Ewch i’r prif gynnwys
Silvia Goss

Dr Silvia Goss

Cynorthwy-ydd Ymchwil

Yr Ysgol Meddygaeth

Email
GossS1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29206 87010
Campuses
Neuadd Meirionnydd, Ystafell 8th floor, Ysbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4YS

Trosolwyg

Rwy'n ymchwilydd sy'n gweithio ym maes gofal lliniarol yn ogystal ag ymchwil sy'n gysylltiedig â phrofedigaeth, gyda chefndir mewn seicoleg a niwrowyddoniaeth wybyddol. Mae fy niddordebau ymchwil cyfredol yn cynnwys profiadau galar ac anghenion cymorth profedigaeth pobl mewn profedigaeth yn ystod pandemig Covid-19, oncoleg ymarfer corff a gweithgarwch corfforol ar ôl diagnosis o diwmor yr ymennydd yn ogystal â chanlyniadau craidd a osodwyd datblygiad a gwerthusiad gwasanaeth gofal lliniarol.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

Articles

Conferences

Ymchwil

Mae fy niddordebau ymchwil presennol yn cynnwys profiadau galar hirdymor ac anghenion cymorth profedigaeth pobl mewn profedigaeth yn ystod pandemig Covid-19, gosod canlyniadau craidd a gwerthuso gwasanaethau gofal lliniarol yn ogystal â gweithgarwch corfforol mewn cleifion tiwmor yr ymennydd.

Prosiectau ymchwil cyfredol:

  • BeCovid: Profiadau galar hirdymor ac anghenion cymorth pobl mewn profedigaeth yn ystod pandemig Covid-19. Mae dulliau cymysg hydredol yn astudio gyda phedwar pwynt amser. (2020 - presennol).
  • Pall Care CODE / Gwerth mewn Iechyd - Persbectif Gofal Lliniarol: Datblygu Canlyniad Craidd Wedi'i bennu ar gyfer gwerthuso effeithiolrwydd gwasanaethau gofal lliniarol yng Nghymru ('beth i'w fesur') ac adnabod offer addas i ddal y canlyniadau craidd hyn trwy ymarfer mapio a dadansoddiad bwlch o becynnau cymorth presennol ('sut i fesur'). (2022 i'r presennol)

Prosiectau ymchwil blaenorol: 

  • PhAB: Rhwystrau i weithgarwch corfforol a'u hwyluso mewn cleifion glioma gradd uchel yng Nghymru a Bangladesh (2019-2021)

Bywgraffiad

Addysg a Chymwysterau:

  • PhD mewn Niwrowyddoniaeth Gwybyddol, City University Llundain, Llundain, UK (2012)
  • MSc mewn Seicoleg, Prifysgol Regensburg, Regensburg, Yr Almaen (2006)

Trosolwg gyrfa: 

  • 2019 - presennol: Cynorthwy-ydd Ymchwil, Canolfan Ymchwil Gofal Lliniarol Marie Curie, Prifysgol Caerdydd

Anrhydeddau a dyfarniadau

  • Gwobr Ymchwil Joanna Mugridge, Cynhadledd Ymchwil Marie Curie 2022: Cyflwyniad poster ar "Adroddiadau rhieni o brofiadau galar ac anghenion cymorth plant a phobl ifanc mewn profedigaeth yn ystod pandemig Covid-19: Canlyniadau arolwg ar-lein ledled y DU".

External profiles