Ewch i’r prif gynnwys
Stewart Field

Yr Athro Stewart Field

Professor of Law

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Email
FieldSA@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 74363
Campuses
Adeilad y Gyfraith, Ystafell 1.04, Rhodfa'r Amgueddfa, Caerdydd, CF10 3AX
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Stewart Field became a lecturer at Cardiff in 1984 after undertaking Doctoral research funded by the ESRC at the Centre for Socio-Legal Studies, Oxford. He had previously obtained an M Phil in Criminology at Cambridge after a first degree in Law at Oxford University. His PhD `Legal Forms, Legal Ideology and the Early Factory Inspectorate' used an historical case-study to examine the interaction between social conflict and legal forms. Professor Field's research interests are in various areas of comparative criminal justice. He has co-authored two monographs and co-edited five collections of essays as well as publishing articles on a variety of criminal justice topics including detailed bilateral comparative studies focussing on the Netherlands, France and Italy. Professor Field has been a member of the Editorial Board of the Journal of Law and Society since 1989 and is currently  Director of the Cardiff Centre for Crime Law and Justice. He is writing a book with Professor David Nelken (King's College London) 'Comparing juvenile justice: making sense of leniency and punitiveness.' It is based on a bilateral empirical study of youth justice in Italy and Wales funded by the ESRC, AHRC and the Italian Ministry of Education. Professor Field's most recent book was 'The transformation of criminal justice: a comparison of France and England and Wales' (L'Harmattan, Paris 2011) written with Dr Renaud Colson from the University of Nantes and which examines the developing discourses around procedural fairness, repressive efficacy and managerial efficiency in the two jurisdictions. The research was part-funded by the British Academy and La Mission de recherche Droit et Justice (a joint initiative of French Ministry of Justice and CNRS).

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2019

2018

2017

2016

2015

2013

 • Field, S. A. 2013. Miscarriages of justice and procedural tradition. In: Kelk, C., Koenradt, F. and Siegel, D. eds. Veelzijdige gedachten: Liber amicorum prof. dr. Chrisje Brants. Willem Pompe Instituut Vol. 75. Den Haag: Boom Lemma, pp. 397-405.

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2003

2002

2000

1999

 • Brants, C. and Field, S. A. 1999. Convergence in European criminal justice. In: Hondius, E. H. and Jessurun d'Oliveira, H. U. eds. De Meerwaarde van de Rechtsvergelijking. Geschriften van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking Vol. 57. Deventer Kluwer, pp. 179-199.

1998

1997

1995

1994

1993

1992

1991

1990

Articles

Book sections

Books

Ymchwil

2008: British Academy (£11,507):

Host sponsor for BA Visiting Fellowship Award for Dr Renaud Colson (University of Nantes) for collaboration on ‘Fair Trial and Managerialism in Criminal Justice: an Anglo-French study in comparative law under.

2001: Economic and Social Research Council (£72, 128):

`Early Intervention and Youth Justice in England and Wales and Italy' (with M Drakeford SOCSI and D Nelken CLAWS).

1996 Economic and Social Research Council (£79,825):

`Defence Lawyers in the French Criminal Process’

1995/6 University of Wales Collaboration Fund (£2,500):

Seminars in Grygnog (Wales) and Maastricht (Netherlands) by international group of scholars working on comparative perspectives on covert and proactive policing, leading to edited collection published by Dartmouth

1995 British Council Know How Fund for Bulgaria (£6,750):

Teaching Programme for Bulgarian Judges.

Dr Field is currently working on two comparative projects. The first, conducted with Professor David Nelken from the University of Macerata, involves empirical study of Youth Justice in Wales and Italy. It has been part-funded by the Italian Ministry of Education and the ESRC The second, conducted with Dr Renaud Colson from the University of Nantes is a study of the developing relationship between justice and efficiency in France and England and Wales. It has been part-funded by the British Academy and La Mission de recherche Droit et Justice (a joint initiative of French Ministry of Justice and CNRS).

Addysgu

Undergraduate

Evidence: lectures and tutorials (module leader)

Postgraduate

Criminal Justice in Europe: lectures and seminars (module leader)

Bywgraffiad

Post-School Education

1989, D.Phil. Jurisprudence, Oxford University (Thesis: Legal Forms, Legal Ideology and the Early Factory Inspectorate)

1981-4: ESRC quota award DPhil Scholarship in Socio-Legal Studies, Centre for Socio-Legal Studies, Oxford

1981, M Phil. Criminology, Cambridge University

1980, BA (Hons) Jurisprudence, Oxford University

External appointments, Visiting Lectureships etc.

