Ewch i’r prif gynnwys
Ali Ghoroghi

Dr Ali Ghoroghi

Cymrawd Ymchwil

Yr Ysgol Peirianneg

Email
Ghoroghi@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29206 88817
Campuses
54 Park Place, Ystafell 1.02, Cathays, Caerdydd, CF10 3AT

Trosolwyg

I am working as a research fellow at the BRE Trust Centre for Sustainable Engineering Centre. My work focuses on Data Science, simulation and optimisation models.

I am an industrial engineer and computer scientist with over two decades of experience in technical, managerial and academic roles. I hold a BSc in Industrial Engineering from Tehran Amirkabir University of Technology. I also hold two MSc qualifications in both Industrial Engineering and Computer Science from Esfehan University of Technology and Imperial College respectively. I then obtained my PhD in Computer Science from Imperial College with a thesis in the field of Game Theory. I have held different teaching, supervision and research roles in academia over the years.

My research interests include:

 • Data Science
 • Modelling, Simulation & Optimisation
 • Game Theory & Multi-agent Systems
 • Supply Chain Management

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

Articles

Conferences

Ymchwil

Cyhoeddiadau a Thrafodaethau Diweddar:

 • Ali Ghoroghi, Ioan Petri, Yacine Rezgui, Ateyah Alzahrani (2023). "Dull dysgu dwfn i ragweld a gwneud y gorau o ynni mewn diwydiannau prosesu pysgod". Yn: Journal of Renewable and Sustainable Energy Reviews.
 • Zahi Alqarni, Yacine Rezgui, Ioan Petri, Ali Ghoroghi (2023). Ffactorau a strategaethau sy'n effeithio ar ansawdd aer dan do yn
  adeiladau addysgol" yn:
  2023 Cynhadledd Ryngwladol IEEE 29ain ar Beirianneg, Technoleg ac Arloesi (ICE / ITMC).
 • Petri, Ioan et al. (2023). "Efeilliaid digidol ar gyfer rheoli perfformiad yn yr amgylchedd adeiledig". Yn: Journal of Industrial
  Integreiddio Gwybodaeth, t. 100445. ISSN: 2452-414X. llanwydd: https://doi.org/10.1016/j.jii.2023.100445.
 • Wallace, Ruth, Yacine Rezgui, ac Ali Ghoroghi (2022). "Dylunio'r risg o heintiau trwy erosolau trwy ddiweddaru
  Cyfyngiadau ar amgylcheddau dan do yn dibynnu ar gyfraddau achosion lleol a'r brif haen SARS-Co V -2 ". Yn:
  2022 Cynhadledd Ryngwladol IEEE 28ain ar Beirianneg, Technoleg ac Arloesi (ICE / ITMC) a 31ain Gynhadledd Ryngwladol
  Cynhadledd ar y Cyd Cymdeithas Rheoli Technoleg (IAMOT), tt. 1–9. doi: 10.1109 / ICE / ITMC-IAMOT55089.2022.10033279.
 • Fnais, Abdulrahman, Ali Ghoroghi, Yacine Rezgui, Thomas Beach, ac Ioan Petri (2022). SemanticLCA: A new
  cynhyrchu dulliau asesu cylch bywyd a gymhwysir i adeiladau". yn: 2022 IEEE 28th Cynhadledd Ryngwladol ar
  Peirianneg, Technoleg ac Arloesi (ICE / ITMC) a 31ain Cymdeithas Ryngwladol ar gyfer Rheoli Technoleg
  (IAMOT) Cynhadledd ar y Cyd, tt. 1–7. doi: 10.1109 / ICE / ITMC-IAMOT55089.2022.10033206.
 • Ghoroghi, Ali, Yacine Rezgui, Ioan Petri, et al. (Mar. 2022). "Datblygiadau wrth gymhwyso dysgu peirianyddol i gylch bywyd
  asesu: adolygiad llenyddiaeth". Yn: International Journal of Life Cycle Assessment. Mae'r erthygl hon wedi'i thrwyddedu o dan
  Creative Commons Attribution 4.0 International License. URL: https://orca.cardiff.ac.uk/149185/.
 • Fnais, A., Rezgui, Y., Petri, I., Ghoroghi, A. et al. Cymhwyso asesiad cylch bywyd mewn adeiladau: heriau, a chyfarwyddiadau ar gyfer ymchwil yn y dyfodol. Asesiad Cylch Bywyd Int J ( 2022). https://doi.org/10.1007/s11367-022-02058-5.
 • Ghoroghi, Ali et al.  "Datblygiadau wrth gymhwyso dysgu peiriant i asesu cylch bywyd: llenyddiaeth
  adolygiad".  Asesu Cylch Bywyd Int J (2022). URL: https://orca.cardiff.ac.uk/149185/.
 • Alzahrani, Ateyah, Ioan Petri, Ali Ghoroughi, et al. (2021). "Map ffordd arfaethedig ar gyfer darparu pysgodfeydd di-garbon
  porthladdoedd". Yn: Adroddiadau Ynni 8. Yr 8fed Gynhadledd Ryngwladol ar Ymchwil Ynni a'r Amgylchedd – "Datblygu
  y Byd yn 2021 gydag Ynni Glân a Diogel", tt. 82–88. ISSN: 2352-4847. doi:
  https://doi.org/10.1016/j.egyr.2022.01.083. 
 • Ateyah Alzahrani, Ioan Petri, Yacine Rezgui, Ali Ghoroghi (2021), "Datgarboneiddio porthladdoedd: Adolygiad a chyfarwyddiadau ar gyfer ymchwil yn y dyfodol", Adolygiadau Strategaeth Ynni, Cyfrol 38, 2021, 100727, ISSN 2211-467X, https://doi.org/10.1016/j.esr.2021.100727 .
 • A. Alzahrani, I. Petri, Y. Rezgui ac A. Ghoroghi, "Strategaethau prisiau gorau posibl sy'n seiliedig ar reolaeth ar gyfer porthladdoedd pysgodfeydd smart micro-gridiau," Cynhadledd Ryngwladol IEEE 2021 ar Beirianneg, Technoleg ac Arloesi (ICE / ITMC), 2021, tt. 1-8, doi: 10.1109/ICE / ITMC52061.2021.9570267.
 • Abedinzadeh, Setareh, Ali Ghoroghi, a Hamid Reza Erfanian (2020). "Cymhwyso Hybrid GA-SA Heuristic ar gyfer
  Lleoliad Gwyrdd Llwybro Problem gyda Pickup a Chyflenwi ar y pryd". Yn: Datblygiadau 1.1, tt. 1–10. doi:
  10.11648 / j.advances.20200101.11.
 • Alzahrani, Ateyah, Ioan Petri, Yacine Rezgui, ac Ali Ghoroghi. 2020. "Datblygu Cymunedau Ynni Clyfar o amgylch Porthladdoedd Pysgodfa: Tuag at Borthladdoedd Pysgodfeydd Di-garbon" Energies 13, rhif 11: 2779. https://doi.org/10.3390/en13112779.
 • Abedinzadeh, S., A. Mostofi, and A. Ghoroghi (2018). "Cymhwyso hybrid GA-SA heuristic ar gyfer problem llwybro lleoliad gwyrdd gyda pickup a chyflwyno ar y pryd". Yn: 48fed Cynhadledd Ryngwladol ar Gyfrifiaduron a Pheirianneg Ddiwydiannol (CIE48). Auckland, Seland Newydd.
 • Edalat, Abbas, Samira Hossein Ghorban, ac Ali Ghoroghi. 2018. "Ex Post Nash Equilibrium mewn Gemau Bayesaidd llinol ar gyfer Gwneud Penderfyniadau mewn Aml-Amgylchedd" Gemau 9, rhif 4: 85. https://doi.org/10.3390/g9040085 .
 • Abedinzadeh, S., S. Afshar, and A. Ghoroghi (2017). "Cadwyn Gyflenwi Gwyrdd Dwy Echelon gyda Pickup a Chyflenwi ar y pryd". Yn: International Journal of Transportation Engineering and Technology (IJTET) 3, tt. 12–18.
 • Edalat, A., S. Hossein Ghorban, and A. Ghoroghi (2017). "Aml-gemau ar gyfer Gwneud Penderfyniadau mewn Aml-amgylcheddau". yn: MLSE. Prifysgol Maastricht, Yr Iseldiroedd.
 • Rafiefar, N. and A. Ghoroghi (2017a). "Model llwybro hofrennydd effeithlon ar gyfer optimeiddio lleoliad a storio yn nhrychinebau daeargryn Tehran". Yn y Gyngres Ryngwladol Gyntaf ar Wyddoniaeth Beirianneg (NCIES017). Shiraz, Iran.
 •  - (2017b). "Cymhwyso algorithm genetig ar gyfer problem llwybro lleoliad gyda pickup a chyflwyno ar yr un pryd mewn argyfyngau". Yn: Y Gynhadledd genedlaethol gyntaf ar Ymchwil Gymhwysol mewn Gwyddoniaeth a Pheirianneg. Mashhad, Iran.
 • Ghoroghi, A. (2015) "Aml-Gemau a Bayesaidd Nash Equilibria". Seminar Logic Coleg Imperial Llundain, Lloegr.
 • Edalat, A. and A. Ghoroghi (2013). Aml-gemau. Gwahoddiad i siarad, Symposiwm Ymchwil Haf Ysgol Graddedigion Coleg Imperial Llundain, y DU.
 • Edalat, A., A. Ghoroghi, a G. Sakellariou (2012). "Aml-Gemau ac estyniad gêm ddwbl o'r Prisoner'sDilemma". Yn: 10fed Cynhadledd ar Resymeg, Sylfeini Gêm, a Theori Penderfyniad (LOFT). Sevilla, Sbaen.

