Ewch i’r prif gynnwys
Jessica Gasson

Miss Jessica Gasson

Swyddog Prosiect

Trosolwyg

Jessica yw'r Swyddog Prosiect yn yr Uned DPP.

Mae ei rôl yn cynnwys rheoli prosiectau rhaglenni DPP rhyngwladol gan gynnwys Rhaglen Rheoli ac Arloesi Prifysgol Cyngor Ysgoloriaethau Tsieina Prifysgol Caerdydd ac yn fwy diweddar, y Rhaglen Ymarfer Addysgu Arloesol.

Mae Jessica wedi cefnogi amryw o brosiectau eraill ar draws y brifysgol gan gynnwys gweithgor DPP ac Ysgol Haf DPP Rithwir.

Bywgraffiad

Ymunais â'r uned DPP ar ôl treulio pum mlynedd yn gweithio i amrywiol sefydliadau elusennol sy'n canolbwyntio ar addysg/hyfforddiant. Yn Into Film, gweithiais i gydlynu'r gwaith o ddarparu DPP wyneb yn wyneb i oddeutu 14,000 o athrawon a gweithwyr ieuenctid y flwyddyn. Chwaraeais rôl gefnogol yn natblygiad dau MOOCs llwyddiannus a oedd yn canolbwyntio ar godi cyrhaeddiad llythrennedd trwy ffilm a gwneud ffilmiau ac animeiddio yn yr ystafell ddosbarth. Cyn hynny, yn Dangos Cerdyn Coch Cymru i Hiliaeth, cynorthwyais i ddatblygu gweithdai hyfforddi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth corfforaethol cyntaf y sefydliad, a gyflwynwyd wedyn i nifer o sefydliadau'r sector cyhoeddus.