Ewch i’r prif gynnwys
Matthias Eberl

Yr Athro Matthias Eberl

Athro Imiwnoleg Drosiadol, Is-adran Heintiau ac Imiwnedd. Arweinydd Academaidd ar y Cyd ar gyfer Cynnwys ac Ymgysylltu â'r Cyhoedd, Ysgol Meddygaeth.

Yr Ysgol Meddygaeth

Email
EberlM@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29206 87011
Campuses
Adeilad Henry Wellcome ar gyfer Ymchwil Biofeddygol, Ystafell 3F08, Ysbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

I have always been interested in the molecular and cellular basis of host-pathogen relationships and the underlying modulation of complex immune responses.

During my PhD I established a screening method to identify CD4+ T cell antigens from cDNA libraries of the parasite Schistosoma mansoni. I then extended these studies during a two-year postdoc, and investigated the cellular and humoral immune response to schistosomes upon infection and vaccination.

My research since 2000 has concentrated on defining the role of human γδ T cells in bridging innate and adaptive immune responses.

γδ T cells are the prototype of 'unconventional' lymphocytes in that they are not restricted by classical MHC and display characteristics of 'conventional' T cells, NK cells and myeloid cells. Normally only constituting a minor population in human blood, they occupy a unique niche in microbial recognition and contribute to tumour surveillance.

More recently we have started to characterise early immune responses in acutely infected patients and define pathogen-specific signatures of cellular and soluble biomarkers ('immune fingerprints').

My research is placed at the interface of basic, translational and clinical research and benefits greatly from interdisciplinary collaborations with immunologists, microbiologists, biochemists, epidemiologists and clinicians.

Besides implications for diagnosis and treatment of microbial infections this work has direct consequences for vaccine design and cancer immunotherapy.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

Articles

Websites

Ymchwil

Olion bysedd imiwnedd mewn haint acíwt 

Diagnosio, trin ac atal haint yn wyneb lledaeniad byd-eang o ymwrthedd gwrthficrobaidd a risg gyson o bandemig dinistriol yw un o heriau mwyaf yr 21ain ganrif. Fodd bynnag, mae diffyg gwerthfawrogiad o hyd o sut mae'r corff yn synhwyro ac yn ymladd gwahanol fathau o bathogenau.  

Nod ein hymchwil yw archwilio a manteisio ar y digwyddiadau pathoffisiolegol sy'n sail i ymatebion llidiol pathogen-benodol at ddibenion diagnostig a therapiwtig. Mae'r system imiwnedd wedi esblygu i arolygu'r corff yn gyson ar gyfer strwythurau a allai fod yn beryglus. Mae gwahanol bathogenau yn mynegi patrymau moleciwlaidd gwahanol ac felly'n rhyngweithio'n unigryw â chydrannau gwahanol o'r system imiwnedd.      Mae'r math o haint felly yn debygol o ysgogi imiwnoleg ar wahân llofnodion, neu 'olion bysedd imiwnedd', y gellir eu hasesu'n feintiol ac ansoddol.

Enghraifft wych ar gyfer gwahaniaethu pathogenau gwahanol yw ymatebolrwydd unigryw celloedd T anghonfensiynol i fetabolion microbaidd cyffredin sy'n cael eu rhannu gan lawer o bathogenau bacteriol ond sy'n absennol o gelloedd dynol.  Mae celloedd γδ T a chelloedd MAIT yn cael eu tynnu'n gyflym i safleoedd o haint acíwt, lle byddant yn dod ar draws microbau goresgynnol yng nghyd-destun celloedd imiwnedd eraill, Niwtrophils a monocytes yn bennaf, a'r meinwe o'i amgylch.

Mae ein canfyddiadau'n dangos y bydd y rhyng-chwarae hwn yn denu mwy o gelloedd effaith, yn gwella gweithgaredd celloedd sgrialu ac yn hyrwyddo datblygiad imiwnedd microb-benodol. Fodd bynnag, os caiff ei sbarduno ar yr adeg anghywir neu'r safle anghywir, gall yr adwaith hwn arwain at ddifrod sy'n gysylltiedig â llid ac effeithio ar ganlyniadau cleifion.   Mae celloedd T anghonfensiynol cam y canol yn cymryd mewn rhaeadrau llidiol trefnu mewn heintiau microbaidd yn nodi'r celloedd hyn fel prif dargedau ar gyfer triniaethau a diagnosteg newydd.

Ein nod yw diffinio llofnodion pathogen-benodol lleol a systemig o fiomarcwyr imiwnedd hydawdd a chellog mewn clefydau lle mae ymyrraeth gynnar a thargedol yn allweddol a lle bydd canlyniadau clinigol yn elwa o ddiagnosteg well a chynharaf.  Ar gyfer hyn, rydym yn astudio unigolion sy'n cyflwyno cyflyrau acíwt fel peritonitis, sepsis difrifol, haint ar y llwybr wrinol a ventriculitis, mewn cydweithrediad â chlinigwyr, microbiolegwyr, ystadegwyr, gwyddonwyr cyfrifiadurol a phartneriaid masnachol.


