Ewch i’r prif gynnwys
Manoj Kesaria  BSc, MSc, PhD, FHEA

Dr Manoj Kesaria

(e/fe)

BSc, MSc, PhD, FHEA

Uwch Ddarlithydd
Grŵp Mater Cyddwysedig a Ffotoneg

Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth

Email
KesariaM@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 75255
Campuses
Y Ganolfan Ymchwil Drosiadol, Ystafell TRH 1.05 , Heol Maindy, Cathays, Caerdydd, CF24 4HQ
Adeiladau'r Frenhines - Adeilad y Gogledd, Ystafell N0.09, 5 The Parade, Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 3AA
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

M.IN. D (Manoj Ynfrared Detector's) Ffowndri

Ymchwil a datblygu Heterostructures Isel-dimensiwn a Deunyddiau cwantwm ar gyfer synwyryddion 

BRYD Mae Ffowndri yn dîm ymchwil a datblygu (Ymchwil a Datblygu). Rydym yn gweithio ar ddeunyddiau cwantwm grŵp III-Nitride (yn seiliedig ar GaN) a III-Antimonide (yn seiliedig ar Gasb) ar gyfer synwyryddion is-goch sy'n rhychwantu o ystod tonfedd 1 μm (SWIR) i 14 μm (LWIR).

Os ydych chi am gydweithio â ffowndri MIND, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â mi...

Newyddion: 

 

Sefyllfa agored yn Ffowndri MIND:

 

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2009

Articles

Ymchwil

Mae ffowndri M.I.N.D (synwyryddion is-goch Manoj) yn dîm o:

Tyfwyr crisial: Defnyddio'r O'r radd flaenaf Veeco Gen 930 Epitaxy Trawst Moleciwlaidd (MBE) ar gyfer datblygu epitacsi deunyddiau a dyfeisiau Lled-ddargludyddion Cyfansawdd nofel.

Arbenigwyr ffugio dyfeisiau: Synwyryddion dylunio, efelychu, model a ffugio mewn fformat picsel ac arae sengl gan ddefnyddio  ystafell lân dosbarth 10, 100 a 1000.

Mae tîm MIND yn perfformio epitaxy, efelychu damcaniaethol, ffugio / prosesu hetero-strwythurau dimensiwn isel, gwifrau 1D cwantwm, dotiau (QD), ffynnon cwantwm (QW), Quantum Wells cymhleth CQW -math II haen dan straen super-dellt (T2SL) ac aloion Digidol (ES). Fabricate synwyryddion sy'n gweithio yn NIR i gyfundrefn tonfedd LWIR ar gyfer synhwyro, canfod, delweddu thermol.

Prosiectau ymchwil parhaus:

1) Integreiddio Electroneg a Ffotoneg Monolithig EPSRC Gan ddefnyddio III-nitridau ar gyfer Telegyfathrebiadau    

2) Innovate UK - Technoleg Synhwyrydd Electro-optig Quantum (QuEoD)

3) Horizon 2020 EU- MSCA-ITN-2020- Rhwydwaith Hyfforddi Arloesol - Technolegau Lled-ddargludyddion Meintiol-Cwantwm Defnyddio Antimony

4. DASA (ACC20244551) Math II superlattice Photodiode array ar gyfer synhwyro is-goch

Cyfleusterau:

a) A.D.E (advanced Detectors Epitaxy) Lareithio

Mae gan labordy ADE adweithyddion Veeco Gen 930 MBE o'r radd flaenaf sy'n ymroddedig i epitaxy III-As (Sb) gyda grŵp falf parth triphlyg V cracers offer gyda gwresogydd swbstrad 3 "gyda gweithrediad tymheredd 12000C  a ~ rheolaeth 2-radd. Roedd yr adweithyddion hefyd yn ddelfrydol ar gyfer ymgymryd â thwf y nofel Bi, N sy'n cynnwys bismides gwanedig, nitridau gwanedig ac aloion camgyfatebol iawn (HMA). Diffractomedr pelydr-x cydraniad uchel Pananlytical XPert (HRXRD) gyda gallu mapiau gofod cilyddol cyflym 8 modfedd (RSM).

b) A.D.C (haractereiddio D dvanced D) Lareithio

Mae labordy ADC yn cynnal cyfleuster nodweddu synhwyrydd cyflawn gydag offer nodweddu trydanol (picoammeter, mesurydd LCR, dadansoddwr dyfeisiau lled-ddargludyddion, sbectrwm a dadansoddwyr rhwydwaith, mesuryddion ffigur sŵn a dadansoddwr rhwydwaith 50 GHz), FTIR-PL a gosodiad llun-ymateb a gorsaf chwiliedydd cryogenig.

Addysgu

I am a fellow of higher education academy (FHEA), UK.

Module Organiser (MO)- Low Dimensional Semiconductor Devices (MPhys + MSc- PX4221+ PXT 126 )- L7

Deputy Module Organiser (DMO)-  Semicondcutor Devices and Applications (PX 3242)- L6

Year 4 (MPhys)/MSc Research Project (PX4310/PXT999)

Year 3 undergraduate physics project (PX3315)

Year 1 Tutor

Bywgraffiad

Uwch Ddarlithydd/Athro Cyswllt (Awst 2021 ymlaen)

Goruchwyliwr Diogelu Ymbelydredd (RPS) yr Ysgol (2023 ymlaen)

Aelod o'r Pwyllgor Moeseg Ymchwil Ysgol (SREC) (2023 ymlaen) 

 

Darlithydd/Athro Cynorthwyol (Gorffennaf 2018 - Gorffennaf 2021)

Cynrychiolydd allgymorth grŵp Ffiseg Mater Condesend (CMP) (2019 ymlaen) 

Aelod o Grŵp Ymgysylltu Indiaidd PSE (2020 ymlaen)

 

Arweinydd grŵp y M.IN. D ffowndri (Gorffennaf 2020 ymlaen)

Fy arbenigedd:

Epitaxy Dyfais Epitaxy gan Epitaxy Trawst Moleciwlaidd (MBE): Twf aloion seiliedig GaN a GaSb (III-Nitride, III-As / Sb a gwanedig III-V), strwythurau hetero-cwantwm dimensiwn isel ar gyfer allyrwyr a synwyryddion is-goch agos a chanol.

