Ewch i’r prif gynnwys
Derek Jones  MBE

Yr Athro Derek Jones

(Translated he/him)

MBE

Athro, Cyfarwyddwr CUBRIC

Yr Ysgol Seicoleg

Email
JonesD27@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 79412
Campuses
Canolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd Prifysgol Caerdydd, Heol Maendy, Caerdydd, CF24 4HQ
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Cenhadaeth graidd CUBRIC yw hyrwyddo technegau delweddu'r ymennydd i wella ein dealltwriaeth o strwythur a swyddogaeth yr ymennydd mewn iechyd a chlefydau. Fel y Cyfarwyddwr, rwy'n darparu arweiniad strategol i weithgareddau'r ganolfan.

Mae fy ymchwil fy hun yn canolbwyntio ar optimeiddio delweddu cyseiniant magnetig anfewnwthiol i dynnu mewnwelediadau meintiol i strwythur yr ymennydd, mewn iechyd (gan gynnwys mewn datblygu a heneiddio), ac mewn clefyd (gan gynnwys ystod o gyflyrau niwrolegol, seiciatrig ac oncolegol).

 

Efallai y bydd y darn sydd wedi'i gysylltu yma yn ddefnyddiol i ddeall yr hyn rwy'n ei wneud.

 

Mae fy ngwaith diweddar, yn bennaf mewn MRI trylediad, wedi canolbwyntio ar ddau eithaf:

1. Manteisio ar raddiannau delweddu cryf iawn

Rydym yn gwthio terfynau nodweddu microstrwythurol meinwe mewn mater gwyn a llwyd gan ddefnyddio sganiwr Siemens Connectom .  Mae'r llun isod yn dangos fy ymennydd fy hun (llonydd o eitem newyddion y BBC yma).

 

2. Datblygu MRI trylediad ar dir isel

Gan weithio gyda Sefydliad Bill a Melinda Gates, a Hyperfine, mae ein grŵp yn datblygu'r gallu i ail-greu llwybrau mater gwyn ar beiriannau cost isel, cludadwy iawn.   Mae'r llun isod yn dangos ail-greu llwybrau iaith yn 64 mT.

Mae'r gwaith olaf hwn yn cyd-fynd â'm hangerdd dros ddemocrateiddio mynediad at MRI yn ei ystyr ehangaf. 

Y tu hwnt i MRI trylediad, rydym yn ehangu ein pecyn cymorth i gwmpasu relaxometreg aml-gydran a delweddu trosglwyddo magnetization meintiol, gan anelu at nodweddu cynhwysfawr o fater gwyn.

 

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

Articles

Book sections

Books

Conferences

Websites

Ymchwil

Pynciau ymchwil a phapurau cysylltiedig

Manteisio ar raddiant cryf iawn (300 mT / m) MRI ar gyfer MRI trylediad

Dyluniad gorau posibl o gynlluniau caffael MR ar gyfer asesiad meintiol o ficrostrwythur meinwe mewn mater gwyn a llwyd

Cymhwyso delweddu microstrwythurol meinwe mewn niwroddatblygiad, heneiddio a chlefyd nodweddiadol ac annodweddiadol

Democrateiddio MRI, gan gynnwys datblygu MRI trylediad ar dir isel (64 mT).

Cyfuniad o fesuriadau relaxometrig cyflym gyda data delweddu trylediad.

Integreiddio asesiad strwythurol mater gwyn gyda dulliau eraill (MEG, TMS, FMRI)

Cyllid

CYLLID GRANT

Grantiau Byw Cyfredol

1.     Teitl: "Diffusion-relaxometry in prostate using ultra-strong gradients"; Math: Grant Prosiect; Prif Ymchwilydd: Jones DK; Cyd-ymchwilydd: Palombo, Treth C, Dyddiad Dechrau:    Hydref 2023;    Hyd: 36 mis; Asiantaeth: Siemens Healthcare Ltd; Cyllideb: £ 55,000;   Amser yr wythnos = 1 awr

2.     Teitl: "Uwchraddio ein golwg o dyfu'n hŷn: mapio newidiadau i'r ymennydd ar draws oes gyda MRI aml-sbectrol maes uchel iawn" Math: Grant Offer; Prif Ymchwilydd: Cercignani M; Cyd-ymchwilwyr:  Jones DK, Murphy K, Germuska M, Kopanoglu E, Evans CJ, Gallichan D, Turner R;   Dyddiad Cychwyn: Awst 2023; Hyd: 12 mis;   Cyllidwr: BBSRC; Cyllideb: £860,000;  Amser yr wythnos = 1.75 awr

3. Teitl: "Procio'r Micro-amgylchedd Meinwe Yn VivoMath: Grant Prosiect; Prif Ymchwilydd: Jones DK.      Dyddiad Dechrau: Gorffennaf 2023; Hyd 48 mis;   Cyllidwr: GlaxoSmithKline; Cyllideb: £131, 291;  Amser yr wythnos = 1 awr

4.     Teitl: "MRI Neurocam - Offer"; Math: Cronfa Seilwaith Ymchwil; Prif Ymchwilydd: Jones DK; Cyd-ymchwilwyr: Beltrachini L, Cercignani M, Evans J, Engel M, Gallichan D, Hiscox L, Metzler C, Palombo M, Slator P; Dyddiad dechrau: Mai 2023; Hyd: 18 mis;      Asiantaeth:       Prifysgol Caerdydd; Cyllideb: £446,115. 

