Ewch i’r prif gynnwys
Damian Farnell BSc, PhD FHEA, MInstP, MIPEM

Damian Farnell

(e/fe)

BSc, PhD FHEA, MInstP, MIPEM

Darllenydd mewn Mathemateg Gymhwysol

Ysgol Deintyddiaeth

Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Trosolwg

 • Darllenydd Mathemateg Gymhwysol mewn Deintyddiaeth yn yr Ysgol Deintyddiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd, y DU.
 • Arweinydd modiwl ar gyfer y cwrs ôl-raddedig o'r enw "Dulliau Ymchwil" (DET031).
 • Cadeirydd y Pwyllgor Moeseg Ymchwil Ddeintyddol.
 • Aelod o'r Grŵp Ymchwil Trais

Diddordebau Ymchwil

 • Gwyddor Data.
 • Delweddu meddygol a deintyddol.
 • Quantum llawer o theori corff, yn enwedig magnetedd cwantwm.

Llyfrau a gyhoeddwyd

Book cover Book cover Book cover

Cliciwch ar y delweddau uchod i gael dolenni i'r cyfrolau hyn ar wefan y cyhoeddwr.      

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Articles

Book sections

Conferences

Monographs

Ymchwil

Grŵp Ymchwil Trais

Cyflawni newid polisi a chamau gweithredu ymarferol i leihau niwed sy'n gysylltiedig â thrais ac alcohol. Cliciwch yma am fanylion. 

Awtomatig Retinol Image Analysis (ARIA) set ddata

Fi oedd prif ymchwilydd y prosiect ARIA yn Uned Llygaid Sant Paul, RLUHT (2003-2006). Roedd hyn yn cynnwys recriwtio cleifion, ffotograffiaeth retinal, a dadansoddi delweddau o ffotograffau fundus digidol o ganlyniad.

 • Cysylltwch â mi drwy e-bost i gael y set ddata ARIA sydd ar gael yn rhad ac am ddim, sy'n gyfeiriadur o ddelweddau a gasglwyd gennyf i ac aelodau staff Uned Llygaid Sant Paul a Phrifysgol Lerpwl fel rhan o'r prosiect hwn.

CCCM (dull clwstwr cypledig crisialog)

CCCM yn orchymyn uchel CCM (dull clwstwr cypledig) cod ar gyfer systemau sbin dellt yn T = 0 gan Damian J. J. Farnell (DF).

 • Yn hanesyddol, mae'r cod hwn yn seiliedig ar "sylfeini" a osodwyd gan Ray Bishop a John Parkinson (ymhlith eraill), a gwaith Chen Zeng yn y 90au ar y cod trefn uchel.
 • Mae'r cod hwn wedi cael ei ecsbloetio a'i wthio ymlaen gan Damian Farnell a Sven Krüger yn bennaf.
 • Gwellodd Joerg Schulenburg (JS) y cod hwn yn fawr ac mae wedi sefydlu'r dudalen we hon ar gyfer dosbarthu'r cod diweddaraf.

Profedigaeth COVID-19

Astudiaeth ar y cyd rhwng Prifysgolion Bryste a Chaerdydd (a thu hwnt), sy'n ceisio deall profiadau galar ac anghenion cymorth pobl sydd wedi cael profedigaeth naill ai oherwydd COVID-19 neu achos marwolaeth arall yn ystod y pandemig. Mae'r astudiaeth hon yn archwilio profiadau pobl ar ddiwedd oes anwyliaid (teulu neu ffrind agos) ac o alaru, yn ogystal ag unrhyw gefnogaeth y teimlai pobl ei bod ei hangen yn ystod profedigaeth (a pha gefnogaeth a gawsant mewn gwirionedd).

Cyhoeddiadau Allweddol

Traethawd Doethurol
 1. Integrable ac araeau cwantwm anintegradwy. D.J.J. Farnell, Doethuriaeth Thesis, UMIST (1994).
Llyfrau
 1. magnetedd cwantwm. Nodiadau Darlith mewn Ffiseg Cyf. 645, U. Schollwoeck, J. Richter, J. D.J.J. Farnell, R.F. Bishop (Eds.), (Springer 2004) (Hardcover ISBN: 3-540-21422-4. Clawr meddal ISBN: 978-3642059766)
 2. Cyflwyniad i Systemau Troelli Cwantwm. Nodiadau Darlith yn Physics Vol. 816. J.B. Parkinson a D.J.J. Farnell. (Gwanwyn 2010) (Clawr meddal ISBN: 978-3-642-13289-6). 
 3. Trais yng Nghymru a Lloegr yn 2016: Safbwynt damweiniau ac achosion brys. V. Sivarajasingam, D.J.J. Farnell, S. Moore, N. Page, a J. Shepherd (2018) (ISBN: 978-1-9995878-0-2) 
 4. Addysgu Bioystadegau mewn Meddygaeth a Gwyddorau Iechyd Perthynol. D.J.J. Farnell a R. Medeiros Mirra (Eds.). (Gwanwyn 2023) (Hardcover ISBN: 978-3-031-26009-4; Clawr meddal ISBN: 978-3-031-26012-4)
 5. Damcaniaethau Dull Clwstwr Cyplysedig o Magnetedd Cwantwm. R.F. Esgob, P.H.Y. Li, R. Zinke, a D.J.J. Farnell. Derbyniwyd llyfr i'w gyhoeddi fel cyfrol yng Nghyfres Springer: Solid State Science.

