Ewch i’r prif gynnwys
Stephanie Hanna

Dr Stephanie Hanna

Cymrawd Ymchwil

Yr Ysgol Meddygaeth

Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Cymrawd Ymchwil a Sefydliad Lles Diabetes

Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar imiwnoleg diabetes math 1, gan ddefnyddio dulliau biowybodeg newydd i ddadansoddi ymatebion penodol antigen mewn samplau treialon clinigol. Mae gen i ddiddordeb hefyd mewn dadansoddiad ffenoteipig o gelloedd T a B mewn pobl â diabetes math 1 ac mewn pobl sydd ag awtogyrff ond nad ydyn nhw'n symud ymlaen i ddiabetes.

ID Orcid https://orcid.org/0000-0002-0821-4498

Web of Science ResearcherID: GYQ-7342-2022

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2012

2011

2010

2009

2008

Articles

Addysgu

 • MSc Imiwnoleg Glinigol ac Arbrofol Gymhwysol
 • MSc Biowybodeg
 • GW4 DTP

Bywgraffiad

 

 

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • 2023 - Gwobr teithio ymchwilydd ifanc INNODIA IDS
 • 2022 - Gwobr poster, Cyngres Cymdeithas Imiwnoleg Prydain
 • 2022 - Gwobr Deithio, Cymdeithas Imiwnoleg Prydain
 • 2022 - Gwobr Teithio Cymdeithas y Meddygon
 • 2021 - Cyrhaeddodd rownd derfynol Gwobr Dathlu Rhagoriaeth Prifysgol Caerdydd ar gyfer Clwb Cyfnodolyn Cymunedol COVID-19 yn y categori Rhagoriaeth mewn Ymchwil
 • 2020 - Sefydliad Ymchwil a Lles Diabetes Yr Athro David Matthews Cymrodoriaeth Ymchwil Anghlinigol
 • 2020 - Cymdeithas Imiwnoleg Diabetes o safon uchel
 • 2020 - Gwobr Teithio, Cymdeithas Imiwnoleg Prydain

Aelodaethau proffesiynol

 • 2022 - Cymrawd yr Academi Addysg Uwch (FHEA)
 • 2022 - Cymrawd Addysg Prifysgol Caerdydd
 • 2021 - Cymrawd Cyswllt yr Academi Addysg Uwch (AFHEA)

Ymrwymiadau siarad cyhoeddus

 • 2023 - The SugarScience Ask the Expert
 • 2023 - South West RNA Club UK
 • Cynhadledd flynyddol Cymdeithas Meddygon Prydain Fawr ac Iwerddon 2022, Dulyn
 • 2022-British Society for Immunology Congress, Lerpwl
 • Cyfarfod blynyddol Cymdeithas endocrin a Diabetes Cymru 2022-Cymru, Caerdydd
 • 2021 - Cytokines2021 Sesiwn Cymdeithas Frenhinol Bioleg: NGS-omics a delweddu

Pwyllgorau ac adolygu

 • Frontiers in Immunology: Review Editor on Editorial Board of Autoimmune and Autoinflamatory Disorders
 • Gweithgor Diwylliant Ymchwil - Cynrychiolydd Ymchwilydd Gyrfa Gynnar 
 • Fforwm Ymchwilydd Gyrfa Gynnar yr Ysgol Meddygaeth - Cynrychiolydd yr Is-adran Heintiau ac Imiwnedd

Ymgysylltu

"What Diabetes Means To Us", arddangosfa gelf seiliedig ar ymchwil sy'n dathlu can mlynedd ers darganfod Inswlin.

https://cardiffandvale.art/2021/10/13/what-diabetes-means-to-us/

Er mwyn anrhydeddu'r canmlwyddiant pwysig hwn, mae'r Athro F. Susan Wong, mewn cydweithrediad ag aelodau o Grŵp Ymchwil Diabetes Prifysgol Caerdydd a'r Artist Preswyl, Bridget O'Brien, wedi trawsnewid Oriel Hearth yn arddangosfa sy'n llawn gwybodaeth weledol sy'n canolbwyntio ar bwysigrwydd ymchwil diabetes ac yn annog trafodaethau agored am Ddiabetes a'r hyn y mae'n ei olygu i'r rhai sy'n byw gydag ef.

"Ymchwil Diabetes Math 1 - Prifysgol Caerdydd" Dyma fideo 20 munud, sy'n addas ar gyfer cynulleidfaoedd lleyg sy'n rhoi esboniad o imiwnoleg diabetes math 1 ac yn disgrifio'r  ymchwil a wnaed yng Nghaerdydd https://www.youtube.com/watch?v=D8nt1gJU2HU