  • Visiting Lecturer, Willem Pömpe Institute for Criminal Justice, University of Utrecht, Netherlands, 1992 and Buchmann Faculty of Law, Tel Aviv, Israel, 1998/99
  • Professeur Invité, Universities of Amiens (2000-), Nantes (2005 and 2009) and Rennes (2015)
  • Invited Lecturer on programme of continuing education for French judges, Ecole Nationale de la Magistrature, France 2008-2010
  • External examiner, Strathclyde University Law School 2008-2011 and 2015-, City University Law School 2012- and Warwick Law School 2015-

  Anrhydeddau a dyfarniadau

  Grantiau

  1995 Y British Council Know How Fund for Bulgaria: £6,750 (Rhaglen Addysgu ar gyfer Barnwyr Bwlgaria).

  1995/6 Cronfa Gydweithredu Prifysgol Cymru: £2,500.

  Trefnu a chydlynu grŵp rhyngwladol o ysgolheigion sy'n gweithio ar safbwyntiau cymharol ar blismona cudd a rhagweithiol, sicrhau cyllid gan Gronfa Gydweithredu Prifysgol Cymru ar gyfer seminarau yn Grygnog (Cymru) a Maastricht (Yr Iseldiroedd) ac arwain at gasgliad golygedig a gyhoeddwyd gan Dartmouth

  1996 Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol £79,825

  Grant ESRC ar gyfer prosiect 'Cyfreithwyr Amddiffyn ym Mhroses Droseddol Ffrainc'. Prif ymchwilydd yn treulio blwyddyn yn casglu ymchwil empirig

  2001: Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol £72, 128

  Grant ESRC ar gyfer prosiect 'Ymyrraeth Gynnar a Chyfiawnder Ieuenctid yng Nghymru a Lloegr a'r Eidal' (gydag M Drakeford gynt SOCSI a D Nelken bellach Coleg y Brenin Llundain. Prif ymchwilydd goruchwylio casglu deunydd empirig (cyfweliadau a ffeiliau achos)

  2008: Yr Academi Brydeinig, £11,507

  Noddwr gwesteiwr i alluogi Dr Renaud Colson (Prifysgol Nantes) i ddod i Gaerdydd i weithio gyda'i gilydd ar 'Dreial Teg a Rheoliaeth mewn Cyfiawnder Troseddol: astudiaeth Eingl-Ffrangeg mewn cyfraith gymharol' o dan y Wobr BA Cymrodoriaeth Ymweliad.

  2011: Cymrodoriaeth Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau, £40, 360

  Cymrodoriaeth 6 mis ar gyfer prosiect: Gwneud synnwyr o gyfiawnder ieuenctid: astudiaeth gymharol o'r Eidal a Chymru.

  2016: Cynllun Cymrodyr Ymweld sy'n dod i mewn Caerdydd a Chronfa Sbarduno Cydweithio Rhyngwladol, £5,000 (cydweithrediad ymchwil gyda Dr Renaud Colson)

  2016: Cyllid Thema Ymchwil Canolfan y Gyfraith a Chymdeithas, cyfres o weithdai 'Diogelwch a Chyfiawnder: her y trawswladol', £12,000, (cydlynu cyfresi, trefniadaeth un gweithdy)

  2016: Conseil national des recherches scientifiques (Ffrainc), Cysoni Systemau Cyfiawnder Troseddol Ewropeaidd: gwerthoedd, gyrwyr a therfynau, 18k ewro, (gyda Dr Renaud Colson), a gyflwynwyd yn aros am ateb

  Aelodaethau proffesiynol

  Cymdeithas Astudiaethau Cymdeithasol-Gyfreithiol

  Cymdeithas yr Ysgolheigion Cyfreithiol

  Cymdeithas Troseddeg Prydain

  Cymdeithas Troseddeg Ewrop

  Safleoedd academaidd blaenorol

  2013 - Athro

  Darllenydd 2010-2013

  2001-2010 Uwch Ddarlithydd, Prifysgol Caerdydd

  1984-2001 Darlithydd (Athrofa Gwyddoniaeth a Thechnoleg Prifysgol Cymru, Prifysgol Caerdydd ar y pryd