Aelodau'r grŵp presennol a'r gorffennol

 • N.N., Technegydd 2023–
 • N.N., Cymrawd Clinigol 2023-
 • Kirsty Emery, Myfyriwr PhD 2023–
 • Daniel Griffiths, Myfyriwr PhD 2023–
 • Kate Davies, Myfyriwr PhD (cyd-oruchwyliwr) 2022–
 • Curtis Luscombe, Myfyriwr PhD (cyd-oruchwyliwr) 2023–
 • Josephine Banda, myfyriwr MSc (cyd-oruchwyliwr) 2023
 • Lucy Sheikh, myfyriwr MSc (cyd-oruchwyliwr) 2023
 • Raya Ahmed, Postdoc 2016-2019
 • Sarah Baker, Cynorthwy-ydd Ymchwil 2018-2021
 • Raj Bansal, Myfyriwr PhD 2007-2012
 • Amy Brook, Myfyriwr PhD 2015-2019
 • Ross Burton, Myfyriwr PhD 2018-2022
 • Hung-Chang Chen, Myfyriwr PhD 2011-2016
 • Chantal Colmont, Cynorthwy-ydd Ymchwil 2013-2014
 • Simone Cuff, Postdoc 2017-2022
 • Martin Davey, Myfyriwr PhD/Postdoc 2008-2013
 • Ida Jackson (Friberg), Postdoc 2013-2015
 • Emily Jacob, Myfyriwr MPhil (cyd-oruchwyliwr) 2020-2022
 • Maximilian Keisker, Myfyriwr Erasmus 2017
 • Ariadni Kouzeli, Myfyriwr PhD (cyd-oruchwyliwr) 2015-2020
 • Ann Kift-Morgan, Cynorthwy-ydd Ymchwil 2011-2018
 • Chan-Yu Lin, Myfyriwr PhD 2009-2012
 • Anna Rita Liuzzi, myfyriwr PhD / Postdoc 2013-2016
 • Christophe Macri, Myfyriwr Interniaeth 2009
 • Salvador Martí Pérez, Postdoc 2009-2010
 • Oliwia Michalak, Myfyriwr PhD 2018-2020
 • Linda Moet, Myfyriwr PhD (cyd-oruchwyliwr) 2018-2022
 • Matt Morgan, Myfyriwr PhD (cyd-oruchwyliwr) 2011-2014
 • Luke Piggott, Myfyriwr PhD (cyd-oruchwyliwr) 2009-2012
 • Loic Raffray, Cymrawd Marie Curie yr UE 2017-2018
 • Nicola Reeves, Myfyriwr MD (cyd-oruchwyliwr) 2019-2021
 • Teja Rus, Myfyriwr PhD (cyd-oruchwyliwr) 2015-2020
 • Michele Scotto di Mase, Myfyriwr Interniaeth 2015
 • Yasmin Shanneik, Myfyriwr Erasmus 2014-2015
 • Katie Stanswood, Myfyriwr MSc (cyd-oruchwyliwr) 2022
 • Chris Tyler, Myfyriwr PhD 2012-2016
 • Joanne Welton, Postdoc 2011-2013
 • Jingjing Zhang, Postdoc 2015-2016


Cymorth grant

2023-2025
Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, Grant Ymchwil Iechyd
"Canfod gollyngiad anastomotig yn gynnar ar ôl llawdriniaeth colorectal" (24 mis)
Prif Ymgeisydd (cyd-ymgeiswyr: Yr Athro Jared Torkington, Dr. Nicola Reeves, Dr. Natalie Joseph-Williams, Dr. Rachel Morris, Dr. Susan Campbell)
£145,684 (24 mis)

2023-2027
GW4 MRC DTP PhD Efrydiaeth (i Kirsty Emery)
"Rheoli imiwnedd mwcosaidd ac uniondeb berfeddol gan gelloedd γδ T dynol" (48 mis)
Prif Ymgeisydd (cyd-ymgeiswyr: Dr. Neil McCarthy, Dr. Gareth Jones)
£100,000 (48 mis)

2023-2027
GW4 MRC DTP PhD Efrydiaeth (i Curtis Luscombe)
"Modiwleiddio celloedd T yn ystod haint bacteriol difrifol" (48 mis)
Cyd-ymgeisydd (Prif ymgeisydd: Dr. James McLaren; cyd-ymgeiswyr: Dr. Jon Underwood, Yr Athro Linda Wooldridge)
£100,000 (48 mis)

2023-2026
Efrydiaeth PhD Canolfan Ymchwil Canser Prifysgol Caerdydd (i Daniel Griffiths)
"Offer newydd ar gyfer dadansoddi data cytometreg dimensiwn uchel – goblygiadau ar gyfer imiwnoleg canser ac imiwnotherapi"
Prif Ymgeisydd (cyd-ymgeiswyr: Dr. Andreas Artemiou, Yr Athro Awen Gallimore)
£81,728 (36 mis)