Erthyglau a ddewiswyd: Quantum Magnetism

 1. Canlyniadau dadansoddol rhifiadol a bras ar gyfer cadwyn troelli cwantwm 1/2 rhwystredig, R. Bursill, G.A. Gehring, D.J.J. Farnell, j.j. Farnell, JB Parkinson, Tao Xiang, a Chen Zeng, J. Phys.: Cyddwyso. Rhifyn 7, 8605 (1995).
 2. Gweithredu Technegau Coupled-Clwstwr Trefn Uchel yn effeithlon a gymhwysir i Magnetau Cwantwm, C. Zeng, D.J.J. Farnell, ac R.F. Esgob, J. Stat. Phys. 90, 327 (1998).
 3. Cyfrifiadau dull cyplau cyplau trefn uchel ar gyfer y ddaear a chyffrous y model XXZ sbin-hanner, RF Esgob, D.J.J. Farnell, SE Krueger, JB Parkinson, J. Richter, a C. Zeng, J. Phys.: Cyddwyso. Rhifyn 12, 7601 (2000).
 4. Cyfrifiadau Dull Clwstwr Cypledig o Magnetau Cwantwm Cyffredinol Rhif Troell Cwantwm, D.J.J. Farnell, k.a. Gernoth, ac R.F. Esgob, J. Stat. Phys. 108, 401 (2002). 
 5. Cyfrifiadau dull clwstwr cypledig trefn uchel o gymesuredd digymell sy'n torri yn y model J1-J1-J2 un dimensiwn troelli, D.J.J. Farnell. Ffiseg Mater Cyddwysedig 12(3), t. 411-428 (2009).
 6. Mae'r rhwystredig sbin-1/2 J1-J2 Heisenberg antiferromagnet ar y dellt sgwâr: Union croeslin ac astudiaeth Coupled-Cluster . J. Richter, R. Darradi, J. Schulenburg, D.J.J. Farnell, H. Rosner. Phys. Parch B 81, 174429 (2010). 
 7. Gorchymyn magnetig ar dellten drionglog anisotropig yn ofodol. R.F. Esgob, P.H.Y. Li, D.J.J. Farnell, a C.E. Campbell. International Journal of Modern Physics B 24, 5011–5026 (2010). 
 8. Antiferromagnet Heisenberg rhwystredig ar y dellt diliau mêl: Ymgeisydd ar gyfer critigolrwydd cwantwm digyfyngiad, D.J.J. Farnell, R.F. Esgob, P.H.Y. Li, J. Richter, a C.E. Campbell. Adolygiad Corfforol B 84, 012403 (2011). 
 9. Antiferromagnet Heisenberg ar y dellt kagome gyda sbin mympwyol: Triniaeth clwstwr cypledig trefn uchel. O. Goetze, D.J.J. Farnell, R.F. Esgob, P.H.Y. Li, a J. Richter. Phys. Parch B 84, 224428 (2011). 
 10. Cwantwm s = 1/2 Antiferromagnets ar Lattics Archimedeaidd: Y Llwybr o Orchymyn Magnetig Semiclassical i Wladwriaethau Cwantwm Nonmagnetig, D. J. J. Farnell, O. Goetze, a J. Richter, RF Esgob a P. H. Y. Li. Phys. Parch B 89, 184407 (2014).
 11. Y cydadwaith rhwng topoleg Lattice, rhwystredigaeth, a rhif cwantwm troellog mewn antiferromagnetau cwantwm ar lattices Archimedean, D.J.J. Farnell, O. Goetze, a J. Richter, R.F. Bishop a P.H.Y. LI. Adolygiad Ffisegol B 98, 224402 (2018).
 12. Mae model nad yw'n coplanar yn datgan mewn cymwysiadau magnetedd cwantwm o'r dull clwstwr cypledig trefn uchel. D.J.J. Farnell, J. Richter, ac R.F. Esgob. Journal of Statistical Physics 176(1), 180–213 (2019).

