhau cyllid gan y BBSRC i gefnogi ei ddatblygiad trwy ymchwil arbrofol ailadroddol (BB/T004339/1).

Mêl, R.C., Dwyer, DM, & Iliescu, AB (2020). HeiDI: Model ar gyfer dysgu a pherfformiad Pavlovian gyda chymdeithasau cilyddol .  Adolygiad Seicolegol (yn y wasg).  

Mêl, RC, Dwyer, DM, & Iliescu, AB (2020) . Ymhelaethu ar fodel o ddysgu a pherfformio Pavlovian: HeiDI. Datblygiadau cyfredol mewn theori cysylltiadol: Teyrnged i Allan Wagner.     Journal of Experimental Psychology: Animal Learning and Gwybyddiaeth (yn y wasg).

Mêl, RC, Dwyer, DM, & Iliescu, AB (2020) . amrywiad unigol mewn vigor a ffurf ymatebion cyflyru Pavlovian: Dadansoddiad o system enghreifftiol.   Dysgu a Chymhelliant (yn y wasg).

Iliescu, A.F., Dwyer, DM, & Honey, RC (2020). Gwahaniaethau unigol yn natur ymddygiad cyflyru ar draws symbyliad cyflyru: Addasu a chymhwyso model.  Journal of Experimental Psychology: Animal Learning and Gwybyddiaeth (yn y wasg).  

Iliescu, A. F., Neuadd, J., Wilkinson, L. S., Dwyer, D. M., & Mêl, RC (2018). Natur amrywiad ffenoteipig mewn cyflyru Pavlovian. Journal of Experimental Psychology: Animal Learning & Gwybyddiaeth, 44(4), 358-369.

 

Ymatebion hetonig mewn dysgu a lles anifeiliaid. Rydym yn ymchwilio i fynegiant ymatebion hetonig yng nghyd-destun dysgu (yn enwedig mewn perthynas â dysgu am fwydydd) a lles anifeiliaid (anifeiliaid labordy ac anifeiliaid sy'n cael eu ffermio). Mae hyn yn cwmpasu amrywiaeth o brosiectau PhD a chydweithio rhyngwladol (e.e. Fondecyt Regular, Chile - syrffed benodol synhwyraidd mewn moch: Amrywiaeth porthiant fel strategaeth i wella perfformiad a lles anifeiliaid mewn ffermio dwys). 


Figueroa, J., Frias, D., Sola-Oriol, D., Tadich, T., Franco-Rossello, R., Nunez, V., & Dwyer, D. M. (2019). Palatability mewn moch, y pleser o fwyta. Journal of Animal Science, 97(5), 2165-2174.

Riordan, JE, & Dwyer, D. M. (2019). Llyfu microstrwythur a newidiadau hetonig ar ôl dysgu dewis blas mewn llygod mawr. Chwarterol Journal of Experimental Psychology, 72(12), 2717-2725.

López, M., Dwyer, D. M., & Gasalla, P. (2019). Ymatebion hetonig cyflyru a eliwyd gan ciwiau cyd-destunol wedi'u paru â chyfog neu â phoen mewnol. Niwrowyddoniaeth Ymddygiadol, 133 (1), 86-97.

Clarkson, JM, Dwyer, D. M., Flecknell, P. A., Leach, M. C., & Rowe, C. (2018). Mae dull trin yn newid gwerth hetonig gwobr mewn llygod labordy. Adroddiadau gwyddonol, 8. doi:10.1038/s41598-018-20716-3

Dwyer D. M., Figueroa, J., Gasalla, P., & López M., (2018) Addasiad gwobrwyo a mecanweithiau dysgu: Mae newidiadau cyferbyniad yn gwobrwyo gwerth mewn llygod mawr ac yn gyrru dysgu. Gwyddoniaeth Seicolegol, 29(2), 219-227

 

 

Grŵp ymchwil

Victor Navarro (Cydymaith Ymchwil BBSRC)

Katie Sedgewick (Myfyriwr PhD a ariennir gan Ymddiriedolaeth Wellcome)

 