2022-2026
GW4 MRC DTP PhD Efrydiaeth (i Kate Davies)
"Atal imiwnedd celloedd T a chynhyrchu gwrthgyrff yn ystod haint firws a sepsis"
Cyd-ymgeisydd (Prif ymgeisydd: Dr. James McLaren; cyd-ymgeisydd: Dr. Gareth Jones)
£100,000 (48 mis)

2022
Rhaglen Sbrintio Llywodraeth Cymru
"Diagnosis a arweinir gan ddeallusrwydd artiffisial a phrognosis sepsis ôl-lawdriniaeth"
Prif Ymgeisydd
£31,781

2021-2022
Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, Grant Ymchwil Iechyd
"Epidemioleg ac effaith heintiau eilaidd bacteriol ac ymwrthedd gwrthficrobaidd ar Ofal Dwys yn ystod y pandemig SARS-CoV-2"
Cyd-ymgeisydd (Prif ymgeisydd: Lim Jones; gyda Mandy Wootton, James McLaren, Thomas Connor, Matt Morgan, Matt Wise, Harriet Hughes, Brendan Healey, Brad Spiller)
£74,000 (12 mis)

2021
Gwobr Partneriaeth Drosiadol Sefydliadol Ymddiriedolaeth Wellcome (ITPA)
"Diagnosis manwl ar sail meddyginiaeth a phrognosis sepsis ôl-lawdriniaeth"
Prif Ymgeisydd (gyda Jared Torkington, Nicola Reeves, Matt Morgan, Andreas Artemiou, Simone Cuff, Ross Burton)
£19,969 (4 mis)

2019-2021
Prosiect ACCELERATE
"Diagnosis manwl ar sail meddyginiaeth o gymhlethdodau ôl-lawfeddygol mewn cleifion sy'n cael llawdriniaeth ar yr abdomen"
Prif Ymgeisydd (gyda'r Athro Ian Weeks, yr Athro Jared Torkington, Dr. Rachel Morris)
£468,913 (18 mis)

2019-2020
Gwobr Trawsddisgyblaethol ISSF3 Ymddiriedolaeth Wellcome
"Canfod haint niwrolegol sy'n peryglu bywyd yn gyflym trwy ganfod olion bysedd imiwnedd mewn hylif serebrosbinol"
Prif Ymgeisydd (cyd-ymgeiswyr: Yr Athro William Gray, Dr. Andreas Artemiou, Dr. Simone Cuff, Mr. Joseph Merola)
£49,996 (12 mis)

2018-2021
Cymrodoriaeth Meddygaeth Fanwl Cronfa Datblygu Rhanbarthol Sêr Cymru II (i Dr. Tom Penfro)
"Olion bysedd imiwnedd o heintiau bacteriol mewn sirosis"
Cyd-ymgeisydd (gyda'r Athro Andrew Godkin)
£185,000 (36 mis)

2018-2022
GW4 DTP PhD Efrydiaeth (i Oliwia Michalak)
"Arweiniodd dysgu peirianyddol olion bysedd imiwnedd ar gyfer canfod haint sy'n peryglu bywyd yn gyflym yn sirosis yr afu
Prif Ymgeisydd (cyd-ymgeiswyr: Dr. Tom Pembroke, Dr. Andreas Artemiou):  
£80,000 (42 mis)

2018-2021
Ysgol Meddygaeth Efrydiaeth PhD (i Ross Burton)
"Olion bysedd imiwnedd systemig mewn cleifion â sepsis difrifol acíwt"
Prif Ymgeisydd (cyd-ymgeiswyr: Dr. Andreas Artemiou, Dr. Matt Morgan, Yr Athro Peter Ghazal):
£60,000 (36 mis)

2018
Gwobr Trawsddisgyblaethol ISSF3 Ymddiriedolaeth Wellcome
"Olion bysedd imiwnedd mewn cleifion haemodialysis sydd â haint acíwt"
Prif Ymgeisydd (gyda Dr. Soma Meran, Dr. Matt Morgan, Dr. Simone Cuff, Dr. Andreas Artemiou, Yr Athro Donald Fraser)
£49,955 (12 mis)

2017-2018
Horizon 2020, Cymrodoriaeth Unigol Marie Skłodowska-Curie (i Dr. Loic Raffray)
"Celloedd-T tebyg i gynhenid mewn sepsis (ILTIS): Goblygiadau ar gyfer diagnosis cynnar ac achub atal imiwnedd"
Prif oruchwyliwr (goruchwyliwr Dr Matt Morgan)
€ 97,727 (12 mis)

2017
Cynllun Agosrwydd at Ddarganfod MRC (Catalydd Biofeddygol)
"Canfod a nodweddu heintiau niwrolegol sy'n peryglu bywyd yn gyflym"
Cyd-ymgeisydd (Ymgeisydd Arweiniol: Yr Athro Ian Weeks; cyd-ymgeisydd: Yr Athro William Gray)
£24,161 (6 mis)