5.     Teitl: "Gwneud yr Anweledig yn Weladwy: Ymagwedd ddelweddu aml-raddfa i ganfod a nodweddu patholeg corticalPrif Ymchwilydd: Jones DK; Cyd-ymchwilwyr: Alexander D, Gray WP, Palombo M, Schneider JE, Ma D, Griswold M, Thompson R, Hamandi K; Dyddiad Dechrau: Ionawr 2023; Hyd: 24 mis;    Asiantaeth     MRC; Cyllideb: £1, 200, 000; Amser yr wythnos = 2 awr

6. Teitl: "(LMICI-2) Maes isel MR ar gyfer Delweddu Cerebral Babanod - Safleoedd HICMath: Grant Prosiect; Prif Ymchwilydd: Jones DK.      Dyddiad Dechrau: Hydref 2022; Hyd 42 mis;   Cyllidwr: Sefydliad Bill a Melinda Gates; Cyllideb: £173, 565;  Amser yr wythnos = 2 awr

7.     Teitl: "Nodweddu Microstructure Uwch y Prostad gyda MRI Graddiant Ultra-Strong "; Math: Grant Priming Pwmp; Prif Ymchwilydd: Foley K; Cyd-ymchwilwyr:  Treth C, Kynaston, Jones DK;    Dyddiad dechrau: Maw 2022; Hyd: 24 mis; Asiantaeth: Ymchwil Canser Cymru; Cyllideb:  £25,000;    Amser yr wythnos = 1 awr

8.     Teitl: "Nodweddu Microstructure Uwch y Prostad gyda MRI Gradient Ultra-Strong "; Math: Grant Prosiect; Prif Ymchwilydd: Foley K; Cyd-ymchwilwyr: Treth C, Kynaston, Jones DK; Dyddiad Dechrau: Mawrth 2022; Hyd: 18 mis; Asiantaeth:     Coleg Brenhinol Radiolegwyr;        Cyllideb: £10,000; Amser yr wythnos = 1 awr

9. Teitl: "Dull aml-raddfa o nodweddu datblygu swyddogaethau gweithredolPrif Ymchwilydd: Donald KA; Cyd-ymchwilwyr: Amso D, Fifer WP, Jones DK, Gladstone M, Klepac-Ceraj V, Williams S, Alexander D, Gabard-Durnam L.      Dyddiad Dechrau   Gorffennaf 2021;  Hyd: 36 mis; Asiantaeth:  Wellcome LEAP;  Amser yr wythnos = 2 awr

10. Teitl: "Procio'r micro-amgylchedd tiwmor in vivo";  Math: Grant Prosiect; Prif Ymchwilydd: Jones DK. Dyddiad Dechrau: Ionawr 2021; Hyd: 48 mis; Asiantaeth: GlaxoSmithKline; Cyllideb: £122,941; Amser yr wythnos = 1 awr

11. Teitl: "Dull sy'n cael ei yrru gan ddata at asesiad effeithlon a chynhwysfawr o ficrostrwythur meinwe gydag MRI aml-gyferbyniad"; Math: Cymrodoriaeth; Prif Ymchwilydd: Treth C; Cyd-ymchwilydd: Jones DK.  Dyddiad Dechrau: Tachwedd 2019; Hyd: 70 mis; Asiantaeth: Wellcome; Cyllideb   £300,000;        Amser yr wythnos = 1 awr

Grantiau wedi'u Cwblhau

12.  Teitl: "Y Ganolfan Data Delweddu Meddygol (MIDaC): astudiaeth ymchwil marchnad 2"; Math: Gwobr effaith; Prif ymchwilydd: Beltrachini L; Cyd-ymchwilwyr: Murphy K, Jones DK, Griffin MJ, Fairhurst S, Cercignani M; Dyddiad Dechrau: Hydref 2022; Hyd: 5 mis;      Asiantaeth:    ISSF Ymddiriedolaeth Wellcome (trwy Gaerdydd Prifysgol); Cyllideb: £10,000. 

13.  Teitl: "Y Ganolfan Data Delweddu Meddygol (MIDaC): cynlluniau sefydliadol, gweithredol, busnes a rheoli data"; Math: Gwobr Cyflymu Effaith; Prif ymchwilydd: Beltrachini L; Cyd-ymchwilwyr: MacLeod D, Murphy K, Jones DK, Griffin MJ, Fairhurst S, Cercignani M; Dyddiad Dechrau: Hydref 2022;    Hyd:     6  Mis; Asiantaeth: STFC (drwy Brifysgol Caerdydd); Cyllideb: £30,476.

14.  Teitl: "Y Ganolfan Data Delweddu Meddygol (MIDaC):  Astudiaeth ymchwil i'r farchnad"; Math: Gwobr Cyflymu Effaith; Prif ymchwilydd: Beltrachini L; Cyd-ymchwilwyr: Murphy K, Gholam J, Jones DK, Griffin MJ; Dyddiad Dechrau: Mawrth 2021; Hyd: 4 mis;     Asiantaeth: STFC (trwy Brifysgol Caerdydd); Cyllideb:      £5,000. 

