Ewch i’r prif gynnwys
Pauline Found

Dr Pauline Found

Darlithydd mewn Rheoli Gweithrediadau

Ysgol Busnes Caerdydd

Email
FoundP@caerdydd.ac.uk
Campuses
Adeilad Aberconwy, Ystafell C28, Rhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Ar hyn o bryd rwy'n Athro Emeritws Rheoli Gweithrediadau Lean o Brifysgol Buckingham ac yn ddarlithydd yn Ysgol Busnes Caerdydd mewn Rheoli Logisteg a Gweithrediadau  Rwy'n Gymrawd o'r Sefydliad Siartredig Logisteg a Thrafnidiaeth (FCILT) ac yn Aelod o Gymdeithas Ansawdd America (ASQ). Mae gen i PhD, MBA, BSc (Anrh), BA a PhD mewn Rheolaeth Amgylcheddol.

Cyn hynny, roeddwn yn Uwch Gymrawd Ymchwil yng Nghanolfan Ymchwil Menter Lean Prifysgol Caerdydd (LERC), lle'r oeddwn yn rhan o Ganolfan Ymchwil Gweithgynhyrchu Arloesol Prifysgol Caerdydd (IMRC). Dyfarnwyd Gwobr Ymchwil Shingo i fy ymchwil ar newid cynaliadwy i gydnabod Cyfraniad Eithriadol at Wybodaeth ym maes Rhagoriaeth Weithredol ar gyfer fy llyfr Staying Lean: Thriving not just surviving that introduced the Lean Iceberg Model of Sustainable Change. Rwy'n awdur nifer o lyfrau a phapurau ar Lean ac roeddwn yn Llywydd Coleg Ymddygiad POMS Rhyngwladol (Cymdeithas Rheoli Gweithrediadau a Chynhyrchu) 2009-2011.

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

 • Egbunike, O., Potter, A. T., Packianather, M. S. and Found, P. 2008. Are capsule pipelines a pipe dream? A critical review. Presented at: Logistics Research Network Annual Conference, Liverpool, UK, 10-12 September 2008.
 • Darlington, J. S., Francis, M. and Found, P. 2008. Flow accounting in application: big picture financial mapping in the aerospace industry. Presented at: 13th International Symposium on Logistics (ISL 2008) Integrating the Global Supply Chain, Bangkok, Thailand, 6-8 July 2008 Presented at Pawar, K. S., Lalwani, C. S. and Banomyong, Y. eds.Integrating the global supply chain: 13th International Sympsoium on Logistics (ISL 2008); Bangkok, Thailand, 6 - 8 July 2008 [..] Proceedings of the 13th International Symposium on Logistics (ISL 2008). Nottingham: Nottingham University Business School pp. 62-68.
 • Darlington, J. S., Francis, M. and Found, P. 2008. Flow accounting: effective performance assessment for the lean enterprise. Presented at: 13th International Symposium on Logistics (ISL 2008), Bangkok, Thailand, 6-8 July 2008 Presented at Pawar, S., Lalwani, C. S. and Banomyong, R. eds.Integrating the global supply chain : 13th International Sympsoium on Logistics (ISL 2008); Bangkok, Thailand, 6 - 8 July 2008 [..] Proceedings of the 13th International Symposium on Logistics (ISL 2008). Nottingham: Nottingham University Business School pp. 53-61.
 • Hines, P. A., Found, P., Harrison, R. and Griffiths, G. 2008. Staying lean: thriving, not just surviving. Project Report. Cardiff: Lean Enterprise Research Centre, Cardiff University.

