Ewch i’r prif gynnwys
Damian Farnell FHEA MIPEM MInstP

Dr Damian Farnell FHEA MIPEM MInstP

Lecturer in Applied Mathematics

Ysgol Deintyddiaeth

Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Trosolwg

Rwy'n uwch-ddarlithydd mathemateg gymhwysol mewn deintyddiaeth yn yr Ysgol Deintyddiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd, y DU ac yn arweinydd modiwl ar gyfer y cwrs ôl-raddedig o'r enw "Dulliau Ymchwil" (DET031). Rwyf hefyd yn bennaeth y Grŵp Ymchwil Gwyddor Data Deintyddol ac yn gadeirydd y Pwyllgor Moeseg Ymchwil Ddeintyddol.

Diddordebau Ymchwil

 • Gwyddor Data Deintyddol
 • Delweddu meddygol a deintyddol
 • Prosesu Delweddu a Dysgu Dwfn wedi'i gymhwyso i ddelweddau, siapiau a signalau meddygol / deintyddol.
 • Quantum llawer o theori corff, yn enwedig "rhwystredig" systemau magnetig.

Llyfrau

 • magnetedd cwantwm. Nodiadau Darlith mewn Ffiseg Cyf. 645, U. Schollwoeck, J. Richter, J. D.J.J. Farnell, R.F. Bishop (Eds.), (Springer Verlag, Heidelberg, 2004). (Hardcover ISBN: 3-540-21422-4. Clawr meddal o 2010: ISBN: 978-3642059766)
 • Cyflwyniad i Systemau Troelli Cwantwm. Nodiadau Darlith yn Physics Vol. 816. J.B. Parkinson a D.J.J. Farnell. (Springer Verlag, Heidelberg, 2010). (Clawr meddal ISBN: 978-3-642-13289-6).
 • Addysgu Bioystadegau mewn Meddygaeth a Gwyddorau Iechyd Perthynol. D.J.J. Farnell ac R. Medeiros Mirra (Eds.), Archebwyd i'w gyhoeddi (yn amodol ar adolygiad allanol) gan Springer Verlag (Dyddiad cyhoeddi: Mehefin 2023).

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Articles

Book sections

Books

Conferences

Monographs

Ymchwil

Grŵp Ymchwil Gwyddor Data Deintyddol

Rydym yn trosoli data meddygol a deintyddol i wella canlyniadau a phrofiadau cleifion yn y DU. Byddwn yn arwain ein gwaith drwy hyrwyddo tegwch, didwylledd, gonestrwydd a chydraddoldeb a sicrhau ansawdd a rhagoriaeth yn ein hymchwil. Gweler tudalen we y Grŵp Ymchwil Gwyddor Data Deintyddol i gael gwybod mwy.

Gweithgareddau y grŵp ymchwil hwn yw:

 • Mae Gwyddor Data Deintyddol, gan gynnwys Dysgu Dwfn wedi'i gymhwyso i ddelweddau meddygol / deintyddol, siapiau a signalau.
 • Bioleg Fathemategol (e.e. efelychu lliw llygad iris).
 • Addysgu: Dulliau Ymchwil; Ystadegau; Arfarniad Critigol.
 • Dadansoddiad ystadegol a chymorth dylunio ymchwil ar gyfer staff a myfyrwyr yn yr ysgol deintyddiaeth (a thu hwnt) 

Delweddu Arwyneb 3D a Modelu Siâp

Mae ymchwil yn y grŵp Ymchwil Orthodonteg a Delweddu 3D (sydd bellach yn rhan o'r Grŵp Ymchwil Gwyddor Data Deintyddol) yn defnyddio delweddu wyneb 3D er mwyn "esbonio amrywiad wyneb (colur biolegol, anatomeg, morffoleg wyneb a swyddogaeth) i lywio model pen biofecanyddol sy'n gweithredu'n llawn sydd o werth i wella ymyriadau gofal iechyd, gwella lles a meintioli amrywiad wyneb ar gyfer gwisgo wyneb, diwydiannau adnabod wynebau / fforensig a rhyngwyneb cyfrifiadurol."

Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar ddatblygu modelau mathemategol o siâp wyneb 3D er mwyn achifio'r nodau uchod. Rwyf wedi datblygu cod dadansoddi prif gydrannau aml-lefel (mPCA) sy'n ein galluogi i fodelu gwahanol ffynonellau amrywiadau ar wahanol lefelau o'r model. Mae ymdrechion llwyddiannus diweddar wedi bod i greu modelau swyddogaethol aml-lefel sy'n gallu siapio deinameg, megis agoriad llygad neu amrantio neu ddal dynameg gwên.