  Pwyllgorau ac adolygu

  Cyfarwyddwr y Ganolfan Trosedd, y Gyfraith a Chyfiawnder 2014 -

  Cyd-gyfarwyddwr, Cyfnewidfeydd Academaidd Ffrainc a Chydlynydd Erasmus ar gyfer cysylltiadau cyfnewid â Phrifysgol Nantes a Phrifysgol Jules Verne Picardy yn Amiens, 2013-

  Aelod o'r Pwyllgor Gwaith, Canolfan y Gyfraith a Chymdeithas 2015-

  Aelod, Uwch Grŵp Rheoli, Ysgol y Gyfraith Caerdydd 2013-2015

  Cyfarwyddwr, Pobl a'r Amgylchedd, Ysgol y Gyfraith Caerdydd 2013-2015

  Bwrdd Ysgol Aelodau, Ysgol y Gyfraith Caerdydd 2013-2015

  Cadeirydd, Grŵp Adolygu Symudedd Myfyrwyr 2013-2015

  Cynrychiolydd Rhyngwladol, Ysgol y Gyfraith Caerdydd yng Ngholeg AHSS 2013-2015

  Cadeirydd, Bwrdd Arholwyr Integredig 2013-2015

  Dirprwy Gyfarwyddwr, Canolfan Trosedd, Cyfraith a Chyfiawnder Caerdydd 2009-2014

  Bwrdd Arholwyr Cadeirydd, y Gyfraith ac Ieithoedd 2004-2013

  Cyfarwyddwr, Cyfnewidfeydd Academaidd Ffrainc a Chydlynydd Erasmus ar gyfer cyfnewid Cysylltiadau â Ffrainc 1994-2013 (cymeriant 26 y flwyddyn, pum partner Erasmus Ffrangeg: Nantes, Amiens, Toulouse, Rennes, Poitiers)

  Rhaglen radd Cyfarwyddwr, y Gyfraith a Ffrangeg (derbyniad blynyddol 24-26) 1994-2013

  Is-bwyllgor y Gyfraith ac Ieithoedd 2002-2013

  Grŵp Cydlynwyr Grŵp ac Adolygiad Strategaeth Erasmus 2010-2011

  Modiwl Aelod, Gweithgor ar Ymchwil Ôl-raddedig a Sgiliau Astudio 2009-2010

  Cyfarwyddwr LLM Astudiaethau Cyfreithiol Ewropeaidd, 2006-2008

  Aelod, Is-bwyllgor Asesu, Bwrdd Astudiaethau Israddedig, 2005-7

  Aelod, Diwygiadau LLM Gweithgor 2004-5

  Aelod, Gweithgor, LLM Diwygiadau Astudiaethau Cyfreithiol Ewropeaidd 2004-5

  Aelod Etholedig, Bwrdd Ysgol y Gyfraith 2004-2005

   • Gweithgor Adolygu Cwricwlwm Aelodau 2002-2003
   • Bwrdd Astudiaethau Graddau Integredig Aelodau (a droswyd yn Is-bwyllgor y Gyfraith ac Ieithoedd) 1992-2002
   • Pwyllgor Ansawdd Aelodau, Addysgu ac Ansawdd Dysgu (Panel Datblygu Addysgol gynt) 1999-2002
   • Aelod, Pwyllgor Gadael Astudio 2000-2002
   • Aelod, Is-bwyllgor y Panel Datblygu Addysgol ar Asesu, 2000-2001
   • Grŵp Llywio Aelodau, Canolfan Trosedd, Cyfraith a Chyfiawnder 1998-2001
   • Cydlynydd Ymchwil, Canolfan Trosedd, Cyfraith a Chyfiawnder, 1999-2000
   • Aelod, Gweithgor Diwylliant Ysgol y Gyfraith 1999-2000
   • Pwyllgor Adeiladau 1995-1996
   • Pwyllgor Addysgu 1992-1995
   • Pwyllgor Llyfrgell y Gyfraith 1992-1993
   • Pwyllgor Monitro Cynnydd Myfyrwyr 1990-1993
   • Senedd 1989-1991
   • Bwrdd y Gyfadran 1988-1991
   • Ysgrifennydd Academaidd Ysgol y Gyfraith a Bwrdd Astudiaethau 1988-1991
   • Pwyllgor SCR 1985-1988
   • Panel Myfyrwyr Staff 1985-1987

  Meysydd goruchwyliaeth

  Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr ym maes cyfiawnder troseddol a chyfiawnder ieuenctid, yn enwedig mewn cyd-destun cyfranogol