Erthyglau Dethol: Ymchwil Ddeintyddol

 1. Dim mwy o amalgam: Defnyddio deunyddiau amgen amalgam ac amalgam mewn gofal deintyddol sylfaenol. C. Lynch, D.J.J. Farnell, ac I. Chestnutt. British Dental Journal 225(2), 171-176 (2018). 
 2. Effeithiolrwydd technegau actifadu dyfrhau wrth gael gwared haen mear intracanal a malurion o ddannedd parhaol aeddfed: Adolygiad Systematig a Meta-Ddadansoddi. S.S. Virdee, D.W. Seymour, D.J.J. Farnell, G. Bhamra, a S. Bhakta. International Endodontic Journal (2017): ibid. International Endodontic Journal 50(S1), 3-56 (2017). 
 3. Effaith gostyngiad mewn crynodiad fflworid yng nghyflenwad dŵr Malaysia ar fynychder fflworosis a charïau deintyddol. N.A. Mohd Nor, B.L. Chadwick, D.J.J. Farnell, I.G. Chestnutt. Deintyddiaeth Gymunedol ac Epidemioleg Llafar 46, 492-499 (2018).
 4. Nifer yr achosion o friwiau caries enamel a dentine a'u ffactorau penderfynol ymhlith plant sy'n byw mewn ardaloedd fflworoleuol a heb eu fflworideiddio. N.A. Mohd Nor, B.L. Chadwick, D.J.J. Farnell, I.G. Chestnutt. International Dental Journal 36, 229–236 (2019).
 5. Dylanwad activation dyfrllyd, canolbwyntio ac amser cyswllt ar dreiddiad sodiwm hypochlorite i mewn i wreiddyn dentine: arbrawf ex vivo. S.S. Virdee, D.J.J. Farnell, M.A. Silva, J. Camilleri, PR Cooper, P.L. Tomson. International Endodontic Journal 53, 986–997 (2020).
 6. Effaith atal neu leihau lefel y fflworid mewn cyflenwadau dŵr cyhoeddus ar fflworosis deintyddol: adolygiad systematig. N.A. Mohd Nor, B.L. Chadwick, D.J.J. Farnell, I.G. Chestnutt. Adolygiadau ar Iechyd yr Amgylchedd 35 (4), 419-426 (2020).
 7. Consensws proffesiynol ar risgiau orthodontig - yr hyn y dylai orthodontyddion ddweud wrth eu cleifion. J. Perry, H. Popat, I.G. Johnson, D.J.J. Farnell, ac M. Morgan. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopaedeg 159(1), 41–52 (2021).
 8. Dylanwad waliau echelinol sy'n weddill ar fethiant dannedd llenwi gwreiddiau wedi'u hadfer gydag un goron a swydd ffibr bondio gludiog: adolygiad systematig a meta-ddadansoddiad. E. Al-Saleh, A. Dutta, P.H. Dummer, D.J.J. Farnell, M.E. Vianna. Journal of Dentistry 114, 103813 (2021) 
 9. Ffactorau sy'n gysylltiedig â fflworosis deintyddol ymhlith plant a anwyd cyn ac ar ôl addasu lefel fflworid yn y cyflenwad dŵr cyhoeddus. A. Mohd Nor, B. Chadwick, D.J.J. Farnell, I.G. Chestnutt, Ivor. Journal of Public Health Dentistry, 1-10 (2021). https://doi.org/10.1111/jphd.12448