2017
Cronfa Bontio Gwyddorau Bywyd Cymru, Grant Pathfinder
"Datblygu profion diagnostig cyflym in vitro ar gyfer canfod a nodweddu haint yn gynnar"
Cyd-ymgeisydd (Ymgeisydd Arweiniol: Yr Athro Ian Weeks; cyd-ymgeiswyr: Yr Athro Nicholas Topley, Dr. Fraser Logue)
£74,554 (12 mis)

2016-2019
Grant ymchwil MRC
"Synhwyro pathogen cynhenid gan gelloedd T anghonfensiynol lleol yn ystod heintiau microbaidd"
Prif Ymgeisydd (cyd-ymgeiswyr: Yr Athro Donald Fraser, Yr Athro David Price, Dr. Kristin Ladell, Yr Athro Phil Taylor, Yr Athro Jamie Rossjohn)
£660,663 (36 mis)

2016-2019
Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, Gwobr Amser Ymchwil Glinigol (i Dr. Matt Morgan)
Goruchwyliwr Academaidd
£66,535 (36 mis)

2016
Gwobr Seedcorn ISSF Ymddiriedolaeth Wellcome
"Polareiddio celloedd-T γδ o ymatebion celloedd-T CD4+ : goblygiadau ar gyfer clefyd Crohn"
Prif Ymgeisydd (cyd-ymgeiswyr: Yr Athro Bernhard Moser, Dr. Andrew Stagg, Dr. James Lindsay)
£34,000 (6 mis)

2016
Cymrodoriaeth Ymweld sy'n dod i mewn Caerdydd (i'r Athro Thomas Herrmann)
Prif Ymgeisydd
£5,500 (3 mis)

2015-2018
MRC Efrydiaeth PhD (i Amy Brook)
"Llofnodion microRNA pathogen-benodol yn ystod haint peritoneal acíwt"
Prif Ymgeisydd (cyd-ymgeiswyr: Yr Athro Donald Fraser, Dr. Timothy Bowen)
£60,000 (36 mis)

2015-2018
MRC PhD Efrydiaeth (i Ariadni Kouzeli)
"Defnyddio gama dynol / delta T-APCs mewn imiwnedd gwrth-tiwmor"
Cyd-ymgeisydd (Prif ymgeisydd: Yr Athro Bernhard Moser; cyd-ymgeisydd: Yr Athro Andrew Godkin)
£60,000 (36 mis)

2015-2018
Efrydiaeth PhD Tenovus (i Teja Rust)
"Gamma dynol/delta T-APCs: Prosesu antigenau tiwmor ac ymsefydlu imiwnedd gwrth-tiwmor"
Cyd-ymgeisydd (Prif ymgeisydd: Yr Athro Bernhard Moser; cyd-ymgeisydd: Yr Athro Awen Gallimore)
£89,780 (36 mis)

2015-2018
Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, Grant prosiect Canolfan Ymchwil Canser Cymru
"Modelau preclinical ar gyfer imiwnotherapïau newydd"
Prif Ymgeisydd (cyd-ymgeiswyr: Yr Athro Awen Gallimore, Yr Athro Bernhard Moser, Yr Athro Andrew Godkin, Dr. Ann Ager)
£110,000 (36 mis)

2015-2020
Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru
"Uned Ymchwil Aren Cymru"
Cyd-ymgeisydd (Prif Ymgeisydd: Yr Athro Donald Fraser; gyda chyd-ymgeiswyr ar draws Caerdydd, Casnewydd, Abertawe a Bangor)
£2,000,000 (60 mis)

2015-2016
Kidney Research UK, Grant Prosiect
"Canfod haint yn gyflym a gwella goroesiad cleifion dialysis: rôl ymatebion llidiol anghonfensiynol sy'n cael eu gyrru gan gell-T"
Prif Ymgeisydd (cyd-ymgeiswyr: Yr Athro Nicholas Topley, Yr Athro Bernhard Moser, Dr. Kieron Donovan, Yr Athro Donald Fraser)
£199,218 (24 mis)

2014-2015
Cynllun MRC-Confidence in Concept (Catalydd Biofeddygol)
"Diagnosis pwynt gofal o sepsis acíwt"
Prif Ymgeisydd (cyd-ymgeiswyr: Yr Athro Nicholas Topley, Yr Athro Paul Davis, Dr. Peter Morgan, Dr. Tamas Szakmany, Dr. Matt Morgan)
£44,935 (12 mis)

2014
Severnside Alliance for Translational Research (SARTRE), Gwobr Prosiect Her Technoleg Iechyd
"Diagnosis pwynt gofal o heintiau llif gwaed"
Prif Ymgeisydd (cyd-ymgeiswyr: Yr Athro Nicholas Topley, Yr Athro Judith Hall, Yr Athro Paul Davis)
£24,912 (6 mis)

2014
Cymdeithas Imiwnoleg Prydain
Gwobrau Teithio BSI i Chris Tyler, Hung-Chang Chen, Matt Morgan a Matthias Eberl
Gynhadledd Cell T gama/delta yn Chicago, UDA, 16-18 Mai 2014
£4,000

