Ewch i’r prif gynnwys

Trosolwyg

Cymwysterau

 • PhD: Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol, Prifysgol Caerdydd (2016)
 • GPhC: Cofrestru proffesiynol (2012)
 • Gradd fferylliaeth (MPharm): Anrhydedd Dosbarth Cyntaf, Prifysgol Caerdydd (2011)

Cyhoeddiad

2019

2016

2015

2010

Articles

Thesis

Ymchwil

Diddordebau ymchwil

Cyflwyno brechlynnau a therapiwteg i'r croen

Mae croen dynol yn cynrychioli targed delfrydol ar gyfer cyflwyno therapiwteg oherwydd ei hygyrchedd a'i osgoi metaboledd pasio cyntaf. Yn benodol, gall cyflwyno brechlynnau'n fewndermaidd fanteisio ar boblogaethau amrywiol celloedd imiwnedd sy'n bresennol i ganiatáu ar gyfer imiwneiddio gyda llai o ddosau antigen o'i gymharu â'r llwybr pigiad mewngyhyrol wedi'i ymarfer. Mae'r is-setiau lluosog o gelloedd dendritig dermol dynol a'u rolau wrth dderbyn, prosesu a chyflwyno antigen brechlyn i ennyn ymatebion imiwnedd ochr yn ochr â chelloedd epidermal Langerhans yn dal i gael eu trafod ac felly mae ymchwil yn y maes hwn yn hanfodol i lywio dyluniad brechlyn yn y dyfodol.

Bywgraffiad

Proffil gyrfa

 • Gorffennaf 2016 - Darlithydd Presennol, Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol, Prifysgol Caerdydd.
 • Medi 2015 - Hydref 2015 Ymweld Ymchwilydd, Adran Imiwnoleg a Bioleg Celloedd, Prifysgol Osaka, Japan.
 • Hydref 2012 - Medi 2016 Myfyriwr Ymchwil Ôl-raddedig, Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol, Prifysgol Caerdydd.
 • Awst 2012 - Presennol Fferyllydd Lotum, gwahanol leoliadau.
 • Awst 2011 - Jul 2012 Fferyllydd Cyn-gofrestru, Bryste-Myers Squibb a St Helens and Knowsley Teaching Hospitals NHS Trust, Glannau Mersi.
 • Medi 2007 - Gorffennaf 2011 Myfyriwr Israddedig (MPharm), Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol, Prifysgol Caerdydd.

Arbenigedd Allweddol

 • Diwylliant a histoleg organau croen dynol cyn-vivo (imiwnocemeg ac imiwnofluorescence)
 • Echdynnu a diwylliant celloedd imiwnedd croen dynol
 • Cymesuredd llif
 • Ffurfiad fferyllol