2007

2006

 • Found, P., Beale, J., Hines, P., Naim, M. M., Rich, N. L., Sarmiento, R. and Thomas, A. 2006. A theoretical framework for economic sustainability of manufacturing. Presented at: 13th International Annual EurOMA Conference, Glasgow, UK, 18-21 June 2006 Presented at Mendibil, K. and Shamsuddin, A. eds.Moving up the Value Chain: Proceedings of 13th International Annual EurOMA Conference, Glasgow, UK, 18-21 June 2006, Vol. 2. Glasgow: University of Strathclyde Publishing pp. 681-691.
 • Found, P., Beale, J. and Rich, N. L. 2006. A theoretical model for sustainable change. Presented at: 16th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing: FAIM 2006, Limerick, Ireland, 26-28 June 2006 Presented at Lewis, H., Gaughran, B. and Burke, S. eds.Proceedings of the 16th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing : FAIM 2006, June 26-28th 2006, University of Limerick, Limerick, Ireland. Limerick: University of Limerick, Dept. of Manufacturing and Operations Engineering pp. 1075-1082.
 • Hines, P., Francis, M. and Found, P. 2006. Towards lean product lifecycle management: A framework for new product development. Journal of Manufacturing Technology Management 17(7), pp. 866-887. (10.1108/17410380610688214)
 • Hines, P., Beale, J., Found, P., Naim, M. M., Rich, N. L., Sarmiento, R. and Thomas, A. 2006. A holistic framework for the economic sustainability of manufacturing. Presented at: 13th International Annual European Operations Management Association (EurOMA) Conference, Glasgow, UK, 18-21 June 2006.
 • Beale, J. and Found, P. 2006. Human aspects of sustainable lean manufacturing: the relationship between employee attitudes, personality traits and behaviours. Presented at: Proceedings of the 16th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing, Limerick, Ireland, 26-28 June 2006 Presented at Lewis, H., Gaughran, B. and Burke, S. eds.Proceedings of the 16th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing: FAIM 2006, June 26-28th 2006, University of Limerick, Limerick, Ireland, Volume 1, Vol. 1. Limerick, Ireland: University of Limerick pp. 1111-1117.
 • Found, P. and Rich, N. L. 2006. The meaning of lean: cross case perceptions of packaging businesses in the UK fast moving consumer goods sector. Presented at: Logistics Research Network Conference 2006, Newcastle Upon Tyne, UK, 6-8 September 2006 Presented at Bourlakis, M. A. ed.Logistics Research Network Annual Conference 2006: 6th - 8th September 2006, Newcastle Upon Tyne, UK. Corby: CILT: The Chartered Institute of Logistics and Transport in the UK pp. 119-125.

2005

 • Hines, P., Francis, M. and Found, P. 2005. A framework for lean product lifecycle management. Presented at: 11th International Conference on Concurrent Enterprising: Integrating Engineering of Products, Services and Organisations, Munich, Germany, 20-22 June 2005ICE2005: the 11th International Conference on Concurrent Enterprising : Integrated Engineering of Products, Services and Organisations, Munich, Germany, 20-22 June 2005. Nottingham: University of Nottingham, Centre for Concurrent Enterprising pp. 389-397.

Articles

Book sections

Books

Conferences

Monographs

Ymchwil

Yn ystod fy amser yn LERC roeddwn yn ymwneud ag amrywiaeth o brosiectau ymchwil gan gynnwys PREMADE, prosiect gweithgynhyrchu digidol ar gyfer dylunio a datblygu awyrofod. Roedd hyn yn cynnwys gweithio gyda Bombardier Aerospace yn Belfast a chydweithwyr o LERC rhoddodd y tîm system lif a enillodd Wobr Aur Bombardier am arloesi. Hefyd ym maes awyrofod cynhaliais astudiaethau cwmpasu i bennu fframwaith Dylunio ar gyfer Lean ar gyfer Airbus UK fel rhan o brosiect Next Generation Compound Wings. Ers hynny roeddwn yn ymwneud ag ystod o brosiectau a mentrau ymchwil, trosglwyddo gwybodaeth, ymgysylltu ac addysg weithredol, yn ogystal ag ysgrifennu llyfrau a phapurau ar Lean.

Mae fy niddordebau ymchwil cyfredol yn cynnwys Rhagoriaeth Weithredol mewn Gweithgynhyrchu a Gwasanaethau, Lean a Gwyrdd, Meddwl Systemau, Diwydiant 4.0 a Digideiddio yn ogystal â Gweithrediadau Ymddygiadol, gan gynnwys Arweinyddiaeth a Rheolaeth Ganol.

Roeddwn i'n Llywydd Coleg Ymddygiad POMS (Cymdeithas Rheoli Gweithrediadau a Chynhyrchu (POMS) 2009-2011.