2013-2016
Rhwydwaith Hyfforddiant Cychwynnol Marie Curie FP7 yr UE, ITN 287813
"Hyfforddiant ac Ymchwil Ewropeaidd mewn Dialysis Peritoneal (EuTRiPD)"
Goruchwyliwr PhD (mewn cydweithrediad â chanolfannau academaidd yn Amsterdam, Berlin, Caerdydd, Heidelberg, Madrid, Poznan, Strasbourg, Fienna; partneriaid diwydiannol: Zytoprotect, Baxter, Abbott; a Dutch Kidney Foundation, Kidney Research UK, EuroPD)
€ 3,140,988 yr UE i gyd; € 517,568 ohono i Brifysgol Caerdydd (48 mis)

2013-2016
NIHR Invention for Innovation (i4i) Gwobr Datblygu Cynnyrch Cyfnod Cynnar
"Profion cyflym, anfewnwthiol ar gyfer heintiau bacteriol acíwt yn seiliedig ar olion bysedd imiwnedd sy'n benodol i bathogenau"
Prif Ymgeisydd (cyd-ymgeiswyr: Yr Athro Nicholas Topley, Yr Athro Ian Weeks, Yr Athro Chris Butler, Dr. Eryl Cox, Yr Athro Paul Davis)
£421,961 (30 mis)

2013-2014
NISCHR/Wellcome Trust ISSF Seedcorn / Grant Dichonoldeb
"Diffinio ymatebion pathogen-benodol mewn haint acíwt: datblygu profion pwynt gofal ar gyfer adnabod bacteriol"
Prif Ymgeisydd (cyd-ymgeiswyr: Yr Athro Nicholas Topley, Dr. Kieron Donovan, Dr. Julian Marchesi, Dr. James Chess)
£49,972 (12 mis)

2013
NISCHR Academaidd Gwyddoniaeth Cydweithio Offer Call
Cyd-ymgeisydd (ymgeisydd arweiniol: Dr. Kieron Donovan)
£5,000

2013
Cancer Research UK, Cronfa Datblygu Canolfan CR-UK Caerdydd
"Goresgyn ymwrthedd bôn-gelloedd canser y fron i imiwnotherapïau newydd"
Prif Ymgeisydd (cyd-ymgeiswyr: Dr. Richard Clarkson, Hung-Chang Chen)
£4,950 (12 mis)

2012-2015
MRC PhD Efrydiaeth (i Chris Tyler)
"Rheoli ymatebion celloedd alffa / beta T gan gama dynol / delta T-APCs"
Prif Ymgeisydd (cyd-ymgeisydd: Yr Athro Bernhard Moser)
£60,000 (36 mis)

2012
Cymdeithas Imiwnoleg Prydain
Gwobrau Teithio BSI i Martin Davey, Joanne Welton a Chan-Yu Lin
gama/delta Cynhadledd Cell T yn Freiburg, yr Almaen, 31 Mai-2 Mehefin 2012
£2,100

2011-2015
Efrydiaeth PhD Tenovus (i Hung-Chang Chen)
"Celloedd T gama / delta dynol ar gyfer imiwnotherapi canser y fron"
Prif Ymgeisydd (cyd-ymgeisydd: Dr. Richard Clarkson)
£89,993 (45 mis)

2010-2013
Llywodraeth Cynulliad Cymru, Gwobr Ymchwil Iechyd
"Gwella canlyniadau cleifion o heintiau sy'n gysylltiedig â dialysis peritoneal"
Prif gydymgeisydd (Ymgeisydd arweiniol: Dr. Gareth Roberts; cyd-ymgeiswyr: Yr Athro Nicholas Topley, Yr Athro Aled Phillips)
£207,325 (45 mis)

2010
Wellcome Trust, Ysgoloriaeth Gwyliau Biofeddygol (i Sarah Rollason)
"celloedd T gama/delta ar gyfer imiwnotherapi canser"
Prif ymgeisydd
£1,080 (6 wythnos)

2010
Cancer Research UK, Cronfa Datblygu Canolfan CR-UK Caerdydd
Prif Ymgeisydd (cyd-ymgeiswyr: Yr Athro Malcolm Mason, yr Athro Peter Barrett-Lee)
£4,940 (9 mis)

2010
Cymdeithas Imiwnoleg Prydain
Gwobrau Teithio BSI i Raj Bansal, Martin Davey
gama / delta Cynhadledd Cell T yn Kiel, Yr Almaen, 19-21 Mai 2010
£1,000

2009-2013
Baxter Healthcare, Grant Extramural Darganfyddiadau Arennol
"Celloedd, monocytau a niwtroffiliaid: crosstalk niweidiol mewn haint sy'n gysylltiedig â dialysis peritoneal"
Prif Ymgeisydd (cyd-ymgeisydd: Yr Athro John D. Williams)
Unol Daleithiau $ 374,947 (48 mis)

2009-2012
Cancer Research UK, Grant Prosiect
"Plastigrwydd swyddogaethol celloedd T gama/delta a'u hecsbloetio mewn therapi canser"
Prif Ymgeisydd (cyd-ymgeiswyr: Yr Athro Malcolm Mason, yr Athro Peter Barrett-Lee)
£170,067 (42 mis)

