Ewch i’r prif gynnwys
Abdalla Eblabla

Dr Abdalla Eblabla

Darlithydd

Yr Ysgol Peirianneg

Email
EblablaA@caerdydd.ac.uk
Campuses
Adeiladau'r Frenhines-Adeilad Canolog, Ystafell Ystafell C3.13, 5 The Parade, Ffordd Casnewydd, Caerdydd, CF24 3AA
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n dod yn ddarlithydd ac yn aelod o staff academaidd ar gyfer grŵp ymchwil Canolfan Peirianneg Amledd Uchel ym Mhrifysgol Caerdydd ym mis Chwefror 2022. Derbyniais fy ngradd PhD mewn Electroneg a Pheirianneg Drydanol yn 2017 o Brifysgol Glasgow. Ers hynny, mae fy ffocws ymchwil wedi bod ar ddatblygu technoleg cydnaws Cylchdaith Integredig Monolithig Microdon (MMIC) ar gyfer gwireddu dyfeisiau goddefol a gweithredol perfformiad uchel ar swbstradau sy'n seiliedig ar Gan ar gyfer cymwysiadau MMIC tonnau mm. Gwnaed hyn gan ddefnyddio technegau nanodechnoleg o'r radd flaenaf yn seiliedig ar amrywiaeth o dechnolegau lled-ddargludyddion cyfansawdd gan gynnwys GaN-on-Si, GaN-on-SiC a GaN-on-Diamond. Defnyddir y dechnoleg ddyfais lled-ddargludyddion datblygedig ar gyfer y meysydd ymchwil canlynol:

 • Systemau cyfathrebu di-wifr a microdon cenhedlaeth newydd.
 • Terahertz (THz) systemau delweddu a sbectrosgopeg.
 • Systemau electronig pŵer ynni-effeithlon.
 • Biosynwyryddion.
 • Synwyryddion cemegol.
 • Technoleg aml-synhwyrydd ar gyfer canfod llif ar yr un pryd, pwysau, tymheredd a nwy (CO2 neu H2).

Mae gen i gydweithrediadau ymchwil gyda'r ysgol ffiseg a meddygaeth, gan fanteisio'n llawn ar dechnoleg ddyfais lled-ddargludyddion cyfansawdd datblygedig sy'n cystadlu â geiriau. Ewch i'm hadran ymchwil yn fy mhroffil os oes gennych ddiddordeb mewn mwy o fanylion am fy ngweithgareddau ymchwil.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Articles

Conferences

Ymchwil

Mae fy maes ymchwil presennol yn canolbwyntio ar ddylunio a datblygu dyfeisiau analog lled-ddargludyddion cyfansawdd cost-effeithiol, cyflym gan ddefnyddio technegau micro a nanodechnoleg arloesol mewnol. Rwyf wedi ennill gwybodaeth a phrofiad cryf (> 8 mlynedd) mewn technoleg saernïo dyfeisiau yn seiliedig ar GaN, sy'n dod i'r amlwg fel y deunydd o ddewis ar gyfer y rhan fwyaf o gymwysiadau. Gellir crynhoi fy niddordebau ymchwil fel a ganlyn:

 • Technoleg GaN-on-Si ar gyfer cymwysiadau electroneg pŵer (Net Zero) a thon-mm (6G).
 • Technoleg sy'n seiliedig ar Gan ar gyfer synwyryddion a gofal meddygol.
 • ffynonellau Terahertz sy'n seiliedig ar ddeuodau GaN Schottky.
 • Gwneuthuriad arae antena ar sglodion ar gyfer cymwysiadau cylched integredig is-THz.