15.  Teitl: "Ailadeiladu ystadegol data histoleg yn seiliedig ar delweddu cyseiniant magnetig (HistoStat)"; Math: Grant Prosiect; Prif Ymchwilydd: Beltrachini L; Cyd-ymchwilydd: Jones DK; Dyddiad Dechrau: Mai 2020; Hyd: 18 mis; Asiantaeth: BBSRC;       Cyllideb£     186,938

16.  Teitl: "Protocol Rhannu Delweddu Microstrwythurol (MISP)"; Math: Cyfrif Cyflymu Effaith; Prif Ymchwilydd: Beltrachini L; Cyd-ymchwilwyr:   Papageorgiou A, Griffin MJ, Hargrave P, Aja-Fernandez S, Jones DK;    Dyddiad Dechrau: Medi 2019; Hyd: 6 mis;  Asiantaeth: STFC (trwy Brifysgol Caerdydd); Cyllideb:     £95,763.

17. Teitl: "Eglurder Delwedd ar gyfer casgliad aml-safle o ddata MRI gyda'r nod o gysylltu marcwyr delweddu'r ymennydd â marcwyr biohylifol (drafftio ac adolygu Llawlyfr Protocol a Delweddu)"; Math: Grant Prosiect; Prif Ymchwilydd: Jones DK; Cyd-ymchwilwyr: Wise RG, Evans CJ, Rosser AE.  Dyddiad Dechrau: Gorffennaf 2019;    Hyd   9 mis; Asiantaeth: Sefydliad Menter Clefyd Cure Huntington (CHDI);  Cyllideb: £20,329

18.  Teitl: "Cyfnewid Dŵr yn Vasculature yr Ymennydd (WEX-BRAIN)"; Math: Grant Prosiect; Prif Ymchwilydd: Jones DK; Dyddiad Dechrau: Mai 2019; Hyd: 36 mis; Asiantaeth: EPSRC;      Cyllideb  £105,952

19.  Teitl: "Mapio Llwybrau Niwroddatblygiadol ar gyfer Anhwylder Seiciatrig Oedolion: ALSPAC-MRIII"; Math: Grant Prosiect; Prif Ymchwilydd: David AS; Cyd-ymchwilwyr:    Lewis G, Jones DK, Zammit S, Bulmore E, Reichenberg A, Boyd A, Kempton M, de Stavolo B;    Dyddiad Cychwyn: Hydref 2018; Hyd: 48 mis (wedi'i ymestyn hyd at fis Rhagfyr 2023 ar hyn o bryd); Asiantaeth: MRC;  Cyllideb: £ 2,202,184

20.  Teitl: "Canolfan Data Delweddu Microstrwythurol (MIDaC)"; Math: Grant effaith; Prif ymchwilydd: Beltrachini L a Griffin M; Cyd-ymchwilwyr: Murphy K, Jones DK, Hargrave P, Evans J, Charron C, Papageorgiou A; Dyddiad dechrau: Hydref 2018; Hyd: 5 mis;      Asiantaeth:     STFC (Cyfleoedd yn galw; ST/S00209X/1); Cyllideb: £91,655. 

21.  Teitl: "Dyfais ar gyfer cyflwyno therapïau bôn-gelloedd i'r ymennydd dynol"; Math: Grant Prosiect; Prif Ymchwilydd: Gray WP; Cyd-ymchwilwyr: Rosser A, Jones DK, Busse M; Dyddiad Cychwyn: Mai 2017; Hyd: 11 mis; Asiantaeth Llywodraeth Cymru;       Cyllideb: £74, 812

22.  Teitl: "Asesiad aml-raddfa ac aml-foddol o gyplu yn yr ymennydd iach a heintiedig": Math: Gwobr Strategol; Prif Ymchwilydd:   Jones DK;  Cyd-ymchwilwyr: Assaf Y, Chambers C, Graham KS, Jezzard P, Linden D, Morris PG, Nutt D, Singh KD, Sumner P, RG Doeth. Dyddiad Dechrau: Gorffennaf 2016; Hyd: 60 mis (wedi'i ymestyn i Fehefin 2023); Asiantaeth: Ymddiriedolaeth Wellcome;  Cyllideb:  £4,900,000 

23.  Teitl: "Bglaw Repair And Intracranial Neurotherapeutics – Uned BRAIN Cymru - Adnewyddu"; Math: Uned NISCHR; Prif Ymchwilydd: LlC llwyd; Cyd-ymchwilwyr: Morgan P, Busse-Morris M, Peall K, Li M, Rosser A, Barde Y, Crunelli V, Jones DK, Lane E. Dyddiad Cychwyn: Ebrill 2018; Hyd: 36 mis; Asiantaeth: NISCHR;Cyllideb: £727,000; Amser yr wythnos = 1 awr;

24.  Teitl: "Nodweddu gwahaniaethau rhwydwaith ymennydd yn ystod canfyddiad golygfa a chof mewn cludwyr APOE-e4: delweddu aml-foddol yn ALSPAC"; Math: Grant Prosiect; Prif Ymchwilydd:  Graham KS; Cyd-ymchwilwyr: Lawrence AD, Jones DK, Wise RG, Kordas K, Zhang J, Mackay CM, Filippini, N, Saksida LM; Dyddiad Cychwyn: Hydref 2016; Hyd: 48 mis; Asiantaeth: MRC; Cyllideb: £1,756,395

