Ewch i’r prif gynnwys
Kara Johnson

Miss Kara Johnson

Swyddog Gweinyddol

Trosolwyg

Swyddog Gweinyddol – Cefnogi pob agwedd ar Raglenni Cymrodoriaethau Addysg Prifysgol Caerdydd

Bywgraffiad

Wrth astudio ar gyfer BA (Anrh) mewn Ffilm Dogfen a Theledu, sefydlais wasanaeth gwarchod cŵn, a chefais lawer o hwyl (gan amlaf) wrth ei redeg.  Ar ôl graddio, cyflawnais amrywiaeth o rolau mewn sefydliadau addysg uwch a sefydliadau yn y sector cyhoeddus, gan ddarganfod bod gennyf ddiddordeb mewn rheoli prosiectau a gwella prosesau.


Ymunais â Phrifysgol Caerdydd yn ystod yr hydref yn 2019 i weithio i Dîm Lleoliadau Gwaith Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd. Yn rhan o’r swydd honno, roeddwn yn trefnu lleoliadau gwaith i fyfyrwyr yn y GIG a chyda darparwyr preifat. Roedd y swydd honno’n eithaf heriol, yn enwedig yn ystod y pandemig, pan aeth cydweithwyr a myfyrwyr yr ail filltir. Roedd lleoliadau gwaith yn newid yn gyson, gan amlygu pwysigrwydd cydweithio a chymaint rwy’n mwynhau gweithio mewn tîm a datrys problemau.


Yna, ymunais â’r Academi Dysgu ac Addysgu ym mis Ebrill 2022, gan gefnogi Rhaglenni Cymrodoriaethau Addysg Prifysgol Caerdydd a mwynhau gweithio’n agos gyda chydweithwyr yn y Tîm Cymrodoriaethau Addysg.


Y tu allan i'r gwaith, mae fy nghi, Lita (a ddaeth atom wedi iddi gael ei hachub), yn mynnu’r rhan fwyaf o'm hamser. Ymunodd â'r teulu yn ystod y cyfnod clo, ac mae wedi bod yn gwmni â hanner ers hynny!