Ewch i’r prif gynnwys

Dr Michael Jones

Darllenydd

Yr Ysgol Peirianneg

Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Expertise in: Engineering in investigation of murder, assault, accident and suicide including: - Paediatric trauma - Blunt force trauma - Penetrative wounding - Biomechanics of head injury - Non accidental neurological injury Mechanical, Manufacturing and Medical Engineering
Health, Technology and the Digital World


CBiol MSB, MFSSoc

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

Articles

Book sections

Conferences

Ymchwil

Contractau

TeitlPoblyn NoddiHyd Gwerth
Meddalwedd efelychu dynol deinamigJones MDY Gymdeithas Frenhinol 982501/04/2003 - 01/07/2003
Datblygu model torri braich i'w gymhwyso i gwympiadau maes chwarae, cwympiadau domestig ac ymchwiliad anafiadau nad yw'n ddamweiniolJones MDYsbyty Llandochau Coleg Meddygaeth Prifysgol Cymru150001/10/2003 - 01/10/2006
Crynhoi'r llenyddiaeth bresennol ar drawma pybyrJones MD, Nokes LDMLabordy Gwyddoniaeth a Thechnoleg Amddiffyn 2000001/10/2003 - 01/10/2004
Crynhoi'r llenyddiaeth bresennol ar daith trawma pybyr i RCNG530Jones MD, Nokes LDMLabordy Gwyddoniaeth a Thechnoleg Amddiffyn1000001/10/2003 - 01/10/2004
Dadansoddiad biofecanyddol o blatio Pont DdeuolTheobald P, Jones MBiomet Gweithgynhyrchu LLC2459301/06/2014 - 15/02/2015

Myfyrwyr dan oruchwyliaeth

Teitl
GraddStatws Myfyriwr
GWELLA DIOGELWCH DEFNYDDWYR FFYRDD BREGUS MEWN AMGYLCHEDDAU TREFOL. (RHEOLI TREFOL).AL GRAITTI AhmedCerryntPhd
Asesiad Biomecanyddol o Syndrom Babi Duhaime Shaken ModelCORY Corrina ZoeyGraddedigPhd
A ELLIR GWELLA PERFFORMIAD CPR PEDIATRIG TRWY DDARPARU ADBORTH 'AMSER REAL'?KANDASAMY JeyapalCerryntPhd
Biomecaneg o dorri penglog ac anaf intracranial mewn plant ifanc o ganlyniad i gwymp uchder iselHUGHES JonathonGraddedigPhd
MODELU ELFEN FEIDRAIDD O'R ASGWRN FEMUR GYDA GEOMETREG AC EIDDO MATEROL WEDI'U HAIL-GYNRYCHIOLI O DDATA CT-SGANGHAIDAA ABDULRAHMAN KhalidCerryntPhd
Dadansoddiad delwedd uwchsain feintiol o'r cyhyrau gastrocnemius ar gyfer gwerthuso anafiadau (astudiaeth beilot).ALQAHTANI MahdiGraddedigPhd
Dadansoddiad Biomecanyddol o Syrthio ar y Llaw OutstretchedGITTENS Nicola JaneGraddedigPhd
Engieeirng Gwella ansawdd cywasgiad y frest yn ystod adfywio cardiopwlmonaidd babanod efelychiadol.MARTIN PhilipGraddedigPhd
Datblygu methodoleg i Berfformio mesuriadau o'r rhanbarthau aml-asgwrn cefn a cineteg cymhleth Lumbar-glun yn ystod tasgau dyddiol dominyddolALQHTANI RaeeCyflwyno traethawd ymchwilPhd
Datblygu model cyfrifiadurol i enabe efelychu trwythiad/cylchrediad gwaed yn ystod dadebru cardiopwlmonaiddSHAABETH Samar Ali JaberCerryntPhd

Addysgu

BEng / MEng Peirianneg Feddygol

Ceisiadau meddygols

Anatomeg, ffisioleg a biocemeg, gan roi'r claf yn y canol, rhyngwyneb peirianneg yn yr amgylchedd gofal critigol, yr ymyl ddiweddaraf, y dyfodol.

Peirianneg fforensig

Y cyd-destun cyfreithiol, System Cyfiawnder Sifil, System Cyfiawnder Troseddol, Y Tyst Arbenigol, biomecaneg anaf, diogelwch modurol, diogelwch cerddwyr, biomecaneg anaf i'r pen, adolygiadau achos.

