Ewch i’r prif gynnwys
Wayne Forster

Yr Athro Wayne Forster

Athro, Dirprwy Bennaeth yr Ysgol

Ysgol Bensaernïaeth

Email
ForsterW@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 74389
Campuses
Adeilad Bute, Ystafell DRUw, Rhodfa'r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3NB
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Cyfrifoldebau

Dirprwy Bennaeth yr Ysgol sy'n gyfrifol am Addysgu a Thechnoleg Dylunio. Fel Cyfarwyddwr y grŵp Ymchwil Dylunio ac Ymarfer fy nod yw annog ymchwil sy'n seiliedig ar ddylunio.  

Cyhoeddiad

2019

2018

2017

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2002

2000

  • Forster, W. P., Greenberg, S. and Hawkes, D. 2000. Studies for the sustainable urban office building. Presented at: 17th International Passive and Low Energy Architecture Conference - PLEA 2000, Cambridge, UK, 2-5 July 2000 Presented at Steemers, K. and Yannas, S. eds.Architecture, City, Environment: proceedings of PLEA 2000. London: James & James pp. 63-66.
  • Forster, W. P. and Jones, P. J. 2000. Studies in the design of the low energy speculative factory. Presented at: TIA 2000: Third International Conference, Oxford, UK, 9-12 July 2000 Presented at Roaf, S., Sala, M. and Bairstow, A. eds.TIA 2000: Third International Conference: Sustainable Buildings for the 21st Century: Teaching Issues, Tools and Methodologies for Sustainability: Somerville College, Oxford, Sunday 9 July-Wednesday 12 July 2000: Congress Proceedings. [Oxford]: TIA pp. 8.

Artefacts

Articles

Books

Conferences

  • Jones, M. R., Forster, W. P., Coombs, S. and Paradise, C. 2008. Zero carbon by 2011: delivering sustainable affordable homes in Wales. Presented at: PLEA 2008: 25th Conference on Passive and Low Energy Architecture, Dublin, Ireland, 22-24 October 2008 Presented at Kenny, P., Brophy, V. and Lewis, J. O. eds.Towards Zero Energy Buildings - Proceedings of PLEA 2008. Dublin: University College Dublin
  • Forster, W. P., Heal, A. and Paradise, C. 2006. The Vernacular as a Model for Sustainable Design. Presented at: PLEA Conference, Geneva Sept 06.
  • Forster, W. P., Greenberg, S. and Hawkes, D. 2000. Studies for the sustainable urban office building. Presented at: 17th International Passive and Low Energy Architecture Conference - PLEA 2000, Cambridge, UK, 2-5 July 2000 Presented at Steemers, K. and Yannas, S. eds.Architecture, City, Environment: proceedings of PLEA 2000. London: James & James pp. 63-66.
  • Forster, W. P. and Jones, P. J. 2000. Studies in the design of the low energy speculative factory. Presented at: TIA 2000: Third International Conference, Oxford, UK, 9-12 July 2000 Presented at Roaf, S., Sala, M. and Bairstow, A. eds.TIA 2000: Third International Conference: Sustainable Buildings for the 21st Century: Teaching Issues, Tools and Methodologies for Sustainability: Somerville College, Oxford, Sunday 9 July-Wednesday 12 July 2000: Congress Proceedings. [Oxford]: TIA pp. 8.

Exhibitions

Monographs

Other

Ymchwil

Diddordebau ymchwil

Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar glwstwr o feysydd pwnc, sy'n dod o dan bennawd eang technoleg dylunio ac adeiladu. Gellir dod o hyd i fanylion llawn am y rhain yn www.dru-w.co.uk Mae'r pynciau fel a ganlyn:-

Uned Ymchwil Dylunio - Pensaernïaeth a Urbanism Gall ymddangos yn axiomatic y dylai dylunio fod yn ganolog i ymchwil mewn ysgol bensaernïaeth ond nid yw hynny'n wir bob amser. Sefydlwyd Uned newydd yn 2000 er mwyn canolbwyntio ar brosiectau pensaernïol, dylunio trefol a thirwedd o safle ymchwil. Felly, mae'r Uned Ymchwil Dylunio yn ymgymryd â phrosiectau, yn aml mewn cydweithrediad ag arbenigwyr eraill, sy'n rhoi cyfle i ddatblygu astudiaethau dylunio yn seiliedig ar ymchwil neu fel ymchwil yn eu rhinwedd eu hunain. Y nod cyffredin yng ngwaith yr Uned Ymchwil Dylunio hyd yma yw dod o hyd i weithgareddau'r Stiwdio Dylunio ar ddull seiliedig ar ymchwil gadarn. O'r herwydd, mae prosiectau'n cael eu llunio trwy ddadansoddiad trylwyr a beirniadol o'r holl baramedrau sy'n siapio cysyniad, datblygiad a datrysiad y prosiect. Dilynir y prosiectau dylunio ac ymchwil trwy ymdrech ar y cyd a chydweithredol yn seiliedig ar theori dylunio sain ac wedi'u hategu gan adnoddau sylweddol y Ganolfan Ymchwil yn yr Amgylchedd Adeiledig. Ers ei sefydlu mae nifer o brosiectau allweddol wedi'u sicrhau a'u cwblhau ac mae nifer o gyhoeddiadau wedi dilyn yn ogystal â gwobrau ac arddangosfeydd dylunio. (Gweler y rhestr)

