Ewch i’r prif gynnwys
Owain Huw

Mr Owain Huw

Rheolwr Dysgu Digidol

cymraeg
Siarad Cymraeg

Trosolwyg

Cyfrifoldebau rôl

Rwy'n Rheolwr Dysgu Digidol yn yr Academi Dysgu ac Addysgu ac yn gyfrifol am arwain prosiectau a mentrau addysg ddigidol strategol fel rhan o'r portffolio Addysg a Phrofiad Myfyrwyr – gan gynnwys fel Arweinydd Busnes ar gyfer prosiect Amgylchedd Dysgu Digidol ledled y Brifysgol, ac fel Dirprwy Arweinydd Busnes ar gyfer y prosiect Dysgu Hyblyg.

Gwaith allweddol/arbenigedd

  • Arwain ar brosiectau a mentrau Addysg Ddigidol strategol
  • Rheoli'r bartneriaeth gyda FutureLearn a goruchwylio datblygiad cyrsiau ar-lein newydd ar y platfform

Bywgraffiad

Mae gen i dros 20 mlynedd o brofiad mewn arwain a rheoli prosiectau TG strategol, dysgu digidol, a chyfrifiadura ymchwil o fewn y sector prifysgolion. Ymunais â Phrifysgol Caerdydd yn 2016 fel Rheolwr Rhaglen ar gyfer Uwchgyfrifiadura Cymru – rhaglen fuddsoddi gwerth £16 miliwn, a ariennir yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru – i roi mynediad i dimau ymchwil prifysgolion at gyfleusterau cyfrifiadura pwerus. Cyn hynny, bûm yn arwain y gwaith o ddatblygu portffolio o wasanaethau dysgu digidol cyfrwng Cymraeg cenedlaethol yn y Coleg Cymraeg Cenedlaethol – gan gynnwys amgylchedd dysgu rhithwir cenedlaethol cyntaf Cymru, 'Y Porth'.

Ymunais ag Academi Dysgu ac Addysgu Caerdydd yn 2020, ac fel aelod o'r tîm Addysg Ddigidol, rwy’n gyfrifol am arwain a chefnogi cyfres o brosiectau a mentrau sefydliadol cyfan.