Ewch i’r prif gynnwys
Kerenza Hood

Yr Athro Kerenza Hood

Deon Ymchwil ac Arloesi, Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd

Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n Athro Treialon a Deon Ymchwil ac Arloesi Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd ym Mhrifysgol Caerdydd. Rwy'n Uwch Arweinydd Ymchwil ac yn fentor ar gyfer Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. 
 
Mae gen i radd a PhD mewn Ystadegau ac rydw i wedi gweithio mewn ystadegau meddygol ers 1996. Treuliais ran gyntaf fy ngyrfa yn canolbwyntio ar ymchwil ym maes gofal sylfaenol ac yna yn 2006 sefydlais Uned Treialon De-ddwyrain Cymru a dechrau datblygu portffolio ymchwil ehangach. Yn 2015 cefais fy mhenodi'n arweinydd uno tri CTU yng Nghaerdydd a chreu'r Ganolfan Ymchwil Treial a fi oedd y Cyfarwyddwr tan 2023. 
 
Fy niddordebau ymchwil methodolegol penodol yw dylunio treialon, cynnal treialon a chynhwysiant ymchwil gyda ffocws penodol ar dreialon cymhleth, tra mai'r meysydd pwnc rwy'n canolbwyntio'n bennaf arnynt yw gofal sylfaenol a heintiau. Rwy'n cydweithio'n eang ar draws y DU ac Ewrop ar astudiaethau ymchwil gan ystod eang o gyllidwyr gan gynnwys NIHR, NISCHR, YR UE a diwydiant. Mae gen i dros 360 o gyhoeddiadau ymchwil a adolygwyd gan gymheiriaid ac ar hyn o bryd mae gennyf £32M o grantiau ymchwil fel cyd-ymgeisydd. Rwy'n Gymrawd ac Ystadegydd Siartredig y Gymdeithas Ystadegol Frenhinol a'r Academi Addysg Uwch ac yn aelod o'r Gymdeithas Gofal Sylfaenol Academaidd a Chymdeithas Cemotherapi Gwrthficrobaidd Prydain.
 
Rwy'n awyddus i ddatblygu llwybrau gyrfa i ymchwilwyr ac rwy'n fentor ar nifer o gynlluniau mentora ledled y DU. Rwyf hefyd yn mentora myfyrwyr meddygol israddedig.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Articles

Conferences

Monographs

Websites

Bywgraffiad

Swyddi cyfredol a blaenorol

2023 - Deon Ymchwil ac Arloesi presennol. Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd, Prifysgol Caerdydd

2015 – 2023    Athro Treialon a Chyfarwyddwr y Ganolfan Treialon Ymchwil, Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd, Prifysgol Caerdydd

2009 – 2015    Athro Ystadegau, Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd

2006 – 2014    Cyfarwyddwr, Uned Treialon De-ddwyrain Cymru, Ysgol Meddygaeth, Prifysgol Caerdydd

2012 - 2013    Dirprwy Gyfarwyddwr, Mynnu Cyfieithu, Arloesi a Dulliau, Ysgol Meddygaeth, Prifysgol Caerdydd

2010 - 2011     Dirprwy Bennaeth yr Adran Gofal Sylfaenol ac Iechyd y Cyhoedd, Ysgol Meddygaeth, Prifysgol Caerdydd

2007-2009       Darllenydd mewn Ystadegau, Ysgol Meddygaeth (Gofal Sylfaenol ac Iechyd y Cyhoedd), Prifysgol Caerdydd

2002-2007       Uwch Ddarlithydd mewn Ystadegau, Ysgol Meddygaeth (Ymarfer Cyffredinol), Prifysgol Caerdydd.