25.  Teitl: "Rhwydwaith UK7T: datblygu'r llwyfan MRI maes uchel iawn ar gyfer ymchwil biofeddygol" Math: Grant Ymchwil; Prif Ymchwilydd:  Bowtell R; Cyd-ymchwilwyr: Miller K, Carpenter T, Rowe J, Williams G, Wise RG, Jones DK, Linden D, Muir K, Goense J, Muckli L, Francis S, Glover P, Gowland P, Morris P, Bajaj N, Clare S, Jezzard P. Dyddiad Cychwyn: 01/01/16; Hyd: 36 mis; Asiantaeth: MRC; Cyllideb: £1,309,733

26.  Teitl: "Ehangu ac Adleoli CUBRIC'"; Math:  Cronfeydd Strwythur; Prif Ymchwilydd:  Jones DK; Dyddiad Dechrau: 01/08/15; Hyd: 72 mis; Asiantaeth: Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO); Cyllideb: £4,578,475

27.  Teitl: "modelu cyfrifiadol a rhagfynegi symudiad yr ymennydd i wella llywio llawfeddygol"; Math: Ysgoloriaeth ACHOS Diwydiannol; Dyddiad Dechrau: 01/10/15; Hyd: 36 mis; Asiantaeth: EPSRC / Renishaw; Cyllideb: £53,780

28.  Teitl: "Cydberthynas glinigol-radiolegol manwl o anabledd mewn Sglerosis Ymledol"; Math: Grant Seedcorn ISSF Ymddiriedolaeth Wellcome; Prif Ymchwilydd: Jones DK; Cyd-ymchwilwyr: Roberston N, Tallantyre E. Dyddiad Dechrau: Awst 2015; Hyd: 12 mis; Asiantaeth: Ymddiriedolaeth Wellcome; Cyllideb: £39,000

29.  Teitl: "Caledwedd ar gyfer Gemau'r Ymennydd"; Math: Grant Ymgysylltu â'r Cyhoedd Ymddiriedolaeth Wellcome ISSF; Prif Ymchwilydd: Jones DK; Asiantaeth: Ymddiriedolaeth Wellcome; Cyllideb: £5,810

30.  Teitl: "Bglaw Repair And Intracranial Neurotherapeutics – Uned BRAIN Cymru"; Math: Uned NISCHR; Prif Ymchwilydd: LlC llwyd; Cyd-ymchwilwyr: Barde Y, Busse M, Clare L, Crunelli V, Dunnet SB, Edwards RT, Eslambolchilar P, Hamandi K, Hood K, Jones DK, Kerr M, Morgan BP, Palazon A, Pilz DT, Rees MI, Robertson N, Rosser A, Wardle M. Dyddiad Cychwyn: Ebrill 2015; Hyd: 36 mis; Asiantaeth: NISCHR; Cyllideb: £1,499,910

31.  Teitl: "OCEAN: MRI trwythiad/trylediad sensitif microstrwythur siop-un-stop: Cais i nam gwybyddol fasgwlaidd"; Math: Grant Prosiect; Prif Ymchwilydd:  Frangi A; Cyd-ymchwilwyr: Ince P, Taylor Z, Wilkinson I, Venneri A, Parker G, Jones DK, Highley R, Kennerley A, Beltrachini L; Dyddiad Dechrau: 01/01/15; Hyd: 36 mis; Asiantaeth: EPSRC; Cyllideb: £1,768,525

32.  Teitl: "MRI maes ultra-uchel: Hyrwyddo ymchwil niwrowyddonol glinigol mewn meddygaeth arbrofol"; Math: Grant Seilwaith Clinigol; Prif Ymchwilydd: RG doeth; Cyd-ymchwilwyr: Jones DK, Singh KD, Linden D, Graham KS. Dyddiad Cychwyn: Gorffennaf 2016; Hyd: 60 mis; Asiantaeth: MRC; Cyllideb: £6,700,929

33.  Teitl: "Suite Delweddu Microstrwythurol": MathGrant; Prif Ymchwilydd: Singh PI; Cyd-ymchwilwyr: Jones DK, Wise RG, Linden D, Graham KS, Chambers C, Sumner P. Dyddiad Dechrau:   Gorffennaf 2014; Hyd: 60 mis; Asiantaeth: Sefydliad Wolfson; Cyllideb: £1,000,000. Yr Athro K Singh, Yr Athro D Jones, Yr Athro R Wise,

34.  Teitl: "Cyfleuster Cenedlaethol ar gyfer In Vivo MR Delweddu Microstructure Meinwe Dynol": Math: Gwobr Offer Strategol; Prif Ymchwilydd: Jones DK; Cyd-ymchwilwyr: Alexander DC, Bowtell R, Cercignani M, Dell'Acqua F, Parker GP, Singh KD, Wise RG, Miller KL. Dyddiad Dechrau:   Gorffennaf 2014; Hyd: 60 mis; Asiantaeth: EPSRC; Cyllideb: £3,000,000

35. Teitl: "A yw Fluoxetine yn adfer diffygion dysgu gofodol a diffyg cof mewn cleifion ag epilepsi llabed amserol mesial?" Math: Grant Prosiect.  Prif Ymchwilydd: Gray W; Cyd-ymchwilwyr: Jones DK, Hamandi K; Dyddiad Cychwyn: Mawrth 2015; Hyd: 24 mis; Asiantaeth: Epilepsy Research UK; Cyllideb: £148,522