 

Addysgu

I have over two decades of experience in academia  I then taught at the School of Engineering, University of Science and Culture in Iran where I later became a professor assistant.

Courses I have taught include:

 • University of Science and Culture, Tehran:
  • Artificial Intelligence, Simulation in Logistics, Management Information Systems, Simulation and Stochastic Models, Operations Research, Engineering Statistics, Engineering Economics,  Information Technology, Principal of Management, Human Factors or Ergonomics,  Statistical Quality Control, Quality Management. 
 • Islamic Azad University, Tehran:
  • Operations Research

Bywgraffiad

I obtained a BSc in Industrial Engineering in 1992 at Amirkabir University of Technology, Tehran. I then went on to obtain an MSC at Esfahan University of Technology before beginning a career in the industry at Bahman Manufacturing Co. where I worked in various roles both technical and managerial. I innovated, planned and implemented Quality Assurance during my time there and redesigned assembly lines for the factory. I was also involved in technology transfers abroad (Cuba) and set up networks for engineering students to be able to gain valuable work experience in the industry. I was also a board member at Saipa Glass Co and later became a management consultant to Bahman Manufacturing Co.

During this time, I was also teaching at the University of Science and Culture where I later became Head of the Industrial Engineering department and a Professor Assistant. In 2008, I came to the UK to pursue a PhD, before changing my field from industrial engineering to computer science and moving to Imperial College. From there I obtained an MSc and a PhD focusing on Game Theory and began teaching short crash courses in Iran while being involved in research in the UK.

I am passionate about research, teaching and collaborations with the industry in pioneering projects. I am also a reviewer for the following international journal:

 • Journal of Industrial Ecology