Ewch i’r prif gynnwys
Christopher Hood

Dr Christopher Hood

Darllenydd mewn Astudiaethau Japaneeg

Ysgol Ieithoedd Modern

Email
HoodCP@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 74515
Campuses
66a Plas y Parc, Ystafell 2.07, Cathays, Caerdydd, CF10 3AS
Comment
Sylwebydd y cyfryngau
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

My research interests primarily relate to Japan and fall into two areas. First, I am particularly interested in themes relating to identity and symbolism. Second, I am interested in issues relating to the railways and aviation in Japan.

Cyhoeddiad

2022

2021

2020

2018

2017

2014

2013

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Articles

Book sections

Books

Monographs

Ymchwil

My research interests include:

 • Aviation in Japan
 • Identity and Symbolism in Japan
 • Japanese education system
 • The JL123 plane crash in 1985
 • The shinkansen and railways in Japan

My doctoral research and first book,Japanese Education Reform: Nakasone’s Legacy, were on education reforms in Japan and the influence of Prime Minister Nakasone.

My next project was on the shinkansen ('bullet train'), looking at the ways in which it both reflects aspects of Japanese society and the ways in which it has influenced Japanese society. This book, Shinkansen - From Bullet Train to Symbol of Modern Japan, was published originally in 2006, with a paperback version published in 2007.

My third book is about the Japan Air Lines flight JL123 crash in 1985. Although the book, Dealing with Disaster in Japan: Responses to the Flight JL123 Crash, published in 2011, discusses the reasons for the crash, it primarily looks at what can be learnt about Japanese, and to some extent global, society by looking at what happened following the crash.

In addition to continuing research related to the shinkansen and JL123, I am working on a textbook, Japan: The Basics (due to be published in 2014), part of Routledge's The Basics series. The Basics is a highly successful series of accessible guidebooks which provide an overview of the fundamental principles of a subject area in a jargon-free and undaunting format. They are intended for readers coming to a subject for the first time which usually means a combination of students, particularly undergraduates or High School students, and general readers.

I have also worked on a number of other projects. For example, I was the editor of The Politics of Modern Japan, a 4 volume collection of articles on Japanese politics, published in 2008. I was also co-editor, with Prof. G. Bownas and D. Powers, of Doing Business with the Japanese, published in 2003."

Projects

I have lead the following projects:

Fieldtrip to Japan to study key mass-transportation issues
Duration: Saturday 1 June 2013 - Monday 30 September 2013
Sponsored by Japan Foundation Endowment Committee (£4,440)
Award type: Research

Fieldtrip to Japan
Duration: Wednesday 1 May 2013 - Saturday 31 August 2013
Sponsored by Great Britain Sasakawa Foundation (£2,000)
Award type: Research

Remembrance and social memory in Japan
Duration: Sunday 1 August 2010 - Tuesday 31 August 2010
Sponsored by Great Britain Sasakawa Foundation (£1,000)
Award type: Research

Remembering the JL123 plane crash in 1985
Duration: Tuesday 1 July 2008 - Wednesday 30 September 2009
Sponsored by Great Britain Sasakawa Foundation (£2,000)
Award type: Research

Fieldtrip to Japan to research the JL123 plane crash in 1985
Duration: Saturday 1 August 2009 - Friday 14 August 2009
Sponsored by Japan Foundation Endowment Committee (£1,410)
Award type: Research

Addysgu

I believe in both research-led teaching and teaching-led research, and aim to improve students' understanding of Japan and to develop key skills such as presentation skills and inter-cultural communication.

Bywgraffiad

Rwy'n academydd ac yn awdur ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae fy niddordebau ymchwil yn ymwneud yn bennaf â Japan ac yn disgyn i ddau faes. Yn gyntaf, mae gen i ddiddordeb arbennig mewn themâu sy'n ymwneud â chofebu, hunaniaeth a symbolaeth. Yn ail, mae gen i ddiddordeb mewn materion yn ymwneud â'r rheilffyrdd a hedfan yn Japan.

Ar ôl dod â diddordeb yn Japan tra roeddwn yng Ngholeg Concord, es ymlaen i astudio Astudiaethau Siapaneaidd ac Astudiaethau Busnes yn yr Ysgol Astudiaethau Dwyrain Asia (Prifysgol Sheffield). Yna, ar ôl blwyddyn ar y Rhaglen JET, dychwelais i Sheffield i wneud PhD. Ers 2000 rwyf wedi bod ym Mhrifysgol Caerdydd, lle rwy'n Ddarllenydd mewn Astudiaethau Japaneaidd. Rhwng 1999 a 2009 roeddwn hefyd yn Gymrawd Cyswllt yn Chatham House. Rwy'n aelod o Gymdeithas Astudiaethau Japaneaidd Prydain, a gwasanaethodd fel ei Llywydd am chwe blynedd.

Rwy'n awdur pum llyfr academaidd; Diwygio Addysg yn Japan: Nakasone's Legacy, Shinkansen: O drên bwled i symbol o Japan fodern, Delio â Thrychineb yn Japan: Ymatebion i'r Flight JL123 Crash, Osutaka: A Chronicle of Loss in the World's Largest Single Plane Crash,   a Japan: Y pethau sylfaenol. Rwyf wedi golygu dau deitl arall; Gwneud Busnes gyda'r Japaneaid (cyd-olygydd gyda'r Athro G. Bownas a D. Powers) a'r 4 cyfrol The Politics of Modern Japan. Rwyf hefyd wedi ysgrifennu tair nofel, Hijacking Japan, Tokyo 20/20 Vision a FOUR.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am fy ymchwil, yma i gael manylion am gyhoeddiadau ymchwil dethol, yma am restr o gyhoeddiadau, yma i gael rhestr o gyflwyniadau yr wyf wedi'u rhoi,   ac yma i gael gwybodaeth am ffotograffau yn fy ymchwil.

Anrhydeddau a dyfarniadau

Yn 2016 derbyniais Dystysgrif Cymeradwyaeth gan Lysgennad Japan yn y DU i gydnabod gwasanaeth nodedig i gyfrannu at ddyfnhau cyd-ddealltwriaeth a chyfeillgarwch rhwng Japan a'r DU.

Aelodaethau proffesiynol

 • Cymdeithas Astudiaethau Japaneaidd Prydain (BAJS)
 • Cymdeithas Ewropeaidd Astudiaethau Japaneaidd (EAJS)
 • Gweithdy Anthropoleg Japan (JAWS)
 • Cymdeithas Japan
 • Cymdeithas Cyn-fyfyrwyr JET
 • Grŵp yr 21ain Ganrif rhwng y Deyrnas Unedig a Japan

Meysydd goruchwyliaeth

Rwyf ar gael ar gyfer goruchwylio myfyrwyr PhD, gan gwmpasu ystod o bynciau sy'n ymwneud â Japan yn benodol. Ar hyn o bryd rwy'n cyd-oruchwylio dau fyfyriwr PhD - un yn edrych ar ddigideiddio tystiolaethau tyst mewn amgueddfeydd coffa yn Japan, a'r llall yn edrych ar ffan-danteithion yn Saudi Arabia.

Goruchwyliaeth gyfredol

Bandar Altalidi

Bandar Altalidi

Myfyriwr ymchwil

Tamayo Hussey

Tamayo Hussey

Myfyriwr ymchwil

Emily Bush

Emily Bush

Myfyriwr ymchwil