Ewch i’r prif gynnwys
Maria Galvez Trigo

Maria Galvez Trigo

(hi/ei)

Darlithydd (Athro Cynorthwyol)

Yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Email
GalvezTrigoM@caerdydd.ac.uk
Campuses
Abacws, Ystafell 1.07, Ffordd Senghennydd, Cathays, Caerdydd, CF24 4AG
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Fy enw i yw Maria Jose Galvez Trigo, er bod y rhan fwyaf o bobl yn fy ngalw Marisé (mah-rees-eh),
ac rwy'n Ddarlithydd (Athro Cynorthwyol) yn yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg ym Mhrifysgol Caerdydd, ac yn rhan o'r Adran Ymchwil Cyfrifiadura sy'n Canolbwyntio ar Bobl (HCC) a'i Is-grŵp mewn Roboteg Gyfrifiadurol a Dynol-ganolog.

Mae gen i ddiddordeb mewn Roboteg, Rhyngweithio Dynol-Robot, Rhyngweithio Dynol-Gyfrifiadurol a chymwysiadau Dysgu Peiriant yn y meysydd hynny, gyda hygyrchedd a chyd-ddylunio fel agweddau allweddol ar fy ymchwil.

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2016

 • Standen, P. J., Brown, D. J., Hedgecock, J., Roscoe, J., Galvez Trigo, M. and Elgajiji, E. 2016. Adapting a humanoid robot for use with children with profound and multiple disabilities. Presented at: Proceedings 10th Internationall Conference on Disability, Virtual Reality & Associated Technologies, Gothenberg, Sweden, 2-4 September 2014Proceedings 10th Internationall Conference on Disability, Virtual Reality & Associated Technologies, Vol. 9.

2014

Cynadleddau

Erthyglau

Ymchwil

Prosiectau Ymchwil Cyfredol a Diweddar

 • NETWORKPLUS: Roboteg y DU a Systemau Ymreolaethol Plus (UK-RAS +)
  • Rôl: Co-I
  • Dyddiadau: Medi 2023 - Medi 2026
  • EPSRC, UK
 • TAS CELF: Telepresence Robotig Estynedig
  • Rôl: Cyd-PI
  • Dyddiad: Medi 2022 - Medi 2023
  • Canolfan Systemau Ymreolaethol Ddibynadwy UKRI, Rhaglen Integreiddwyr, UK
 • Verifiably Human-Centric Robot Cynorthwyo Gwisgo
  • Rôl: Co-I
  • Dyddiad: Medi 2022 - Medi 2023
  • UKRI Hyb Systemau Ymreolaethol Dibynadwy, Rhaglen Cydgrynhoi, UK
 • EMRECRN - Digwyddiad Rhwydwaith ECR Roboteg Dwyrain Canolbarth Lloegr
  • Rôl: Cyd-PI
  • Dyddiadau: Jul 2022 - Tach 2022
  • Connected Everything II: Cyflymu Cydweithrediad Ymchwil Gweithgynhyrchu Digidol ac Arloesi
 • TARICS: Robotiaid Hygyrch Dibynadwy ar gyfer Profiad Diwylliannol Cynhwysol
  • Rôl: PI
  • Dyddiadau: Ebrill 2022 - Ebr 2023
  • UKRI Hyb Systemau Ymreolaethol Dibynadwy, Rhaglen Priming Pwmp, UK
 • TASA: Tuag at Gynorthwywyr Smart Hygyrch
  • Rôl: PI
  • Dyddiadau: Chw 2022 - Awst 2022
  • Ysgol Cyfrifiadureg, Prifysgol Lincoln, UK
 • Deall Rhyngweithio a Chanfyddiad mewn Gwaith Cydweithredol trwy Cobots
  • Rôl: Co-I
  • Dyddiadau: Ebrill 2021 - Medi 2022
  • Sefydliad Ymchwil Economi Ddigidol Horizon, Prifysgol Nottingham, UK

