Ewch i’r prif gynnwys
Heiko Feldner

Heiko Feldner

Darllenydd mewn Astudiaethau Almaeneg a Theori Feirniadol

Ysgol Ieithoedd Modern

Email
FeldnerHM@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 75598
Campuses
66a Plas y Parc, Ystafell 1.44, Cathays, Caerdydd, CF10 3AS
Comment
Sylwebydd y cyfryngau
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n academydd ac addysgwr angerddol sy'n mwynhau addysgu ac ymchwil yn gyfartal. Dros y tri degawd diwethaf, rwyf wedi dysgu hanes modern, economi wleidyddol, theori feirniadol ac astudiaethau Almaeneg yng Nghaerdydd, Halle-Wittenberg ac, mewn swydd ymweld, Prifysgol Xiamen, wrth geisio taflu goleuni ar 'ideoleg', 'pŵer' a denu enigmatig 'cyfalafiaeth' o wahanol onglau yn fy ysgrifennu.

Fel golygydd cyffredinol cyfres Bloomsbury's Writing History a chyd-gyfarwyddwr Canolfan Critique Ideology Caerdydd, rwy'n croesawu ymholiadau yn gynnes am ymchwil PhD ac ôl-doc ar theori feirniadol a hanesyddiaeth fodern, ideolegau cyfoes (Anthropocene, trawsddyneiddiaeth), a pherthnasedd Marx (Wertkritik), Foucault (biowleidyddiaeth) a Žižek (beirniadaeth ideolegol).

Ymrwymiadau siarad diweddar:

 • Etholiadau Ffederal yr Almaen ar 26 Medi 2021, cyfweliad byw ar sianel newyddion TRT World, 27 Medi 2021, https://www.youtube.com/watch?v=wbJ2ncWcyBA
 • Mae'r Alternative for Germany (AfD) parti a'i dosbarthiad fel eithafwr asgell dde gan wasanaeth cudd-wybodaeth ddomestig, cyfweliad byw ar sianel newyddion TRT World, 3 Mawrth 2021, https://www.youtube.com/watch?v=yEJ7T3GHSmM
 • Diwedd Sosiolaeth? O'r Paradeim Rhyfel i Tianxia', papur yn fforwm Estheteg Gyfoes Cynhadledd Flynyddol y Gwyddorau Cymdeithasol Zhejiang, Prifysgol Zhejiang, Hangzhou, 18-20 Rhagfyr 2020 (ar-lein)
 • 'Beth yw ystyr hanesyddol 1989?', papur yn symposiwm The Meaning of 1989 a The (Dis)Appearance of the German Democratic Republic, Cardiff, 29 Tachwedd 2019
 • 30 mlynedd ers cwymp Wal Berlin a chwestiwn undod yr Almaen heddiw, cyfweliad byw ar sianel newyddion TRT World, 9 Tachwedd 2019
 • 'Sublime Objects of Ideology and Critical Theory Today', sgwrs ymchwil a chyfweliad ym Mhrifysgol Xiamen, Ysgol Marxism, Xiamen, 19 Gorffennaf 2019
 • 'The Innovation Paradox of Digital Capitalism', darlith gyhoeddus, Prifysgol Xiamen, Ysgol Ieithoedd a Diwylliannau Tramor, Xiamen, 17 Gorffennaf 2019
 • 'Cyfalafiaeth ôl-ddigidol? Llafur a Gwaith yn yr 21ain Ganrif', papur yn Dyfodol Gwaith yng nghynhadledd Oes Ôl-Ddigidol Sefydliad Rhyddfrydwyr Artes , Prifysgol Warsaw, 27-28 Mai 2019
 • 'Y syniad o gomiwnyddiaeth? O Homo Economicus i Homo Socialis', cyweirnod yn y gynhadledd The Idea of Communism and its Representation in Modern Art, Yan'an, 4-5 Rhagfyr 2018
 • Newid yn yr hinsawdd neu newid system? Gwerth Marx, 200 Mlynedd ar ôl ei Eni', papur yn y gynhadledd The Idea of Communism and its Representation in Modern Art, Yan'an, 4-5 Rhagfyr 2018
 • 'Beth mae Duw yn ei wneud pan fydd wedi marw?', darlith yn symposiwm Canolfan Estheteg Marcsaidd Gyfoes, Prifysgol Zhejiang, Ysgol y Cyfryngau a Diwylliant Rhyngwladol, Hangzhou, 2 Rhagfyr 2018
 • 'Green Growth and Ideology Critique', cyfweliad gan Research on Marxist Aesthetics journal, Prifysgol Zhejiang, Hangzhou, 1 Rhagfyr 2018
 • 'The Devil Take the Hindmost, or Why We Should To Read Karl Marx Today', sgwrs gyhoeddus yng Nghyfres Darlithoedd y Byd yr Ysgol Ieithoedd Modern, Prifysgol Caerdydd, 1 Tachwedd 2018
 • 'Awtomeiddio Digidol a Gwerthfawrogi Creadigrwydd Diwylliannol', papur yn 15fed Cynhadledd Cymdeithaseg Rwsia-Tsieineaidd Economi Ddiwylliannol ac Economeiddio Diwylliant, Prifysgol Talaith St Petersburg, 12-13 Hydref 2018
 • 'Marx and the Global Economic Crisis', sgwrs gyhoeddus yng ngŵyl Marx200 Fforwm Sosialaidd Caerdydd, Caerdydd, 23 Mehefin 2018
 • 'Cyfalafiaeth am byth! Safbwynt Economaidd-Ddadansoddol ar Argyfwng 2008 a'i Ganlyniadau', papur yng nghynhadledd Creadigrwydd, Beirniadaeth a Globaleiddio , gyda Fabio Vighi, Prifysgol Caerdydd, 14-15 Gorffennaf 2017
 • 'Mae Finitude of Capitalism and the Perverse Charm of Utopian Denial', cyweirnod yn 5ed gynhadledd Fforwm Estheteg Marcsaidd The Power of Utopia, gyda Fabio Vighi, Prifysgol Zhejiang, Hangzhou, 23-25 Medi 2016
 • 'The Relevance of Marx and Lacan Today', darlith gyhoeddus ym Mhrifysgol Zhejiang, Ysgol y Cyfryngau a Diwylliant Rhyngwladol, gyda Fabio Vighi, Hangzhou, 26 Medi 2016
 • 'Crisis: As It Happened', papur yng nghynhadledd Thinking of(f) Crisis Academy of Sciences Slofenia, gyda Fabio Vighi, Ljubljana, 1-2 Mehefin 2016
 • 'The Great Denial', papur yng nghynhadledd flynyddol y Gymdeithas Theori Seicoddadansoddol Lacanaidd (LACK): Seicddadansoddiad a Rhyddid, gyda Fabio Vighi, Colorado Springs, 22-23 Ebrill 2016
 • 'Theori Feirniadol ac Argyfwng Cyfalafiaeth Gyfoes', papur yng nghyfres seminarau ymchwil Peryglu Amhosibl y Ganolfan Beirniadaeth Ideoleg ac Astudiaethau Žižek, gyda Fabio Vighi, Prifysgol Caerdydd, 9 Mawrth 2016
 • 'The Meaning of 1989', papur yn y symposiwm The Legacy of Socialism of the GW4 Network for the Study of Socialist and Post-Socialist Europe, Prifysgol Caerfaddon, 12 Mai 2015
 • 'Digging Its Own Grave: Marx, Lacan and the Exhaustion of the Capitalist Drive', papur yng nghynhadledd Marx and Crisis y Sefydliad Astudiaethau Almaeneg, Prifysgol Rhufain 'La Sapienza', gyda Fabio Vighi, Rhufain, 20-22 Tachwedd 2014
 • 'The Matrix Cannot be Reloaded', papur yng nghyfres seminarau ymchwil yr Ysgol Ieithoedd a'r Gwyddorau Cymdeithasol ym Mhrifysgol Aston, Birmingham, 19 Mehefin 2014
 • 'Dychwelyd i Marx?', sgwrs gyhoeddus wrth y bwrdd crwn gyda'r athronydd Christopher Norris a'r gwneuthurwr ffilmiau Jason Barker mewn cysylltiad â dangosiad cyhoeddus o ffilm ddogfen Barker Marx Reloaded, 16 Mai 2013 yng Nghaerdydd
 • 'Hanes a Gormodedd', papur yng nghynhadledd flynyddol y Gymdeithas Seicdreiddiad Diwylliant a Chymdeithas: Moeseg mewn Oes o Bellter Lleihau, Prifysgol Rutgers, New Brunswick, 24-26 Hydref 2008
 • 'The Conceptualization of Surplus in Foucault and Žižek', papur yng nghynhadledd flynyddol y Gymdeithas Dadansoddi Economaidd a Chymdeithasol: Surplus/Excess, Prifysgol California, Riverside, 4-5 Ebrill 2008