Awtomatig Retinol Image Analysis (ARIA) set ddata

Fi oedd prif ymchwilydd y prosiect ARIA yn Uned Llygaid Sant Paul, RLUHT (2003-2006). Roedd hyn yn cynnwys recriwtio cleifion, ffotograffiaeth retinal, a dadansoddi delweddau o ffotograffau fundus digidol o ganlyniad.

 • Cliciwch yma i gael mynediad i'r set ddata ARIA sydd ar gael yn rhad ac am ddim, sy'n gyfeiriadur o ddelweddau a gasglwyd gennyf i ac aelodau staff Uned Llygaid Sant Paul a Phrifysgol Lerpwl fel rhan o'r prosiect hwn.

CCCM (dull clwstwr cypledig crisialograffig)

CCCM yn orchymyn uchel CCM (dull clwstwr cypledig) cod ar gyfer systemau sbin dellt yn T = 0 gan Damian J. J. Farnell (DF).

 • Yn hanesyddol, mae'r cod hwn yn seiliedig ar "sylfeini" a osodwyd gan Ray Bishop a John Parkinson (ymhlith eraill), a gwaith Chen Zeng yn y 90au ar y cod trefn uchel.
 • Mae'r cod hwn wedi cael ei ecsbloetio a'i wthio ymlaen gan Damian Farnell a Sven Krüger yn bennaf.
 • Gwellodd Joerg Schulenburg (JS) y cod hwn yn fawr ac mae wedi sefydlu'r dudalen we hon ar gyfer dosbarthu'r cod diweddaraf.

Profedigaeth COVID-19

Astudiaeth ar y cyd rhwng Prifysgolion Bryste a Chaerdydd (a thu hwnt), sy'n ceisio deall profiadau galar ac anghenion cymorth pobl sydd wedi cael profedigaeth naill ai oherwydd COVID-19 neu achos marwolaeth arall yn ystod y pandemig. Mae'r astudiaeth hon yn archwilio profiadau pobl ar ddiwedd oes anwyliaid (teulu neu ffrind agos) ac o alaru, yn ogystal ag unrhyw gefnogaeth y teimlai pobl ei bod ei hangen yn ystod profedigaeth (a pha gefnogaeth a gawsant mewn gwirionedd).

 • Dilynwch y ddolen hon am fwy o wybodaeth ar wefan yr astudiaeth.
 • I gael mynediad at yr adroddiad cyntaf o'r astudiaeth hon, cliciwch yma;
 • I weld darllediadau ITV News At Ten , cliciwch yma
 • I weld darllediadau Sky News, cliciwch yma.

Addysgu

 • Module leader for DET031: Research Methods for postgraduate students in the School of Dentistry.
 • Module leader for another (fully online) postgraduate module on "Postgraduate Dental Professionalism" in the School of Dentistry.
 • Academic tutor for second-year undergraduate dental students
 • PhD supervision
 • MSc project supervision

Bywgraffiad

Qualifications

 • PhD entitled “Integrable and Non-Integrable Quantum Arrays” (1994) UMIST, UK.
 • BSc on Mathematical Physics (1991) UMIST, UK.

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Poster prize at the Wilhelm und Else Heraeus-Seminar entitled ‘Quantum Magnetism in Low Spatial Dimensions’ (2012).
 • Course prize. Undergraduate degree Mathematical Physics (1991) UMIST, UK.

Aelodaethau proffesiynol

Safleoedd academaidd blaenorol

 • From 2017-present: Senior lecturer in Medical Statistics, School of Dentistry, Cardiff University, UK
 • 2014-2017: Lecturer in Medical Statistics, School of Dentistry, Cardiff University, UK.
 • 2011-2014: Senior Lecturer in Mathematics, University of South Wales, UK.
 • 2007-2011: Research Statistician, University of Manchester, UK.
 • 2003-2006: Lecturer in Ophthalmic Imaging, St. Paul’s Eye Unit + University of Liverpool, UK.
 • Before 2003: Post-doctoral researcher (from 1996) and software engineer (1995).w

Pwyllgorau ac adolygu

 • Dental Research Ethics Committee
 • Dental Postgraduate Research Committee