Gweithio fel Ymchwilydd ar brosiectau eraill

 • Chatty Car
  • Rôl: Cymrawd Ymchwil
  • Dyddiadau: Chwefror 2021 - Chwef 2022
  • Hyb Systemau Ymreolaethol Dibynadwy, Rhaglen Ystwyth, UK
 • Timau      Dynol-Robot dibynadwy
  • Rôl: Cymrawd Ymchwil
  • Dyddiadau: Chwefror 2021 - Chwef 2022
  • Hyb Systemau Ymreolaethol Dibynadwy, Rhaglen Ystwyth, UK
 • Partneriaethau Dynol-Haid Dibynadwy mewn Amgylcheddau Eithafol
  • Rôl: Cymrawd Ymchwil
  • Dyddiadau: Chwefror 2021 - Chwef 2022
  • Hyb Systemau Ymreolaethol Dibynadwy, Rhaglen Ystwyth, UK
 • Asiantau Rhyngweithiol gyda Llythrennedd, Ymddiriedolaeth, a Deallusrwydd Artiffisial sy'n ymwybodol o Gynhwysiant
  • Rôl: Ymchwilydd ac arweinydd Datblygwr Meddalwedd
  • Dyddiadau: Ebr 2019 - Ebr 2021
  • Adran Datblygu Rhyngwladol (DFID), UK
 • Tasgau dan arweiniad Rhithwir Dynol ar gyfer dadansoddiad awtomatig o iselder a phryder  
  • Rôl: Ymchwilydd ac arweinydd Datblygwr Meddalwedd
  • Dyddiadau: Mai 2019 - Ebr 2021
  • Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Iechyd, y DU
 • ICUBE: Cyd-bots Diwydiannol Deall Ymddygiad
  • Rôl: Ymchwilydd
  • Dyddiadau: Ebrill 2019 - Chwef 2022
  • Smart-Products Beacon ym Mhrifysgol Nottingham a Horizon Ymchwil Economi Ddigidol, UK
 • MaTHiSiS: Rheoli Affective- dysgu Atomau deallus THrough a Rhyngweithio Smart
  • Rôl: Cynorthwy-ydd Ymchwil
  • Dyddiadau: Awst 2016 - Ebrill 2019
  • Rhaglen H2020 yr UE, ID cytundeb grant: 687772
 • EDUROB: Roboteg Addysgol ar gyfer Myfyrwyr ag Anableddau      Dysgu
  • Rôl: Cydymaith Ymchwil
  • Dyddiadau: Hydref 2013 - Tachwedd 2014
  • PAC y CE, cytundeb grant: 543577-LLP-1-2013-1-UK-KA3-KA3MP

Addysgu

Addysgu cyfredol

Rwy'n rhan o'r Academi Meddalwedd Genedlaethol (NSA), lle fi yw arweinydd modiwl Datblygu Meddalwedd Hyblyg (MSc mewn Peirianneg Meddalwedd).

Dysgu blaenorol

Mewn sefydliadau blaenorol rwyf wedi bod yn arwain ar gyfer modiwlau ar Ddylunio Profiad Defnyddwyr.

Rwyf hefyd wedi dysgu mewn amrywiaeth o fodiwlau, gan gynnwys Datblygu Cysyniad ar gyfer rhaglen gyfrifiadura gemau, ac Astudio Perfformiad Dynol a Dulliau Ergonomeg ar gyfer ffactorau dynol a rhaglenni rhyngweithio rhwng pobl a chyfrifiaduron.

Bywgraffiad

Rwy'n Ddarlithydd (Athro Cynorthwyol) yn yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg ym Mhrifysgol Caerdydd, ac yn rhan o'r Adran Ymchwil Cyfrifiadura sy'n Canolbwyntio ar Bobl (HCC) a'i Is-grŵp mewn Roboteg Gyfrifiadurol a Dynol-ganolog.

