Ewch i’r prif gynnwys
Maneesh Kumar

Yr Athro Maneesh Kumar

(Translated he/him)

Athro mewn Gweithrediadau Gwasanaeth

Ysgol Busnes Caerdydd

Email
KumarM8@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 75276
Campuses
Adeilad Aberconwy, Ystafell Q22, Rhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU
Adeilad Aberconwy, Ystafell C22, Rhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Mae Maneesh Kumar yn Athro Gweithrediadau Gwasanaeth yn Ysgol Busnes Caerdydd, Prifysgol Caerdydd. Mae ganddo hefyd rôl Athro Gwadd anrhydeddus ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro.

Mae'n cynnal ymchwil gymhwysol trawsddisgyblaethol ym maes Rhagoriaeth Weithredol gan gynnwys pynciau megis Rheoli Ansawdd, Lean Six Sigma (LSS), Lean, Green, and Innovation (iLEGO), Proses Gofal Iechyd/Arloesi Gwasanaeth gan ddefnyddio Dadansoddeg Data Mawr, Clwstwr Gwybodaeth ar gyfer gwella gallu o fewn BBaChau. Mae hyn wedi arwain at gyhoeddiadau o dros 165 o bapurau cyfnodolion a chynadleddau, llyfrau wedi'u golygu a thrafodion cynadleddau. Mae ei gyfranogwyr ymchwil yn cwmpasu amrywiaeth o ddiwydiant gan gynnwys Diwydiant Modurol (India, y DU, Japan), Diwydiannau Gwasanaeth a sefydliadau'r Sector Cyhoeddus gan gynnwys y GIG. Ei ddiddordebau ymchwil cyfredol yw integreiddio Rhagoriaeth Gweithrediadau gyda Diwydiant 4.0 ac amgylchedd data Mawr, datblygu Galluoedd Gweithredol mewn cwmnïau micro a bach trwy ffurfio clwstwr, cynnal rhagoriaeth gweithrediadau, Modelau Busnes Economi Gylchol Arloesol.

Cyd-gyflwynodd gynhadledd Canolfan Ymchwil Menter Lean (LERC) ar 10 Medi 2019 ym mhrifysgol Caerdydd. Cyd-gadeiriodd yr 21ain Cynhadledd Rheoli Ansawdd a Datblygu Sefydliadol a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Caerdydd rhwng 22ain a 24 Awst, 2018.   Mae hefyd wedi cychwyn fforwm ymarfer cyntaf ar Lean Green ac Arloesi (iLEGO) sy'n dod â chymuned ymarferwyr ynghyd i drafod synergeddau a chamlinio rhwng y tri phwnc a hyrwyddo traws-ddysgu rhwng gwahanol ddiwydiannau. Cynhaliwyd y 4ydd gweithdy iLEGO ar 9 Medi 2020 ym Mhrifysgol Caerdydd.

Yn 2020, cafodd ei gydnabod gyda'r Wobr 'Arloesi Busnes' @ Gwobrau Arloesi ac Effaith Prifysgol Caerdydd 2020 ar gyfer y prosiect gyda Siemens Logistics. Cafodd ei gydnabod hefyd gan y Gymdeithas Ymgysylltu Diwydiannol a Rheoli Gweithrediadau (IEOM) yn 2il Gynhadledd Ryngwladol Affrica ar Beirianneg Ddiwydiannol a Rheoli Gweithrediadau (7-10 Rhagfyr 2020), lle cafodd ei wahodd hefyd fel Prif Siaradwr. Mae Pwyllgor Gwobr IEOM wedi rhoi 'Gwobr Athro Nodedig' i'r Athro Kumar i gydnabod a gwerthfawrogi ei gyflawniadau, ei gyfraniadau a'i ymroddiad yn y proffesiwn peirianneg ddiwydiannol a rheoli gweithrediadau. Fe'i gwahoddwyd hefyd fel Prif Siaradwr mewn Uwchgynhadledd Rhagoriaeth Weithredol Ranbarthol (OPEX) a Thrawsnewid Digidol 4.0 a gynhaliwyd gan Gydffederasiwn Diwydiant India (CII), 24-26 Tachwedd 2020. 

Mae wedi cael ei gydnabod am ei gyfraniadau rhagorol i addysgu yng Ngwobrau Dathlu Rhagoriaeth Prifysgol Caerdydd 2018 yn y categori 'Rhagoriaeth mewn Addysgu gan gynnwys Hyfforddiant a Datblygu'.