36.  Teitl: "Rhagfynegi Potensial yr Unigolyn ar gyfer Adfer Swyddogaethol mewn Sglerosis Ymledol: strategaeth glinigol a niwroddelweddu newydd": MathGrant Prosiect; Prif Ymchwilydd: Tomassini V; Cyd-ymchwilwyr: Jones DK, Robertson n Dyddiad Dechrau:   Hydref 2013; Hyd: 36 mis; Asiantaeth: Y Gymdeithas MS; Cyllideb: £263, 362

37.  Teitl: "DIFFINIO - Diffinio Endophenotypes o Niwrowyddorau Integredig": MathGwobr Strategol; Prif Ymchwilydd: Owen MJ; Cyd-ymchwilwyr:   Harwood AJ, Linden D, Hall J, Jones DK, Li M, Aggleton JP; Dyddiad Dechrau: Gorffennaf 2013; Hyd: 60 mis; Ymddiriedolaeth: Wellcome Trust; Cyllideb: £5,404, 683

38.  Teitl: "Ailddiffinio Dadansoddiadau Rhwydwaith yr Ymennydd: O Macro i Micro ac Oriau i Funudau": MathRhaglen Gyfnewid Ryngwladol; Prif Ymchwilydd: Jones DK; Cyd-ymchwilwyr:   Chao Y-P; Dyddiad Dechrau: Ionawr 2013; Hyd: 24 mis; Asiantaeth: Y Gymdeithas Frenhinol / Cyngor Gwyddoniaeth Taiwanese; Cyllideb: £24,000

39.  Teitl: "Seilwaith Cyfrifiadura Pwrpasol ar gyfer CUBRIC": Math: Grant Offer Aml-Ddefnyddwyr Ymddiriedolaeth Wellcome; Prif Ymchwilydd: Jones DK; Cyd-ymchwilwyr:   Singh KD, Wise RG; Dyddiad Dechrau: Gorffennaf 2012; Hyd: 60 mis; Ymddiriedolaeth: Wellcome Trust; Cyllideb: £644,000

40.  Teitl: "Effeithiau ymddygiadol a niwrolegol genynnau risg sgitsoffrenia: dull aml-locws, sy'n seiliedig ar lwybrau": MathGrant Prosiect; Prif Ymchwilydd:  Linden D; Cyd-ymchwilwyr:  O'Donovan M, Owen, Holmans P, Pocklington A, Zammit S, Hall J, Singh KD, Jones DK, Davey-Smith G; Dyddiad Dechrau: 2013; Hyd: 36 mis; CyhoeddwydThe Medical Research Council; Cyllideb: £795,641

41.  Teitl: "Tractometreg": MathGwobr Ymchwilydd Newydd Ymddiriedolaeth Wellcome; Prif Ymchwilydd: Jones DK; Dyddiad Dechrau:  Mai 2012; Hyd: 84 mis; Ymddiriedolaeth: Wellcome Trust; Cyllideb: £1,700,000

42.  Teitl: "Mae ymennydd strwythurol yn cydberthyn i ffenoteip risg uchel wedi'i ddiffinio'n weithredol ar gyfer sgitsoffrenia: astudiaeth sy'n seiliedig ar boblogaeth": MathGrant Prosiect; Prif Ymchwilydd:  David A; Cyd-ymchwilwyr: Blair P, Jones DK, Jones PB, Lewis G, McGuire P, Reichenberg A, Zammit S. Dyddiad Dechrau: 01/04/10; Hyd: 36 mis; Asiantaeth: Medical Research Council, UK; Cyllideb: £1,090,153

43.  Teitl: "Niwroddelweddu uwch yn BECCTS"; Math:  Grant Prosiect; Prif Ymchwilydd: Jones DK; Cyd-ymchwilwyr: Singh K, RG doeth, McGonigle DM, Muthukumaraswamy S; Dyddiad Dechrau: 01/12/09; Hyd: 24 mis; Asiantaeth: Sefydliad Waterloo; Cyllideb: £110,000 .      

44.  Teitl: "Prosiect Delweddu ac Ysgogi Ymennydd Integredig (IBIS)": Math:  Prosiect Ymchwil Diwydiannol Cydweithredol (CIRP); Prif Ymchwilydd:  Chambers C; Cyd-ymchwilwyr: Singh K, Jones DK, Wise RG, Jiles D; Dyddiad Dechrau: 01/01/2010; Hyd: 36 mis; Asiantaeth: Llywodraeth Cynulliad Cymru; Cyllideb: £349,885.          

45.  Teitl: "Nodweddu cyfanrwydd swyddogaethol ac anatomegol prosesu gweledol sy'n gysylltiedig â sylw yng nghlwy'r Alzheimer a nam gwybyddol fasgwlaidd gan ddefnyddio magnetoenceffalograffi (MEG) a thechnegau delweddu cyseiniant magnetig swyddogaethol (fMRI)": Math Grant Prosiect; Prif Ymchwilydd:  Tales A; Cyd-ymchwilwyr: Bayer T, Singh K, Jones DK, O'Sullivan M; Dyddiad Dechrau: 1/10/10; Hyd:  24 mis (dim estyniad cost i 31/12/13); Asiantaeth: CLEDDYF; Cyllideb: £164, 702

46.  Teitl: "Rôl microstrwythur mater gwyn mewn gwybyddiaeth arferol": Math:  Grant Prosiect; Prif Ymchwilydd:  Jones DK; Cyd-ymchwilydd: Assaf Y; Dyddiad Dechrau: 01/11/09; Hyd:  12 mis; Asiantaeth:Y Cyngor Prydeinig; Cyllideb: £29,951