Cyn hynny bûm yn gweithio fel Darlithydd (Athro Cynorthwyol) mewn Cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Lincoln, lle rwyf ar hyn o bryd yn aelod Cyswllt o'r Lab Technolegau Rhyngweithiol (IntLab), Canolfan Systemau Ymreolaethol Lincoln (L-CAS) a'r Ganolfan Arloesi Ymchwil Awtistiaeth (ARIC). Cyn hyn, gweithiais fel Ymchwilydd yn y Lab Realiti Cymysg a'r Hyb Systemau Ymreolaethol Dibynadwy (TAS) ym Mhrifysgol Nottingham, lle rwyf hefyd yn aelod Cyswllt.

Mae gen i broffil amlddisgyblaethol gyda chefndir mewn Cyfrifiadureg, Peirianneg a Ffactorau Dynol. Mae gen i ddiddordeb mewn roboteg, Rhyngweithio Dynol-Cyfrifiadurol (HCI), Rhyngweithio Dynol-Robot (HRI) a chymwysiadau Dysgu Peiriant (ML) yn y meysydd hynny.

Mae'r rhan fwyaf o'm hymchwil yn rhyngddisgyblaethol, ac mae'n cynnwys robotiaid addysgol, robotiaid diwydiannol, a Systemau Ymreolaethol eraill, sydd wedi'u hymgorffori yn bennaf, gan archwilio'r defnydd o'r systemau hyn ac ymddiried ynddynt, yn ogystal â rhyngwynebau rheoli a ffyrdd newydd o ryngweithio a allai wella hygyrchedd a chynhwysiant y technolegau hyn. Ar gyfer hyn, mae gen i ffocws cryf ar gyd-ymchwil uniongyrchol (a elwir hefyd yn Ymchwil Gyfranogol) a chyd-ddylunio gyda defnyddwyr terfynol.

Rwy'n wreiddiol o Toledo, Sbaen, er fy mod i wedi byw mewn gwahanol rannau o Sbaen, yr Iseldiroedd, Denmarc, a'r Deyrnas Unedig. Ar wahân i fy swydd rwyf wrth fy modd yn dawnsio (arddulliau dawns amrywiol), chwaraeon dŵr (syrffio barcud, hwylfyrddio) a cherddoriaeth (canu, piano, gitâr a drymiau).

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • 2023: Sôn anrhydeddus - Poster, Symposiwm Rhyngwladol Cyntaf ar Systemau Ymreolaethol Dibynadwy (TAS'23)
 • 2022: Gwobr Papur Gorau, Cynhadledd Ryngwladol ACM mewn Rhyngwynebau Defnyddiwr Sgyrsiol (CUI 2022)     
 • 2021: Gwobr Dewis Myfyrwyr yn y Digwyddiad Cyflwyniad Sue Watson, Prifysgol Nottingham 
 • 2021: Gwobr 1af yn Nigwyddiad Cyflwyno Sue Watson, Prifysgol Nottingham  
 • 2021: Enillydd Cystadleuaeth 3MT, Grŵp Ymchwil Ffactorau Dynol, Prifysgol Nottingham
 • 2019: Gwobr Papur Myfyrwyr Gorau - yn ail, Sioe Arddangos Ymchwil Peirianneg, Prifysgol Nottingham   
 • 2018: Gwobr Poster Effaith Gorau, Fforwm Ymchwil Ôl-raddedig Gwyddorau Meddygaeth ac Iechyd, Prifysgol Nottingham
 • 2018: Gwobr Poster Ymchwil Gorau ar Ansawdd Ymchwil - yn ail, Arddangos Ymchwil Peirianneg, Prifysgol Nottingham
 • 2018: Gwobr Poster Gorau, cystadleuaeth poster Grŵp Ymchwil Ffactorau Dynol, Prifysgol Nottingham 
 • 2017: Gwobr Sleid Ymchwil Gorau - yn ail, Arddangos Ymchwil Peirianneg, Prifysgol Nottingham  
 • 2017: Arddangos gyda'r Cyfraniad Mwyaf i Ffactorau Dynol - Gwobr a Rennir, Arddangos Grŵp Ymchwil Ffactorau Dynol, Prifysgol Nottingham 
 • 2017: Gwobr Poster Gorau - Cystadleuaeth poster Grŵp Ymchwil Ffactorau Dynol, Prifysgol Nottingham    
 • 2014: Gwobr Papur Myfyrwyr Gorau, Cynhadledd Ryngwladol mewn Technolegau a Gemau Rhyngweithiol
 • 2014: Gwobr Papur Gorau, Cynhadledd Ryngwladol ar Anabledd, Realiti Rhithwir a Thechnolegau    Cysylltiedig
 • 2014: Gwobr Cátedra Indra i'r Prosiect Terfynol gorau - Rownd Derfynol, Indra a Phrifysgol Castilla la Mancha, Sbaen 