Bywgraffiad

Addysg

MBA, Prifysgol Caerdydd, 2006 (Rhagoriaeth)

Major: Rheoli Cadwyn Gyflenwi

PhD, Prifysgol Bryste, 1990

Major: Hydrodaeareg a Synhwyro o Bell

Dipio. Amg. Dyn, Prifysgol Caerdydd, 1985

B.Sc (Anrh), Prifysgol Caerdydd, 1984 (2:1)

Major: Daeareg

BA, Y Brifysgol Agored, 1983

Major: Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Hanes Cyflogaeth

Academaidd

Uwch Gymrawd Ymchwil, Prifysgol Caerdydd (2018 - )

Athro Rheoli Gweithrediadau Lean, Prifysgol Buckingham (2015 - )

Uwch Ddarlithydd mewn Rheoli Gweithrediadau a Lean, Prifysgol Buckingham (2014 - 2015)

Uwch Ddarlithydd mewn Rheoli Cadwyn Gyflenwi, Prifysgol De Cymru (2013 – 2014)

Uwch Gymrawd Ymchwil, Prifysgol Caerdydd (2004-2013)

Arholwr Allanol, Prifysgol Abertawe (2014-2018)

Arholwr Allanol Open University (2016 -)

Yn dilyn amddiffyn fy PhD ym Mhrifysgol Bryste yn llwyddiannus ym 1989, treuliais 15 mlynedd mewn diwydiant, gan ddychwelyd i'r byd academaidd yn 2004 fel Uwch Gydymaith Ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd.

Rhwng 2004 a 2007 bûm yn gweithio ar brosiect SUCCESS ar Newid Cynaliadwy fel rhan o Ganolfan Ymchwil Gweithgynhyrchu Arloesol Prifysgol Caerdydd. Daeth yr ymchwil hon i ben gyda Gwobr Ymchwil Shingo i gydnabod Cyfraniad Eithriadol at Wybodaeth ym maes Rhagoriaeth Weithredol ar gyfer y llyfr Staying Lean: Thriving nid yn unig goroesi a gyflwynodd y Lean Iceberg Model o Newid Cynaliadwy. Yn 2006 graddiais gyda rhagoriaeth mewn MBA mewn Rheoli Cadwyn Gyflenwi yn dilyn traethawd hir mewn cadwyni cyflenwi pecynnu i FMCG. Rhwng 2007 a 2012 cefais fy nghyflogi fel Uwch Gymrawd Ymchwil yng Nghanolfan Ymchwil Menter Lean a gweithiais ar nifer o brosiectau ymchwil gan gynnwys PREMADE, prosiect gweithgynhyrchu digidol ar ffurf dylunio ac adeiladu awyrofod. Gan weithio gyda Bombardier Aerospace ym Melffast a chydweithwyr o LERC gwnaethom roi system llif a enillodd Wobr Aur Bombardier am arloesi a chynnal astudiaethau cwmpasu i bennu fframwaith Dylunio ar gyfer Lean ar gyfer Airbus UK fel rhan o brosiect Adenydd Cyfansawdd y Genhedlaeth Nesaf . Roeddwn hefyd yn gydlynydd modiwl ar yr MSc mewn Gweithrediadau Lean ac yn llwyddo i oruchwylio nifer o fyfyrwyr MBA, MSc a PhD. Yn 2013 cefais fy ngwneud yn Rheolwr Trosglwyddo Gwybodaeth ar gyfer y Ganolfan Gweithgynhyrchu Uwch ym Mhrifysgol Caerdydd. Ar ôl gadael Prifysgol Caerdydd yn 2013 roeddwn yn Uwch Ddarlithydd ar brosiect dysgu seiliedig ar waith a ariannwyd gan ESF ym Mhrifysgol De Cymru (2013-2014) a rheolais raglen Rheoli Cadwyn Gyflenwi dysgu seiliedig ar waith ar gyfer 60 o fyfyrwyr yn Tata Steel.

Rhwng Chwefror 2014 a Medi 2015 cefais fy nghyflogi fel Uwch Ddarlithydd Gweithrediadau a Lean ym Mhrifysgol Buckingham ac, ers mis Medi 2015, fel Athro Rheoli Gweithrediadau Lean lle dyluniais a datblygais MSc newydd mewn Gwelliant Parhaus mewn Gwasanaethau Cyhoeddus a gymeradwywyd gan QAA a'i achredu i'r Sefydliad Gwella Parhaus mewn Gwasanaethau Cyhoeddus (ICiPS). Lansiwyd hwn yn 2015 ac yna rhaglen Ddoethuriaeth Broffesiynol, mewn Rhagoriaeth Weithredol a ddyluniwyd ac a lansiwyd gennyf ym mis Ionawr 2016. Ar hyn o bryd rwy'n goruchwylio 11 myfyriwr traethawd hir a 12 o fyfyrwyr PhD.