Cyhoeddiad

2020

2018

2017

2016

2015

2014

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2003

2002

1999

1996

1991

Articles

Book sections

Books

Ymchwil

Mae fy ngwaith yn defnyddio mewnwelediadau o amrywiaeth o feysydd, yn enwedig athroniaeth wleidyddol, hanes deallusol modern, macro-economeg, a seicoddadansoddiad damcaniaethol. Gan dynnu ar ymchwil flaenorol am oblygiadau argyfwng economaidd 2008 (Cyflyrau Argyfwng ac Ôl-gyfalafol, Ashgate 2014, gol. gyda Slavoj Žižek a Fabio Vighi; Critical Theory and the Crisis of Contemporary Capitalism, Bloomsbury 2015, a ysgrifennwyd ar y cyd â Fabio Vighi), rwyf ar hyn o bryd yn gweithio ar draethawd graffig o'r enw 'The Meaning of 1989' gyda'r artist gweledol o Gaerdydd, Ute Feldner. Mae'r traethawd graffig yn edrych yn fanylach ar dranc comiwnyddiaeth fel rhagarweiniad i ddatblygiadau llawer mwy, y cam diweddaraf yr ydym wedi'i nodi gyda phandemig 2020-21.

Cyhoeddiadau diweddaraf:

 • (2021), 'Preface to the Chinese Reader', traws. Xu Jiaona, yn: Heiko Feldner a Fabio Vighi, 批判理论与当代资本主义危机, trans. Xu Jiaona a Huang Man, Beijing: Canolfan Cyhoeddi Oriental [Cyfres: Estheteg Feirniadol a Beirniadaeth Celf Gyfoes], a ddaw i law ym mis Awst 2021 (rhifyn Tsieineaidd o Critical Theory and the Crisis of Contemporary Capitalism, Llundain ac Efrog Newydd: Bloomsbury)
 • (2020), ' 文化创意的增殖—数字资本主义与知识共享间的文化经济 ' (Valorization of Cultural Creativity: Cultural Economy between Digital Capitalism and Creative Commons), yn: Research on Marxist Aesthetics, vol. 22, rhif 1, gol. by Wang Jie, Shanghai: People's Publishing House, tt. 20-31. ISBN: 978-7-208-16034-7
 • (2020), Ysgrifennu Hanes: Theori ac Ymarfer, 3ydd argraffiad diwygiedig ac estynedig, gol. gyda Stefan Berger a Kevin Passmore, Llundain ac Efrog Newydd: Bloomsbury [Cyfres : Ysgrifennu Hanes, cyf. 1], xii, 446 tt. ISBN (PB): 978-1-4742-5588-2

Cynadleddau diweddar:

 • Ystyr 1989 ac ymddangosiad (Di)Gweriniaeth Ddemocrataidd yr Almaen, 29 Tachwedd 2019 yng Nghaerdydd, a drefnwyd ar y cyd â Nick Hodgin, Prifysgol Caerdydd
 • Creadigrwydd, Beirniadaeth a Globaleiddio , 6ed Cynhadledd Fforwm Estheteg Marcsaidd Rhyngwladol, 14-15 Gorffennaf 2017 yng Nghaerdydd, a drefnwyd ar y cyd â Fabio Vighi, Prifysgol Caerdydd, a Wang Jie, Prifysgol Zhejiang, Hangzhou

Rwy'n adolygydd i gyllidwyr ymchwil cyhoeddus, megis Cyngor Cymdeithasau Dysgedig America a Sefydliad Guggenheim, ac amrywiaeth o gyhoeddwyr a chyfnodolion, fel Routledge a'r Journal for Modern European History.