Erthyglau a ddewiswyd: Prosesu Delwedd Feddygol a Modelu Siâp 3D

 1. Ffotograffiaeth Retinol mewn Oes Ddigidol, D.J.J. Farnell, R. Jackson, S. Pearson, J. Sharp, M. Hodson, V. Moffatt, a S. Harding, Journal of Offthalmic Photography 28, 40-43 (2006).
 2. Canfod Dwysedd Mwynau Esgyrn Llai o Radiograffau Deintyddol gan ddefnyddio Modelau Siâp Ystadegol, PD Allen, J. Graham, D.J.J. Farnell, E.J. Harrison, R. Jacobs, K. Karayianni, C. Lindh, P.F. van der Stelt, K. Horner, a H. Devlin. Trafodion IEEE mewn Technoleg Gwybodaeth mewn Biofeddygaeth 11, 601-610 (2007). 
 3. Gwella pibellau gwaed mewn ffotograffau Fundus digidol trwy gymhwyso gweithredwyr llinell amlraddfa, D.J.J. Farnell, F.N. Hatfield, P.C. Knox, M. Reakes, D. Parry, S. Spencer, a S.P. Harding, Journal of the Franklin Institute 345, 748-765 (2008).
 4. Gwall Mesur mewn modelau ystadegol o siâp. D.J.J. Farnell, A. Pickles a C. Roberts. Dulliau a Rhaglenni Cyfrifiadurol yn Biofeddygaeth 104, t. e29-e44 (2011). 
 5. Dadansoddiad Prif Gydran Aml-lefel (mPCA) mewn Dadansoddi Siâp: Astudiaeth Ddichonoldeb mewn Delweddu Meddygol a Deintyddol. D.J.J. Farnell, H. Popat, a S. Richmond. Dulliau a Rhaglenni Cyfrifiadurol yn Biofeddygaeth 129, 149-159 (2016).
 6. Beth sydd mewn gwên? Dadansoddiadau cychwynnol o newidiadau deinamig mewn siâp ac ymddangosiad wyneb. D.J.J. Farnell, J. Galloway, A.I. Zhurov, S. Richmond, D. Marshall, P.L. Rosin, K. Al-Meyah, P. Pirttiniemi, R. Lähdesmäki. Journal of Imaging 5, 2 (2019).
 7. Mae archwiliad o siâp wyneb pobl ifanc yn newid gydag oedran trwy atchweliad sgwariau lleiaf rhannol aml-lefel. D.J.J. Farnell, S. Richmond, J. Galloway, A.I. Zhurov, P. Pirttiniemi, T. Heikkinen, V. Harila, H. Matthews, a P. Claes. Dulliau a Rhaglenni Cyfrifiadurol yn Biofeddygaeth 200, 105935 (2021).
 8. Archwiliad o batholegau o ddadansoddi prif gydrannau aml-lefel mewn modelau ystadegol o siâp. D.J.J. Farnell. Journal of Imaging 8(3), 63 (2022).
 9. Camau cychwynnol tuag at fodel dadansoddi prif gydrannau swyddogaethol aml-lefel o newidiadau siâp deinamig. D.J.J. Farnell a P. Claes. Journal of Imaging 9, 86 (2023) 
 10. delweddu wyneb 3D mewn deintyddiaeth a thu hwnt. Poster ar Ddeall a Dadansoddi Delwedd Feddygol (MIUA).  Gorffennaf 2022

