Ewch i’r prif gynnwys

Dr Jonathan Hewitt

Clinical Senior Lecturer

Yr Ysgol Meddygaeth

Comment
Sylwebydd y cyfryngau

Trosolwyg

Mae gen i ddiddordeb ym mhob agwedd ar ymchwil mewn Pobl Hŷn, fy meysydd o ddiddordeb yw strôc, diabetes ac epidemioleg ar raddfa fawr, yn enwedig biofancio.

Fi yw arweinydd y cwrs MSc mewn Iechyd a Chlefydau Heneiddio. Mae'r cwrs hwn yn gofyn am wybodaeth eang o bob maes gerontoleg glinigol. Rwy'n arbennig o hoff o oruchwylio'r adran traethawd hir.

Mae clefyd fasgwlaidd yn agos at fy nghalon; Roedd fy PhD mewn diabetes yn y person hŷn a threuliais flwyddyn ar sabothol ym Mhrifysgol Glasgow, gan ganolbwyntio ar strôc a gorbwysedd.

Rwy'n gweld adolygiadau systematig a Cochrane yn arbennig o bleserus. Ar hyn o bryd rwy'n gweithio ar bedwar adolygiad systematig mewn meysydd amrywiol iawn; therapi dawns, amldasgio, urate a llawfeddygaeth laparosgopig yn yr henoed. Rwyf hefyd yn mwynhau perfformio adolygiadau Cochrane ac rwy'n gweithio ar fy nhrydedd un, wedi cwblhau un mewn llawfeddygaeth gyffredinol ac un mewn meddygaeth gyffredinol.

Mae clefyd llawfeddygol yn yr henoed yn faes arall o ddiddordeb. Mae epidemioleg cyflyrau llawfeddygol, yn enwedig cyflyrau llawfeddygol cyffredinol, yn brin iawn yn y person hŷn. Yn ddiweddar, rwyf wedi ffurfio grŵp datblygu ymchwil yn y maes hwn ac rydym yn gobeithio dechrau casglu data arsylwadol ar raddfa fawr a'r dyfodol gobeithio.

Mae fy nghyfrifoldebau clinigol wedi'u lleoli yn Ystrad Mynach Fawr, lle rwy'n feddyg cyffredinol, geriatreg a strôc. Gwaith rwy'n hoff iawn ohono hefyd!

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2009

2005

Erthyglau

Bywgraffiad

Education and qualifications

PhD, Epdemiology, London School of Hygeine and Tropical Medicine, 2005

MSc, Epidmiology, London School of Hygeine and Tropical Medicine, 2002

MBBS, University of London, 1994

Aelodaethau proffesiynol

Fellow of the Royal College of Physicians and Surgeons, Glasgow

NIHR Lead for Stroke Research In Wales

Safleoedd academaidd blaenorol

2012-13, Meddyg Ymgynghorol Anrhydeddus, Prifysgol Glasgow

2007-12, Meddyg Ymgynghorol Ymddiriedolaeth GIG Portsmouth

2001-2005, Cymrawd Ymchwil a Datblygu'r GIG, Ysgol Hygeine Llundain a Meddygaeth Drofannol

Pwyllgorau ac adolygu

Chair, School of Medicine Ethics Commitee 2015-present, member since 2014.

External

Member of the MRC Ethics, Regulation and Public Involvement Committee (ERPIC), since 2016

Member of the Research Commitee for the British Geraitric Society, since 2016

Vice Chair of the Brisith Geriatric Society (Wakes), since 2014

Vice Chiar, Ethics and Governance Council of the UK Biobank 2014-16

Member, Ethics and Governance Coucil of the UK Biobank, 2007-14

Meysydd goruchwyliaeth

Myfyrwyr PhD cyfredol

Adroddodd Alex Smith, Mesures Canlyniadau Cleifion mewn Strôc; Y Gymdeithas Strôc

Julia Marshall, yn effeithio ar ofalwyr DIease; Llywodraeth Cymru

Adroddodd Stephanie Gething, cydymffurfiaeth mewn mesurau canlyniadau cleifion mewn strôc; Cronfa THrombosis Ysbyty Neuadd Neville

Anna Pennington, Ymarferwch Innterventions ar ôl strôc; Hunanariannu

Ymgysylltu

Cadeirydd yr Ysgol Moeseg Meddygaeth Commitee 2015-presennol (aelod ers 2013)