2009-2010
Ymgyrch Canser y Fron, Grant Peilot Bach
"Rôl TRAIL mewn gama dynol / delta T cytotoxicity cyfryngu celloedd tuag at gelloedd canser y fron"
Prif Ymgeisydd (cyd-ymgeisydd: Dr. Richard Clarkson)
£19,944 (12 mis)

2008-2010
Llywodraeth Cynulliad Cymru, Gwobr Partneriaeth Ymchwil Iechyd MRC
"Rôl celloedd T mewn llid a haint sy'n gysylltiedig â dialysis peritoneal"
Prif Ymgeisydd (cyd-ymgeisydd: Yr Athro Nicholas Topley)
£209,660 (27 mis)

2007-2010
Ysgoloriaeth MRC (i Raj Bansal)
"B cymorth celloedd a ddarperir gan gelloedd T gamma / delta dynol"
Prif Ymgeisydd (cyd-ymgeisydd: Yr Athro Bernhard Moser)
£55,050 (36 mis)

2007-2011
Cynghorau Ymchwil y DU
Cymrodoriaeth RCUK mewn Ymchwil Drosiadol mewn Meddygaeth Arbrofol
£125,000 (60 mis)

2007
Ymddiriedolaeth Wellcome, Gwobr 'Gwerth mewn Pobl'
"Celloedd mewn pontio ymatebion imiwnedd cynhenid ac addasol"
Prif Ymgeisydd (cyd-ymgeisydd: Yr Athro Paul Morgan)
£34,786 (12 mis)

Addysgu

Teaching

In order to overcome the awe-inspiring complexity of the immune system and press it into digestible portions, immunology teaching is often in the danger to over-simplify scenarios and/or follow temporary fashions.  The main challenges are to keep up abreast with the latest literature and incorporate recent advances into the lessons; to transport one’s own enthusiasm for science to the students; to demonstrate that even the most complex mechanisms can be of enormous clinical relevance in health and disease; and to confront students with standard methods in diagnostic and research labs, but also to make them aware of the possibilities of modern technology.  My goal is to educate open-minded and critical students that are provided with all the scientific but also interpersonal tools required for being capable of questioning contemporary points of view and solving new problems.

Undergraduate teaching

I have been participating in the Year 2 SSC module “Interactive Immunology” for eight consecutive years, which comprises lectures, student lab paracticals and an assessment of student presentations. From 2017 on I will be lecturing in a new module on Biomarkers and Diagnostics developments.

I have trained undergraduate summer students as well as internship and Erasmus students.

Since 2010 I have acted as Personal Tutor for Medicine students, since 2013 as Academic Mentor. 

Postgraduate teaching

I have supervised or co-supervised more than ten PhD students, all of whom completed, or are on course to complete, their PhD within four years. 

I serve as Chair of approx. 20 appraisal panels for PhD and MD students per year, and have been appointed as internal examiner or viva chair of PhD theses at Cardiff University and as external examiner of PhD theses in the UK, Ireland, Italy and Portugal.

Public engagement and involvement

As Engagement Lead and member of the Steering Group of the Systems Immunity Research Institute, I aim to reach out to all stake-holders and engage with patients, health care providers, schools, policy makers, media, funding bodies and industry, and have set up a Lay Faculty of members of the public who help us reach our goals.

Bywgraffiad

Career profile

 • since 08/2015
  Reader, Division of Infection & Immunity, School of Medicine, Cardiff University
 • 2011-2015
  Senior Lecturer, Cardiff Institute of Infection & Immunity, School of Medicine, Cardiff University
 • 2007-2011
  RCUK Fellow in Translational Research, School of Medicine, Cardiff University
 • 2005-2006
  Postdoc, Institute of Cell Biology, University of Bern (Switzerland)
  Lab: Prof Bernhard Moser
 • 2000-2005
  Postdoc, Institute of Biochemistry, School of Medicine, University of Giessen (Germany)
  Lab: Dr Hassan Jomaa
 • 1998-2000
  Postdoc, Department of Biology, University of York (UK)
  Lab: Prof Alan Wilson
 • 1995-1998
  PhD Student, Institute of Biochemistry, School of Medicine, University of Giessen (Germany)
  Lab: Prof Ewald Beck

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • 2015: Promotion to Reader, Cardiff University
 • 2011: Promotion to Senior Lecturer, Cardiff University
 • 2009: Best Free Communications Prize at 9th European Peritoneal Dialysis Meeting, Strasbourg, France
 • 2007: RCUK Fellowship in Translational Research in Experimental Medicine
 • 2007: Wellcome Trust 'VIP' Award
 • 1995: PhD Studentship, "Graduiertenkolleg Molekulare Biologie und Pharmakologie", German Research Foundation (DFG)

Aelodaethau proffesiynol

 • German Society for Immunology (DGfI)

Pwyllgorau ac adolygu

 • since 08/2015: Engagement Lead, Systems Immunity Research Institute
 • since 04/2014: Chair of PhD Appraisal Panel, Infection & Immunity
 • since 05/2011: Founder and Administrator, γδ T Cell Forum
 • since 11/2009: Web Editor, Infection & Immunity