Ymchwil COVID

 1. Offer Diogelu Personol yn ystod argyfwng COVID-19 – Cipolwg ac argymhellion o reng flaen Ysbyty Addysgu Prifysgol. T. Key, N. Mathai, A.S. Venkatesan, D.J.J. Farnell, a K. Mohanty. Bone & Joint Open 1(5), 131-136 (2020).
 2. Profiadau diwedd oes a phrofedigaeth yn ystod pandemig COVID-19: Canlyniadau interim gan arolwg cenedlaethol o bobl mewn profedigaeth. E. Harrop, L Selman, D.J.J. Farnell, A. Byrne, A. Nelson, S. Goss, E. Sutton, K. Seddon, L. Machin, A. Penny, A. Roulston, E. Carduff, A. Finucane, K.V. Smith, A. Torrens Burton, S. Sivell, C. Mayland, D. Wakefield, B. Johnston ac M. Longo. BMJ Gofal Cefnogol a Lliniarol 11, A3 (2021).
 3. Anghenion cymorth a rhwystrau i gael gafael ar gymorth: Canlyniadau llinell sylfaen arolwg cenedlaethol dulliau cymysg o bobl mewn profedigaeth yn ystod pandemig COVID-19.  E. Harrop, S. Goss, D.J.J. Farnell, M. Longo, A. Byrne, K. Barawi, A. Torrens-Burton, A. Nelson, K. Seddon, L. Machin, E. Sutton, A. Roulston, K. Smith, A. Finucane, A. Penny, S. Sivell,            L.E. Selman. Meddygaeth Liniarol 35(10), 1985-1997 (2021). 
 4. Ffactorau risg sy'n gysylltiedig â phrofiadau tlotach o ofal a heriau diwedd oes mewn profedigaeth gynnar: Canlyniadau arolwg ar-lein cenedlaethol o bobl mewn profedigaeth yn ystod pandemig COVID-19. L. Selman, D.J.J. Farnell, M. Longo, S. Goss, K. Seddon, A. Torrens-Burton, C.R. Mayland, D. Wakefield, B. Johnson, A. Byrne, E. Harrop. Meddygaeth Liniarol 36(4), 717-729 (2022). 
 5. Cyfrifon rhieni o brofiadau galar ac anghenion cymorth plant a phobl ifanc mewn profedigaeth yn ystod pandemig COVID-19: canlyniadau arolwg ar-lein ledled y DU. S. Goss, M. Longo, K. Seddon, A. Torrens-Burton, E. Sutton, D.J.J. Farnell, A. Penny, A. Nelson, A. Byrne, L. Selman, ac E. Harrop. BMJ Gofal Cefnogol a Lliniarol 12, A6-A7 (2022).
 6. 'Nid oes unman i osod dicter': adroddiadau am brofiadau profedigaeth yn ystod pandemig COVID-19. A. Torrens-Burton, S. Goss, E. Sutton, K. Barawi, M. Longo, K. Seddon, E. Carduff, D.J.J. Farnell, A. Nelson, A. Byrne, R. Phillips, L. Selman, ac E. Harrop. BMJ Gofal Cefnogol a Lliniarol 12, A10-A11 (2022).
 7. "Roedd e'n greulon. Mae'n dal i fod": Dadansoddiad ansoddol o gyfrifon o heriau profedigaeth yn ystod pandemig COVID-19. A. Torrens-Burton, S. Goss, E. Sutton, K. Barawi, M. Longo, K. Seddon, D.J.J. Farnell, A. Nelson, A. Byrne, R. Phillips, L. Selman, E. Harrop. Gofal Lliniarol ac Ymarfer Cymdeithasol 16, 1-17 (2022). DOI: 10.1177/26323524221092456
 8. Lefelau galar, anghenion cymorth a ffactorau risg ymhlith pobl sydd mewn profedigaeth yn ystod pandemig COVID-19: Deilliannau gwaelodlin o arolwg ar-lein hydredol yn y DU. L.E. Selman, D.J.J. Farnell, M. Longo, S. Goss, A. Torrens-Burton, K. Seddon, L. Machin, C.R. Mayland, A. Byrne ac E. Harrop. BMJ Gofal Cefnogol a Lliniarol 12, A1 (2022).
 9. Safbwyntiau rhieni ar anghenion galar a chymorth plant a phobl ifanc mewn profedigaeth yn ystod pandemig Covid-19: Canfyddiadau ansoddol arolwg cenedlaethol. E.J. Harrop, S. Goss, M. Longo, K. Seddon, A. Torrens-Burton, E. Sutton, D.J.J. Farnell, A. Penny, A. Byrne, A. Nelson, L.E Selman. BMC Gofal Lliniarol 21, 177 (2022). 
 10. Ffactorau sy'n gysylltiedig ag anghenion galar a chymorth uwch mewn pobl mewn profedigaeth yn ystod y pandemig. L.E. Selman, D.J.J. Farnell, M. Longo, S. Goss, A. Torrens-Burton, K. Seddon, C. Mayland, L. Machin, A. Byrne,        ac E.J. Harrop.   Omega: Journal of Death and Dying (2022) DOI: 10.1177/00302228221144925
 11. Galar hir yn ystod a thu hwnt i'r pandemig: Ffactorau sy'n gysylltiedig â lefelau galar mewn arolwg hydredol pedwar pwynt amser o bobl mewn profedigaeth ym mlwyddyn gyntaf pandemig COVID-19. E. Harrop, R. Medeiros Mirra, S. Goss, M. Longo, A. Byrne, D.J.J. Farnell, K. Seddon, A. Penny, L. Machin, S. Sivell, L.E. Selman. Ffiniau mewn Iechyd Cyhoeddus 11, (2023) 
  doi: 10.3389/fpubh.2023.1215881

