Ewch i’r prif gynnwys
Valerie Fogleman

Yr Athro Valerie Fogleman

Professor of Law

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Email
FoglemanVM@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 74152
Campuses
Adeilad y Gyfraith, Ystafell 3.44, Rhodfa'r Amgueddfa, Caerdydd, CF10 3AX

Trosolwyg

Valerie Fogleman received a Bachelor of Landscape Architecture and an MSc in Environmental Evaluation from Texas Tech University, a Juris Doctor from Texas Tech Law School and an LLM from the University of Illinois. Prior to returning to England in 1992, she was Natural Resources Law Fellow at the Lewis & Clark Law School in Portland, Oregon, a Fellow at the University of Illinois College of Law and in private practice in Corpus Christi, Texas. Valerie's career since 1992 includes being a partner and Head of the Environment Group at Barlow Lyde & Gilbert and a Consultant at Lovells (now Hogan Lovells), both in the City of London. She is currently a Consultant at Stevens & Bolton LLP. She is an Honorary Member of the Royal Institution for Chartered Surveyors, Vice Chair of the City of London Law Society Planning and Environment Committee, a prior Council member of the United Kingdom Environmental Law Association.  She is also a member of the Texas State Bar, the American Bar Association and the Association of Insurance and Risk Managers. She is listed as a leading environmental lawyer in Chambers & Partners legal directory, the Legal 500, Legal Experts, The International Who's Who of Environment Lawyers and Guide to the World's Leading Environment Lawyers. Valerie has written three books and over 200 articles on environmental and insurance law and is a well known speaker at conferences on those topics.

Cyhoeddiad

2023

2022

  • Fogleman, V. 2022. Environmental liability insurance. In: Bergkamp, L. et al. eds. Chemicals and the Law., Vol. 11. Elgar Encyclopedia of Environmental Law Edward Elgar

2020

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2010

2009

2008

2007

  • Fogleman, V. M. 2007. Insurance. In: Tromans, S. and Turrall-Clarke, R. eds. Contaminated Land. London: Sweet & Maxwell, pp. 639-659.
  • Fogleman, V. M. 2007. Insurance for major accidents to the environment. In: Vince, I. ed. Major Accidents to the Environment. Oxford: Butterworth-Heinemann, pp. 85-108.

2005

Articles

Book sections

Books

Ymchwil

Llyfrau (unig awdur)

Rhwymedigaethau Amgylcheddol ac Yswiriant yn Lloegr a'r Unol Daleithiau (Witherbys 2005)

Glanhau Gwastraff Peryglus, Atebolrwydd ac Ymgyfreitha (Llyfrau Cworwm 1992)

Canllaw i'r Ddeddf Polisi Amgylcheddol Cenedlaethol (Llyfrau Cworwm 1990)

Llyfrau (cyd-awdur)

Cyfraith Amgylcheddol mewn Trafodiadau Eiddo (cyd-awduron Andrew Waite a Gregory Jones QC) (Bloomsbury Publishing, 4ydd argraffiad, 2016) (hefyd y 6ed argraffiad, 2009)

Law Law Law Handbook (cyd-awduron Trevor Hellawell ac Andrew Wiseman) (Cymdeithas y Gyfraith, 7fed argraffiad, 2011)

Cyfraniadau dethol i lyfrau

'Yswiriant Atebolrwydd Amgylcheddol' mewn Cemegau a'r Gyfraith (Adam Abelkop, Bethami Auerbach a Lynn Bergeson, golygyddion) (Edward Elgar, wrth gynhyrchu)

'Diogelu natur rhag pobl; Dadansoddiad cymharol o ddewis rhywogaethau a sefydlu eu cynefinoedd naturiol yn yr Unol Daleithiau a'r UE' yn Llyfr Cynhadledd Fforwm Cyfraith Amgylcheddol Ewrop 2019 (Marlon Boeve, Sanne Akerboom, Chris Backes a Marleen van Rijswick, golygyddion) (Intersentia Ltd, wrth gynhyrchu)

'Yswiriant' yn Stephen Tromans, Tir Halogedig (Sweet & Maxwell, 3ydd argraffiad, 2018) (hefyd 2il argraffiad, 2008)

'Tirfeddianwyr diniwed a halogiad hanesyddol; Atebolrwydd yn Absenoldeb llygrydd' yn Il Futuro del Polo Petrolchimico Siracusano, Tra Bonifiche e Riqualificazion (Marisa Meli a Salvatore Adomo, golygyddion (Giappicheli (Torino), 2017)

'Cynlluniau a Rhaglenni o dan y Gyfarwyddeb Asesu Amgylcheddol Strategol' yn y Gyfarwyddeb Asesu Amgylcheddol Strategol, Cynllun ar gyfer Llwyddiant? (Gregory Jones QC ac Eloise Scotford, golygyddion) (Hart Publishing, argraffiad 1af, 2017)

'Y trothwy ar gyfer atebolrwydd am ddifrod ecolegol yn yr UE: cymysgu cyfraith amgylcheddol a chadwraeth' yn y Gyfarwyddeb Cynefinoedd yng nghyd-destun cyfraith amgylcheddol yr UE: Gobaith Gorau Natur Ewropeaidd? (Charles-Hubert Born, An Cliquet, Hendrik Schoukens, Delphine Misonne a Geert Van Hoorick, golygyddion) (Routledge 2015)