47.  Teitl: "Clefyd llestr bach yr ymennydd, ymatebion trwythiad blunted ac addasu i glefyd Alzheimer cynnar': Math: Grant Peilot; Prif Ymchwilydd: O'Sullivan M; Cyd-ymchwilwyr: Wise, RG, Bayer A, Jones DK; Hyd: 18 mis; Dyddiad Dechrau: 01/08/09; Asiantaeth: Ymddiriedolaeth Ymchwil Alzheimer, y DU; Cyllideb: £26,950

48.  Teitl: "CYSYLLTWCH: Consortiwm Niwroddelweddwyr ar gyfer Archwiliad Anfewnwthiol o gysylltedd a Thraethau": Math: FP7 - Grant FET; Hyd: 24 mis; Dyddiad Dechrau: 01/10/09; Asiantaeth: Y Cyngor Ewropeaidd, FP7, y DU; Cyllideb: Î2,500,000.

49.  Teitl: "Delweddu'r ymennydd mamol Yn dilyn beichiogrwydd": MathGrant Peilot; Prif Ymchwilydd: Jones DK. Hyd: 12 mis; Dyddiad Dechrau: 01/08/08; Asiantaeth: Sefydliad Waterloo, UK; Cyllideb: £29,012

50.  Teitl: "Mecanweithiau Cerebral Diffygion Gwybyddol Sylfaenol mewn Sglerosis Ochrol Amyotroffig" (WT083477AIA): MathGrant Prosiect. Prif Ymchwilydd: Goldstein L. Cyd-ymchwilwyr: Jones DK, Landau S, Catani M, Leigh PN, Williams SCR; Dechrau: 01/03/08; Hyd: 36 mis; Asiantaeth: Ymddiriedolaeth Wellcome, UK; Cyllideb: £212,246

51.  Teitl: "Penderfynyddion Genetig ac Amgylcheddol Datblygiad yr Ymennydd a Swyddogaeth Gymdeithasol: Astudiaeth Twin o Anhwylder ar y Sbectrwm Awtistig": Math: Astudiaeth Ymchwil Peilot: Prif YmchwilyddDGM Murphy; Cyd-ymchwilwyr: DK Jones, ET Bullmore, FG Happé, FV Rijsdijk, PF Bolton, M Catani, S Baron-Cohen, S Curran, SCR Williams; Dechrau: 01/03/06; Hyd: 24 mis; Asiantaeth: Awtistiaeth yn Siarad; Cyllideb: £60,000.

52.  Teitl: "Anatomeg a Chysylltedd yr Ymennydd: endophenotype mewn Anhwylderau Sbectrwm Awtistiaeth": Math: Astudiaeth Ymchwil Peilot: Prif YmchwilyddDGM Murphy; Cyd-ymchwilwyr: DK Jones DK, ET Bullmore, FG Happé, FV Rijsdijk, PF Bolton, M Catani, S Baron-Cohen, S Curran,  SCR Williams; Dechrau: 10/02/06; Hyd: 24 mis; Asiantaeth: Sefydliad Cure Autism Now (sydd bellach wedi'i uno ag Autism Speaks, gyda'r brif swyddfa yma:  Autism Speaks, 2 Park Avenue, 11th Floor, Efrog Newydd, NY 10016, UDA); Cyllideb: $ 120,000.

53.  Teitl: "Anatomeg yr ymennydd mewn Awtistiaeth; Astudiaeth Aml-Ganolfan" (G0400061): Math: Grant Strategol: Prif YmchwilyddDGM Murphy; Cyd-ymchwilwyr: S Barwn-Cohen, PF Bolton, M Brammer, E Bullmore, S Curran, FG Happé, P Jezzard, DK Jones, SCR Williams; Dechrau: 01/06/05; Hyd: 48 mis; Asiantaeth:Medical Research Council, UK; Cyllideb: £641,000.

54. Teitl: "Delweddu'r Ymennydd Byddar: Astudiaethau Swyddogaethol a Strwythurol Gan Ddefnyddio MRI" (GR068607MA) MathGrant Prosiect.  Prif Ymchwilydd: R Campbell. Cyd-ymchwilwyr: B Woll, MJ Brammer, AS David, M McSweeney, DK Jones; Dechrau: 01/03/04; Hyd: 36 mis; Asiantaeth: Wellcome Trust, UK; Cyllideb: £422,000.

55.  Teitl: "Tuag at gymariaethau ystadegol cadarn o draethau mater gwyn yn yr ymennydd dynol" (067437 / z / 02 / A): MathCymrodoriaeth Hyfforddiant Uwch. Prif Ymchwilydd: DK Jones; Dechrau: 01/08/03; Hyd: 36 mis; Asiantaeth: Wellcome Trust, UK; Cyllideb: £290,000.

Bywgraffiad

Addysg israddedig

1993 -  B.Sc. (Anrh) mewn Ffiseg (Dosbarth Cyntaf). Prifysgol Nottingham, y Deyrnas Unedig

 

Addysg ôl-raddedig

1995 -  M.Sc. mewn Ffiseg Feddygol. Prifysgol Leeds, UK

1995: Diploma Ôl-raddedig o Sefydliad y Gwyddorau Ffisegol mewn Meddygaeth

1998: Ph.D., "Delweddu Cyseiniant Magnetig Tensor Trylediad yn y System Nerfol Ganolog Ddynol", Prifysgol Caerlŷr, UK

Anrhydeddau a dyfarniadau

• 2019 Aelod o Urdd yr Ymerodraeth Brydeinig (MBE) am "wasanaethau i ddelweddu meddygol a hyrwyddo ymgysylltiad mewn gwyddoniaeth."

