Ewch i’r prif gynnwys
David James

Yr Athro David James

Athro Cymdeithaseg Addysg

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Email
JamesDR2@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 70930
Campuses
Adeilad Morgannwg, Ystafell 0.66 Adeilad Morgannwg, Rhodfa’r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3WA

Trosolwyg


Rwy'n Athro Cymdeithaseg Addysg yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd.  

 • Hanes nodedig fel ymchwilydd ac athro gwyddorau cymdeithasol.
 • Dyfarnwyd Medal Hugh Owen Cymdeithas Ddysgedig Cymru 2022 am ymchwil addysgol eithriadol. Gweler https://www.learnedsociety.wales/lsws-six-new-medallists-give-insight-into-wales-exciting-research-culture/
 • Cadeirydd Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021 y DU Is-banel 23 (Addysg)
 • Rhwng 2014 a chanol 2023, Golygydd a Chadeirydd Golygyddion Gweithredol cyfnodolyn rhyngwladol blaenllaw, y British Journal of Sociology of Education ( http://www.tandfonline.com/toc/cbse20/current#.Vdr-1LxViko)
 • Rhwng 2011 a 2019, sefydlodd Gyfarwyddwr Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol ESRC Cymru (consortiwm dan arweiniad Prifysgol Caerdydd sydd hefyd yn cynnwys prifysgolion Aberystwyth, Bangor, Metropolitan Caerdydd, Swydd Gaerloyw ac Abertawe - www.walesdtp.ac.uk).  
 • Aelod o ESRC Peer Review College.
 • Hyd at 2017, aelod etholedig o Gyngor Cymdeithas Ymchwil Addysg Prydain (BERA) a Chadeirydd Pwyllgor Aelodaeth ac Ymgysylltu BERA.  
 • Gwasanaethodd ar yr Is-banel Addysg ar gyfer Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 a chadeirio panel rhyngwladol yn asesu ansawdd ymchwil addysgol ar gyfer Gweinyddiaeth Addysg Estonia yn 2013.

Mae fy niddordebau ymchwil yn cwmpasu llywodraethu, addysgu, dysgu, asesu, dysgu gydol oes a'r berthynas gwaith addysg ar draws ystod o leoliadau, gyda ffocws penodol ar y cysylltiadau rhwng prosesau addysgol ac anghydraddoldebau cymdeithasol. Mae gen i ddiddordeb yn y graddau y mae polisi addysgol yn siapio'r pethau hyn, a hefyd mewn cwestiynau methodolegol a damcaniaethol ynghylch sut y gellir eu trin a'u deall orau. Rwyf wedi cyhoeddi'n eang ar y pynciau hyn ar gyfer cynulleidfaoedd academaidd, polisi ac ymarferwyr.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2000

1999

1998

1995

Adrannau llyfrau

Erthyglau

Llyfrau

Monograffau

teaching_resource

 • James, D., Bathmaker, A. and Waller, R. 2010. Inspiring learning [teacher resource]. Published jointly by Bristol City, Bath & North East Somerset, North Somerset and South Gloucestershire Councils. - teaching_resource

Ymchwil

See the 'Overview' section for an indication of major projects.  The central theme in my research is the relationship between education and social inequalities.  I have investigated and written on a range of topics including:

 • student experience and mature studentship
 • learning cultures, professionalism and policy in Further Education;
 • assessment, especially in Further and Higher Education
 • secondary school choice, white middle class identity and urban schooling;
 • curriculum innovation, creative teaching, creativity and professionalism;
 • work-related learning;
 • factors in GCSE attainment in secondary education;
 • the social theory of Bourdieu (though my work also draws on many other theoretical sources).

Whilst most of my research work has been qualitative, I use quantitative and mixed methods as well, depending on the nature of the research questions.

I was editior and advisory group chair for the Academy of Social Sciences booklet Making the Case No. 12: Education. This was launched at the House of Commons in December 2016 at an event hosted by Neil Camichael MP, chair of the Education Select Committee.

