Ewch i’r prif gynnwys
Daniel Finnegan BSc, EngD, FHEA

Dr Daniel Finnegan

BSc, EngD, FHEA

Uwch Ddarlithydd

Yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Email
FinneganD@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 76890
Campuses
Abacws, Ystafell 2.60, Ffordd Senghennydd, Cathays, Caerdydd, CF24 4AG
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n Uwch Ddarlithydd (~ Athro Asoc) sy'n gweithio gyda'r grŵp Cyfrifiadura Ganolog Dynol. Os oes gennych ddiddordeb mewn dilyn PhD neu oruchwyliaeth ôl-raddedig arall gyda mi, darllenwch y wybodaeth hon yn gyntaf. Rwy'n gweithio ar sawl prosiect gwahanol: y ffordd orau i ddysgu am yr hyn rwy'n ei wneud yw ymweld â'm tudalen bersonol: https://ps2fino.github.io

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2018

2017

2016

2014

Cynadleddau

Erthyglau

Gwefannau

Ymchwil

Rwy'n gweithio ar lawer o wahanol brosiectau, ac rwyf bob amser yn hapus i gwrdd â phobl newydd, ac rwy'n agored i gyfleoedd cydweithio ar brosiectau sy'n cynnwys HCI, canfyddiad, gwybyddiaeth, realiti rhithwir, dysgu peiriannau, peirianneg meddalwedd, dylunio a datblygu gemau, ac yn fwy cyffredinol effaith ddiwylliannol gemau. Am fwy o wybodaeth, gweler fy nhudalen bersonol: https://ps2fino.github.io

Addysgu

Rwy'n Gymrawd AdvanceHE (FHEA). Rwy'n dysgu'r modiwlau canlynol:

 • CM1301: Egwyddorion, Offer a Thechnegau ar gyfer Peirianneg Meddalwedd Ddiogel (Arweinydd Modiwl)
 • CM2101: Rhyngweithio Cyfrifiadur Dynol
 • CMT206: Cyfrifiadura Centric Dynol

Am fwy o wybodaeth, gweler fy nhudalen bersonol: https://ps2fino.github.io/teaching.html

Bywgraffiad

Edrychwch ar fy nhudalen bersonol: https://ps2fino.github.io

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Academi Feddygaeth Genedlaethol yr Unol Daleithiau Her Fawr Iach Hirhoedledd Byd-eang, 2021
  Gwobr Catalydd
  £62,500
  https://healthylongevitychallenge.org/winners/exploring-how-to-use-mixed-reality-and-telepresence-to-tackle-lonliness-and-reduce-feelings-of-social-isolation/
  Cyllid cystadleuol a ddyfarnwyd gan Gyngor Ymchwil Economeg a Gwyddorau Cymdeithasol UKRI (ESRC) i archwilio realiti cymysg yng nghyd-destun ymyriadau adeiladu cymunedol ar gyfer mynd i'r afael ag unigrwydd a lleihau teimladau o unigedd
 • Cronfa Arloesi i Bawb Prifysgol Caerdydd, 2021
  £23,750
  Cyllid cystadleuol a ddyfarnwyd gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) i adeiladu fersiwn prototeip Viewfindr 2.0, amgylchedd dysgu rhithwir ar gyfer addysgu myfyrwyr mewn newyddiaduraeth fideo i ddatblygu eu sgiliau creadigol a chynllunio ar gyfer ffilmio.
 • Grant Hwyluso Cronfa Ymchwil Heriau Byd-eang Prifysgol Caerdydd (CCAUC), 2021
  £1,900
  Cyllid cystadleuol a ddyfarnwyd i gynnal gweithdy gyda chydweithwyr yn IIT Ropar, India, o amgylch IoT a VR mewn gofal iechyd.
 • Cynllun Prosiectau Arloesi Addysg Prifysgol Caerdydd, 2020
  £2,000
  Cyllid cystadleuol a ddyfarnwyd i ariannu myfyriwr israddedig disglair i ddod i weithio yn fy labordy a datblygu meddalwedd sy'n integreiddio technoleg realiti rhithwir i amgylchedd addysgol dros haf 2020
 • Rhaglen Cyfleoedd Ymchwil Israddedigion Caerdydd, 2020
  £2,000
  Cyllid cystadleuol a ddyfarnwyd i ariannu myfyriwr israddedig disglair i ddod i weithio yn fy labordy dros haf 2020
  Bwrsariaeth Dot Treftadaeth, 2019
  £175
  Dyfarnu i gyflwyno gwaith ar ddatblygu Gemau Difrifol ar gyfer Newid Cymdeithasol yng Nghynhadledd Dot Treftadaeth ym Mhrifysgol Lincoln, Mehefin 2019
  http://heritagedot.org/
 • Cronfa Datblygu Ymchwilwyr, 2016
  £1,000
  Dyfernir gan Brifysgol Caerfaddon RDF i gynnal gweithdy 1 diwrnod ar Ymchwil Gemau ar draws y byd academaidd a diwydiant
  https://www.camera.ac.uk/achievement-unlocked-03-july-2017
 • Cronfa Ymgysylltu â'r Cyhoedd, 2016
  £500
  Dyfarnwyd gan PEF Prifysgol Caerfaddon i gynnal Prosiect Llyfrgell Dynol cyntaf Caerfaddon http://humanlibrary.org/

Safleoedd academaidd blaenorol

 • 2018 - Yn bresennol: Cyd-gyfarwyddwr Echo Games, cwmni buddiannau cymunedol (CIC) yn datblygu gemau difrifol ar gyfer newid cymdeithasol.
 • EngD 2012 - 2017, Prifysgol Caerfaddon: Gweithio ar ganfyddiad dynol mewn realiti rhithwir. Fel rhan o fy EngD, gweithiais yn Llundain mewn asiantaeth cyfryngau meddalwedd fach yn datblygu gemau sain.
 • BSc 2008 - 2012, Coleg Prifysgol Dulyn: Roedd prosiect blwyddyn olaf yn cynnwys technoleg synhwyrydd a gweledigaeth gyfrifiadurol i ganfod gwrthrychau symudol mewn fideo.

Pwyllgorau ac adolygu

 • ACM CHI; Trafodion yr ACM ar Ryngweithio Dynol Cyfrifiadurol
 • ACM IMWUT; Achosion y ACM ar Dechnolegau Rhyngweithiol, Symudol, Gwisgadwy ac Hollbresennol
 • PLOS One; Public Library of Science Journal
 • ETRI Journal; Sefydliad Ymchwil Electroneg a Thelathrebu
 • Cyfnodolyn electronig e-ddysgu

Meysydd goruchwyliaeth

 • HCI/HCC
 • Cyfrifiadura a Threftadaeth Ddiwylliannol
 • Unigrwydd a Tech4Connectedness
 • Realiti rhithwir a chymysg
 • Cymhwyso dysgu peirianyddol
 • Gemau difrifol

Goruchwyliaeth gyfredol

Maximilian Curtis-hedges

Maximilian Curtis-hedges

Myfyriwr ymchwil

Themâu ymchwil

Arbenigeddau

 • Rhith a realiti cymysg
 • Peirianneg meddalwedd
 • Unigrwydd
 • Gemau difrifol