Biomaterials a Pheirianneg Meinwe

Mecatroneg

Diagnosis gwahaniaethol o asthma cronig a difrifol

MSc Peirianneg Fecanyddol Uwch

MSc Peirianneg Amgylcheddol

Bywgraffiad

Dr Mike Jones sydd â graddau Baglor yn y Gwyddorau mewn Biocemeg, Meistr Gwyddoniaeth mewn Peirianneg Systemau o Brifysgol Cymru, Doethur mewn Peirianneg Biofecanyddol a Meistr yn y Gyfraith yn yr Agweddau Cyfreithiol ar Ymarfer Meddygol o Brifysgol Caerdydd, Baglor y Gyfraith o Brifysgol Llundain a Diploma Ôl-raddedig mewn Sgiliau Cyfreithiol Proffesiynol o Ysgol y Gyfraith Inns of Court, Llundain. Mae'n fargyfreithiwr  Gray's Inn . Enillodd radd Meistr mewn Pediatreg ac Astudiaethau Iechyd Plant o Ysgol Meddygaeth Caerdydd, Prifysgol Caerdydd a chwblhaodd gwrs Prifysgol Glasgow mewn Gwyddoniaeth Feddygol Fforensig yn Ysbyty St George's, Llundain. Mae'n aelod proffesiynol o Gymdeithas Siartredig y Gwyddorau Fforensig.   Mae wedi dal swyddi Cydymaith Ymchwil gyda Sefydliad Cymru Meddygaeth Fforensig ac Ysgol Peirianneg Caerdydd rhwng 1995 a 1997, Darlithydd Prifysgol ym Mhrifysgol Caerdydd rhwng 1997 a 2011 ac Uwch Ddarlithydd rhwng 2011 ac Awst 2019. Ar hyn o bryd mae'n dal swydd Darllenydd mewn Peirianneg Glinigol, Trawma ac Orthopedig ym Mhrifysgol Caerdydd.   Yn 2017 fe'i penodwyd yn Athro Cyfadran Atodol Biomecaneg Anaf i'r Ymennydd ym Mhrifysgol Talaith Mississippi, Daeth UDA ac yn 2018 yn aelod gwahoddedig o'r Labordy Mecaneg a Trawma Rhyngwladol yr Ymennydd ym Mhrifysgol Rhydychen. Ef yw cyd-olygydd sefydlu'r Journal Brain Multyphysics. Mae ganddo dros ugain mlynedd o brofiad o gymhwyso egwyddorion peirianneg i ymchwilio i achos anaf.    Mae ei ddiddordebau ymchwil yn cynnwys biomecaneg anafiadau o'r mathau canlynol: clwyfo treiddiol a thrawma grym di-flewyn-ar-dafod, cwympiadau, damweiniau maes chwarae, anafiadau i'r pen sy'n gysylltiedig â chwaraeon, anafiadau i'r ymennydd is-gyfergydiol, anafiadau nad ydynt yn ddamweiniol; gan gynnwys effeithiau cerbydau, effeithiau cwympo byr ac anafiadau anadweithiol, fel y rhai y credir eu bod o ganlyniad i ysgwyd.  Mae ganddo ddiddordeb arbenigol mewn anafiadau i blant a babanod.  Mae wedi cyhoeddi dros 140 o gyhoeddiadau cyfnodolion a chynadledda cenedlaethol a rhyngwladol a adolygir gan gymheiriaid ar y pynciau a'r cynhwysiadau hyn yn y gwerslyfrau ar bynciau 'Modelu Amlraddfa'r Ymennydd Biomecaneg',  'Niwropatholeg Fforensig' a 'Meddygaeth a Phatholeg Fforensig Pediatrig'. Mae'n ymgynghorydd i sawl asiantaeth lywodraethol yn y DU ac yn cynghori ymchwiliadau amlasiantaethol fel mater o drefn ar agweddau peirianneg biofecanyddol llofruddiaeth, ymosodiad, damweiniau a hunanladdiad. Mae'n gweithredu fel tyst arbenigol yng Nghymru a Lloegr, Gogledd Iwerddon, fel mater o drefn.   Yr Alban ac yn rhyngwladol ar faterion sy'n ymwneud ag anaf babanod, plant ac oedolion mewn troseddol. llysoedd sifil a theulu a'r llysoedd apêl.