Cydweithredwyr ymchwil

Bob Boakes (Prifysgol Sydney)

Jaime Figueroa (Prifysgol O'Higgins)

Patricia Gasalla (Seicoleg, Prifysgol Caerdydd)

Mark Good (Seicoleg, Prifysgol Caerdydd)

Jeremy Hall (Meddygaeth, Prifysgol Caerdydd)

Rob Honey (Seicoleg, Prifysgol Caerdydd)

Matías López (Universidad de Oviedo)

Lawrence Wilkinson (Seicoleg a Meddygaeth, Prifysgol Caerdydd)

Addysgu

I am the chair of the undergraduate exam boards.

Levels 1 and 2: I teach introductory lectures on statistics and biological psychology (PS1015 and PS2017). I also run cognitive practicals and give tutorials on social, perception, cognition and abnormal/clinical psychology (supporting PS2007, PS2003, PS2009, PS2018).

Level 3: I supervise projects on a variety of topics including face perception and the learning and expression of food preferences.

Thesis examination

I have examined both MSc and PhD theses both internally and externally (eg for the University of Sydney and the University of NSW).

Bywgraffiad

Undergraduate education

In 1995, I received a BSc (Honours Class 1, Medal) in Psychology from the University of Sydney.

The title of my empirical thesis was Activity-Based Anorexia.

The title of my theoretical thesis was The nature of number and measurement in psychology.

I also studied Statistics, Mathematics, Law, Chemistry.

Postgraduate education

In 1999, I received my PhD from the Department of Experimental Psychology, University of Cambridge.

My thesis title was Learning about absent stimuli. I was supervised by Professor N.J. Mackintosh.

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • 2011: Delivered the 18th Experimental Psychology Society Prize Lecture
 • 2000: Emanuel Miller Prize for the Philosophy of Science
 • 1996: Cambridge Commonwealth Trust Packer Scholarship for graduate study.
 • 1995: University Medal for Psychology
 • Dick Thomson Prize for Psychology
 • Australian Psychological Society Prize for Psychology Honours.

Safleoedd academaidd blaenorol

 • 2012 to present: Reader, School of Psychology, Cardiff University
 • 2007 to 2012: Senior Lecturer, School of Psychology, Cardiff University
 • 2003 - 2007: Lecturer, School of Psychology, Cardiff University
 • 2002 - 2003: Research Associate, Cardiff University
 • 1999 - 2002: Junior Research Fellow, Churchill College, Cambridge.

Pwyllgorau ac adolygu

I am an associative editor for The Quarterly Journal of Experimental Psychology. I have reviewed for over 15 different journals (including Current Biology, The Journal of Neuroscience, The European Journal of Neuroscience) and am an associate of the BBS. Grant Reviewing: BBSRC, ESRC, and the City University of New York.

Meysydd goruchwyliaeth

Mae fy niddordebau damcaniaethol yn amrywio ar draws y mecanweithiau cysylltiol a niwral sy'n sail i ddysgu, cof a dewis. Mae fy myfyrwyr ôl-raddedig yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o brosiectau ac mae ganddynt fynediad at ystod eang o gyfleusterau ac adnoddau o'r radd flaenaf.  

Mae gen i ddiddordeb mewn trafod y posibilrwydd o oruchwylio prosiectau ymchwil sy'n gysylltiedig ag unrhyw un o'm diddordebau damcaniaethol neu feysydd o arbenigedd empirig.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais am PhD, neu am ragor o wybodaeth am fy ymchwil ôl-raddedig, cysylltwch â mi yn uniongyrchol, neu gyflwyno cais ffurfiol.

Myfyrwyr (au) presennol

Katie Sedgewick: (dan oruchwyliaeth yr Athro John Aggleton a'r Athro Mark Good) Dechreuodd Katie ei hymchwil PhD yn 2019 yn archwilio ymddygiad gwybyddol a hetonig mewn modelau cnofilod o risg dementia.

Arbenigeddau

 • Ymddygiad anifeiliaid
 • Niwrowyddoniaeth ymddygiadol
 • Dysgu, cymhelliant ac emosiwn