Ewch i’r prif gynnwys
Guto Ifan

Mr Guto Ifan

Darlithydd mewn Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol - cyfrwng Cymraeg

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

cymraeg
Siarad Cymraeg

Trosolwyg

Rwy'n ymchwilydd ar raglen Dadansoddi Cyllid Cymru (WFA) yng Nghanolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd. Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys cyllid cyhoeddus, polisi cyllidol, a datganoli trethi yng Nghymru. Mae rhaglen WFA yn cyhoeddi sylwebaeth a dadansoddiad yn rheolaidd ar gyllideb Llywodraeth Cymru, gwasanaethau cyhoeddus ac economi Cymru. Ymunais â Chanolfan Llywodraethiant Cymru yn 2015 i weithio ar brosiect Gwariant a Refeniw Llywodraeth Cymru (GERW).

Cyhoeddiad

2022

2021

2020

2019

Adrannau llyfrau

Cynadleddau

Erthyglau

Monograffau

Ymchwil

Cyhoeddiadau:

Ifan, G. (2020) Covid-19 a Chyllideb Llywodraeth Cymru: Diweddariad Rhif 2, Caerdydd: Canolfan Llywodraethiant Cymru. Ar gael yn: https://www.cardiff.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0012/2399394/WFA-coronavirus-budget-update-2-02062020.pdf

Ifan, G. (2020) Covid-19 a Chyllideb Llywodraeth Cymru: Diweddariad Rhif 1, Caerdydd: Canolfan Llywodraethiant Cymru. Ar gael yn: https://www.cardiff.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0005/2132654/COVID19_Welsh_Budget_FINAL.pdf

Ifan, G. (2020) Cyllideb Cymru: goblygiadau o Gyllideb y DU 2020 ac ymateb cyllidol i Covid-19, Caerdydd: Canolfan Llywodraethiant Cymru. Ar gael yn: https://www.cardiff.ac.uk/wales-governance-centre/publications/finance

Ifan, G., Sion, C. ac E.G. Poole (2020) Dyfodol Cyllid Cymru: Llwybr at gynaliadwyedd? Caerdydd: Canolfan Llywodraethiant Cymru. Ar gael yn: https://www.cardiff.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0004/1767424/Wales_Fiscal_Future_FINAL.pdf

Poole, E.G. ac Ifan, G. (2019). Cydgysylltu mewnol nawdd cymdeithasol yn y Deyrnas Unedig. European Journal of Social Security. Cyf 21, Rhifyn 2, t. 153-162 https://doi.org/10.1177/1388262719844984

Ifan, G. a Poole, E.G. (2019). Datganoli a datganoli mewn nawdd cymdeithasol: y sefyllfa yn y Deyrnas Unedig, yn Schoukens, P. & Vonk, G. (eds) (2019) Datganoli a datganoli mewn Nawdd Cymdeithasol: Persbectif Cymharol Ewropeaidd. The Hague: Eleven International Publishing

Ifan, G. (2019) Gwariant cyhoeddus ar y system gyfiawnder i Gymru, Caerdydd: Canolfan Llywodraethiant Cymru. Ar gael yn: https://www.cardiff.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0005/1549094/Public-spending-on-the-justice-system-for-Wales-Final.pdf

Ifan, G., Sion, C. a Poole, E.G. (2019) Gwariant a Refeniw Llywodraeth Cymru 2019, Caerdydd: Canolfan Llywodraethiant Cymru. Ar gael yn: https://www.cardiff.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0009/1542474/full_gerw_print.pdf

Ifan, G. and C. Sion (2019) Y Sector Cyhoeddus yng Nghymru: Dadansoddiad o dueddiadau diweddar yn y Bil Gweithlu a Chyflogau'r Sector Cyhoeddus, Caerdydd: Canolfan Llywodraethiant Cymru. Ar gael yn: https://www.cardiff.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0010/1517176/public_sector_june_final.pdf