Pensaernïaeth a Urbanism Mae gan DRUw nifer o brosiectau parhaus sy'n dod o dan bennawd cyffredinol Urban Sustainability. Gan ddechrau gyda phrosiectau sy'n canolbwyntio ar drefi marchnad Sir Fynwy gan gynnwys prosiect a ariennir gan LIFE sy'n ymwneud â hygyrchedd yng Nghas-gwent mae worjk wedi'i ymestyn i gynnwys cymryd rhan yn nyluniad a datblygiad 2 o brosiectau dylunio trefol mwyaf Cymru - Basn y Rhath, Bae Caerdydd ar gyfer Asiantaeth Datblygu Cymru a Choed d'Arcy ar gyfer Edward Ware Homes y datblygwr. Ym Masn y Rhath rydym wedi bod yn cynnal astudiaethau ar gysur cerddwyr ym myd y cyhoedd ac yng Nghoed d'Arcy rwyf wedi bod yn cynghori ar ystod o adeiladu cynaliadwy posibl gan gynnwys defnyddio deunydd lleol. Yn ein rhinwedd ein hunain, rydym wedi parhau gyda Gweledigaeth ac Uwchgynllun ar gyfer Prifysgol Caerdydd ym Maendy Caerdydd, a chwarter diwylliannol cynaliadwy yn Bassano, yr Eidal. Ar lefel wledig rydym wedi gweithio i Barciau Cenedlaethol Cymru ar ddarparu canllawiau cynllunio atodol drafft ar gyfer Dylunio Cynaliadwy ac mae prosiectau ar gyfer tai gwledig cost isel yn mynd rhagddynt drwy fentrau Ty-Unos (Tŷ mewn noson).

Amlen yr Adeilad Dylunio ac adeiladwaith amlen yr adeilad (fel hidlydd hinsoddol). Mae hyn yn ystyried sut y gellir adeiladu adeiladwaith allanol adeiladau i weithredu gyda'r hinsawdd i fodloni gofynion perfformiad cyffredinol adeiladau. Mae diddordeb yn canolbwyntio ar y palet gyfan o ddeunyddiau adeiladu, ond ar hyn o bryd mae'r gwaith yn canolbwyntio ar ddefnyddio coed llydanddail llydanddail sydd wedi'u tyfu'n gynaliadwy (gyda Choed Cymru) a thai ffrâm ddur (gyda British Steel yn cael ei noddi gyntaf Eng D mewn Pensaernïaeth). Gweler cyhoeddiadau am fanylion.

Prosesau Adeiladu Mae'r ymchwil wedi ymateb i Latham ac Egan wrth chwilio am systemau adeiladu effeithlon ac effeithiol. Mae ymchwil a ariennir o dan Fentrau Diwydiannau Gweithgynhyrchu'r EPSRC wedi'i gwblhau (Adeiladu tai fel 'HOBMAN' Diwydiant Gweithgynhyrchu gyda Westbury Homes a Grŵp Gweithgynhyrchu Warwick o'r math hwn cyntaf yn y DU). Mae gwaith cydweithredol gyda'r partneriaid strategol Gwalia, Seren a Chymru a Chymdeithas Tai Gorllewin Cymru i ymestyn a throsglwyddo gwybodaeth mewn cadwyni cyflenwi cynaliadwy lleol ym maes tai yng Nghymru yn parhau drwy brosiect a ariennir gan KEF o'r enw MMC Cymru. Mae meysydd eraill o ddiddordeb o dan y pennawd hwn yn ymwneud â rhagluniaeth ac mae prosiectau adeiladu a dylunio ac ymchwil modiwlaidd ar y gweill mewn cydweithrediad â CORUS plc a Chymdeithas Tai Gwalia a Choed C. Astudiaethau Beirniadol mewn Ffurf a Thechneg Tectonic Gwneir ymchwil bersonol ar nifer o benseiri y mae'r dechneg o wneud adeiladau a'u materoldeb wrth wraidd eu hathroniaeth ddylunio. Cyhoeddwyd y gwaith mewn cyfnodolion rhyngwladol yn ogystal ag mewn Cynadleddau. Yn dilyn ymchwil hyd at 2000/2001 cyhoeddwyd llyfr a gyd-ysgrifennwyd gyda'r Athro Dean Hawkes yn 2002 yn Saesneg, Sbaeneg, Almaeneg a Tsieinëeg.

Prif arbenigedd

Dyluniad pensaernïol, yn enwedig safle-benodol.

Profiad goruchwylio

Ar hyn o bryd yn goruchwylio 4 PhD. Goruchwylio 5 PhD i'w gwblhau.