Ewch i’r prif gynnwys
Stephen Fairhurst

Yr Athro Stephen Fairhurst

Head of Gravity Exploration Institute

Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth

Email
FairhurstS@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 70166
Campuses
Adeiladau'r Frenhines - Adeilad y Gogledd, Ystafell 1.16, 5 The Parade, Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 3AA
Comment
Sylwebydd y cyfryngau
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar arsylwi signalau tonnau disgyrchol a allyrrir gan glymblaid tyllau duon a sêr niwtron, a defnyddio'r arsylwadau hyn i ddeall priodweddau'r systemau yr ydym yn eu harsylwi.

Rwy'n aelod o Gydweithrediad Gwyddonol LIGO, ac am bum mlynedd bu'n arwain y grŵp Compact Binary Coalescence, sy'n gyfrifol am chwilio am dwll du ac uno deuaidd seren niwtron.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2000

1999

Articles

Monographs

Websites

Ymchwil

Mae fy ymchwil yn canolbwyntio'n bennaf ar nodi signalau tonnau disgyrchol sy'n cael eu hallyrru trwy uno tyllau duon a sêr niwtron, a defnyddio'r arwyddion a welwyd i ddeall priodweddau'r ffynonellau. Dros y blynyddoedd, rwyf wedi datblygu rhannau helaeth o'r chwilio ac arwain ymdrech Caerdydd i chwilio am signalau uno deuaidd yn y data LIGO datblygedig.

Ddiwedd 2015, gwelwyd tonnau disgyrchol a allyrrir o uno tyllau duon am y tro cyntaf. Yn dilyn hynny, rydym wedi arsylwi mwy na hanner cant o signalau tonnau disgyrchol o uno tyllau duon a sawl un o sêr niwtron sy'n gwrthdaro.

Addysgu

  • Datblygais a dysgu'r modiwl blwyddyn gyntaf 'Sgiliau Cyfrifiadurol ar gyfer Datrys Problemau, rhwng 2012 a 2015. Ewch i wefan y Cwrs.
  • Datblygais a dysgais fodiwl y bedwaredd flwyddyn 'Perthnasedd cyffredinol Uwch a thonnau disgyrchol' yn 2015.
  • Ar hyn o bryd rwy'n dysgu'r modiwl trydedd flwyddyn 'Special Relativity and Particle Physics'.

Bywgraffiad

Cafodd yr Athro Fairhurst BA mewn Mathemateg o Brifysgol Caergrawnt yn 1995, a chwblhaodd y rhan III mathemateg ym 1996. Enillodd fy PhD mewn Ffiseg o Brifysgol Penn State yn 2001, dan oruchwyliaeth Abhay Ashtekar. Roedd ei ymchwil doethurol yn canolbwyntio ar briodweddau gorwelion twll du.

Yn dilyn ei PhD, bu'n gymrawd ôl-ddoethurol Killam ym Mhrifysgol Alberta am ddwy flynedd ac yn gymrawd ôl-ddoethurol ym Mhrifysgol Wisconsin - Milwaukee am dair blynedd. Yn Milwaukee y dechreuodd weithio ar chwiliadau am donnau disgyrchol gan ddefnyddio'r synwyryddion LIGO, Virgo a GEO. Bu'n gweithio fel cydymaith gwadd yn Sefydliad Technoleg California am flwyddyn.

Ymunodd yr Athro Fairhurst â staff Prifysgol Caerdydd yn 2007. Bu'n Gymrawd Ymchwil Prifysgol y Gymdeithas Frenhinol rhwng 2007 a 2014. Ar hyn o bryd mae'n Athro ym Mhrifysgol Caerdydd.

Meysydd goruchwyliaeth

Goruchwyliaeth gyfredol

Sam Higginbotham

Sam Higginbotham

Myfyriwr ymchwil