'Mae'r llygrydd yn talu egwyddor am ddifrod amgylcheddol damweiniol: ei weithredu yn y Gyfarwyddeb Atebolrwydd Amgylcheddol' yn Principi Europei e Illecito Ambientale (Alessandro D'Adda, Ida Angela Nicotra ac Ugo Salanitro, golygyddion) (G. Giappichelli Editore - Torino, 21013)

Amryw benodau yn Neuadd Burnett-ar Gyfraith Amgylcheddol (Richard Burnett-Hall a Brian Jones, golygyddion cyffredinol; David Hart QC a Valerie Fogleman, golygyddion) (Sweet & Maxwell, 3ydd argraffiad 2012) (hefyd gwahanol benodau yn yr ail argraffiad, 2009)

'Rhwymedigaethau Amgylcheddol a'u Heffaith ar Weithwyr Proffesiynol' mewn Yswiriant Indemniad Proffesiynol: Cyfraith Achos, Rheoleiddio ac Ymarfer (Tony Gregory, Liz Rooke a Derek Tadiello, golygyddion) (Sefydliad Yswiriant Llundain, Adroddiad Grŵp Astudio Ymchwil 228A, 2il argraffiad 2010)

Erthyglau dethol

'Difrod bioamrywiaeth o weithgareddau awdurdodedig: y llygrwr yn talu ac egwyddorion rhagofalus a'r trothwy arwyddocaol yn y Gyfarwyddeb Atebolrwydd Amgylcheddol' (2020) 26(2) Atebolrwydd Amgylcheddol 1

'Y cyllyll i atal difrod amgylcheddol yn y gyfarwyddeb atebolrwydd amgylcheddol; catalydd ar gyfer atal dirywiad dŵr a bywyd gwyllt' (2019) 20(4) Fforwm ERA 707

'Surviving Nature' (Traethawd adolygu Tu Fewn y Ddeddf Mynediad Cyfartal at Gyfiawnder; Ymgyfreitha Enviornmental a'r Brwydr Crippling dros Diroedd America, Rhywogaethau Mewn Perygl, a Chynefinoedd Critigol gan Lowell E. Baier (Rowman & LIttlefield, 2016O yn (2017) 29 Journal of Environmental Law 565

'Achub rhywogaethau a warchodir' (Hydref/Tachwedd 2016) RICS Land Journal 22

'Hunan-Insuring Environmental Liabilities: a residual risk-bearer's perspective' (cyd-awdur Colin Mackie) (2016) 16 Journal of Corporate Law Studies 293

'Impact of C-534/13 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare v Fipa Group Srl on English law' in 'Annotations of C-534/13' (Barbara Pozzo et al) (2015) 23 (6) Adolygiad Ewropeaidd o Gyfraith Breifat 1071

Atebolrwydd 'tirfeddianwyr' am adfer tir halogedig yn yr UE: cyfraith yr UE neu genedlaethol? Rhan II: Cyfraith genedlaethol (2015) 23(2) Atebolrwydd Amgylcheddol 42

Atebolrwydd 'tirfeddianwyr' am adfer tir halogedig yn yr UE: cyfraith yr UE neu genedlaethol? Rhan I: Cyfraith yr UE (2015) 23(1) Atebolrwydd Amgylcheddol 6

'Rhagair' i gyfarwyddiadau yswiriant llifogydd defnyddwyr yn y DU yn y dyfodol: Myfyrdodau ar greu Flood Re (golygydd Johanna Hjalmarsson, Prifysgol Southampton, 15 Awst 2015)

Darpariaethau Amserol y Gyfarwyddeb Atebolrwydd Amgylcheddol; Dyddiad Dechrau, Effaith Uniongyrchol ac Ôl-wylio '(2014) 22(4) Atebolrwydd Amgylcheddol 137

'The Contaminated Land Regime: Time for a Regime that is Fit to Purpose (Rhan 1)' (2014) 6(1/2) International Journal of Law in the Built Environment 43

'The Contaminated Land Regime: Time for a Regime that is Fit to Purpose (Rhan 2)' (2014) 6(1/2) Journal of Law Rhyngwladol yn yr Amgylchedd Adeiledig 129

'Environmental Claims and Insolvent Companies: The Contrasting Approaches of the United Kingdom and the United States' (cyd-awdur Blanca Mamutse) (2013) British Journal of American Legal Studies (2013) 

'Gwella Triniaeth Hawliadau Amgylcheddol mewn Ansolfedd' (cyd-awdur Blanca Mamutse) (2013) Journal of Business Law 486

'Y canllawiau statudol newydd; symleiddio neu leihau cymhwyso Rhan 2A o Ddeddf Diogelu'r Amgylchedd 1990?' (2013) 15 Adolygiad Cyfraith Amgylcheddol 47

'Rhoi'r gorau i golli bioamrywiaeth yn yr Undeb Ewropeaidd: nod cyraeddadwy?' (2012) 2 KLRI Journal of Law and Legislation 99

