Ewch i’r prif gynnwys
Jeremy Hall  Hodge Professor Of Psychiatry

Yr Athro Jeremy Hall

Hodge Professor Of Psychiatry

Cyfarwyddwr Is-adran Meddygaeth Seicolegol a Niwrowyddoniaeth Glinigol, Cyd-gyfarwyddwr Sefydliad Niwrowyddoniaeth ac Arloesi Iechyd Meddwl, Seiciatrydd Ymgynghorol Anrhydeddus.

Yr Ysgol Meddygaeth

Email
HallJ10@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29206 88342
Campuses
Adeilad Hadyn Ellis, Ystafell 3.35, Heol Maendy, Caerdydd, CF24 4HQ
Comment
Sylwebydd y cyfryngau

Trosolwyg

Fi yw Athro Hodge mewn Seiciatreg a Niwrowyddoniaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. 

Fy niddordeb cyffredinol yw rôl ffactorau risg genetig ac amgylcheddol yn natblygiad salwch meddwl difrifol. Yn fy ngwaith rwy'n defnyddio dull trosiadol sy'n rhychwantu astudiaethau dynol a labordy.

Mae gennyf ddiddordeb arbennig yn y modd y mae ffactorau risg genetig a nodwyd yn effeithio ar brosesau dysgu yn yr ymennydd; annormaleddau sy'n sail i symptomau allweddol.

Yn gyffredinol, credaf fod deall sut mae ffactorau risg genetig yn dylanwadu ar yr ymennydd a sut mae'r ymatebion hyn yn cael eu modiwleiddio gan ysgogiadau amgylcheddol yn hanfodol i ddatblygu triniaethau newydd ar gyfer symptomau seiciatrig. Yn ogystal â'm gwaith ymchwil, rwyf hefyd yn weithgar yn glinigol ac yn cynnal clinigau mewn niwroseiciatreg.

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2004

2002

2001

Articles

Book sections

Websites

Ymchwil

  1. Role of post-synaptic density proteins in learning and memory.
  2. Expression and regulation of autism and schizophrenia associated genes.
  3. Genetic effects on brain structure and function.
  4. Modulatory effects of early life experience on gene expression and psychiatric risk.

Meysydd goruchwyliaeth

Goruchwyliaeth gyfredol

Jack Underwood

Jack Underwood

Cymrawd Ymchwil Glinigol Ymddiriedolaeth Wellcome GW4-CAT, NMHRI