Ewch i’r prif gynnwys
Joel Gill  AFHEA FGS FRGS

Dr Joel Gill

(Translated he/him)

AFHEA FGS FRGS

Darlithydd mewn Geowyddoniaeth Gynaliadwy

Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Amgylchedd

Email
GillJ11@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29225 14510
Campuses
Y Prif Adeilad, Ystafell Ystafell 2.13, Plas y Parc, Caerdydd, CF10 3AT
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n geogwyddonydd rhyngddisgyblaethol, gan integreiddio dulliau gwyddorau naturiol a chymdeithasol i fynd i'r afael â materion sy'n ymwneud â datblygu cynaliadwy a lleihau risg trychinebau. Rwy'n aml yn gweithio yn y rhyngwyneb gwyddoniaeth-polisi, ac yn cymryd ymagwedd ragweithiol tuag at sicrhau effaith o'r gwaith rwy'n cyfrannu ato.

Ffocws ymchwil penodol yw hyrwyddo dulliau 'aml-berygl' o reoli risg trychinebau, drwy ddeall y cydberthynas rhwng peryglon naturiol (ee, sut mae un perygl yn sbarduno perygl arall, neu'n newid y tebygolrwydd y bydd perygl arall yn digwydd) a sut mae'r rhain yn cyfrannu at risg ddeinamig. 

Rwyf wedi bod ar flaen y gad o ran deialog, ymgysylltu â myfyrwyr, ac ymchwil mewn geowyddoniaeth gynaliadwy dros y degawd diwethaf, ac yn chwarae rhan flaenllaw yn rhyngwladol wrth hyrwyddo sut y gall geowyddonwyr helpu i gyflawni Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig (SDGs). Fi yw prif olygydd llyfr diweddar ar y thema hon (Geowyddorau a'r SDGs), ac yn cymryd rhan mewn fforymau a phrosesau'r Cenhedloedd Unedig.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2017

2016

2014

Adrannau llyfrau

Erthyglau

Ymchwil

My research and related activities can be grouped into two interrelated themes:

1. Multi-Hazards and Disaster Risk Reduction (DRR)

There is a strong two-directional relationship between disaster risk reduction and sustainable development. Disasters disproportionately affect the most marginalised in society, and threaten development progress. Development choices we make today shape the risk faced by individuals and the spaces of tomorrow.

A key step in the characterisation of risk is understanding the multi-hazard landscape of a region (i.e., the relevant single natural hazards and the processes by which they may interrelate to generate combinations or cascades of hazards). To support this, I draw on both natural and social science methodologies, to collect, analyse, and integrate diverse qualitative and quantitative evidence (literature, field observations, interviews, data-generating workshops), and explore multi-hazard scenarios with decision makers.

Sub-themes of interest: Multi-hazard frameworks/systems; dynamic risk; natural hazard interactions; anthropogenic impacts on natural hazards; urban multi-hazard risk in the Global South.

Current Projects and Roles:

2. Geoscience and Sustainable Development

Understanding of our Earth's resources, systems, and dynamics can help deliver many of the UN Sustainable Development Goals (SDGs). My work in this theme aims to characterise geoscientists’ role in sustainable development and understand the structural transformations required to facilitate positive impact (e.g., reforms to geoscience education, improved approaches to partnership development, strengthened access to and ability to use geoscience data by non-geoscience organisations).

Sub themes of interest: Science and the SDGs; education for sustainable development; capacity strengthening; access to and capacity to use geoscience data and expertise; evaluating interdisciplinary research.

Current Projects and Roles:

Addysgu

Addysgu Israddedig

 • Rwy'n cyfrannu at fodiwl Byd Amgylcheddau Dynamig, gan ddefnyddio astudiaethau achos o bob cwr o'r byd i gyflwyno myfyrwyr Blwyddyn 1 i ddatblygu cynaliadwy. 
 • Rwy'n cyfrannu at daith maes preswyl i Gernyw ar gyfer myfyrwyr Blwyddyn 2.
 • Rwy'n arwain y modiwl Perygl, Risg a Gwytnwch, sydd ar gael i fyfyrwyr ym Mlwyddyn 3.
 • Rwy'n goruchwylio traethodau hir geowyddoniaeth amgylcheddol, gyda themâu'n cynnwys nodweddu aml-berygl yn y De Byd-eang.

Addysgu Ôl-raddedig:

 • Rwy'n arwain y modiwl Asesu Risg, gan ffurfio rhan o'r MSc Peryglon Amgylcheddol.

Bywgraffiad

 • Darlithydd mewn Geowyddoniaeth Gynaliadwy, Prifysgol Caerdydd (2022 – presennol)
 • Uwch Geogwyddonydd Datblygu Rhyngwladol, Arolwg Daearegol Prydain, y DU (2021 – 2022)
 • Geogwyddonydd Datblygu Rhyngwladol, Arolwg Daearegol Prydain, y DU (2016 – 2021)
 • PhD Daearyddiaeth (Peryglon Naturiol), King's College Llundain (2016)
 • MSc mewn Daeareg Peirianneg, Prifysgol Leeds, y DU (2010)
 • BA Gwyddorau Naturiol, Prifysgol Caergrawnt, y DU (2008)

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Gwobr Athro Dosbarth. Adran Daearyddiaeth a'r Amgylchedd, Ysgol Economeg Llundain (2016).
 • Cymrawd Cyswllt Cymdeithas Frenhinol y Gymanwlad (2015)
 • Gwobr Athro Dosbarth. Adran Daearyddiaeth a'r Amgylchedd, Ysgol Economeg Llundain (2014).
 • Gwobr Papur Gorau (Medal Efydd). Cynhadledd Ryngwladol Rheoli Risg Trychinebau Integredig (IDRiM), Prifysgol Northumbria, Newcastle-upon-Tyne (2013)

Aelodaethau proffesiynol

 • Aelod o Undeb Geowyddorau Ewrop (2016–)
 • Cymrawd Cyswllt yr Academi Addysg Uwch (2016–)
 • Cymrawd Cymdeithas Ddaearegol Llundain (2012–)

Safleoedd academaidd blaenorol

 • 2015 – 2016: Athro Modiwl (Peryglon Naturiol), Daearyddiaeth, Coleg y Brenin Llundain, UK
 • 2012 – 2016: Athro Dosbarth (Lleihau Risg Trychineb), Daearyddiaeth a'r Amgylchedd, Ysgol Economeg Llundain, UK

Pwyllgorau ac adolygu

 • Ysgrifennydd (Materion Tramor ac Allanol) ac Aelod o'r Cyngor, Cymdeithas Ddaearegol Llundain
 • Cysylltiadau Allanol Commitee, Cymdeithas Ddaearegol Llundain

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD ym meysydd:

 • Rheoli Risg Aml-Berygl
 • Geowyddoniaeth a Datblygu Cynaliadwy

Myfyrwyr allanol:

 • Cyd-oruchwyliwr Harriet Thompson (Coleg y Brenin, Llundain) - Defnyddio dulliau meintiol ac ansoddol ar gyfer gwybodaeth am effaith aml-berygl mewn cymunedau tlawd trefol: Astudiaeth achos yn Kathmandu, Nepal.