Mae wedi bod yn ymwneud â darparu hyfforddiant LSS hyd at lefel y Belt Du ac wedi cyflwyno sawl gweithdy ar gais LSS a Diwydiant 4.0 mewn gwahanol fath a maint y diwydiannau gan gynnwys Gwasanaethau Yswiriant Kwik-Fit, Standard Life, Admiral, Principality, Bakkavor Group, Norbert Dentressangle, Norgine Ltd., Celsa Steel, NHS Grampian, NHS Sheltand, Cyngor Dinas Caeredin, Cyngor Sir Aberdeen, Cymdeithas Cynhyrchwyr Cydrannau Modurol India (ACMA) a Tata Motors. Mae hefyd yn siaradwr rheolaidd mewn Cynadleddau a Seminarau Rhyngwladol ar LSS a Rhagoriaeth Prosesau. 

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2014

2013

2012

2011

2009

2008

2007

2006

2005

Adrannau llyfrau

Cynadleddau

Erthyglau

Llyfrau

Ymchwil

Prif ddiddordebau ymchwil

 • Rhagoriaeth ac Arloesi Gweithredol (gan gynnwys rôl Diwydiant 4.0, model busnes economi gylchol arloesol)
 • Arloesedd Gwasanaeth trwy Ddadansoddi Data Mawr (yn enwedig yn y sector gofal iechyd)
 • Gweithgynhyrchu clyfar a dyfodol gweithio 
 • Ffactorau cyd-destunol sy'n effeithio ar gynaliadwyedd Rhagoriaeth Weithredol
 • Datblygu Galluoedd Gweithrediadau trwy ffurfio clwstwr (Diwydiant Modurol, Diwydiant Diodydd)

Prosiectau a ariennir gan Ymchwil (ers 2015)

 • Trawsnewid CBAC yn Sefydliad Addysg Dibynadwyedd Uchel (HREO). Corff Cyllido: ESRC a Llywodraeth Cymru; Rôl: Prif Ymchwilydd; Hyd: 21 Mawrth 2020 – 20 Mawrth 2022; Swm: £162,292. 
 • Ysgoloriaeth PhD Gydweithredol DTP ESRC Cymru ar " Datblygu a phrofi offeryn Asesu Risg Diogeledd PAtient (PASTA) i wneud y mwyaf o ddysgu o ddigwyddiadau diogelwch cleifion mewn sefydliadau gofal iechyd" (mewn partneriaeth â Dr.Raj Krishnan, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro), dan arweiniad yr Athro Maneesh Kumar  (Adran Rheoli Logisteg a Gweithrediadau, Ysgol Busnes Caerdydd) a'i gyd-oruchwylio gan Dr Andrew Carson-Stevens (Grŵp Ymchwil Diogelwch Cleifion, Ysgol Meddygaeth). Bydd y prosiect yn dechrau o fis Medi 2021. 
 • Gweithrediadau Cydweithredol ar gyfer Twf (CO-Growth). Corff Cyllido: Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig (RDP) 2014 - 2020, Hyd: Ionawr2019 - Medi 2021, Swm: £780,000, Rôl: Cyd-ymchwilydd (Dan arweiniad Dr. Vasco Sanchez Rodrigues, LOM Section, Ysgol Busnes Caerdydd).
 • Creu ac ymgorffori Proses Arloesi Carlam o fewn amgylchedd gwyddor data. Corff Cyllido: Innovate UK (Cyllid Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth gyda Centrica Ltd (Nwy Prydain)), Hyd: Septemeber 2018 - Awst 2021, Swm: £244,502, Rôl: Cyd-Ymchwilydd (dan arweiniad yr Athro Luigi De Luca, adran M & S, Ysgol Busnes Caerdydd).
 • Addas i'r farchnad: Prosiect Peilot Cyd-dwf, Corff Cyllido: Cynllun Escalator Twristiaeth Arloesi Busnes 2017, Llywodraeth Cymru, Hyd: Mai 2018 - Ebrill 2019, Swm: £149,998, Rôl: Cyd-ymchwilydd (Dan arweiniad Dr. Vasco Sanchez Rodrigues, LOM Section, Ysgol Busnes Caerdydd).
 • Hyfforddiant ac Achrediad Gwella Parhaus, Ymddygiad Gwaith Arloesol, a Dull Kata: Adeiladu sefydliad CI Cynaliadwy, Corff Cyllido: Cyllid Math 2 DTP Cymru (50% ESRC; 50% Technolegau Llawfeddygol Olympus Ewrop), Hyd: Hydref 2016 - Medi 2020, Swm: £78,757, Rôl: Prif Ymchwilydd a goruchwyliwr PhD (gyda chefnogaeth yr Athro Annie Pye, Adran MEO, Ysgol Busnes Caerdydd).
 • Roboteg a Chydweithrediad Dynol a chydlynu ar gyfer symud tuag at y nod o ddod yn arweinydd mewn cymwysiadau I4.0, Corff Cyllido: 50% Technolegau Llawfeddygol Olympus Ewrop, 50% Prifysgol Caerdydd, Hyd: Hydref 2016 -  Rhagfyr 2019, Swm: £35,281, Rôl: Ail Oruchwyliwr (Dan arweiniad Dr. Ying Liu, Ysgol Peirianneg, Prifysgol Caerdydd).
 • Cyflymu mabwysiadu BIM yn y gadwyn gyflenwi adeiladu, Corff Ariannu: Highway England, Hyd: Rhagfyr 15 - Mawrth 17, Swm: £62,290, Rôl: Cyd-ymchwilydd (Dan arweiniad Dr. Yingli Wang, Adran LOM, Ysgol Busnes Caerdydd).
 • O adeiladu i gynhyrchu, Corff Cyllido: Highway England, Hyd: Mehefin 16 - Mawrth 17, Swm: £55, 872, Rôl: Cyd-ymchwilydd (dan arweiniad yr Athro Lauri Koskela,  Prifysgol Huddersfield).