Medal James Bull 2019, Cymdeithas Niwroradiolegwyr Prydain.

• Gwobr Dewis y Golygydd 2014, Mapio Ymennydd Dynol, ar gyfer 'Ymchwilio i nifer yr achosion o ffurfweddau ffibr cymhleth mewn meinwe mater gwyn gyda diffusion MRI' Mapio Ymennydd Dynol 34:2747-2766 (2013)

• Cymrawd y Gymdeithas Frenhinol Bioleg, 2013.

• Cymrawd yr ISMRM, 2012.

• Gwobr Athro Eithriadol ISMRM, 2012.

• Gwobr Athro Eithriadol ISMRM, 2011. (Noder: dim gwobr a wnaed yn 2010)

• Gwobr Athro Eithriadol ISMRM, 2009.

• Gwobr Athro Eithriadol ISMRM, 2008.

• Gwobr Athro Eithriadol ISMRM, 2007.

• Gwobr Celf ac Arteffactau ISMRM, 3ydd safle, 2007.

• Gwobr Athro Eithriadol ISMRM, 2006.

• Gwobr Athro Eithriadol ISMRM, 2005.

• Cyrhaeddodd rownd derfynol Gwobrau Ymchwilydd Ifanc ISMRM (3 gwyddonydd yn derfynol), 2004.

• Gwobr Cymrodyr am Ragoriaeth Ymchwil (FARE), Sefydliadau Iechyd Cenedlaethol, 2003.

Aelodaethau proffesiynol

  • International Society for Magnetic Resoannce in Medicine (1996-presennol)

Safleoedd academaidd blaenorol

2006 - presennol: Athro Llawn a Chyfarwyddwr MRI, CUBRIC, Canolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd Prifysgol Caerdydd, Ysgol Seicoleg, Prifysgol Caerdydd, Caerdydd, y DU.

2003 – 2006: Uwch Ddarlithydd a Chymrawd Uwch Wellcome, Adran Ymchwil Niwroddelweddu, Sefydliad Seiciatreg, Coleg y Brenin Llundain, UK

2002 – 2004: Cymrawd Ymchwil Gwâd, Sefydliadau Iechyd Cenedlaethol (NIH), Sefydliad Cenedlaethol Iechyd Plant a Datblygiad Dynol, Bethesda, Maryland, UDA

2001 – 2002: Ffisegydd Ymchwil, Adran Ymchwil Niwroddelweddu, Coleg y Brenin, Llundain, UK

1999 – 2001: Gweithiwr Ymchwil, Seiciatreg Henaint, Sefydliad Seiciatreg, Llundain, UK

1995 – 1998: Cynorthwy-ydd Ymchwil, Adran Ffiseg Feddygol, Prifysgol Caerlŷr, UK

1993 – 1995: Ffisegydd Meddygol, Is-adran Ffiseg Feddygol, Ysbyty Brenhinol Caerlŷr, DU

Pwyllgorau ac adolygu

Byrddau Golygyddol – International Journals
• Bwrdd Golygyddol, Cyseiniant Magnetig mewn Meddygaeth, 2016-2020
• Dirprwy Olygydd, Cyseiniant Magnetig mewn Meddygaeth, 2010 – 2016
• Bwrdd Golygyddol, Deunyddiau Cyseiniant Magnetig mewn Ffiseg, Bioleg a Meddygaeth, 2009-
• Bwrdd golygyddol, NeuroImage, 2005-2008.
 
Pwyllgorau / Cyrff Rhyngwladol
• Llywydd, Cymdeithas Ryngwladol Cyseiniant Magnetig mewn Meddygaeth 2022
• Is-lywydd, Cymdeithas Ryngwladol ar gyfer Cyseiniant Magnetig mewn Meddygaeth 2022
• Aelod, Panel Cyfleuster Delweddu Cenedlaethol Awstralia o Adolygwyr Gwyddonol Rhyngwladol, 2021-
• Ymgynghorydd allanol / Aelod o'r Pwyllgor Cynghori Allanol ar gyfer prosiect Connectom 2.0, 2019-
• Aelod o Bwyllgor Gwobrau ISMRM, 2019 -
• Aelod o Siemens MR Cylch Gweithredol, 2014-
• Cadeirydd Cyfarfod Gwyddonol Blynyddol ISMRM, 2013-2014.
• Cadeirydd Addysg ISMRM, 2012-2013.
Panel Arbenigol, Y Comisiwn Ewropeaidd (ar gyfer ceisiadau grant FP7), Mehefin 2011.
• Bwrdd yr Ymddiriedolwyr, Cymdeithas Ryngwladol ar gyfer Cyseiniant Magnetig mewn Meddygaeth (ISMRM), 2008– 
• Cadeirydd Grŵp Astudio Trylediad/Trylediad Rhyngwladol, 2008-2009
• Bwrdd Gweithredol Grŵp Astudio Materion Gwyn Rhyngwladol 2008 -
• Cadeirydd y Pwyllgor Cyhoeddiadau, ISMRM, 2010 – 
• Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio, ISMRM, 2008 – 
• Cydlynydd Addysg ar gyfer Trylediad, Trwythiad ac FMRI, ISMRM 2006-2008.
• Pwyllgor Rhaglen ac Addysg Gwyddonol ISMRM, 2005-2008.
• Cadeirydd Grŵp Astudio Trylediad/Trylediad Rhyngwladol, 2005-2006 
• Pwyllgor Adolygu Grŵp Astudio ISMRM, 2005-2007.
• Panel Adolygu Gwyddonol ar gyfer ISMRM, 2002-
• Cyfadran Addysgu ISMRM, 2002- 
 