Yn 2016 fe wnes i ddylunio BSc e-ddysgu, dysgu seiliedig ar waith newydd mewn Rhagoriaeth Weithredol. Datblygwyd hyn o'r dechrau a'i ddylunio fel rhaglen e-ddysgu wirioneddol ryngweithiol a denodd 25 o fyfyrwyr o'r lansiad. Yn ystod y dylunio a'r datblygiad, cefais sgiliau mewn creu e-ddysgu ar lefel israddedig a fyddai'n briodol fel rhan o raglen Prentisiaeth Gradd mewn Busnes.

Rwyf wedi datblygu a chyflwyno addysg weithredol ar gyrsiau byr cyhoeddus a phwrpasol o lawr siop i lefelau gweithredol uwch sy'n cyd-fynd ag achrediad y System Cymhwysedd Lean (LCS), gan gynnwys CThEM a MOJ. Rwyf hefyd wedi dylunio a chyflwyno Tystysgrif Lefel 7 achrededig ILM i MoJ yn 2017.

Mae gen i enw da rhyngwladol ac rydw i wedi ysgrifennu nifer o bapurau cyfnodolion academaidd, gan gynnwys papur 4* ar gyfer y International Journal of Production and Operations Management. Cefais fy ethol yn Llywydd y Gymdeithas Ryngwladol Rheoli Cynhyrchu a Gweithrediadau, y Coleg Ymddygiad 2009-2011 ac rwyf bellach yn gwasanaethu ar Bwyllgor Gwobr nodedig Martin K. Starr a'r Pwyllgor Enwebiadau ar gyfer POMS.

Proffesiynol

Rheolwr Gwasanaethau Ffatri, Imperial Tybaco (2002 – 2004)

Rheolwr Prynu a Chynllunio, Imperial Tobacco (1997 – 2002)

Arweinydd Adran TG, Imperial Tybaco (1993 – 1997)

Arbenigwr Cyfrifiaduron, Tybaco Ymerodrol (1991 – 1993)

Uwch Ddadansoddwr Ymchwil, BP (1989 – 1991)

Yn ystod y cyfnod 1991-1997 roeddwn yn gyfrifol am weithredu a rheoli'r system ERP corfforaethol a'r rhwydwaith cyfrifiaduron i'w gefnogi. Rhwng 1997 a 2004 cefais fy mhenodi i'r Uwch Dîm Rheoli sy'n gyfrifol am yr adrannau prynu, cynllunio a logisteg sy'n gyfrifol am y datblygiad a'r cyflenwad pecynnu newydd i fodloni rheoliadau pecynnu yr UE sy'n cynnwys cartonau printiedig, rhychiog, ffilmiau, blychau a tuniau i FMCG. Rhwng 2002 a 2004 cymerais gyfrifoldeb am ansawdd, technegol ac AD yn ogystal â phrynu, cynllunio a logisteg. Yn y rôl hon cefais gyfrifoldeb am hyfforddiant a hefyd am weithredu a rheoli'r systemau EMS a QMS corfforaethol i achrediadau ISO 14001: 2004 ac ISO 9001: 2000 a rheoli cyllideb gwerth miliynau o bunnoedd.

Cyn fy swydd yn Imperial Tobacco roeddwn yn uwch ddadansoddwr ymchwil yng Nghanolfan Ymchwil BP yn canolbwyntio ar archwilio olew ac yn rheoli dau brosiect synhwyro o bell a GIS mawr.

Aelodaeth Proffesiynol

Cymrawd y Sefydliad Siartredig Logisteg a Thrafnidiaeth

Aelod o Gymdeithas Ansawdd America

Llywydd y Coleg Ymddygiad Dynol mewn Rheolwr Gweithrediadau, Coleg y Gymdeithas Cynhyrchu a Rheoli Gweithrediadau (POMS 2009-11)

Aelod o'r Coleg Gweithrediadau Dyngarol a Rheoli Argyfwng, Coleg y Gymdeithas Rheoli Gweithrediadau a Gweithrediadau (POMS)

Aelod o'r Coleg Rheoli Cadwyn Gyflenwi, Coleg y Gymdeithas Cynhyrchu a Rheoli Gweithrediadau (POMS)

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr yn y meysydd canlynol:

 • Rhagoriaeth Gweithredol
 • Gweithrediadau Ymddygiad
 • Diwydiant 4.0
 • Economi Gylchol