Ewch i’r prif gynnwys
Edwin Egede

Yr Athro Edwin Egede

Athro Cyfraith Ryngwladol a Chysylltiadau Rhyngwladol

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Email
EgedeE@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 74237
Campuses
Adeilad y Gyfraith, Ystafell 0.07, Rhodfa'r Amgueddfa, Caerdydd, CF10 3AX
Comment
Sylwebydd y cyfryngau

Trosolwyg

My research interests include:

 • International Law and International Relations
 • International Organisations
 • Ocean Law, Governance and Politics
 • Boundary Delimitation, especially Maritime Delimitation, and Global Politics
 • Human Rights & Civil Liberties
 • Regulation of the Control and Use of Natural Resources, especially in Global Commons
 • Constitutionalism and Democracy in Africa.

I am interested in supervising research projects in any of my research interests.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2000

Articles

Book sections

Books

Conferences

Monographs

Thesis

Websites

Ymchwil

Mae gan fy ymchwil dri phrif ffordd:

i. Cyfraith ryngwladol ac Ymarfer y Wladwriaeth Affricanaidd

Yn gyntaf, mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar astudio cyfraith ryngwladol a sut mae rhanbarth Affrica yn rhyngweithio â chyfundrefnau, megis cyfraith a llywodraethu'r cefnfor, diogelwch morwrol, hawliau dynol a sefydliadau rhyngwladol. Mae fy ngwaith, yn fwyaf nodedig fy llyfr Africa and the Deep Seabed Regime: Politics and International Law of the Common Heritage of Mankind (2011), wedi bod yn ddylanwadol ac wedi cael effaith sylweddol yn y byd academaidd ac ymarfer. Er enghraifft, arweiniodd hyn at fy apwyntiadau fel ymgynghorydd/arbenigwr gan y Cenhedloedd Unedig (Cenhedloedd Unedig) a'r Undeb Affricanaidd (PA). Hefyd, mae nifer o'm gwaith wedi cael eu dyfynnu mewn amryw gyhoeddiadau sylweddol a ddefnyddir gan academyddion ac ymarferwyr, megis erthyglau cyfnodolion a adolygir gan gymheiriaid a llyfrau academaidd, yn ogystal ag Adroddiadau Cynhadledd 2008 a 2012 Cymdeithas y Gyfraith Ryngwladol (ILA).

ii. Astudiaeth ryngddisgyblaethol o gyfraith ryngwladol a gwleidyddiaeth ryngwladol

Yn ail, mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar astudiaeth ryngddisgyblaethol o'r gyfraith a gwleidyddiaeth. Er enghraifft, dyma brif thema fy llyfr a ysgrifennwyd yn 2013, The Politics of International Law and International Justice'. Disgrifiodd academydd blaenllaw mewn Cysylltiadau Rhyngwladol, er enghraifft, y llyfr hwn fel 'llyfr gwerth chweil a hynod ddiddorol sy'n croesi'r dadleuon rhyngddisgyblaethol dadleuol ynghylch cyfreithloni gwleidyddiaeth y byd' Yr Athro Patrick Hayden

iii. Cydweithio academaidd-practitioner

Yn drydydd, nod fy ymchwil yw sicrhau cydweithrediad a chyfnewid gwybodaeth academaidd/ymarferydd effeithiol. Er enghraifft, mae fy llyfr a gyd-olygwyd a gyhoeddwyd yn ddiweddar, a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2017, o'r enw Bakassi Dispute and the International Court of Justice: Continuing Challenges (Routledge) yn dwyn ynghyd academyddion ac ymarferwyr amrywiol o ystod o wledydd fel y Cameroon, Denmarc, Nigeria, y DU ac UDA i ysgrifennu gwahanol benodau yn y llyfr hwn.