Pwyllgorau Cyllid Cenedlaethol
• Pwyllgor Ymgysylltu â'r Cyhoedd Cyfoethogi Ymchwil Ymddiriedolaeth Wellcome 2018 - 
• Pwyllgor Cyfweld Cymrodoriaeth Syr Henry Dale Ymddiriedolaeth Wellcome 2016 - Rhagfyr 2020
• Grŵp Adolygu Arbenigol Ymddiriedolaeth Wellcome (Niwrowyddoniaeth Wybyddol ac Iechyd Meddwl) 2011-2015
• Pwyllgor Cyllido Bwrdd Niwrowyddoniaeth ac Iechyd Meddwl Ymddiriedolaeth Wellcome 2008 – 2011
• Aelod o'r Coleg Adolygu Cyfoed EPSRC, 2003 –
 
Cyrff Cenedlaethol
• Aelod o Bwyllgor Adolygu Portffolio MRC, 2020.
• Pwyllgor Pennod Brydeinig yr ISMRM, 2008 – 2019.
• Aelod Pwyllgor ar gyfer adolygiad ôl-Weatherall o ddefnydd primate nad yw'n ddynol (comisiynwyd gan Ymddiriedolaeth Wellcome, MRC, BBSRC, NC3Rs)
• Cychwynnwr / Cydlynydd Grŵp Buddiant Dulliau Trylediad y DU, 2008-.
 
 
Sefydliad Cynadleddau Rhyngwladol / Cyfraniad
• Cadeirydd y Pwyllgor Trefnu, 'A Spin Through the History of Restricted Diffusion MRI', Caerdydd, UK, 2017.
• Cadeirydd y Pwyllgor Trefnu, Darlithoedd ESMRMB ar Delweddu Trylediad, Caerdydd, y DU, 2008. 
• Cydlynydd Addysg, Cyfarfod Gwyddonol Blynyddol yr ISMRM, Toronto, 2008 
• Trefnydd Cwrs Addysgol Penwythnos ISMRM 2006 ar MRI Trylediad / Perfusion.
• Trefnu pwyllgor ar gyfer gweithdy ISMRM ar 'MRI Trylediad Meintiol yn yr Ymennydd Dynol', Chateau Lake Louise, Banff, Canada, Mawrth 2005.
• Cyd-drefnydd Gweithdy Bi-National ar "MRI of Brain Connectivity and Microstructure", Israel (a ariennir gan y Swyddfa Gwyddoniaeth a Thechnoleg a Weinyddiaeth Wyddoniaeth Israel)

 

Meysydd goruchwyliaeth

Diddordebau ymchwil ôl-raddedig

Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar ddelweddu strwythur yr ymennydd ar y lefel macro a  micro-strwythurol. Mae gen i ddiddordeb mewn sut y gallwn ragweld swyddogaeth yr ymennydd o asesiad meintiol o strwythur yr ymennydd, yn enwedig y mater gwyn sy'n ffurfio'r cysylltiadau rhwng gwahanol ranbarthau'r ymennydd.   Heb ddealltwriaeth fanwl o gysylltiadau a chysylltedd yr ymennydd, ni allwn ddeall yn llawn sut mae'r ymennydd yn gweithio. Eto i gyd, mae hwn yn faes sy'n cael ei anwybyddu i raddau helaeth mewn niwrowyddoniaeth wybyddol. Mae fy ymchwil yn ceisio llenwi'r bylchau hyn yn ein gwybodaeth. Rwy'n defnyddio ystod o dechnegau gan gynnwys delweddu tensor trylediad, relaxometreg, volumetry a delweddu trosglwyddo magnetization ac yn cyfuno'r mesurau hyn ag asesu swyddogaeth yr ymennydd gan ddefnyddio profion gwybyddol traddodiadol a dulliau niwroddelweddu o'r radd flaenaf i asesu swyddogaeth yr ymennydd, gan gynnwys MRI swyddogaethol, magnetoenceffalograffeg (MEG) ac ysgogiad magnetig traws-cranial (TMS).

Mae cyfleoedd ar gyfer ymchwil yn cwmpasu pob rhan o'r sbectrwm o ddatblygu dulliau sylfaenol (sy'n addas ar gyfer y rhai sy'n fwy technegol ganolog), hyd at ymchwil sy'n cael ei yrru gan gymwysiadau pur   gan ddefnyddio'r dulliau hyn i astudio'r ymennydd iach a chlaf.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais am PhD, neu am ragor o wybodaeth am fy ymchwil ôl-raddedig, cysylltwch â mi'n uniongyrchol (manylion cyswllt ar gael ar y dudalen 'Trosolwg'), neu gyflwyno cais ffurfiol.