'Rheolau Llys Cyfiawnder Ewrop ar y Gyfarwyddeb Atebolrwydd Amgylcheddol' (2010) 18(2) Atebolrwydd Amgylcheddol 39

'Rheoliadau Difrod Amgylcheddol; Y Gyfundrefn Newydd' (2009) 17(5) Atebolrwydd Amgylcheddol 147

'Plygio'r Bwlch yn y Clawr ar gyfer Cysylltedd Amgylcheddol ym Mholisïau Atebolrwydd Cyhoeddus y DU' (2009) 17(1) Atebolrwydd Amgylcheddol 11

'Gweithredu Cyfarwyddeb Hylifedd Amgylcheddol yn y Deyrnas Unedig' (2006) 6 Europaisches Umwelt- und Planungsrecht (EurUP) 291

'Trosglwyddo'r Gyfarwyddeb Atebolrwydd Amgylcheddol i gyfraith Lloegr; Ail Ymgynghoriad' (2008) 16(2) Atebolrwydd Amgylcheddol 54

'Ymrwymiad ar gyfer difrod i adnoddau naturiol: Mae achos nodedig yn yr Unol Daleithiau yn rhoi arweiniad ar ei gwmpas' (2007) 15(1) Atebolrwydd Amgylcheddol 1

'The Widening Gap in cover for Environmental Liabilities in Pubic Liabiily Policies' [2007] Journal of Planning and Environmental Law 816

'Gorfodi'r Gyfarwyddeb Atebolrwydd Amgylcheddol; Dyletswyddau, Pwerau a Darpariaethau Hunanweithredu ' (2006) 14(4) Atebolrwydd Amgylcheddol 127

'Y Gyfarwyddeb Atebolrwydd Amgylcheddol a'i Effeithiau ar Gyfraith Amgylcheddol Lloegr' (2006) 9 Journal of Planning and Environmental Law 1443

'Circular Facilities (London) Ltd v Sevenoaks DC: Ystyr "Caniatâd Gwybodus" o dan y Gyfundrefn Tir Halogedig' [2005] Journal of Planning and Environmental Law 1269

'Gorfodi'r Gyfundrefn Tir Halogedig yn Lloegr: Circular Facilities (London) Ltd v Sevenoaks District Council'  (2005) 13(3) Atebolrwydd Amgylcheddol 82

'Circular Facilities (London) Ltd v Sevenoaks District Council; Y dyfarniad cyntaf ar apêl yn erbyn hysbysiad adfer o dan y drefn tir halogedig' [2004] Journal of Planning and Environmental Law 1319

Addysgu

Mae Valerie yn dysgu'r modiwlau canlynol yn y rhaglen LLM eleni:

  • Cyfraith Newid Hinsawdd ac Amgylcheddol
  • Cyfraith Yswiriant

Bywgraffiad

Ymunodd Valerie ag Ysgol y Gyfraith Prifysgol Caerdydd ym mis Medi 2007.

Cyn hynny roedd yn Gymrawd y Gyfraith Adnoddau Naturiol yng Ngholeg Lewis a Clark, Portland, Oregon (1987-1987); Cymrawd Dysgu yng Ngholeg y Gyfraith Prifysgol Illinois, Champaign, Illinois (1987-1988); ac Athro Gwadd ym Mhrifysgol Ghent, Gwlad Belg (2003-2009).

Yn ogystal, mae Valerie wedi bod mewn practis preifat ers 1988 yn Corpus Christi, Texas, a'r DU.

Addysg uwch

LLD, Prifysgol Caerdydd (2016)

LLM, Prifysgol Illinois, Champaign, Illinois (1992)

MSc, Prifysgol Tech Texas, Lubbock, Texas (1989)

Juris Doctor (Anrhydeddau), Ysgol y Gyfraith Prifysgol Tech Texas, Lubbock, Texas (1986)

Baglor o Bensaernïaeth Tirwedd (Anrhydedd Uchel), Prifysgol Texas Tech (1983)

Aelodaethau proffesiynol

Pwyllgor Cynllunio a Chyfraith Amgylcheddol Cymdeithas y Gyfraith Dinas Llundain (aelod a chyn Is-gadeirydd)

Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (aelod anrhydeddus)

Cymdeithas Bar America (hefyd yn aelod o Adran ABA ar Amgylchedd, Ynni ac Adnoddau)

Cymdeithas y Rheolwyr Yswiriant a Risg (AIRMIC)

Law Society of England and Wales

Cymdeithas Cyfraith Iwerddon

Cymdeithas y Gyfraith Caerdydd a'r Cylch

Bar y Wladwriaeth Texas

Cymdeithas Cyfraith Amgylcheddol y Deyrnas Unedig (cyn aelod o'r Cyngor; Gweithgor Cynullydd, Yswiriant ac Atebolrwydd; aelod, Gweithgor Tir Halogedig)

Cymdeithas yr Ysgolheigion Cyfreithiol

Bwrdd Golygyddol, Atebolrwydd Amgylcheddol: Y Gyfraith, Polisi ac Ymarfer