Ewch i’r prif gynnwys
Peter Kille

Yr Athro Peter Kille

Cyfarwyddwr Technoleg, Cyfarwyddwr Bio-fentrau

Ysgol y Biowyddorau

Email
Kille@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 74507
Campuses
Adeilad Syr Martin Evans, Ystafell W2.27, Rhodfa'r Amgueddfa, Caerdydd, CF10 3AX
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Research

Mission

To deliver innovative omics solutions for a changing world.

Vision

To enable world-leading environmental research with real-world impact through the application of omics approaches.

Overview

My research seeks to harness the unprecedented ability of Omics tools to comprehensively characterise living systems across scales from the molecular level to entire ecosystems. These techniques allow the characterisation of entire layers of biological organization (e.g., genomics, metabolomics, phenomics, etc) enabling fundamental insights as well as providing solutions that improve environmental management. My research team applies these tools to explore ecosystems through time and at all levels of organisation, from individuals to populations and communities, allowing us to monitor the impact of a changing environment and plan appropriate mitigation, adaption, and restoration. I am committed to working with stakeholders to ensure the translation of these innovations into solutions that deliver economic and environmental benefits.

Current Areas of Focus:

 • Metallo-Biology: Metals as essential micronutrient and pollutants
 • Application of comparative genomics to improve chemical risk assessment
 • Nanoparticle toxicology
 • Environmental DNA (eDNA): monitoring ecosystems
 • Genotype-environment interactions in wild species
 • Uncovering microbial community changes underlying taste and odor in drinking water

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1997

1995

1993

Articles

Book sections

 • Taylor, K. M., Gee, J. M. W. and Kille, P. 2011. Zinc and cancer. In: Rink, L. ed. Zinc in Human Health. Biomedical and Health Research Vol. 76. Amsterdam: IOS Press, pp. 283-304.
 • Spurgeon, D. J., Morgan, A. J. and Kille, P. 2008. Current research in soil invertebrate ecotoxicogenomics. In: Hogstransd, C. and Kille, P. eds. Comparative Toxicogenomics. Advances in Experimental Biology: Vol. 2. Oxford: Elsevier, pp. 133-163, 326.

Conferences

Monographs

Websites

Ymchwil

Research grants, projects and awards (selected)

2012

 

2020

Environmental Omics Synthesis Centre

2015

-

2019

Leveraging comparative physiology and genomics to predict species sensitivity: A novel framework for interspecies extrapolation in ecotoxicology.

2017

-

2020

MINT -  Metal Ion trafficking of Nanoparticles in Terrestrial isopods.

2015

-

2018

Hook a worm to catch a man: Tracking historical and recent human settlement, land use and migration in neotropical rainforest using ecosystem engineers.

2015

-

2016

A Worm’s Trail: Implementing a collaborative network for the study of Historical and Recent Land Use and Soil Management in Neotropical Rainforests.

2015

-

2019

Leveraging comparative physiology and genomics to predict species sensitivity: A novel framework for interspecies extrapolation in ecotoxicology.

Addysgu

Cyfraniad Strategol at addysgu

Fel Cyfarwyddwr Strategol Addysg ar gyfer Ysgol y Biowyddorau rhwng 2015 a 2018 goruchwyliais ailstrwythuro ac ailddilysu'r gyfres Ysgolion o raglenni gradd israddedig yn llwyr.

Cynlluniais a chyflwynais ddatblygiad e-Ddysgu ac e-asesu Cyfleuster (eLEAF), cyfleuster addysgu blaengar ac arloesol gwerth £1.9 miliwn yn Ysgol y Biowyddorau.

Rwyf wedi gweithio i gyflwyno bioleg a gwybodeg data mawr ar bob lefel o addysgu.

Addysgu

Yn ogystal â'm hymrwymiadau addysgu arferol, rydw i'n darparu'r cyrsiau canlynol ar hyn o bryd:

BI2132 - Ceisiadau genomeg - Darlithoedd ar Drawsgrifigau a Genomeg Personol

BI3252 Y Chwyldro Omeg (Arweinydd Dirprwy Fodiwl) - Trawsgrifiad, Genomeg Firaol a Rhwydweithio

Systemau BI3156 Bioleg a Modelu - Rhwydweithio ar gyfer Bioleg Systemau

BI3008 - Prosiect Meistr Integredig -  Darlithoedd a gweithdai sy'n gysylltiedig â sgiliau Biowybodeg (Meistr)

BIT010 Trin Data ac Ystadegau - Darlithoedd a gweithdai sy'n gysylltiedig â Sgiliau Biowybodeg (MSc)

BIT101 Biogyfrifiadura a Thrin  Data Mawr (Arweinydd Modiwlau) - Darlithoedd a gweithdai sy'n gysylltiedig â sgiliau biowybodeg (MSc ar gyfer Bioleg Data Mawr)

Bywgraffiad

Rolau Cyfredol:

Arweinydd Thema Ymchwil ar gyfer Mecanweithiau Systemau Byw - Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd Prifysgol Caerdydd

Cadeirydd, Is-bwyllgor Data, Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd Prifysgol Caerdydd

Arweinydd Canolfan Technoleg, Ysgol y Biowyddorau, Prifysgol Caerdydd.