Aelodaethau proffesiynol

 • Aelod o IEEE
 • Aelod o Gymdeithas Roboteg ac Awtomeiddio IEEE
 • Aelod Proffesiynol o ACM
 • Uwch aelod o Gymdeithas Ymchwilwyr Sbaen yn y Deyrnas Unedig (SRUK)

Safleoedd academaidd blaenorol

 • 2023 - presennol: Darlithydd (Athro Cynorthwyol), Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg, Prifysgol Caerdydd
 • 2022 - 2023: Darlithydd (Athro Cynorthwyol) mewn Cyfrifiadureg, Ysgol Cyfrifiadureg, Prifysgol Lincoln
 • 2019 - 2022: Ymchwilydd, Ysgol Cyfrifiadureg, Prifysgol Nottingham
 • 2016 - 2019: Cynorthwy-ydd Ymchwil, Cyfadran Meddygaeth, Prifysgol Nottingham
 • 2013 - 2014: Cyswllt Ymchwil, Ysgol Cyfrifiadureg, Prifysgol Nottingham Trent

Pwyllgorau ac adolygu

Pwyllgorau

 • Cyd-gadeirydd Fforwm Gyrfa Cynnar UK-RAS
 • Aelod o Bwyllgor Ymchwil ac Ecwiti Wom = n Cymdeithas Ymchwilwyr Sbaen yn y Deyrnas Unedig (CERU/SRUK)

Adolygu Cyllid

 • Aelod o Goleg Adolygu Cymheiriaid EPSRC
 • Adolygydd grant, UKRI a TAS Hub

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gennyf ddiddordeb arbennig mewn goruchwylio myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig ym meysydd:

 • Rhyngweithio Dynol-Robot / Cydweithrediad Dynol-Robot
 • Rhyngweithio dynol-cyfrifiadur ar gyfer Systemau Ymreolaethol
 • Roboteg a Thechnolegau Rhyngweithiol ar gyfer Hygyrchedd
 • Roboteg Adsefydlu
 • Roboteg gynorthwyol (yn gymdeithasol neu'n gorfforol)
 • Roboteg Addysgol
 • Ymchwil cyfranogol neu gyd-ymchwil
 • Cyd-ddylunio
 • Hygyrchedd roboteg a Thechnolegau Rhyngweithiol eraill

Goruchwylio Presennol

Goruchwylio PhD cyfredol mewn cydweithrediad â Phrifysgol Lincoln:

 • Thomas Davies: "Archwilio gwahaniaethau cymdeithasol rhwng robotiaid cymdeithasol cynorthwyol a bodau dynol mewn awtistiaeth"

Goruchwyliaeth PhD gyfredol mewn cydweithrediad â Phrifysgol Lincoln a Phrifysgol Caergrawnt:

 • Alex Elias: "Cyd-greu ac ymddiriedaeth i fynd i'r afael â heriau rheoleiddiol, moesegol a rhyngweithiol wrth fabwysiadu robotiaid HRI mewn diwydiant"
 • Bethan Moncur: "Penderfynu gweithredu technolegau sy'n dod i'r amlwg: cymorth technolegau digidol wrth gynllunio ar gyfer gweithredu roboteg a systemau ymreolaethol mewn cwmnïau gweithgynhyrchu bwyd"

Arbenigeddau

 • Cyfrifiadura hygyrch
 • Rhyngweithio rhwng pobl a chyfrifiaduron
 • Robotiaid a thechnoleg gynorthwyol
 • Rhyngweithio dynol-robot
 • AI cymhwysol