The booklet is available at https://www.acss.org.uk/mtc-12-education/

See also http://authorservices.taylorandfrancis.com/making-the-case/jhgjhgjhjhg

A short Academy video can be seen at https://www.youtube.com/watch?v=h9ENtH9o6zs&feature=youtu.be

Addysgu

Rwyf wedi dysgu ystod eang o bynciau'r gwyddorau cymdeithasol ar draws cymdeithaseg a seicoleg, ar bob lefel o gyn-TGAU i Feddygon. Mae'r prif feysydd yn cynnwys methodoleg ymchwil, dysgu ac asesu mewn addysg bellach ac uwch, cymdeithaseg addysg ôl-orfodol, theori gymdeithasol Bourdieu, cydraddoldeb cymdeithasol ac anghydraddoldeb, damcaniaethau seicolegol a diwylliannol o ddysgu.

Gweler fy sesiwn ar gyfer myfyrwyr doethurol ESRC y DU o'r enw Sut i gael yn glir am ddull, methodoleg, epistemoleg ac ontoleg, unwaith ac am byth. Mabwysiadwyd hyn gan Brifysgol Agored y DU ac RMIT ym Melbourne, ymhlith eraill. Mae ar You Tube, gyda dros 150,000 o olygfeydd. Gweler ef yma: Cynhadledd ESRC: Sesiwn Dulliau

 

Archwilio allanol

Rwyf wedi archwilio dros 55 o draethodau ymchwil doethurol, yn bennaf fel arholwr allanol, mewn tua 30 o brifysgolion gwahanol yn y DU a thramor. Rwyf hefyd yn arholwr allanol profiadol ar gyfer rhaglenni a addysgir mewn prifysgolion eraill. Yn 2018 cwblheais dymor pedair blynedd fel arholwr allanol ar gyfer y rhaglen MEd/MPhil yn y Gyfadran Addysg, Prifysgol Caergrawnt.

Bywgraffiad

Mae fy nghofiant cynnar yn helpu i esbonio pam fy mod yn gymdeithasegydd addysg.  Yn dilyn disgwyliadau ac addysgeg dosbarth cymdeithasol iawn yn fy ysgol gynradd, aeth fy nghanlyniad 11+ â mi i mewn i ysgol Uwchradd Modern nad yw'n ddetholus. Roedd hyn yn darparu addysg ragorol a chyflawn a ysgogodd fy niddordeb a'm chwilfrydedd ac a arweiniodd at ganlyniadau arholiadau da. Fodd bynnag, roedd y 'chweched dosbarth' llawer mwy mawreddog yr es i ymlaen wedyn i'w mynychu yn wael yn addysgol o gymharu â hynny, a gadewais gyda chanlyniadau Safon Uwch cymedrol iawn a dadrithiad cyffredinol am fy ngalluoedd.

Dilynodd cyfres o swyddi tymor byr mewn ffatrïoedd ac ar ffermydd, yna swydd mewn llywodraeth leol yn Llundain, mewn rolau clerigol a gweinyddol. Yn yr un cyfnod roeddwn yn ceisio gwneud bywoliaeth fel cerddor roc.   Cyd-gerddor (Dave Pask, canwr gyda band Mark Knopfler, Cafe Racers) a dynnodd fy sylw at gymdeithaseg a mynychais ei ddosbarth nos yn y Coleg Addysg Bellach lleol, gan ennill canlyniad arholiadau da. Arweiniodd hyn at benderfyniad i adael fy swydd pan gynigiwyd lle i mi ym Mhrifysgol Bryste, a deuthum yn fyfyriwr 'aeddfed' (er mai dim ond yn fy 20au cynnar oeddwn i pan es i yno!). Fe wnes i'n dda iawn yn fy ngradd, a gwnaeth hyn i mi gwestiynu syniadau pellach eto fel 'etifeddolrwydd' deallusrwydd a'r afael ideolegol sydd gan syniadau o'r fath ar rai rhannau o addysg.

Ar ôl graddio, es ymlaen i gwblhau cymhwyster addysgu Addysg Bellach a dysgu mewn colegau AB yn Llundain, Caerfaddon a Chaerloyw. Yn 1989 dechreuais swydd yn y Bristol Polytechnic (ar y pryd) a chwblhau PhD rhan-amser (o'r enw Efrydiaeth Aeddfed mewn Addysg Uwch) erbyn 1996.   Fe wnes i barhau i weithio ym Mhrifysgol Gorllewin Lloegr, Bryste, gan sefydlu a chyd-gyfarwyddo canolfan ymchwil, a chefais fy nyrchafu i'r Athro yn 2004. Dechreuais fy swydd bresennol yng Nghaerdydd yn 2011.