Dyfais ffabrigo: LED, deuodau twnelu cyseiniant (RTD), ffotodiodes, ffotodiodes avalanche (APD) ac arae llinol.

Anrhydeddau a dyfarniadau

2021-  Fellowship of Higher Education Academey (FHEA), U.K., awarded by Advanced Higher Education Academy, UK.

Aelodaethau proffesiynol

Member of IOP

Member of IEEE

Safleoedd academaidd blaenorol

2018– 2021: Lecturer/Assistant Professor, School of Physics and Astronomy, Cardiff University.

2013–2018: Senior Research Associate at Lancaster University & University of Sheffield.

2012–2013: Research Scientist, University of Houston, Texas and Integrated Micro Sensors Inc (Houston)

2008–2012: Senior Research Fellow and Research Associate, International Centre for Material Science, JNCASR, Bangalore, India

2006–2008: Junior Research Fellow, National Physical Laboratory, New Delhi, India

I have worked as a senior research assocate on EPSRC projects (prior to 2018)

EP/J015849/1 “InAsNSb Dilute Nitride Materials for Mid-infrared Devices & Applications”

EP/M013707/1 “TPVs for Waste Heat Recovery in Energy Resilient Manufacturing”.

EP/N020715/1 “Realising a solid-state photomultiplier and infrared detectors through bismide containing semiconductors”.

http://www.physics.lancs.ac.uk/promis/news/002534/lancaster-to-help-plug-photonics-skills-gap-thanks-to-4-million-grant

Ymrwymiadau siarad cyhoeddus

1. Siaradwr gwadd-QUNTIMONY-2il Cyfarfod adolygu AAB, Lancaster, Ebrill 19 i 21. (yn bersonol).

2il Cyfarfod AAB a Hyfforddiant Sgiliau Trosglwyddadwy · Meintioli

 2. Gwahodd fel siaradwr yn IOP, Rhaglen Technoleg Diwydiant - Llun 2022, Nottingham (Awst 30 i Fedi 2) 

Llun 2022

3. Siaradwr gwadd- Gweithdy Rhyngwladol XXI ar Ffiseg Dyfeisiau Lled-ddargludyddion (IWPSD) 2021, Delhi Newydd (ar-lein).

4. Siaradwr gwadd-  Cynhadledd Ryngwladol ar Electroneg sy'n Dod i'r Amlwg (ICEE-2020), Delhi Newydd 26-28 Tachwedd 2020. (ar-lein)

  Sgyrsiau Estyn Allan mewn Ysgolion -

 1. Ysgol Uwchradd Llanwern, Casnewydd.

  2 Darlith y Coleg: Dr Manoj Kesaria | Coleg Co-ed Howell (gdst.net)

 

Pwyllgorau ac adolygu

Guest editor - Scientific Reports - Collection - "Superlattices" Superlattices (cardiff.ac.uk)

Editorial board Member- Nanotechnology- Scientific Reports. Editors | Scientific Reports (cardiff.ac.uk)

Co-guest editor: IET special issue on " Semiconductor Integrated Opto-Electronics 2022 (SOE 2022)

Grant reviewer, EPSRC (2018 onward)

Jounral reviewer (2013 onward):

  1. Nature research journal: Scientific reports (Editorial Board Member- Physics- Nanotechnology)
  2. AIP journals: Applied Physics Letters, Journal of Applied Physics, AIP Advances, Journal of Vaccum Science and Technology (B),
  3. IOP journals: Materials Research Express and Semiconductor Science and Technology
  4. Springer journals: Journal of Material Science, Nanoscale Research Letters and
  5. Wiley’s Physics Status Solidi B: Basic Solid State Physics.

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD sydd â diddordeb mewn

UV-VIS i LWIR III-Nitrides, III-Antimonides a newydd gwanedig materals.for-

i) Synwyryddion - Ffotodiodes, Avalanche Photodiode (APD), Photodiodes Avalanche Sengl (SPAD)   

ii)  Strwythurau hetero-hetero-cwantwm dimensiwn isel

iii) Thermoffotofoltäig (TPV) a thermoffotofoltäig solar (SPTV)

 

Goruchwyliaeth gyfredol

Dhafer Alshahrani

Dhafer Alshahrani

Myfyriwr ymchwil

Ali Al Amri

Ali Al Amri

Myfyriwr ymchwil

Paradeisa O'Dowd Phanis

Paradeisa O'Dowd Phanis

Arddangoswr Graddedig

Chen Liu

Chen Liu

Myfyriwr ymchwil

Alfie Ross

Alfie Ross

Arddangoswr Graddedig

Themâu ymchwil

Arbenigeddau

  • Lled-ddargludyddion cyfansawdd
  • Thermoffotofoltäig (TPV)
  • Deuodau Allyrru Golau (LED)
  • Synwyryddion