Reviewer experience

Funding bodies

 • AERES - Evaluation Agency for Research and Higher Education, France
 • Barts and The London Charity
 • BBSRC - Biotechnology and Biological Sciences Research Council
 • Cancer Research UK
 • Crohn’s in Childhood Research Association (CICRA)
 • Crohn's and Colitis UK
 • European Research Council (ERC)
 • Fondation pour la Recherche Médicale, France
 • German-Israeli Foundation for Scientific Research and Development
 • Institut National du Cancer (INCa), France
 • Kay Kendall Leukaemia Fund
 • Kidney Research UK
 • King’s Health Partners R&D Challenge Fund
 • MRC - Medical Research Council
 • Ministry of Science, Technology and Space, Israel
 • Multiple Sclerosis Society, UK
 • Research Grants Council, Hong Kong
 • Wellcome Trust
 • Wilhelm Sander Foundation, Germany

PhD examiner

 • Cardiff University
 • King's College London
 • National University of Ireland, Maynooth
 • University of Lisbon, Portugal
 • University of Palermo, Italy
 • Medical University of Vienna, Austria
 • University of Bordeaux, France

International journals

 • American Journal of Physiology – Renal Physiology
 • Blood
 • Bone
 • BMC Immunology
 • Breast Cancer Research
 • Cancer Immunology Immunotherapy
 • Cancer Research
 • Carcinogenesis
 • Cell Biochemistry & Function
 • Cellular Immunology
 • Chronobiology International
 • Clinical Cancer Research
 • Clinical and Developmental Immunology
 • Clinical and Experimental Immunology
 • Clinical and Experimental Medicine
 • Current Cancer Drug Targets
 • Current Immunology Reviews
 • Cytokine
 • EMBO Reports
 • European Journal of Immunology
 • Experimental Parasitology
 • FASEB Journal
 • FEBS Journal
 • Frontiers in Immunology
 • Haematologica
 • Human Immunology
 • Immunology
 • Immunology and Cell Biology
 • Immunology Letters
 • Infection and Immunity
 • International Immunology
 • International Journal of Artificial Organs
 • International Journal of Immunogenetics
 • International Urology and Nephrology
 • Journal of the American Chemical Society
 • Journal of the American Society of Nephrology
 • Journal of Biological Chemistry
 • Journal of Biological Regulators and Homeostatic Agents
 • Journal of Clinical Investigation
 • Journal of Immunology
 • Journal of Infectious Diseases
 • Journal of Leukocyte Biology
 • Journal of Medicinal Chemistry
 • Journal of Molecular Medicine
 • Journal of Translational Medicine
 • Kidney International
 • Microbes and Infection
 • Molecular Immunology
 • Mucosal Immunology
 • Nephrology, Dialysis, Transplantation
 • OncoImmunology
 • Oncology Reviews
 • Parasite Immunology
 • Peritoneal Dialysis International
 • PLoS ONE
 • PLoS Pathogens
 • Science Translational Medicine
 • Scientific Reports
 • Trends in Immunology
 • Trends in Parasitology

Meysydd goruchwyliaeth

Goruchwyliaeth gyfredol

Ross Burton

Ross Burton

Myfyriwr ymchwil

Linda Moet

Linda Moet

Myfyriwr ymchwil

Prosiectau'r gorffennol

Linda Moet (PhD 2023):
"Elucidating llwybr metabolite imiwnedd mewn sepsis"
(Cyd-oruchwyliwr; y prif oruchwyliwr Peter Ghazal, gyda Valerie O'Donnell)

Ross Burton (PhD 2023):
"Nodi biofarcwyr imiwnolegol sepsis gan ddefnyddio biowybodeg cytometreg a dysgu peirianyddol"
(Prif oruchwyliwr; gydag Andreas Artemiou, Peter Ghazal, Matt Morgan)

Emily Jacob (MPhil 2022):
"Olion bysedd imiwnedd heintiau bacteriol mewn sirosis digolledu"
(Cyd-oruchwyliwr; y prif oruchwyliwr Thomas Pembroke)

Nicola Reeves (MD 2021):
"Effaith safoni newidynnau rhyngweithredol ar fynychder heintiadau safle llawfeddygol mewn llawfeddygaeth colorectal yng Nghymru "
(Cyd-oruchwyliwr; Prif oruchwyliwr Jared Torkington, gydag Ian Weeks)

Teja Rus (PhD 2021):
"Cynhyrchu offer arbrofol ar gyfer astudio prosesu antigen tiwmor gan Human γδ T-APCs: Prosesu antigenau tiwmor ac ymsefydlu imiwnedd gwrth-tiwmor"
(Cyd-oruchwyliwr; Prif oruchwyliwr Berhard Moser)

Ariadni Kouzeli (PhD 2020):
"CXCL14 swyddogaeth a chelloedd targed mewn meinweoedd iach"
(Cyd-oruchwyliwr; Prif oruchwyliwr Berhard Moser)