Cymwysterau a chymrodoriaethau

 • 1981  BSc Anrh (Dosbarth 1af) Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Bryste
 • 1982  Tystysgrif Addysg (AB) [Rhagoriaeth], Coleg Garnett, Llundain
 • 1996 PhD – 'Efrydiaeth Aeddfed mewn Addysg Uwch', Prifysgol Gorllewin Lloegr, Bryste (Ext. Arholwr Yr Athro R Burgess)
 • 2001 ymlaen - Cymrawd yr Academi Addysg Uwch (FHEA) (a chymwysterau cyfatebol blaenorol)
 • 2010 ymlaen - Cymrawd Cymdeithas Frenhinol y Celfyddydau, Gweithgynhyrchu a Masnach (FRSA)
 • 2015 Cymrawd Academi'r Gwyddorau Cymdeithasol (FAcSS)

Trosolwg gyrfa

 • 1975-1978 Swyddog Gweithredol Cyngor Llundain Fwyaf
 • 1982-1987 Darlithydd mewn Cymdeithaseg a Seicoleg, Coleg Addysg Bellach Dinas Caerfaddon
 • 1987-89 Darlithydd 2/Uwch Ddarlithydd mewn Datblygu Staff, GLOSCAT
 • 1989-91 Uwch Ddarlithydd mewn Astudiaethau Polisi Addysg (temp.) Polytechnig Bryste
 • 1991-97 Uwch Ddarlithydd mewn Addysg Barhaus, UWE, Bryste
 • 1997-2000 Prif Ddarlithydd, UWE, Bryste
 • 2000-04 Darllenydd, Cyfadran Addysg, UWE, Bryste
 • 2004-11 Athro, Cyfadran Addysg, UWE, Bryste
 • 2011-19 Athro, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd a Chyfarwyddwr, Canolfan Hyfforddiant Doethurol/Partneriaeth ESRC Cymru
 • 2019- Athro Cymdeithaseg Addysg, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • 2012: Winner of book prize from The Society for Educational Studies for White Middle Class Identities and Urban Schooling (Palgrave Macmillan, 2011 & 2013) (with Reay and Crozier)
 • 2012: Winner (with Colley and others) of the best Annual Conference symposium at the Annual Conference of the British Educational Research Association, on Radical Theory for Radical Times.  Award included acceptance of symposium at the 2013 American Educational Research Association conference in San Francisco and funding to participate.
 • 2006: Winner (with Grenfell and others) of the best Annual Conference symposium at the Annual Conference of the British Educational Research Association, on Exploring the use and usefulness of Bourdieu’s theory of practice for educational research. Award included acceptance of symposium for the 2007 American Educational Research Association conference in Chicago and funding to participate.

Aelodaethau proffesiynol

 • Cymrawd Academi'r Gwyddorau Cymdeithasol (FAcSS)
 • Cymrawd Cymdeithas Frenhinol y Celfyddydau, Gweithgynhyrchu a Masnach (FRSA)
 • Cymrawd yr Academi Addysg Uwch (FHEA)
 • Aelod o Gymdeithas Gymdeithasegol Prydain (BSA)
 • Cymdeithas Ymchwil Addysgol America (AERA)
 • Aelod o Gymdeithas Ymchwil Addysgol Prydain (BERA)

Meysydd goruchwyliaeth

Goruchwylio Doethuriaeth

Ar hyn o bryd, rwy'n goruchwylio chwe myfyriwr PhD. Rwyf wedi goruchwylio 24 o fyfyrwyr Doethuriaeth i gwblhau'n llwyddiannus.

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio Doethuriaethau sy'n cysylltu â'm diddordebau ymchwil ar draws cymdeithaseg addysg. Mae pynciau dangosol yn cynnwys:

 • Addysg Bellach
 • Natur gwybodaeth broffesiynol mewn lleoliadau addysgol
 • Cyfundrefnau ac arferion asesu
 • Diwylliannau dysgu
 • Llwybrau dosbarth cymdeithasol ac addysgol
 • Dysgu galwedigaethol a chysylltiedig â gwaith
 • Perthynas addysg/gwaith
 • Marchnata a 'dewis' mewn addysg
 • Profiad myfyrwyr
 • Polisi ac ymarfer.

Mae dosbarth cymdeithasol, rhyw, hil ac ethnigrwydd yn lensys pwysig. Mae gen i ddiddordeb hefyd yn Bourdieu a datblygiadau/beirniadaethau Bourdieu ynghylch cwestiynau addysgol.