1997-2002       Darlithydd mewn Ystadegau, Ysgol Meddygaeth (Ymarfer Cyffredinol), Coleg Meddygaeth Prifysgol Cymru

1996-1997       Darlithydd mewn Ystadegau Meddygol, Ysgol Meddygaeth (Cyfrifiadura Meddygol ac Ystadegau), Coleg Meddygaeth Prifysgol Cymru

 

Cymwysterau a Phriodoleddau Proffesiynol

2016   Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru Uwch Arweinydd Ymchwil

2013    NISCHR Uwch Gyfadran

2002    Aelod o'r Academi Addysg Uwch (gynt y Sefydliad Dysgu

& Addysgu)

2002    Cymdeithas Ystadegol Frenhinol Ystadegydd Siartredig

1998    PhD 'Agweddau Ystadegol ar Astudiaethau Cymharu Dull', Ysgol

Mathemateg, Prifysgol Caerdydd

1993    BSc (Anrh) Dosbarth 1af, Technegau Gwyddor Ystadegau a Rheolaeth, Caerdydd

Prifysgol

Anrhydeddau a dyfarniadau

2017 - Gwobr Prifysgol Caerdydd am Ragoriaeth mewn Arweinyddiaeth

2011 - Gwobr Arwain Cymru am Arweinyddiaeth yn y Sector Cyhoeddus

 

Gwobrau papur ymchwil

2016 Papur Ymchwil RCGP y flwyddyn Categori 3: Plant, Atgynhyrchu, geneteg, heintiau

Hay AD, Sterne JA, Hood K, Little P, Delaney B, Hollingworth W, et al. Gwella diagnosis a thriniaeth haint llwybr wrinol mewn plant ifanc mewn gofal sylfaenol: canlyniadau Astudiaeth Cohort Diagnostig Darpar DUTY Dyfyniadau o Feddygaeth Teulu. 2016;14(4):325-36.

2015 Papur Ymchwil RCGP y flwyddyn Categori 3: Plant, Atgynhyrchu, geneteg, heintiau

Butler CC, O'Brien K, Pickles T, Hood K, Wootton M, Howe R, Waldron CA, Thomas-Jones E, Hollingworth W, Little P, Van der Voort J, Dudley J, Rumsby K, Downing H, Harman K, Hay AD; Tîm astudio ar ddyletswydd. Haint llwybr wrinol plentyndod mewn gofal sylfaenol: astudiaeth arsylwadol bosibl o gyffredinedd, diagnosis, triniaeth ac adferiad. Br J Gen Pract. 2015 Ebrill; 65 (633):e217-23

 

 

Aelodaethau proffesiynol

Fellow of the Royal Statistical Society

Fellow of the Higher Education Academy

Pwyllgorau ac adolygu

Paneli ariannu

2019 - Athrawon Ymchwil NIHR presennol  (dirprwy gadeirydd)

2019 - Cymrodoriaeth  Treialon Clinigol Ymchwil Canser y DU

2016 - 2022      Pwyllgor Cyffredinol NIHR HTA

 

Pwyllgorau Llywodraethu Treial (cyfredol)

Pwyllgor Llywio Treial RECAST-3 (Cadeirydd)

Pwyllgor Monitro Data AFRI-c (Cadeirydd)

Pwyllgor Monitro Data GASTRIC-PICU (Cadeirydd)

Pwyllgor Monitro Data COAT (Cadeirydd)

 

Pwyllgorau Cynghori

Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Rhwydwaith Methodoleg Treial y Bwrdd Ymchwil Iechyd

Canolfan Treialon Clinigol Lerpwl (Cadeirydd)

Coleg Prifysgol Cork Cyfleuster Ymchwil Glinigol

Canolfan Ymchwil Canser Cymru (Cadeirydd)

 

Lleill

Prifysgol Birmingham Coleg Prifysgol Birmingham Panel Hyrwyddo Gwyddorau Meddygol a Deintyddol (allanol)

Llwybr Cyflym Caerdydd a'r Fro (cynrychiolydd Goruchwylio Caerdydd)

 

 

Meysydd goruchwyliaeth

 I am interested in supervising projects in:

  • Trial Methodology
  • Infections and Antimicrobial Resistance
  • Inclusivity in Research

Goruchwyliaeth gyfredol

Brittany Nocivelli

Brittany Nocivelli

Myfyriwr ymchwil

Adam Williams

Adam Williams

Cydymaith Ymchwil

Jonathan Ayling-smith

Jonathan Ayling-smith

Myfyriwr ymchwil