Ewch i’r prif gynnwys
Nicola Emmerson

Dr Nicola Emmerson

Darllenydd mewn Cadwraeth, Cyfarwyddwr Ymchwil Ôl-raddedig, Arweinydd mewn Strategaeth Ddigidol

Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd

Email
EmmersonNJ@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 74581
Campuses
Adeilad John Percival , Ystafell 3.13, Rhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Wedi fy hyfforddi yma yng Nghaerdydd mewn Cadwraeth ac Archaeoleg, rwyf bellach yn wyddonydd cyrydiad y mae ei ymchwil yn canolbwyntio ar reoli treftadaeth fetelaidd. Rwy'n gweithio gydag amgueddfeydd, sefydliadau treftadaeth ddiwylliannol a grŵp rhyngwladol o ymchwilwyr cyrydiad gyda'r nod o wella cadwraeth metelau, o ddarganfyddiadau bach archeolegol i bontydd a llongau haearn gyr hanesyddol. Mae fy ffocws ar haearn a gyr hanesyddol wedi arwain at gydweithio'n agos ag ymarferwyr a chyrff gwaith haearn treftadaeth fel y Grŵp Gwaith Haearn Treftadaeth Genedlaethol a Chymdeithas Gof Artistiaid Prydain.

Rwy'n goruchwylio carfan o fyfyrwyr PhD ac yn addysgu cadwraeth, dulliau ymchwil gwyddor treftadaeth a thechnegau dadansoddol. Er mwyn cefnogi'r gweithgareddau hyn, datblygais a rheoli cyfres o labordai dadansoddol sy'n gysylltiedig ag efelychiadau hinsawdd, penderfyniad cyfraddau cyrydiad, microsgopeg, sbectrosgopeg FTIR a Raman a pharatoi samplau.

Yn allanol i'r brifysgol, fi yw Cadeirydd Pwyllgor y Sefydliad Metelau Cadwraeth a Chydlynydd Cynorthwyol Gweithgor Pwyllgor Metelau Cadwraeth y Cyngor Rhyngwladol dros Amgueddfeydd. Rwy'n gweithredu fel adolygydd ar gyfer cyfnodolion, cyrff cyllido ymchwil a thrafodion cynadleddau.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Cynadleddau

Erthyglau

Gosodiad

Ymchwil

Mae ein hecsbloetio o fetelau ar gyfer offer, addurno personol, darnau arian, pensaernïaeth, diwydiant a chymwysiadau eraill di-rif, yn ymestyn yn ôl i gynhanes ac yn gadael etifeddiaeth gyfoethog o arteffactau a strwythurau metelaidd treftadaeth. Nod fy ymchwil yw pennu'r dulliau mwyaf effeithiol ac ymarferol o gadw'r rhain er mwyn i genedlaethau'r dyfodol eu profi, eu mwynhau a'u dysgu. I wneud hyn, rwy'n cydweithio â gwarchodwyr, gofaint, amgueddfeydd, sefydliadau treftadaeth, unedau archaeoleg, gwyddonwyr cyrydu a gweithgynhyrchwyr cotio. Rwy'n gweithio yn y maes a'r labordy lle mae gennym gyfres o offer dadansoddol (sbectrosgopeg Raman a FTIR, microsgopeg electron sganio, sbectrosgopeg rhwystriant electrocemegol, sbectroffotometreg, fflworoleuedd pelydr-X) a banc o siambrau hinsoddol i fodelu gwahanol amgylcheddau.

Themâu ymchwil cyfredol:

Storfa wedi'i neilltuo ar gyfer darganfyddiadau bach metel archeolegol

Mae'r prosiect hwn gyda Johanna Thunberg a David Watkinson yn cynhyrchu canllawiau arfer gorau ar gyfer creu microhinsoddau mewn blychau plastig ar gyfer storio gwrthrychau metel yn y tymor hir. Mae miliynau o arteffactau'n cael eu storio fel hyn ar draws y byd ond nid oes tystiolaeth o sut i gynhyrchu'r microhinsawdd mwyaf effeithiol i gynnig yr amddiffyniad gorau i'r gwrthrychau a lleihau amser staff neu wirfoddolwyr wrth gynnal y dirywiad.

Haenau ar gyfer metelau fferrus allanol

Gan adeiladu ar brosiect blaenorol, mae'r myfyriwr PhD Peter Meehan yn cynnal asesiad amser real o haenau gwrth-cyrydu traddodiadol a modern ar gyfer haearn gyr hanesyddol. Mae'n defnyddio amrywiaeth o dechnegau, gan gynnwys penderfynu ar gyfradd cyrydiad defnydd ocsigen, sbectrosgopeg rhwystriant electrocemegol a sbectroffotometreg, i fesur perfformiad y haenau ar ddeunydd hanesyddol mewn amlygiad awyr agored. Yn y pen draw, bydd hyn yn llywio dewis haenau ar gyfer strwythurau megis gatiau hanesyddol, rheiliau, pontydd ac elfennau pensaernïol eraill.

Bydd Partneriaeth Ddoethurol Gydweithredol gyda English Heritage a ariennir gan AHRC yn dechrau ym mis Ionawr 2020 i archwilio dylanwad amgylchedd amlygiad awyr agored ar gyrydiad a chyflwr magnelau modern mewn safleoedd arfordirol. Bydd yn mynd ymlaen i ymchwilio i berfformiad haenau gwrth-cyrydu ar gyfer y duroedd a chydrannau eraill o'r darnau magnelau hyn i ganiatáu i English Heritage fireinio eu protocolau triniaeth.