Gan adeiladu ar fy ngwaith ymchwil ar gyfraith y môr a llywodraethu yn Affrica, rwyf wedi sefydlu enw da yn rhyngwladol fel llais academaidd blaenllaw mewn trafodaethau polisi rhyngwladol. Rwyf wedi cael fy mhenodi'n ymgynghorydd allanol arbenigol gan sawl sefydliad rhynglywodraethol mawr, fel y Cenhedloedd Unedig, PA a'r Awdurdod Gwely'r Môr Rhyngwladol (ISA), i ddarparu cyngor arbenigol, yn ogystal â chyflwyno adroddiadau, i hyrwyddo gwybodaeth a datblygu polisi rhyngwladol ar gyfraith a llywodraethu cefnforol yn Affrica. Er enghraifft, yn ddiweddar, ym mis Rhagfyr 2019, cefais fy mhenodi'n ymgynghorydd arbenigol gan y Cenhedloedd Unedig i ymhelaethu a chyngor ar fap ffordd strategol i ddatblygu rheoliadau mwyngloddio dwfn gwely'r môr Affrica. Yn flaenorol, ym mis Hydref 2018, fel ymgynghorydd arbenigol annibynnol a benodwyd gan yr ISA, paratoais, ynghyd â dau arbenigwr arall, gan gynnwys cyn Lysgennad y Cenhedloedd Unedig, adroddiad rhyngddisgyblaethol a adolygir gan gymheiriaid (77tudalen) ar y materion cyfreithiol, technegol ac ariannol, sy'n codi pan  fydd rhaniad o'r ISA, y Fenter (corff masnachol rhyngwladol eithaf arloesol a fyddai'n cael effaith sylweddol ar yr ymgysylltiad gan wladwriaethau sy'n datblygu, gan gynnwys y rhai o Affrica, mewn cloddio dwfn ar wely'r môr), yn cael ei weithredu yn y pen draw.

Yn ogystal, yn seiliedig ar fy ngwaith ymchwil, rwyf wedi cael fy ngwahodd a'm hariannu'n gyson i wneud cyfraniad at lunio polisïau rhyngwladol, trosglwyddo gwybodaeth a meithrin gallu, yn enwedig ym maes cyfraith a llywodraethu cefnfor Affrica trwy fy nghyfranogiad a'm cyflwyniadau mewn nifer o gyfarfodydd polisi rhyngwladol lefel uchel, a drefnir gan sefydliadau Rhynglywodraethol, megis y Cenhedloedd Unedig, ISA, Ysgrifenyddiaeth y Gymanwlad, yn ogystal â llywodraethau'r Wladwriaeth, Gan gynnwys llywodraethau Ghana, Kenya, Nigeria a De Affrica. Mae enghreifftiau o'r rhain yn cynnwys, gwahoddiadau i wneud cyflwyniadau a mewnbynnau mewn dau weithdy polisi rhyngwladol adeiladu gallu lefel uchel ar gyfer diplomyddion Affricanaidd a gynhelir yn Ghana a De Affrica yn y drefn honno, er mwyn galluogi'r diplomyddion hyn i gael mwy o wybodaeth a  dealltwriaeth o faterion allweddol sy'n effeithio ar Affrica, a fyddai'n cael eu hystyried yn Sesiwn Flynyddol yr ISA, corff rhynglywodraethol.  Yn ogystal, Rwyf wedi darparu cyngor arbenigol i grŵp Affricanaidd yr ISA.

Addysgu

 • Cyfraith Ryngwladol Gyhoeddus (ôl-raddedig)
 • Sefydliadau Rhyngwladol Byd-eang mewn Gwleidyddiaeth y Byd (israddedig)
 • Cyfraith Ryngwladol mewn Byd sy'n Newid (israddedig)

Rwyf wedi goruchwylio/cyd-oruchwylio amryw o bynciau traethawd hir PhD a Meistr sy'n ymdrin ag amrywiol feysydd mewn cyfraith ryngwladol a chysylltiadau rhyngwladol, megis ymyrraeth ddyngarol; cyfrifoldeb i ddiogelu; defnyddio grym o dan gyfraith ryngwladol; Diwygiadau'r Cenhedloedd Unedig; gwrthdaro adnoddau; e-wastraff a'r hawl i amgylchedd glân yn Affrica; Agwedd yr Unol Daleithiau a Tsieina at Hawliau Economaidd a Chymdeithasol.

