Ewch i’r prif gynnwys
Marcus Gomes

Dr Marcus Gomes

(Translated he/him)

Uwch Ddarlithydd mewn Astudiaethau Trefniadaeth a Chynaliadwyedd

Ysgol Busnes Caerdydd

Email
GomesM@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 74173
Campuses
Adeilad Aberconwy, Ystafell Room D02, Rhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Mae fy ymchwil yn archwilio'r berthynas rhwng Busnes a Chymdeithas trwy ddatblygu dealltwriaeth feirniadol o lywodraethu, gan gynnwys rôl gweithrediaeth, symudiadau cymdeithasol, elites busnes, a phoboliaeth wrth lunio ein heconomïau a'n cymdeithasau. Drwy archwilio sut mae actorion yn trafod ac yn datblygu cyfundrefnau llywodraethu, fy nod yw deall agweddau trefnu cyfalafiaeth yr 21ain ganrif, gan archwilio cysylltiadau pŵer sy'n arwain at ddiraddiad amgylcheddol ac anghydraddoldebau cymdeithasol. Mae fy ysgoloriaeth yn canolbwyntio ar astudiaethau trefniadaeth a chynaliadwyedd, sy'n arbennig o gysylltiedig ag astudiaethau rheoli critigol, ac mae'n cael ei yrru'n ffenomenolegol, gan archwilio heriau mawr ein cymdeithasau, megis hyrwyddo datblygu cynaliadwy a lliniaru'r argyfwng amgylcheddol.

Mae gennyf PhD mewn Gweinyddiaeth Gyhoeddus a Llywodraeth o FGV-EAESP (Brasil) ac rwyf ar hyn o bryd yn Ysgol Busnes Caerdydd, Ysgol Fusnes Gwerth Cyhoeddus y Byd gyntaf y byd (ers 2019), gyda'r pwrpas clir o gael effaith gadarnhaol yng Nghymru a'r byd. Cyn hynny roeddwn yn gweithio yn Ysgol Fusnes Prifysgol Caerwysg (2016-2019) a FGV-EAESP (2011-2016).

Ar hyn o bryd rwy'n un o'r 22 ymddiriedolwr rhyngwladol ac aelodau'r Cyngor ar gyfer y Gymdeithas er Hyrwyddo Astudiaethau Rheoli (SAMS, ers 2023). Mae Cyngor SAMS yn darparu llywodraethiant ar gyfer y Journal of Management Studies, yn ogystal â dyrannu cyllid, a chefnogi mewn ystod eang o weithgareddau i gefnogi datblygiad addysg ac ymchwil rheoli. Rwy'n gyd-gadeirydd yr is-adran Astudiaethau Rheoli Critigol (CMS) yn yr Academi Rheolaeth (AoM) ar gyfer y cyfnod 2023-28. Rwyf hefyd yn Olygydd Cyswllt i'r Cadernos Gestão Pública e Cidadania (CGPC) ac yn gyd-olygydd ar gyfer llyfrau MayFly.

Rwy'n angerddol am bêl-droed a chefnogi Palmeiras, rwyf hefyd yn mwynhau darllen, nofio a beicio.

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2014

Articles

Book sections

Ymchwil

Diddordebau ymchwil

 • Cyfundrefnau llywodraethu
 • Actifiaeth, gan gynnwys y cyfan o lwyfannau cyfryngau cymdeithasol
 • Ynni Cymunedol a actifiaeth gymunedol
 • Symudiadau Cymdeithasol
 • Elites Busnes
 • Poblyddiaeth
 • Hawliau Dynol
 • Newid nodweddion ein heconomïau a'n cymdeithasau (cyfalafiaeth yr 21ain ganrif)

Diddordebau ymchwil goruchwylio PhD

 • Llywodraethu amgylcheddol (gan gynnwys newid yn yr hinsawdd, datgoedwigo Amazon; ynni adnewyddadwy, ynni cymunedol)
 • Actifiaeth a llywodraethu Cyfryngau Cymdeithasol (sut mae sefydliadau'n defnyddio platfformau cyfryngau cymdeithasol i ddylanwadu ar gymdeithas a sut mae dulliau o'r fath yn cael eu rheoleiddio)
 • Ynni Cymunedol a actifiaeth gymunedol
 • Economi Gylchol
 • Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol (CSR) arferion a sgyrsiau
 • Ffurflenni neu sefydliad amgen

Addysgu

Currently I am leading the following modules:

 • BS1001: Society and Economy for the Undergraduate programme
 • BST460: Managing Nature for the Iternational Management PGT programme

Bywgraffiad

Anrhydeddau a dyfarniadau

Gwobr Rhagoriaeth Prifysgol Caerdydd: Cyfoethogi Eithriadol y Wobr Profiad Myfyrwyr (2022) 

Enillydd Cystadleuaeth Achos Ochr Dywyll AOM (adran CMS - achos gorau) (2016)

Traethawd Anrhydeddus mewn Rheoli Cyhoeddus a Llywodraeth (FGV/EAESP) (2014)

Arferion Addysgu a Dysgu Arloesol ar gyfer y modiwl ar Hawliau Dynol a Phrosiectau Mega (FGV/EAESP) (2014)

Aelodaethau proffesiynol

Pwyllgorau ac adolygu

 • Golygydd Gwadd ar gyfer y rhifyn arbennig Social Challenges for Business in the Age of Populism for the Business and Society journal
 • Golygydd Cyswllt ar gyfer cylchgrawn Cadernos Gestão Pública e Cidadania (CGPC) - 2022/2025
 • Golygydd llyfrau MayFly (https://mayflybooks.org)
 • Golygydd Cyswllt i Revista de Administração de Empresas (RAE) cylchgrawn - 2018/2022
 • Golygydd Gwadd Effaith Rhifyn Arbennig Covid-19 ar Sefydliadau ar gyfer cylchgrawn Revista de Administração de Empresas (RAE) - 2022
 • Golygydd Gwadd ar gyfer y rhifyn arbennig Da Lama ao Caos: Trafod yr Argyfwng Amgylcheddol a chysylltiadau Gwlad-Busnes-Cymdeithas ar gyfer cylchgrawn Farol - 2017
 • Golygydd Gwadd ar gyfer y Cyfundrefnau Llywodraethu Trawswladol Rhifyn Arbennig yn y De Byd-eang: Amlwladolion, Gwladwriaeth a chyrff anllywodraethol fel actiors gwleidyddol ar gyfer cylchgrawn Revista de Administração de Empresas (RAE) - 2016 

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD sy'n canolbwyntio ar heriau amgylcheddol a chymdeithasol ein hoes, yn enwedig archwilio llywodraethu a gweithredu wrth lunio ein heconomïau a'n cymdeithasau. Mae'r pynciau canlynol yn cwmpasu fy niddordebau ymchwil:

 • Llywodraethu amgylcheddol (gan gynnwys newid yn yr hinsawdd, datgoedwigo Amazon; ynni adnewyddadwy, ynni cymunedol)
 • Actifiaeth a llywodraethu Cyfryngau Cymdeithasol (sut mae sefydliadau'n defnyddio platfformau cyfryngau cymdeithasol i ddylanwadu ar gymdeithas a sut mae dulliau o'r fath yn cael eu rheoleiddio)
 • Ynni Cymunedol a actifiaeth gymunedol
 • Economi Gylchol
 • Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol (CSR) arferion a sgyrsiau
 • Mathau amgen o sefydliadau
 • Busnes a Hawliau Dynol

Goruchwyliaeth gyfredol

Panayiota Georgiou

Panayiota Georgiou

Myfyriwr ymchwil