Cyhoeddiadau Diweddar

 • Bakhtiarydavijani A, Murphy M A, Johnson KL, Khalid G, Jones MD, Horstemeyer MF, Dobbins AC, Prabhu R (2021). Dull modelu elfen mesoscale ar gyfer deall morffoleg yr ymennydd ac effeithiau heterogenedd materol mewn enseffalopathi trawmatig cronig. Dulliau Cyfrifiadurol mewn Biomecaneg a Pheirianneg Biofeddygol, 23 16, 2020.  
 • Berthelson P, Ghassemi P, Wood J, Stubblefieldd G, Al-Graittie A, Jones M, Horstemeyer M, Chowdhury S, Prabhu R (2021) Dull modelu chwyddo mathemategol dan arweiniad elfen gyfyngedig i asesu risg anafiadau pen deiliad oherwydd effeithiau cerbydau. Peirianneg a Chyfrifiadura Meddygol a Biolegol Rhyngwladol
 • Schroder A, Lawrence T, Voets N, Jones M, Pena Jose-Maria, Jerusalem A (2021) Gwellodd dysgu peiriant fframwaith efelychu mecanistaidd ar gyfer rhagfynegiad diffygion swyddogaethol mewn fframwaith AB gwell TBI A MF ar gyfer rhagfynegiad diffygion swyddogaethol mewn TBI. Ffiniau mewn Biobeirianneg a Biotechnoleg; Cyfrol 9 | Erthygl 587082

 • MCSFS.  Aelod o Gymdeithas Siartredig y Gwyddorau Fforensig (2007)

 Aelodaeth

 • Academi Gwyddorau Fforensig Prydain
 • Cymdeithas Gweithwyr Proffesiynol Amddiffyn Plant
 • Cymdeithas Ryngwladol Biomecaneg
 • Cymdeithas Pediatreg Academaidd Prydain Fawr ac Iwerddon
 • Cymdeithas Anrhydeddus Gray's Inn.
 • Cymdeithas y Peirianwyr Biofeddygol, Peirianwyr Meddygol a Bioengineers

 

Cyfrifoldebau cyflogaeth cyfredol

 • Aelod o'r Pwyllgor Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysedd (EDI), Ysgol Peirianneg Caerdydd
 • EDI yn arwain ar fwlio ac aflonyddu, Ysgol Peirianneg Caerdydd
 • Aelod o bwyllgor Athena Swann, Ysgol Peirianneg Caerdydd
 • Aelod Panel Goruchwylio Cydraddoldeb Hil Prifysgol Caerdydd

Aelodaethau proffesiynol

 • Academi Gwyddorau Fforensig Prydain
 • Cymdeithas Gweithwyr Proffesiynol Amddiffyn Plant
 • Cymdeithas Ryngwladol Biomecaneg
 • Cymdeithas Pediatreg Academaidd Prydain Fawr ac Iwerddon
 • Cymdeithas Anrhydeddus Gray's Inn.
 • Cymdeithas y Peirianwyr Biofeddygol, Peirianwyr Meddygol a Bioengineers

Safleoedd academaidd blaenorol

 • 2019 -presennol: Darllenydd mewn Peirianneg Glinigol, Trawma ac Orthopedig
 • 2011-2019: Uwch Ddarlithydd 
 • 1997 - 2011: Darlithydd
 • 1995-1997: Cydymaith Ymchwil

 

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD ym meysydd: biomecaneg anafiadau ac atal anafiadau sy'n gysylltiedig ag ymchwilio i lofruddiaeth, ymosodiad, damwain a hunanladdiad.

Gan gynnwys ond nid yn unig:

 • Biomecaneg anaf i'r pen/ymennydd
 • clwyfo treiddiol
 • Trawma grym di-flewyn-ar-dafod
 • Dod
 • Damweiniau maes chwarae
 • Anafiadau i'r ymennydd is-effeithiau
 • Anafiadau ymennydd cyfergyd
 • Anafiadau nad ydynt yn ddamweiniol; gan gynnwys effeithiau cerbydau, effeithiau cwympo byr ac anafiadau anadweithiol, fel y rhai y credir eu bod o ganlyniad i ysgwyd
 • Diddordeb arbenigol mewn anafiadau i fabanod a phlant
 • Biomecaneg Anaf Pen Chwaraeon
 • Effaith arwyneb chwaraeon biomecaneg
 • Biomecaneg effaith cerddwyr / cerbyd