Ymchwil Canser a Ddewiswyd

 1. Effaith effeithiau hwyr radiotherapi ar ansawdd bywyd cleifion canser gynaecolegol, C.L. Barker, J.A. Routledge, D.J.J. Farnell, R. Swindell, a S.E. Davidson, British Journal of Cancer 100, 1558-1565 (2009). 
 2. Datblygu holiadur cleifion CTCAE ar gyfer gwenwyndra hwyr ar ôl radiotherapi pen a gwddf, K. Ho, D.J.J. Farnell, J.P. Routledge, M.P. Burns, N. Slevin, A. Sykes, a S.E. Davidson, European Journal of Cancer 45, 1992-1998 (2009). 
 3. Effeithiolrwydd cipio data ar gyfer gwenwyndra a adroddir gan gleifion yn dilyn triniaeth radiotherapi ar gyfer canser y prostad neu ganser ceg y groth. D.J.J. Farnell, J. Routledge, R. Hannon, JP Logue, R.A. Cowan, JP Wylie, L.H. Barraclough, J.E. Livsey, R. Swindell, ac S.E. Davidson. European Journal of Cancer 46(3), 534-40 (2010).
 4. Datblygu holiadur a adroddir gan gleifion ar gyfer casglu data gwenwyndra yn dilyn Brachytherapi y prostad. D.J.J. Farnell, P. Mandall, C. Anandadas, J. Routledge, M.P. Burns, JP Logue, JP Wylie, R. Swindell, J. Livsey, C.M.L. West, a S.E. Davidson. Radiotherapi ac Oncoleg 97(1), 136-142 (Mai, 2010). 
 5. Dadansoddiad posibl o wenwyndra hwyr a adroddwyd gan gleifion yn dilyn radiotherapi pelfig ar gyfer canser gynaecolegol, L.H. Baraclough, J.A. Routledge, D.J.J. Farnell et al. Radiotherapi ac Oncoleg 102, 327-332 (2012).
 6. Mae'r holiadur tair eitem ALERT-B yn darparu offeryn sgrinio wedi'i ddilysu i ganfod symptomau gastroberfeddol cronig ar ôl radiotherapi pelfis mewn goroeswyr canser. S. Taylor, W. Demeyin, A. Muls, C. Ferguson, D.J.J. Farnell, et al. Oncoleg Glinigol 28(10), Tudalennau e139–e147 (2016). 
 7. Gwella Lles Dynion trwy werthuso a mynd i'r afael ag effeithiau hwyr gastroberfeddol triniaeth radical ar gyfer canser y prostad (EAGLE): protocol astudio ar gyfer prosiect gweithredu dull cymysg. S. Taylor, W. Demeyin, A. Muls, C. Ferguson, D.J.J. Farnell, et al. BMJ Open 6. Erthygl: e011773 (2016).
 8. Effeithiau hwyr triniaeth ymbelydredd pelfis (astudiaeth EAGLE). S. Taylor, W. Demeyin, A. Muls, C. Ferguson, D.J.J. Farnell, et al. J. Clin. Oncol. (Crynodebau Cyfarfodydd) 34, 159 (2016). 

Efelychiadau rhifiadol (Bio)

 1. Efelychiadau rhifiadol o ffilament mewn ffilm sebon sy'n llifo, D.J.J. Farnell, D.C. Barton, a T. David, Int. J. Num. Meth. yn Hylifau 44, 313 (2004). 
 2. Taleithiau cypledig baneri fflapiau, D.J.J. Farnell, DC Barton, Int. J. Hylifau a Strwythurau. 19, 29 (2004). 
 3. Model rhifiadol o Hunan-Propulsion mewn Hylif, D.J.J. Farnell, D.C. Barton, a T. David, Royal Society Journal: Interface 2, 79-88 (2005).
 4. Efelychu Monte Carlo o Latanoprost Induced Iris Darkening, K. Cracknell, D.J.J. Farnell, a I. Grierson, Dulliau Cyfrifiadurol a Rhaglenni yn Biofeddygaeth 87, 93-103 (2007).

Addysgu

 • Module leader for DET031: Research Methods for postgraduate students in the School of Dentistry.
 • Module leader for another (fully online) postgraduate module on "Postgraduate Dental Professionalism" in the School of Dentistry.
 • Academic tutor for second-year undergraduate dental students
 • PhD supervision
 • MSc project supervision

Bywgraffiad

Qualifications

 • PhD entitled “Integrable and Non-Integrable Quantum Arrays” (1994) UMIST, UK.
 • BSc on Mathematical Physics (1991) UMIST, UK.

Anrhydeddau a dyfarniadau

Dyfarniadau

Grantiau Diweddar (ers 2014 yn unig)