Dau fanylion cyllido mewnol had-corn (sy'n gysylltiedig â Dadansoddeg Data Mawr a Diwydiant 4.0 Ceisiadau)

 • Asesu proses darparu gwasanaethau gofal iechyd ar gyfer gofal cleifion effeithiol: dull Cloddio Barn – dan arweiniad Dr. Maneesh Kumar a CoI-Dr. Ying Liu (Ysgol Peirianneg); Swm- £8170; Hyd: Gorffennaf 18 - Rhagfyr 18
 • Ymchwilio i ddull modelu dadansoddol wedi'i ysbrydoli'n wybyddol ar gyfer cydweithredu rhwng bodau dynol a robot, a gallu i addasu mewn gweithgynhyrchu digidol – astudiaeth beilot; Dan arweiniad Dr. Ying Liu & CoI Dr. Maneesh Kumar; Swm: £4935; Hyd Gorffennaf - Tachwedd 18.

Diddordebau ymchwil goruchwylio PhD

Mae myfyrwyr PhD cyfredol Maneesh (4) yn cynnal ymchwil gymhwysol ym maes Rhagoriaeth Gweithrediadau, Diwydiant 4.0, Economi Gylchol, model gwytnwch Gofal Iechyd, Defnyddio AI / ML yn Helathcare. Mae wedi goruchwylio 12 o fyfyrwyr yn llwyddiannus trwy Phd, Doethuriaeth Peirianneg, Doethuriaeth Athrool, a graddau DBA. Roedd yn arholwr allanol i 23 o fyfyrwyr PhD yn y DU, Awstralia, Sbaen ac India. 

Mae gan Maneesh ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD ym maes

 • Lean Six Sigma & Cynnal Gwelliant Parhaus
 • Rhagoriaeth Weithredol yn oes Diwydiant 4.0
 • Ffactorau Dynol a Diwydiant 4.0
 • Darbodus, Gwyrdd ac Arloesi, Economi Gylchol
 • Gwella Gwasanaethau trwy Ddadansoddi Data Mawr

Addysgu

Current Teaching

Maneesh was recognised for his outstanding contributions to teaching at Cardiff University’s Celebrating Excellence Awards 2018 in the category of 'Excellence in Teaching including Training & Development'.

Maneesh teaches following module on the Executive MBA program

Maneesh occasionaly teaches on full-time PG programs such as MSC in Logistics & Operations Management, full-time MBA

 • Lean Operations
 • Strategic Operations Management

Innovative methods used in EMBA Teaching

 • In 2017/18, Maneesh delivered Operations Management module in a local service company to facilitate experiential learning among students. This practice was recognised as innovative practice aligned with Public Value theme supported by Cardiff Business School.
 • Lean Thinking module was part delivered by GE Healthcare Lean expert during 2016/17, including company visit to learn practical application of Lean tools and techniques.

