Ewch i’r prif gynnwys
Peter Holmans

Yr Athro Peter Holmans

Athro, Is-adran Meddygaeth Seicolegol a Niwrowyddorau Clinigol

Yr Ysgol Meddygaeth

Email
HolmansPA@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29206 88427
Campuses
Adeilad Hadyn Ellis, Ystafell 2.09, Heol Maendy, Caerdydd, CF24 4HQ

Trosolwyg

Datblygu methodoleg ystadegol newydd ar gyfer cysylltiad genom gyfan a dadansoddiad cymdeithas o nodweddion genetig cymhleth. Cymhwyso'r dulliau hyn i setiau data mawr a gasglwyd gan aelodau o'r IRG a chydweithwyr allanol.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

Articles

Book sections

Conferences

Websites

Ymchwil

Rwy'n Athro Bioystadegau ac Epidemioleg Genetig yn yr Uned Bioystadegau a Biowybodeg (BBU) yng Ngholeg Meddygaeth Cymru, Prifysgol Caerdydd, y DU, ac yn cyfarwyddo'r ymchwil mewn geneteg ystadegol a gynhelir gan y BBU. Mae gan y BBU gysylltiadau agos â sawl adran sy'n cynnal astudiaethau cyswllt a chymdeithasu ar raddfa fawr o nodweddion cymhleth. Mae'r rhain yn cynnwys astudiaethau o sgitsoffrenia, anhwylder deubegynol, clefyd Alzheimer hwyr, ADHD a dyslecsia sy'n cael eu cynnal yn yr Adran Meddygaeth Seicolegol ar hyn o bryd. Rwy'n gweithio gyda nifer o gydweithwyr rhyngwladol, yn enwedig yr Athro Doug Levinson (Prifysgol Stanford, UDA), yn astudio sgitsoffrenia ac iselder mawr rheolaidd. Dros y 5 mlynedd diwethaf, mae aelodau'r BBU wedi bod yn awduron ar dros 150 o bapurau a adolygir gan gymheiriaid, ac wedi enwi ymgeiswyr ar grantiau a ddyfarnwyd gwerth cyfanswm o dros £8 miliwn.

Mae gen i ddiddordeb hirsefydlog mewn dadansoddi cysylltiadau genomau ac astudiaethau cysylltiad o nodweddion genetig cymhleth. Yn ddiweddar rwyf hefyd wedi dod yn rhan o'r gwaith o ddadansoddi data mynegiant genynnau, mewn astudiaethau cysylltiad a chymdeithas ledled genomau i ddod o hyd i eQTLs sy'n berthnasol i glefydau. Rwyf wedi cymryd rhan weithredol yn y gwaith o ddatblygu methodoleg ystadegol newydd ar gyfer dadansoddi cysylltiadau a chymdeithasu o nodweddion genetig cymhleth, yn enwedig wrth ddefnyddio cydfariadau mewn astudiaethau cysylltiad a chymdeithas, ac effeithiau gwall genoteipio ar astudiaethau genetig. Ar hyn o bryd, mae gennyf ddiddordeb arbennig mewn dadansoddi llwybrau swyddogaethol mewn data cysylltiad genom-gyfan, CNV a mynegiant genynnau.