Bywgraffiad

Background information

 • Programme Director, Politics, Cardiff School of European Languages, Translation and Politics (2010 to 2013)
 • Convenor, Msc International Relations Programme, Cardiff School of European Languages, Translation and Politics(2008 to 2010)
 • An International lawyer engaged in interdisciplinary teaching and research in International Law and International Relations
 • Lectured on International Law and Human Rights & Civil Liberties both in Nigeria and the United Kingdom
 • Fellow of the Higher Education Academy (FHEA)(September 2009 to date)
 • Won prestigious United Nations/ United Nations Institute for Training and Research Fellowship in international Law and attended courses at the renowned Hague Academy of International Law (July 2000)
 • A Barrister and Solicitor of the Supreme Court of Nigeria
 • An Ordained Minister in His Church

Memberships

 • International Law Association (British Branch)
 • Academic Council on the United Nations Systems(ACUNS)
 • Association of Attendees and Alumni of the Hague Academy of International Law (AAA)
 • Nigerian Society of International Law (NSIL)
 • Nigerian Bar Association (NBA)

Confrences/Courses attended

 • International Hydrographic Organisation (IHO)/International Association of Geodesy (IAG) Advisory Board on the Law of the Sea(ABLOS) Conference 2010, Monaco (October 2010)
 • African Studies Association of the UK(ASAUK) 2010 Conference, Oxford University(September 2010)
 • Academic Council on the United Nations System(ACUNS) 2010 Conference, Vienna, Austria(June 2010)
 • Socio-Legal Studies Association(SLSA) 2010 Annual Conference(March 2010)
 • Effective International Dispute Settlement for Public and Private Actors, World Legal Forum, The Hague, Netherlands(December 2007)
 • Third J.H.W. Verzijl Memorial Symposium – Stability and Change in the Law of the Sea: Selected Issues, Netherlands Institute for the Law of the Sea, Utrecht University, Utrecht, Netherlands. (December 2004)
 • UN/UNITAR fellowship programme in International Law, the Hague, Netherlands. (July/August 2000)
 • Summer Course on Private and Public International Law, Hague Academy on International Law, the Hague, Netherlands. (July/August 2000)

Papers presented

 • Paper on: Are there commonalities between the European Union and African Union Approaches to the Definition of Terrorism? Presented at a Public Lecture of the European Governance, Identity & Public Policy Research Unit, Cardiff University School of European Studies(June 2011)
 • Paper on: Compliance with Article 76 of the Law of the Sea Convention (LOSC) 1982: A Burden for Developing States? – An African Perspective, presented at the 6th International Hydrographic Organisation (IHO)/International Association of Geodesy (IAG) Advisory Board on the Law of the Sea(ABLOS) Conference 2010, Monaco (October 2010)
 • Paper on: the Right to the Enjoyment of the Common Heritage of Mankind under the African Charter: Legal Right or Political Rhetoric?, presented at the African Studies Association of the UK(ASAUK) 2010 Conference, Oxford University.(September 2010)
 • Paper on: International Straits, Compulsory Pilotage and the Protection of the Marine Environment, presented at the Sixth International Colloquium of the Institute for International Shipping and Trade Law, Swansea University (September 2010)
 • Paper on the Common Heritage of Mankind of Global Commons and Ownership under African Native Land Tenure System: Are there parallels?, presented at the Socio-Legal Studies Association(SLSA) 2010 Annual Conference(March 2010)
 • Paper on World Organisations and International Law, presented at the Cardiff United Nations Association (February 2009)
 • Paper on the United Nations and Terrorism, presented at the Cardiff University Model United Nations Conference held at the Welsh Assembly (April 2008)
 • Paper on the Fundamental Right to a Clean Environment in the Niger Delta of Nigeria, presented at the Faculty Seminar, Faculty of Law, University of Lagos, Nigeria(February 2001)
 • Paper on the Relationship between International Human Rights Treaties and Nigerian Law, presented at the United Nations/ United Nations Institute for Training and Research(UN/UNITAR) International Law programme at the Peace Palace, the Hague Netherlands(July 2000)

Other scholarly and professional activities

 • Refereed grant proposal for the Marsden Fund (administered by the Royal Society of New Zealand), a Fund established by the government of New Zealand to fund excellent fundamental research
 • Alternate member of the International Law Association (ILA) international research Committee on Baselines under the International Law of the Sea (May 2011 to date)
 • Affiliated Research Member of the Cardiff University Research Institute for Sustainable Places (November 2010 to date)
 • Member of the Welsh Centre of International Affairs(WCIA) Legal Affairs Committee(August 2010 to date)
 • Member of the Executive of Cardiff United Nations Association; (May 2009 to date)
 • Member of the editorial board of the Nigerian Journal of Contemporary Law (1998 to 2001)