Ewch i’r prif gynnwys
Elisabeth Jones  BA (Cardiff), MA (Cardiff), PhD (Cardiff)

Dr Elisabeth Jones

(Mae hi'n)

BA (Cardiff), MA (Cardiff), PhD (Cardiff)

Swyddog Ehangu Cyfranogiad

Trosolwyg

Rwy'n Swyddog Ehangu Cyfranogiad yn y tîm WP ac Allgymorth. O 2021-23, datblygais a chyflwynais brosiect i gefnogi pontio myfyrwyr i Brifysgol Caerdydd yn ystod ac ar ôl Covid-19. Rwyf bellach yn gyfrifol am gefnogi mentrau allgymorth ar gyfer grwpiau blaenoriaeth, gan ganolbwyntio'n benodol ar fyfyrwyr â chyflyrau ar y sbectrwm awtistiaeth a myfyrwyr aeddfed.

Yn 2022, cwblheais fy PhD yn yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth. Fe wnes i ymchwilio i gynrychiolaeth brenhinoedd canoloesol 'anniddig' mewn dramâu hanes hwyr Oes Elizabeth. Cyflwynais seminarau ac ysgrifennu tiwtorialau cymorth hefyd.

Ymchwil

Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys: brenhiniaeth, drama fodern gynnar, dramâu hanes, Shakespeare, mamolaeth, henaint a menywod sy'n heneiddio, ffeministiaeth, cyfnodoli (yn enwedig canoloesol i fodern gynnar a 'premoderniaeth')

Mae gen i ddiddordeb hefyd mewn addysgu, dysgu wedi'i wella gan dechnoleg, cymorth sgiliau astudio, a phontio i'r brifysgol. Rwy'n angerddol am ehangu cyfranogiad ac allgymorth.
 
 
 
 
 

Addysgu

Addysgu israddedig

Rwyf wedi cyflwyno seminarau ar gyfer y modiwlau Llenyddiaeth Saesneg israddedig canlynol:

 • Darllen Beirniadol ac Ysgrifennu Beirniadol (Modiwl Craidd)
 • Drama: Llwyfan a Tudalen
 • Cariadon Star-Cross'd: Gwleidyddiaeth Desire
 • Cyrff Troseddgar mewn Llenyddiaeth Ganoloesol

Camu i'r Brifysgol

Fel tiwtor PhD Allgymorth ar gyfer cynllun Ehangu Cyfranogiad Prifysgol Caerdydd 'Camu i'r Brifysgol', fe wnes i ddylunio a chyflwyno dosbarthiadau meistr i fyfyrwyr blwyddyn 12 o ysgolion a cholegau ledled De Cymru.

 • Daring Drama: Rhoi Canoloesol Monarchs and Renaissance Royalty Centre Stage (ffrwd 'Dyniaethau')
 • Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol Ar Draws Amser, Ffurf, a Genre (ffrwd 'Saesneg')
 • GWRTHRYFEL!: Darllen, Dweud, Gwelwyd (ffrwd 'Iaith, Llythrennedd, a Chyfathrebu')

Rhaglen Ysgolheigion y Clwb Gwych

Fel tiwtor PhD Clwb Gwych, lluniais a chyflwynais gyrsiau sy'n hyrwyddo dysgu ar ffurf prifysgol ymhlith myfyrwyr ysgolion uwchradd. Cyflwynais y cyrsiau canlynol mewn amryw o ysgolion yn Ne Cymru mewn colegau AB:

 • Into the Deep, Dark Woods: A Journey through Literature, cwrs Cyfnod Allweddol 2 wedi'i gynllunio ymlaen llaw
 • Through the Looking Glass: Cyflwyniad i Theori Lenyddol, cwrs Cyfnod Allweddol 3 a gynlluniwyd ymlaen llaw
 • Game of Thorns: Rhoi 'Rhosynnau' Canolfan y Rhyfeloedd yn y 1590au, cwrs Cyfnod Allweddol 4 hunan-ddylunio
 • Dreamlands a Hellscapes: creu'r byd perffaith, cwrs Cyfnod Allweddol 4 a 5 hunan-gynllunio

Bywgraffiad

Aelodaethau proffesiynol

Cymrawd Cyswllt yr Academi Addysg Uwch (2020)

External profiles