Efelychu effeithlonrwydd triniaeth i gefnogi'r broses o wneud penderfyniadau mewn cadwraeth

Mae amrywiaeth o brosiectau yn parhau ar y thema hon, gan gynnwys gwaith Ashley Lingle (PhD) yn ymchwilio i gydgrynhoi mwd yn Çatalhöyük, Jerrod Seifert (PhD) sy'n mesur effeithlonrwydd triniaethau dihalwyno hanesyddol ar gyfer haearn bwrw morol a Johanna Thunberg (PhD) yn ymchwilio i effaith atalyddion ar gyfraddau cyrydiad arteffactau aloi copr.

Mae prosiectau diweddar ar y thema hon wedi cynnwys triniaeth ddihalwyno a pherfformiad atalydd ar gyfer haearn archeolegol daearol (Sarah James MSc, Ian Channell MSc), effeithiau glanhau laser ar aloi copr ac arteffactau haearn (William Smith MSc, Alyssa Singh MSc, Stella Oppl MSc), effaith triniaeth PEG ar briodweddau ffisegol rhaff cywarch (Morgan Creed MSc) ac effeithlonrwydd triniaethau dadasideiddio ar gyfer papur (Margarita Villanueva MSc).

Addysgu

Module convenor:

HS2330 Practical Projects 1 40 credits

HS2002 Investigative Techniques for Conservation 20 credits

HS2339 Essentials in Conservation 30 credits

HS2427 Conservation Research Project 20 credits

HST500 Postgraduate Skills in Archaeology and Conservation 20 credits

Team Teaching:

HS2331 Practical Projects 2 40 credits

HS2360 Inorganic Objects: Decay and Conservation 20 credits

HS2372 Structure and Decay of Inorganic Objects 20 credits

HST461 Method in Conservation 40 credits

HST592 Conservation Dissertation 60 credits

Bywgraffiad

2016: PhD (Cadwraeth) Prifysgol Caerdydd, Caerdydd, UK

2011: PGCE: Gwyddoniaeth Uwchradd (Cemeg) Prifysgol Fetropolitan Manceinion, Manceinion, UK

2006: MA Neolithig Ewropeaidd, Prifysgol Caerdydd, Caerdydd, UK

2005: BSc Cadwraeth Gwrthrychau mewn Amgueddfeydd ac Archaeoleg, Prifysgol Caerdydd, Caerdydd, UK

Aelodaethau proffesiynol

Member of the International Council of Museums UK

Honorary Ordinary Member of the Royal Archaeological Institute

Member of The Institute of Conservation

Safleoedd academaidd blaenorol

2014 - Present: Lecturer in Conservation, Cardiff University

2012 - 2014: Seminar Tutor (Conservation), Cardiff University

2012 - 2014: Tutor (Chemistry for Conservators), International Academic Projects

2012 - 2013: Object Conservator, Cardiff Conservation Services

2011 - 2012: Research Assistant, Cardiff University

2008: Tutor in Conservation, Cardiff University

2006 - 2008: Laboratory Demonstrator (Conservation), Cardiff University

2006 - 2008: Object Conservator, Cardiff Conservation Services

Pwyllgorau ac adolygu

Cardiff University

2015 - Present: Part One Tutor (Archaeology and Conservation)

2014 - Present: Member of the Research Committee

External Committees

2013 - Present: Chair of the Institute of Conservation Metals Group Committee

2013 - Present: Member of the Institute of Conservation Group Chairs Committee

Meysydd goruchwyliaeth

Vasiliki Kontogianni (PhD Rhan Amser 2014-2021)

Haenau hydroffobig ac ychwanegion organig mewn morter Helenenistig-Rufeinig: astudiaeth achos Creta

Sam Johnson (PhD 2016-2020 AHRC CDA)

Tanau swyddogaethol mewn tai hanesyddol: pa bris am brofiad ymwelwyr?

Jerrod Seifert (PhD 2016-2020)

Asesu llwyddiant triniaethau cloddio clorid ar gyfer haearn bwrw archeolegol o gyd-destunau morol

Luca Hoare (PhD 2017-2021 Ysgoloriaeth Amgueddfa Tanc)

Rheoli treftadaeth tanciau (cadwraeth)

Peter Meehan (PhD Rhan Amser 2018-2025)

Cymhariaeth o berfformiad awyr agored tymor hir dwy system cotio paent modern a phaent traddodiadol sy'n seiliedig ar blwm wedi'i gymhwyso i haearn gyr hanesyddol

Johanna Thunberg (PhD Rhan Amser 2018-2024 AHRC SWWDTP)

Rheoli aloion copr archeolegol yn seiliedig ar dystiolaeth: rhagweld cyrydiad, asesu llwyddiant triniaeth a nodi paramedrau storio

Will Smith (PhD 2020-2024 AHRC CDA English Heritage)

Cadwraeth darnau magnelau o ddiwedd y 19eg a'r 20fed ganrif

Bill Hawkes (PhD Rhan Amser 2020-2027)

Saponin fel triniaeth a gymeradwywyd gan gadwraeth wrth lanhau metelau gwerthfawr