 • £157,080.  Cynnig Offer Strategol EPSRC ar gyfer Offeryn Gwasgaru Golau DynaPro® III Dynamic & Statig gan Wyatt Technology Corporation. Ymgeisydd Arweiniol: Dr Elaine Fergusson (Penodwyd ym mis Tachwedd 2022.)
 • £120K+ Brwydro yn erbyn Canser gyda Gwyddor Data: Dysgu Delweddau Histolegol yn ddwfn ar gyfer Canfod Metastases Node lymff (Grant Efrydiaeth Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol MRC GW4 BioMed2 MRC. Ymgeisydd Arweiniol: Damian J.J. Farnell. Cyd-ymgeiswyr: Adam Jones, Paul Rosin, David Marshall, ac Amanda Pring (Bryste). (Dyfarnwyd ym mis Awst 2022; myfyrwyr i ddechrau ar 1 Hydref 2023.)
 • £1140. Archwiliad o ddadansoddiad swyddogaethol o newidiadau deinamig mewn siapiau biolegol. Ymgeisydd: Damian J.J. Farnell. (Ailgyfeiriad oddi wrth London Mathematical Society) Penodwyd ym mis Mehefin 2022.)
 • £9480. Sut mae pobl yn darllen taflenni gwybodaeth 'Designed To Smile'? Dull Dulliau Cymysg Archwiliadol. Ymgeisydd: Damian J.J. Farnell. (Sefydliad Ffiseg a Pheirianneg mewn Meddygaeth (IPEM) fel Grant Arloesedd. Penodwyd ym mis Rhagfyr 2021).
 • £15,000 Dilynwch astudiaeth i: dadansoddiad optegol o liw deunyddiau denture ar ôl staenio. Ymgeiswyr: Paul Milward, David Williams, a Damian J.J. Farnell. GlaxoSmithKline (GSK) PLC (Ionawr 2020).      
 • £1000 Dulliau ystadegol aml-amrywiol o efelychu siâp wyneb tri dimensiwn a thwf wyneb. Cais llwyddiannus am gyllid teithio (ac ati) gan Damian J.J. Farnell i Gronfa Cydweithio Ymchwil Prifysgol Caerdydd / KU Leuven (Rhagfyr 2018).
 • £40529 Gwerthusiad o berfformiad glanhau glanhawyr dannedd gan ddefnyddio model staen in vitro gydag ystod amrywiol o staeniau rhanbarthol berthnasol Ymgeiswyr: Paul Milward, David Williams, a Damian J.J. Farnell.  GlaxoSmithKline (GSK) PLC (Rhagfyr 2018).            
 • £100,382 Adolygiad o dystiolaeth i lywio Canllawiau Iechyd Cyhoeddus NICE ar gyfer cartrefi nyrsio oedolion a chartrefi gofal preswyl ar hybu iechyd y geg, atal problemau iechyd deintyddol a sicrhau mynediad at driniaeth ddeintyddol– 31/05/2016. NEIS. Prif ymgeiswyr: A Weightman, a I.G. Chestnutt. Cyd-ymgeisydd: Damian J.J. Farnell et al. 01/09/2014.

Aelodaethau proffesiynol

Safleoedd academaidd blaenorol

 • O 2014 ymlaen: Darlithydd/Uwch Ddarlithydd/Darllenydd Mathemateg Gymhwysol mewn Deintyddiaeth, Ysgol Deintyddiaeth, Prifysgol Caerdydd, y DU.
 • 2011-2014: Uwch Ddarlithydd mewn Mathemateg, Prifysgol De Cymru, y DU.
 • 2007-2011: Ystadegydd Ymchwil, Prifysgol Manceinion, y DU.
 • 2003-2006: Darlithydd mewn Delweddu Offthalmig, Uned Llygaid Sant Paul + Prifysgol Lerpwl, UK.
 • 1995-2003: Ymchwilydd ôl-ddoethurol (ffiseg ddamcaniaethol ac ymchwil feddygol).
 • 1994-1995: Peiriannydd meddalwedd, Logica UK Ltd.

Ymrwymiadau siarad cyhoeddus

Cyflwyniadau llafar a phosterol (ers 2017 yn unig):