Bywgraffiad

Cymwysterau

 • 2012, Academi Addysg Uwch, y DU
 • 2010, PhD, Gweithredu Six Sigma yn y DU gweithgynhyrchu BBaChau, Prifysgol Strathclyde, Glasgow, y DU, Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysgu a Dysgu mewn Addysg Uwch, Prifysgol Napier Caeredin, UK
 • 2005, Meistr mewn Ymchwil (Busnes a Rheolaeth), Prifysgol Caledonian Glasgow, DU
 • 2004, Baglor mewn Technoleg, Sefydliad Cenedlaethol Technoleg Ffowndri a Forge, Prifysgol Ranchi, India

Trosolwg Gyrfa

 • Yr Athro (Gweithrediadau Gwasanaeth), Ysgol Busnes Caerdydd, Prifysgol Caerdydd [ 1af Awst 2018 -  ]
 • Darllenydd (Gweithrediadau Gwasanaeth), Ysgol Busnes Caerdydd, Prifysgol Caerdydd [Medi 2016 - Gorffennaf 2018 ]
 • Uwch Ddarlithydd (Gweithrediadau Gwasanaeth), Ysgol Busnes Caerdydd, Prifysgol Caerdydd [Gorffennaf 2013 - Awst 2016]
 • Darlithydd (Gweithrediadau Gwasanaeth), Ysgol Busnes Caerdydd, Prifysgol Caerdydd [Oct 2011- Mehefin 2013]
 • Darlithydd, Yr Ysgol Busnes, Prifysgol Napier Caeredin [Sep 2008 - Medi 2011]

 

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Keynote Speaker at 2nd ACT Summit- ‘Innovations in Manufacturing- Make in India’, Pune, India, 9th-10th January 2017.
 • Keynote Speaker & Panel Discussant for Doctoral Symposium, International Conference on Green Supply Chain GSC'2016, Loughborough University in London, 10th- 13th July 2016.
 • 2nd best paper award (in interdisciplinary research category) at 41st Decision Science Institute Annual Conference, San Diego (Nov 2010);2nd best paper award at the World Conference on Quality Improvement, Minneapolis (May 2009); & Best paper award at 13th International Conference on Productivity and Quality Improvement, Finland (June 2008)
 • Invited as a Plenary Speaker and Presenter at G20 Youth Summit in St. Petersburgh from 17th – 21st April 2013. I was the only candidate from the Cardiff University selected and sponsored by VC office to attend this event.
 • Nominated in the ‘Most Effective Teacher’ Category by Cardiff University Student Union for academic year 2012-13; Excellence in Teaching Award for PG teaching at Cardiff Business School in 2012-13
 • Shortlisted as the only candidate from entire Business School in Scotland to attend prestigious ‘Scottish Crucible’ event in 2010.
 • Invited to deliver workshop on 'Innovative Management System for a Sustainable Food Industry' at the Ghent University in Belgium, 1st June 2010 & 18th January 2011. Currently providing consultancy services on process excellence in collaboration with Gent University to Belgium Food SMEs.
 • Invited as the panel member on a research seminar organised by University of Strathclyde on 'Six Sigma for the Little Guy' on 25th November, 2009
 • Invited for Guest lectures on Quality / Operations Management to undergraduate/ Post-Graduate/ MBA students at Glasgow Caledonian University, University of Stirling, and Herriot Watt University in the UK and Dublin City University Business School in Ireland; Indian Institute of Management and Coal India Limited in India
 • Invited for a presentation on "Some Common Myths of Six Sigma Demystified" organised by Charted Quality Institute on 4th March 2008 at University of Strathclyde
 • Awarded prestigious University of Strathclyde scholarship for PhD and Glasgow Caledonian University scholarship for Masters in Research (MRES)

Aelodaethau proffesiynol

 • European Operations Management Society (EUROMA)
 • American Society for Quality (ASQ)

Pwyllgorau ac adolygu

 • External Examining Role:  Subject external examiner for Risk and Operations Management subject on the MSC Risk Management program at Sheffield Hallam University [ 2012- 2015]; Subject external examiner for Operations and Supply Chain Management subject on the BA (Hons) Business Management program, Edinburgh Napier University [2015- ]

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD ym meysydd:

 • Lean Six Sigma & Cynnal Gwelliant Parhaus
 • Rhagoriaeth Weithredol yn oes Diwydiant 4.0
 • Ffactorau Dynol a Diwydiant 4.0
 • Darbodus, Gwyrdd ac Arloesi, Economi Gylchol
 • Gwella Gwasanaethau trwy Ddadansoddi Data Mawr

Goruchwyliaeth gyfredol

Mutala Fuseini

Mutala Fuseini

Myfyriwr ymchwil

Shalini Ganasan

Shalini Ganasan

Myfyriwr ymchwil