Ifan, G. and C. Sion (2019) Lles Datganoledig: Pa mor dda fyddai Cymru yn ei ffafrio? Asesu effaith ariannol datganoli lles i Gymru, Caerdydd: Canolfan Llywodraethiant Cymru. Ar gael yn: https://www.cardiff.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0010/1476352/devolving_welfare_final2.pdf

Ifan, G. and C. Sion (2019) Wedi ei dorri i'r asgwrn? Dadansoddiad o gyllid Llywodraeth Leol yng Nghymru, 2009-10 i 2017-18 a'r rhagolygon hyd at 2023-24, Caerdydd: Canolfan Llywodraethiant Cymru. Ar gael yn: https://www.cardiff.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0010/1448920/local_government_finance_report_Feb19_final.pdf

Ifan, G. ac E.G. Poole (2018) Sail Treth Cymru: Risgiau a Chyfleoedd ar ôl Datganoli Cyllidol, Caerdydd: Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru. Ar gael yn: https://www.cardiff.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0008/1287008/The-Welsh-Tax-Base-_WCPP-Final-180627.pdf

Luchinskaya, D., Ogle, J., Trickey, M., Poole, E.G. a G. Ifan (2017) Cyfaddawdau Cyllidebol Llywodraeth Cymru: Edrych Ymlaen at 2021-22, Caerdydd: Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2025 a Chanolfan Llywodraethiant Cymru. Ar gael yn: https://www.cardiff.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0008/1287215/Looking_Forward_Report_Final_Updated.pdf

Poole, E.G., Ifan, G. a D. Phillips (2016) Cyllid Teg ar gyfer Amseroedd Trethu? Asesu'r Cytundeb Fframwaith Cyllidol, Caerdydd: Canolfan Llywodraethiant Cymru a'r Sefydliad Astudiaethau Cyllidol. Ar gael yn: http://sites.cardiff.ac.uk/wgc/files/2016/11/Fair-Funding-for-Taxing-Times-Assessing-the-Fiscal-Framework-Agreement.pdf

Poole, E.G., Ifan, G. a D. Phillips (2016) Barnett Squeezed? Opsiynau ar gyfer Llawr Ariannu ar ôl Datganoli Treth, Caerdydd: Canolfan Llywodraethiant Cymru a'r Sefydliad Astudiaethau Cyllidol. Ar gael yn: http://sites.cardiff.ac.uk/wgc/files/2016/12/161209-WGC-IFS-2nd-Report-Barnett-Squeezed.pdf

Poole, E.G., Ifan, G. and D. Phillips (2016) For Wales Don't (Always) See Scotland: Adjusting the Welsh Block Grant after Tax Devolution, Cardiff: Wales Governance Centre and the Institute for Fiscal Studies. Ar gael yn: http://sites.cardiff.ac.uk/wgc/files/2016/10/WGC-IFS-Report-Oct-2016.pdf

Ifan, G. ac E.G. Poole (2016) Datganoli Treth Stamp a Threth Tirlenwi i Gymru, Caerdydd: Canolfan Llywodraethiant Cymru. Ar gael yn: https://www.cardiff.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0009/1288512/Devolving-Stamp-Duty-and-Landfill-Tax-to-Wales.pdf

Poole, E.G. and G. Ifan (2016) Treth Incwm a Chymru: Risgiau a Gwobrwyon Datganoli Model Newydd, Caerdydd: Canolfan Llywodraethiant Cymru. Ar gael yn: https://www.cardiff.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0010/1288513/Estimating-Wales-Net-Contribution-to-the-European-Union.pdf

Poole, E.G. and G. Ifan (2016) Gwariant a Refeniw Llywodraeth Cymru 2016, Caerdydd: Canolfan Llywodraethiant Cymru. Ar gael yn: https://www.cardiff.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0008/1285793/Government-Expenditure-and-Revenue-Wales-2016.pdf

Ifan, G. ac E.G. Poole (2016) yn amcangyfrif cyfraniad net Cymru i'r Undeb Ewropeaidd, Caerdydd: Canolfan Llywodraethiant Cymru. Ar gael yn: https://www.cardiff.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0012/1288695/Income-Tax-and-Wales-1.pdf