Addysgu

Rwy'n mwynhau addysgu ar draws pob lefel, o fyfyrwyr israddedig newydd yn eu semester cyntaf i ymchwilwyr PhD profiadol sy'n barod i gyflwyno eu gwaith.

Cyfrifoldebau dysgu 2021-2022:

 • Cyflwyniad i Hanes a Diwylliant yr Almaen, cwrs craidd UG Blwyddyn 1; cynullydd, addysgu Semester 1: Hanes s. 1700
 • Diwylliannau yn eu cyd-destun, cwrs dewisol UG Blwyddyn 2; addysgu bloc ar 'Power and Resistance' yn y gwanwyn
 • Blwyddyn Ryng-golegol Dramor, cwrs craidd UG; goruchwylio aseiniadau YA, drwy'r flwyddyn
 • Y Syniad Almaeneg o Hanes, UG cwrs dewisol y Flwyddyn Olaf; Cynullydd, un-ddysgedig, trwy gydol y flwyddyn
 • Traethodau Hir Almaeneg (Saesneg ac Almaeneg), cyrsiau dewisol UG y Flwyddyn Olaf; Cynullydd, goruchwylio, trwy'r flwyddyn
 • Diwylliant a Phrotestio yn y 1960au, UG Opsiwn Blwyddyn Olaf ysgol gyfan; addysgu bloc '1968 yn yr Almaen' yn yr hydref
 • Dulliau Ymchwil, Cwrs craidd PG; addysgu cydrannau 'Dadansoddi Siarad' ac 'Beirniadaeth Ideoleg' yn y gwanwyn
 • Cyfieithu ac Addasu, Cwrs dewisol PG; addysgu cydran 'Addasu Hanes' yn y gwanwyn
 • Goruchwyliaeth PGR: 2 draethawd ymchwil PhD (goruchwyliwr arweiniol), traethawd ymchwil MPhil 1 (cyd-oruchwyliwr)

Bywgraffiad

Ymunais â Phrifysgol Caerdydd fel darlithydd yn 2000 o Brifysgol Halle-Wittenberg, lle'r oeddwn yn gymrawd ymchwil yng Nghanolfan Marx-Engels MEGA ac yn ddarlithydd yn yr adrannau hanes ac economi wleidyddol. Rwy'n aelod o Undeb Prifysgol a Choleg y DU ac yn credu ym mhwysigrwydd addysg am ddim, ymreolaeth broffesiynol a hunanlywodraethu colegol. Yn yr Ysgol Ieithoedd Modern, rwyf wedi gwasanaethu mewn rolau amrywiol, megis cyfarwyddwr addysgu a dysgu a chynullydd rhaglenni mewn Almaeneg. Ar hyn o bryd, rwy'n rheolwr llinell i'r Adran Ffrangeg ac yn gyd-gyfarwyddwr y Ganolfan Beirniadaeth Ideoleg.

Rwy'n Gymrawd y Gymdeithas Hanesyddol Frenhinol a Chymdeithas Frenhinol y Celfyddydau, Llundain.

Meysydd goruchwyliaeth

Ar wahân i oruchwylio traethodau hir BA ac MA mewn Astudiaethau Almaeneg ac Ewropeaidd, rwyf wedi goruchwylio nifer o fyfyrwyr PhD ac ymchwilwyr ôl-ddoethurol ym meysydd theori feirniadol, beirniadaeth ideoleg, economi wleidyddol, gwleidyddiaeth gyfoes a hanes Ewropeaidd modern, ac wedi gwasanaethu fel arholwr allanol PhD mewn prifysgolion eraill yn y DU.

Ar hyn o bryd rwy'n goruchwylio tri thraethawd ymchwil PhD/MPhil ac yn croesawu ymholiadau cynnes am ymchwil doethurol ac ôl-ddoethurol ar theori feirniadol a hanesyddiaeth fodern, ideolegau cyfoes (Anthropocene, trawsddyneiddio), hanes a chysyniad cyfalafiaeth, a pherthnasedd Marx (beirniadaeth ffurf gwerth), Foucault (biowleidyddiaeth) a Žižek (beirniadaeth ideoleg).

Arbenigeddau

 • Damcaniaeth wleidyddol ac athroniaeth wleidyddol
 • Hanes, gwleidyddiaeth a diwylliant modern yr Almaen
 • Theori feirniadol