Rwyf wedi bod yn gweithio ar ystod eang o brosiectau a ariennir gan y DU ar y cyd â chydweithwyr lleol gan gynnwys yr Ysgol Ffiseg, yr Ysgol Meddygaeth ym Mhrifysgol Caerdydd, a thimau ymchwil eraill o brifysgolion a phartneriaid diwydiannol o'r radd flaenaf yn y DU. Mae'r prosiectau ymchwil hyn yn targedu cyfathrebu diwifr cyflym, radar, synwyryddion a chymwysiadau systemau. Mae fy nghyfraniad rhannol i nifer o gynigion gwyddonol blaenorol a chyfredol yn cynnwys y canlynol:

 • Cyllid EPSRC, "Integreiddio RF Circuits gyda Cyflymder Uchel GaN Newid ar Sis Si" Awst 2016 – Gorffennaf 2019.
 • Innovate UK "Astudiaeth Ddichonoldeb ar gyfer Datblygu Dyfeisiau RF amledd uchel yn GaN", Medi 2017 – Awst 2018.
 • Cyllid Prifysgol Caergrawnt, "GaN Sensors" Ebrill 2018 – Ebrill 2019.
 • Cyllid EPSRC, "byfferau perfformiad uchel ar gyfer electroneg RF GaN" Medi 2019 - Medi 2021.
 • Cyllid EPSRC, "GaN on Diamond" Awst 2019 – Medi 2022.
 • Cyllid Llywodraeth Cymru, "Gallium Nitraride ar gyfer Cyfathrebu a Diogelwch" Rhagfyr 2019 – Tachwedd 2022.

Addysgu

Ar hyn o bryd rwy'n dysgu'r modiwlau canlynol:

 • ENT871 - Peirianneg Micro a Nano.
 • ENT870 - Dylunio a Thechnoleg Cylchdaith Integredig Microdon a Millimeter-Wave.
 • ENT693 - Astudiaeth Ymchwil

Bywgraffiad

 • 2017: PhD mewn Peirianneg Electroneg a Thrydanol, Prifysgol Glasgow, Glasgow, Y Deyrnas Unedig.
 • 2012: MSc mewn Peirianneg Electroneg a Thrydanol, Prifysgol Glasgow, Glasgow, Y Deyrnas Unedig.
 • 2007: BSc mewn Peirianneg Gyfathrebu, Prifysgol Misurata, Misurata, Libya.

Aelodaethau proffesiynol

 • IEEE - Sefydliad y Peirianwyr Trydanol ac Electroneg (IEEE).

Safleoedd academaidd blaenorol

 • Rhagosodiad 2022: Darlithydd yn Ysgol Peirianneg Prifysgol Caerdydd, ddechreuodd y rôl hon ym mis Chwefror 2022.
 • 2018-2022: Cydymaith Ymchwil mewn Electroneg Analog ym maes Technoleg Lled-ddargludyddion Cyfansawdd yn y Ganolfan Peirianneg Amledd Uchel, Ysgol Peirianneg, Prifysgol Caerdydd.
 • 2017-2018: Cymorth Ymchwil mewn Electroneg Analog ym maes Technoleg Lled-ddargludyddion Cyfansawdd Microdon a Milimetr yn y Peirianneg Electronig a Nanoscale, Ysgol Peirianneg, Prifysgol Glasgow.
 • 2012-2013: Cynorthwy-ydd Addysgu ym Mhrifysgol Misurata, Cyfadran Peirianneg, Misurata, Libya.
 • 2007-2011: Cynorthwy-ydd Addysgu ym Mhrifysgol Misurata, Cyfadran Peirianneg, Misurata, Libya.

Pwyllgorau ac adolygu

 • Llythyrau electroneg IEEE.
 • Llythyrau Dyfais Electron IEEE.
 • Cynhadledd Microdon Ewropeaidd IEEE.

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD ym meysydd:

 • RF GaN-dechnoleg ddyfais seiliedig ar gyfer telathrebu RF.
 • Datblygu technoleg dyfeisiau gweithredol sy'n seiliedig ar Gan ar gyfer cymwysiadau newid pŵer.
 • Dyfeisiau goddefol tonnau milimedr a THz ar-sglodion yn seiliedig ar VI & III-V lled-ddargludyddion cyfansawdd.
 • Datblygu technoleg MEMs sy'n seiliedig ar Gan ar gyfer synhwyro a delweddu THz.

Myfyrwyr ôl-raddedig presennol:

 • Amandeep Singh.