Cyd-gyfarwyddwr - Hyfforddi ECORISC CDT, Ysgol y Biowyddorau, Prifysgol Caerdydd.

Cyfarwyddwr Bioinitatives, Ysgol y Biowyddorau, Prifysgol Caerdydd.

 

Cymwysterau Proffesiynol ac Addysgol

Phd

Prifysgol Caerdydd

1992

BSc(i) Biocemeg

Prifysgol Caerdydd

1988

 

Geiriau allweddol sy'n nodi meysydd arbenigedd arbenigol

Ecotoxicology, Metallo-bioleg, Tocsicoleg Anifeiliaid Cefn, Gwybodeg, Genomeg / Trawsgrifiad, Toxicodynamics, Toxicogenomics, Toxicokinetics.

Gyrfa Gynnar

Ar ôl graddio o Brifysgol Caerdydd yn 1988 gyda gradd mewn Biocemeg dyfarnwyd PhD CASE cysylltiedig diwydiannol, a noddir gan Celltech Ltd, dan oruchwyliaeth yr Athro John Kay yn graddio ym 1991. Roedd fy nhraethawd hir yn canolbwyntio ar nodweddu protein rhwymo metel ewcaryotig hollbresennol, metallothionein, a'i ddefnydd diwydiannol posibl.   Ysbrydolodd fy ymchwil ddoethurol ddiddordeb parhaus mewn metallobiology ac ymrwymiad i wireddu effaith y byd go iawn o fy ymdrechion gwyddonol.

Cymrodoriaeth i swydd academaidd

Cynorthwyodd anogaeth a mentoriaeth gan yr Athro Kay fi i ddenu cyllid yn llwyddiannus i gefnogi swydd ôl-ddoethurol fer ac wedi hynny Gymrodoriaeth Uwch NERC a oedd yn archwilio sail genomig addasu metel trwm mewn amgylcheddau dŵr croyw. Ym 1994 cefais fy mhenodi'n ddarlithyddiaeth ymchwil a oedd yn cyd-ddigwyddiad gyda fy Nghymrodoriaeth a'r hyn a ddefnyddiais fel sbardun i sefydlu fy ngyrfa ymchwil mewn gwenwynogenomeg sy'n arbenigo mewn metaboledd ïonau metel.

Tocsicoleg Systemau i Omeg Amgylcheddol

Rwyf wedi dod yn esbonydd gwenwyneg systemau gan gredu bod defnyddio offer omeg yn rhoi mewnwelediad i fecanwaith system fyw ac effaith byd sy'n newid. Ar hyn o bryd rwy'n Arweinydd Thema ar gyfer Mecanweithiau Systemau Byw, Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd (Caerdydd) a Chyfarwyddwr y Ganolfan Synthesis Omeg Amgylcheddol (NERC-EOS). Roeddwn yn brif awdur ar ddogfen Strategaeth Omeg NERC yn 2010 (NEOMEG) ac adroddiad gweledigaeth Omics Community yn 2019 (Omics solutions for a changing world). Mae DEFRA ac EA wedi fy nghisiynu i ysgrifennu adroddiadau strategol ar sut i harneisio genomeg er mwyn deall a rheoli'r amgylchedd yn well o'r enw - "Genomeg Amgylcheddol - Cyflwyniad" ac yn fwy diweddar "Adolygiad o dechnegau moleciwlaidd ar gyfer monitro ecolegol".  Rwyf wedi ysgrifennu adolygiadau a phapurau ymchwil cenedlaethol a rhyngwladol allweddol ar gymhwyso 'omics' yn strategol wrth asesu risg cemegol ar gyfer Asiantaeth yr Amgylchedd, Yr Unol Daleithiau-EPA ac OECD.

Anrhydeddau a dyfarniadau

2002

 

 

Medal Llywydd Cymdeithas Bioleg Arbrofol

1992

 

1995

Cymrodoriaeth Ymchwil Uwch (NERC)

Aelodaethau proffesiynol

 

1998

-

Cerrynt

Cymdeithas Biocemeg

2002

-

2012

SETAC

Safleoedd academaidd blaenorol

 

2016

-

Presennol

Arweinydd Thema ar gyfer Mecanweithiau Systemau Byw, Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd Prifysgol Caerdydd

 

 

 

 

2019

-

Presennol

Cadeirydd, Is-bwyllgor Data, Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd Prifysgol Caerdydd

 

 

 

 

2013

-

Presennol

Athro Ysgol y Biowyddorau, Prifysgol Caerdydd

 

 

 

 

2004

-

Presennol

Cyfarwyddwr Biofentrau, Ysgol y Biowyddorau, Prifysgol Caerdydd

 

 

 

 

2014

-

Presennol

Cymrawd Ymweliad, CEH

 

 

 

 

2020

-

2022

Cydlynydd, Hwb Profi COVID, Prifysgol Caerdydd

 

 

 

 

2015

-

2018

Cyfarwyddwr Strategol Addysg, Ysgol y Biowyddorau, Prifysgol Caerdydd

 

 

 

 

2002

-

2013

Uwch Ddarlithydd, Prifysgol Caerdydd

 

 

 

 

1994

-

2002

Darlithydd Prifysgol Caerdydd

 

 

 

 

1994

-

1999

Cymrawd Uwch NERC, Prifysgol Caerdydd

 

 

 

 

 

Pwyllgorau ac adolygu

Aelodaeth Terfyniadol pwyllgorau, byrddau, ac ati

2023

-

2023

Panel Adolygu Coleg NERC,  Gwthio'r ffiniau (Panel 4).