Amy Brook (PhD 2019):
"MicroRNAs lleol mewn cleifion dialysis peritoneal sydd â peritonitis acíwt"
(Prif oruchwyliwr; gyda Donald Fraser, Tim Bowen)

Chris Tyler (PhD 2016):
"Rheoli ymatebion celloedd CD4 + T gan T-APCs"
(Prif oruchwyliwr; gyda Berhard Moser)

Anna Rita Liuzzi (PhD 2015):
"Ymatebion llidiol anghonfensiynol sy'n cael eu gyrru gan gell T yn ystod peritonitis acíwt: goblygiadau ar gyfer diagnosis a therapi cleifion dialysis peritoneal"
(Prif oruchwyliwr; gyda Tim Bowen)

Hung-Chang Chen (PhD 2015):
"Imiwnotherapi celloedd γδ T Dynol ar gyfer canser y fron"
(Prif oruchwyliwr; gyda Richard Clarkson)

Matt Morgan (PhD 2014):
"Olion bysedd imiwnedd mewn sepsis difrifol acíwt"
(Cyd-oruchwyliwr; Prif oruchwyliwr Judith Hall)

Luke Piggott PhD 2012):
"Ymchwilio i botensial therapiwtig protein ataliol tebyg i FLICE cellog a TRAIL mewn modelau cyn-glinigol o ganser y fron"
(Prif oruchwyliwr; Richard Clarkson)

Chan-Yu Lin (PhD 2012):
"Rôl celloedd γδ T mewn haint bacteriol sy'n gysylltiedig â dialysis peritoneal"
(Prif oruchwyliwr; gyda Nick Topley)

Martin Davey (PhD 2012):
"Croessgwrs Cellog o gelloedd Vγ9/Vδ2 T dynol, niwtroffiliaid a monocytau mewn ymateb i heintiau bacteriol"
(Prif oruchwyliwr; gyda Berhard Moser)

Raj Bansal (PhD 2012):
"B cell cymorth a ddarperir gan gelloedd γδ T dynol"
(Prif oruchwyliwr; gyda Berhard Moser)

Ymgysylltu

I am passionate about engaging and involving the public in my research and disseminate relevant findings to specialist and lay audiences.

As Engagement Lead of the Systems Immunity Research Institute, I conceive, oversee and coordinate a wide range of engagement and involvement activities, and aim to reach out to all stake-holders in our research - patients, health care providers, schools, policy makers, media, funders, industry and the general public.

I established and chair a Lay Faculty for the Systems Immunity Research Institute consisting of members of the public who provide valuable feedback on research proposals, study protocols, consent forms, news items and press releases, and help foster a close dialogue between local scientists and the wider public. This Lay Faculty has developed into a flagship involvement activity at Cardiff University and has received very positive feedback from Health and Care Research Wales and the Wellcome Trust.

In addition to facilitating and promoting engagement activities by colleagues across the Systems Immunity Research Institute and the College of Biomedical and Life Sciences, over the past 3 years I directly developed and contributed to activities such as 1) showcasing Cardiff research twice at Techniquest, the local Science museum; 2) promoting the importance of international research and collaboration for Cardiff University, Wales and the UK at receptions in the National Assembly for Wales and the House of Commons; 3) hosting the MP for Cardiff Central, Jo Stevens, at the Annual Infection & Immunity Meeting 2017; 4) creating educational computer games for primary schools; 5) developing a Welsh-medium philosophy/immunology workshop for primary school children; 6) establishing contacts with Radio Glamorgan, the local hospital radio station; 7) designing a Cardiff-wide bus stop poster campaign; 8) running a university-wide picture/artwork competition; 9) celebrating diversity and equality across Infection & Immunity, the School of Medicine and the University as a whole, and promoting the importance of international collaboration and training for local research and innovation; and 10) collaborating with BBC Wales on a programme about sepsis involving BBC weatherman Derek Brockway, and on sourcing laboratory equipment and props for the Dr Who Christmas Special 2014.

As Web Editor of the Systems Immunity URI (and its predecessors, the i3-IRG and the Institute of Infection & Immunity, since 2009), I have substantially improved the visibility of local research, teaching, innovation and engagement, accompanied by successful social media accounts (>1,600 Twitter followers). I also created an interactive ‘γδ T cell Forum’, which has >1,000 followers from >50 countries and has developed into a key networking resource in the field. 

Through my participation in the core activities of the British Society for Immunology (BSI), the largest immunological society in Europe, I directly promote immunology-related research, public engagement and education in Wales, the UK and beyond. I was elected as BSI Trustee in 2017, after serving two terms as Regional Representative for Wales on the BSI Forum (2010-2016), the Society’s ‘think tank’. As one of only 12 Trustees, I am directly responsible for the effective operation of the Society, with regard to finance, governance, strategy and supervision of its CEO. As Chairman of the BSI South Wales regional group (2007-2015), I established Cardiff as one of the most active and visible regional groups in the UK, increased its annual budget eight-fold, and created the prestigious annual Jonathan Boulter Memorial Lecture given by the leading immunologists in the world.