 • Mae'r dull clwstwr cypledig yn berthnasol i magnetedd cwantwm. Cyflwyniad llafar gwahoddedig gan D.J.J. Farnell o Dr Ioannis Rousochatzakis, Ysgol Ffiseg, Prifysgol Loughborough (Chwefror 2023).
 • delweddu wyneb 3D mewn deintyddiaeth a thu hwnt. Poster ar Ddeall a Dadansoddi Delwedd Feddygol (MIUA).  Gorffennaf 2022. (www.researchgate.net/publication/361764525_3D_Facial_Surface_Imaging_in_Dentistry_and_Beyond)
 • Trosolwg o'r Grŵp Ymchwil Gwyddor Data Deintyddol. Cyflwyniad gan D.J.J. Farnell yn y diwrnod Ymchwil a Datblygu ar gyfer yr ysgol deintyddiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Mai 2022.
 • Orthodonteg a delweddu 3D a modelau ystadegol aml-amrywiol o siâp. Cyflwyniad llafar "vlunch" (ar-lein trwy MS Teams) gan D.J.J. Farnell i'r grŵp ymchwil cyfrifiadura gweledol, yr ysgol cyfrifiadureg a gwybodeg, Prifysgol Caerdydd. Ionawr 2021)
 • Dadansoddiad o'r Cofnodion Llyfr Glas. Cyflwyniad llafar (ar-lein trwy Zoom) yn Burwalls: Ar gyfer Athrawon Ystadegau Meddygol. (Trefnydd y cyfarfod hwn) Gorffennaf 2020. 
 • Modelau aml-lefel o newidiadau sy'n gysylltiedig ag oedran yn siâp yr wyneb yn y glasoed. Cyflwyniad poster gan D.J.J. Farnell yn Ysbyty Athrofaol Cymru, Cynhadledd Ymchwil a Datblygu. Hydref 2019. Stadiwm Dinas Caerdydd.
 • Modelau aml-lefel o newidiadau sy'n gysylltiedig ag oedran yn siâp yr wyneb yn y glasoed. Cyflwyniad poster gan D.J.J. Farnell yng nghyfarfod blynyddol Cymdeithas Ymchwil Llafar a Deintyddol Prydain (BSODR). Medi 2019. 
 • Modelau aml-lefel o newidiadau sy'n gysylltiedig ag oedran yn siâp yr wyneb yn y glasoed. Cyflwyniad llafar gan D.J.J. Farnell yn y Ddealltwriaeth a Dadansoddiad Delwedd Feddygol (MIUA) Gorffennaf 2019. 
 • Defnyddio dysgu â llaw wrth addysgu modiwl dulliau ymchwil ôl-raddedig: The Pros and Cons. Dr Damian Farnell. Burwalls: Ar gyfer athrawon ystadegau meddygol. Prifysgol East Anglia (8fed-10th, Gorffennaf 2019). Cyflwyniad llafar gan D.J.J. Farnell.
 • Dadansoddiad Prif Gydrannau Aml-lefel (mPCA) o siâp wyneb a gwead delwedd. Cyflwyniad Llafar Gwahoddedig gan D.J.J. Farnell, KU Leuven, Gwlad Belg (Dydd Gwener 3 Mai 2019). 
 • Dysgu wedi'i fflipio – profi'r manteision a'r anfanteision ar gyfer dysgu gwrthdro. Dr DJJ Farnell a Mrs R Jones. Cymdeithas Addysgwyr Gwyddoniaeth mewn Deintyddiaeth (ASEID), Prifysgol Caerdydd (Ebrill 2019).
 • Beth sydd mewn gwên? Canlyniadau cychwynnol dadansoddiad prif gydrannau aml-lefel o siâp wyneb a gwead delwedd. Cyflwyniad llafar gan D.J.J. Farnell yn y Ddealltwriaeth a Dadansoddiad Delwedd Feddygol (MIUA) Gorffennaf 2018. 
 • Beth sydd mewn gwên? Modelau aml-lefel o siâp wyneb ac ymddangosiad. Diwrnod Ymchwil a Datblygu Ysgol Ddeintyddol, Prifysgol Caerdydd (Mai 2017). Cyflwyniad llafar gan D.J.J. Farnell.
 • Ymddangosiad trefn magnetig mewn antiferromagnetau kagome: Rôl y bondiau cymdogaeth agosaf Johannes Richter, Patrick Müller, Oliver Götze, Damian Farnell, Heinz-Jürgen Schmidt Systemau Electron Cydberthynol yn gryf, SCES (Gorffennaf 2017). Cyflwyniad poster.
 • Dulliau Monte Carlo ac Addysgu Biostatistics. Burwalls: Ar gyfer athrawon ystadegau meddygol. (Gorffennaf 2017). http://burwalls.org.uk/wp/?page_id=456. Cyflwyniad llafar gan D.J.J. Farnell.
 • Adolygiad systematig o raglenni llythrennedd gwybodaeth mewn addysg uwch: Effeithiau fformatau wyneb yn wyneb, ar-lein a chymysg ar sgiliau a barn myfyrwyr. Alison L. Weightman, Delyth Morris, Heather Strange, Gillian Hallam, a Damian J.J. Farnell. Cyfarfod undydd ym Mhrifysgol Caerdydd "I Tech or Not to Tech" (CUSEIP, Gorffennaf 2017). Cyflwyniad a poster mellt gan D.J.J. Farnell.
 • Canlyniadau cychwynnol dadansoddiad prif gydrannau aml-lefel o siâp wyneb, DJJ Farnell, J Galloway, A Zhurov, S Richmond, P Perttiniemi, a V Katic. Cyflwyniad poster ar Ddiwrnod Ymchwil a Datblygu Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro gan D.J.J. Farnell, 13 Mehefin 2017. Ibid. Cyflwyniad poster gan D.J.J. Farnell yn y Ddealltwriaeth a Dadansoddiad Delwedd Feddygol (MIUA) Gorffennaf 2017.
 • Mae iechyd y geg yn gwella, ond mae anghydraddoldebau yn parhau i fod i blant yng Nghymru. Cyflwyniad llafar gan D.J.J. Farnell yn y Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Ymchwil Ddeintyddol, Cyfarfod Cyffredinol (San Francisco, Mawrth 2017).

Pwyllgorau ac adolygu

Pwyllgor Moeseg Ymchwil Deintyddol (cadeirydd)

 

Meysydd goruchwyliaeth

Goruchwyliaeth gyfredol

Yahia Khubrani

Yahia Khubrani

Myfyriwr ymchwil