2011

-

2021

Cyd-gyfarwyddwr, Canolfan Synthesis Omics Amgylcheddol NERC

2019

   

Prif Awdur, Omics Gweledigaeth Gymunedol

2016

   

Cadeirydd, Panel Prawf o Gysyniad Technoleg NERC

2011

   

Prif Awdur, strategaeth 'omics amgylcheddol NERC NERC (NEOMICS)

2011

   

Prif Awdur, Adroddiad EA y DU "Adolygiad o dechnegau moleciwlaidd ar gyfer monitro ecolegol".

 

Meysydd goruchwyliaeth

I am interested in supervising students in:

 • Metallo-Biology: Metals as essential micronutrient and pollutants
 • Application of comparative genomics to improve chemical risk assessment
 • Nanoparticle toxicology
 • Environmental DNA (eDNA): monitoring ecosystems
 • Genotype-environment interactions in wild species
 • Uncovering microbial community changes underlying taste and odor in drinking water

Goruchwyliaeth gyfredol

Thom Bellamy

Thom Bellamy

Myfyriwr ymchwil

Annalise Hooper

Annalise Hooper

Myfyriwr ymchwil

Claire Badder

Claire Badder

Myfyriwr ymchwil

Owen Trimming

Owen Trimming

Myfyriwr ymchwil

Nick Porter

Nick Porter

Myfyriwr ymchwil

Ivy Ng'iru

Ivy Ng'iru

Myfyriwr ymchwil

Prosiectau'r gorffennol

Goruchwyliwr Cynradd (Myfyriwr, Dyddiad Cychwyn, Cyllidwr)

 •           Szabolcs Hernádi (2016) Rhwydwaith MC yr UE
 •           Iain Perry (2016) Cyllid Prifysgol
 •           Rimington, O. (2014) NERC DTP / CEH ar y Cyd
 •           Alamari, M. (2013) Gwasanaeth Fforensig Saudi-Arabia
 •           Sahl, Y.  (2011) Arolwg  Daearegol Saudi-Arabia
 •           Pass, D. (2011) Canolfan Hydroleg ac Ecoleg.  
 •           Sechi, P. (2010) Llywodraeth yr Eidal
 •           Guler, Y.  (2009) NERC (Cofrestrwyd yn Portsmouth Uni.)
 •           Anderson, C. (2008) NERC
 •           Workman, V. (2005) EPSRC (ACHOS – Q-Chip)
 •           Hughes, S. (2005) NERC
 •           Sambles, C. (2003) NERC
 •           Wren, J. (2002) NERC
 •           Catafelo, S. (2002) NERC (ACHOS - Astrazeneca)
 •           Beacham, T.A. (2002) Prifysgol a ariennir
 •           Abraham, R. (2001) MRC
 •           Thomas, G.O. (2000) Diwydiant: Technolegau Golau Moleciwlaidd Cyf
 •           Ricketts, H.J. (2000) NERC (ACHOS -WRc)
 •           Price, KP (1999) Prifysgol a Diwydiant
 •           Chaseley, JR (1999) NERC
 •           John, A. (1998) NERC
 •           Richards, J.R. (1997) NERC (ACHOS – MLT Ltd.)
 •           Hughes, E. (1996) Ymchwil Canser Cymru
 •           Aziz, N.A.A. (1996) Llywodraeth Dramor
 •           Watt, I. (1995) BBSRC
 •         Jones, I. (1995) NERC
 •           Sturzenbaum, S.R. (1994) Ysgoloriaeth Prifysgol
 •           Chapman, G.A. (1994) Ymddiriedolaeth Wellcome

2il oruchwyliwr

 •           Rasnaca, I. (2014) NERC DTP / CEH ar y Cyd
 •           Harris, M. N. (2013) Ariennir Elusen
 •           Yang, G. (2007) Dyfarnwyd & gofrestrwyd gyda: UHI
 •           Welter, D.#   (2007) Llywodraeth Gwlad Belg
 •           Periyasamy, S. # (2006) Hunan-ariannu
 •           Pervolaraki, E. (2005) MRC
 •         Al-Daihani, B. #  (2003) Llywodraeth Dramor

# Ysgoloriaeth ar y cyd â COMPS

Ymgysylltu

Array

Arbenigeddau

 • Bioavailability ac ecotoxicoleg
 • Biowybodeg a bioleg gyfrifiadurol
 • Llygredd a halogi
 • Tocsicoleg
 • Ecoleg ddaearol