Ewch i’r prif gynnwys
Bo Guan  BSc, MSc, PhD, AFHEA

Dr Bo Guan

(e/fe)

BSc, MSc, PhD, AFHEA

Darlithydd mewn Cyfrifeg a Chyllid

Ysgol Busnes Caerdydd

Email
GuanB1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29225 11772
Campuses
Adeilad Aberconwy, Ystafell D44b, Rhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Cafodd Dr Bo Guan ei Ph.D. mewn Rheoli Busnes (gan arbenigo mewn Cyfrifeg a Chyllid) yn 2021 ac ar hyn o bryd mae'n gweithio fel darlithydd mewn Cyfrifeg a Chyllid yn Ysgol Busnes Caerdydd. Cyn hyn, enillodd ei radd baglor mewn Cyfrifeg a Chyllid o Brifysgol Caerdydd gyda dosbarth cyntaf dosbarth dosbarth cyntaf. Cwblhaodd ei MSc mewn Cyfrifeg a Chyllid yn llwyddiannus - Cyllid yn Ysgol Economeg a Gwyddor Wleidyddol Llundain. Yna cwblhaodd MSc Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol a chychwynnodd ar ei daith PhD yn Ysgol Busnes Caerdydd. Cyn ei swydd ddarlithio, cwblhaodd ei rôl fel cydymaith ymchwil ôl-ddoethurol o dan yr Adran Cyfrifeg a Chyllid. Derbyniodd statws cymrodoriaeth gyswllt o dan Academi Addysg Uwch y DU yn 2019.

Mae Bo wedi cyhoeddi'n llwyddiannus mewn cyfnodolion o'r radd flaenaf a adolygir gan gymheiriaid fel Annals of Tourism Research (ABS 4 / ABDC A */ IF = 13.2 yn 2023), Energy Economics (ABS 3, IF = 9.252 yn 2023). Mae Bo wedi adolygu ar gyfer cyfnodolion a adolygir gan gymheiriaid fel y Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, European Journal of Finance, Global Finance Finance Finance Journal, Finance Research Letters, Sage Open ac roedd ei bapur a gyhoeddwyd yn bapur a ddyfynnir i'r brig yn y Journal of Forecasting yn 2020/2021.

Mae wedi cyflwyno ei weithiau mewn amrywiol gynadleddau mewnol ac allanol wedi'u trefnu megis yng Nghynhadledd Tri-Prifysgol Newcastle Xiamen Caerdydd, Symposiwm Rhagweld Rhyngwladol, ac yn y Fforwm Rhagweld Chwarterol.

Mae ei ddiddordebau ymchwil yn cynnwys prisio asedau empirig, gorlifiadau anwadalrwydd ar draws marchnadoedd ariannol, a rhagweld, ac ati.

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

Articles

Monographs

Thesis

Addysgu

Mae Dr. Bo Guan wedi cyfrannu at gefnogi sawl modiwl yn Ysgol Busnes Caerdydd. Mae ei gyfraniad yn cynnwys cyflwyno darlithoedd, tiwtorialau, gweithdai cyfrifiadurol, dylunio a marcio papurau arholiad, marcio traethodau hir meistr, ac ati.

Mae'r modiwlau yn cynnwys:

BST713 Dadansoddi Perfformiad Ariannol (PG)

BST903 Dadansoddeg Ariannol a Busnes (PG)

BST950 Cyfrifeg a Chyllid mewn Cyd-destun (PG)

Deilliadau Ariannol BST960 (PG)

Dulliau Ymchwil BST969 (PG)

BST956 Dulliau meintiol mewn Cyllid (PG)

Deilliadau Ariannol BS3515 (UG Blwyddyn 3)

BS3519 Dadansoddiad Data Archwiliadol (UG Blwyddyn 3)

BS3615 Dadansoddi Diogelwch a Rheoli Portffolio (UG Blwyddyn 3)

BS3576 Rheolaeth Ariannol Ryngwladol (UG Blwyddyn 3)

BS2508 Rheolaeth Ariannol Gorfforaethol (UG Blwyddyn 2)

BS1501 Ystadegau Cymhwysol a Mathemateg yn Econ & Busnes (UG Blwyddyn 1)

BS1512 Sefydliadau Cyfrifeg Busnes (UG Blwyddyn 1)

BS1503 Cyflwyniad i Gyfrifeg (UG Blwyddyn 1)

Bywgraffiad

Ysgol Busnes Caerdydd - Meistr mewn Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol, a Doethur mewn Athroniaeth

London School of Economics and Political Science - Meistr mewn Cyfrifeg a Chyllid (Cyllid)

Ysgol Busnes Caerdydd - BSc Cyfrifeg a Chyllid

Coleg Iau Eingl-Tsieineaidd Singapore

Ysgol Uwchradd Fethodistaidd Fairfield Singapore