Ewch i’r prif gynnwys
Alan Kwan  BEng (Hons), PhD, CEng, FICE

Yr Athro Alan Kwan

BEng (Hons), PhD, CEng, FICE

Athro, Dirprwy Bennaeth yr Ysgol

Yr Ysgol Peirianneg

Trosolwyg

Mae Dr Kwan yn Athro mewn Mecaneg Strwythurol ac yn aelod o Sefydliad Peirianneg Gynaliadwy BRE yn yr Ysgol Peirianneg.

Mae gan Dr Kwan gyhoeddiadau >90 (>35 mewn cyfnodolion rhyngwladol wedi'u dyfarnu), gan gynnwys pennod yn Llawlyfr Dylunwyr Dur SCI. Ei mynegai H yw 10 (gan Scopus) gyda >200 o ddyfyniadau yn y deg cyhoeddiad hyn. O dan Google Scholar, 13 yw'r h-factor, ac mae'r 13 cyhoeddiad hyn wedi cael eu dyfynnu 400 o weithiau. Yn gyfan gwbl, mae wedi cael ei ddyfynnu 300x (Scopus) a 550x (Google-Scholar).

Ers 2010, mae Dr Kwan wedi bod yn weithgar ym maes "gwybodeg cynaliadwyedd", e.e. mae 4 allan o 6 papur cyfnodolion diweddar (ffactor effaith cyfartalog cyfnodolion o 4.38) i gyd yn y maes hwn. Mae pob un o'i bedwar grant ymchwil cyfredol (2013) (un yn dechrau Chwefror 2014, dau fel prif ymchwilydd gydag 1 cyd-ymgeisydd, a dau arall gyda 3 chyd-ymgeisydd) hefyd yn y maes hwn; mae'r grantiau hyn yn gyfanswm o £1.04M (£6.8M wrth gynnwys cyfran nad ydynt yn rhan o Gaerdydd). Cyfanswm ei bum grant cyn y rhain (yn mynd yn ôl i 2009) oedd £572k (£384k ohonynt hefyd ym maes gwybodeg cynaliadwyedd).

Mae ganddo gyfanswm o 21 o fyfyrwyr doethurol (19 wedi'u cwblhau), a dau fyfyriwr MPhil (wedi'u cwblhau). Mae hefyd wedi bod yn arholwr allanol gradd uwch ar 7 achlysur, ac ar hyn o bryd mae'n Arholwr Allanol (2015) graddau a addysgir yn sefydliadau'r DU a thramor.

Mae un o'r prosiectau KTP lle roedd Dr Kwan yn brif ymchwilydd wedi arwain at ddatblygu a masnacheiddio cynnyrch codi y gellir ei ddefnyddio ar gyfer Reid Lifting Ltd. Mae'r cynnyrch hwn wedi arwain at wobr ddwbl 'Gwobr y Frenhines am Fenter mewn Arloesi 2013', a 'Gwobr y Frenhines am Fenter mewn Masnach Ryngwladol 2013'.

Mae Dr Kwan ar Fwrdd Golygyddol tri chylchgrawn, ac un ar ddeg o gynadleddau rhyngwladol. Mae wedi cyflwyno dau ddarlithydd gwadd mewn cynadleddau rhyngwladol. Mae'n ganolwr rheolaidd ar gyfer tua deg cyfnodolyn rhyngwladol, cynghorau ymchwil y DU, a chyfnodolion eraill.

Fe'i hetholwyd i Fwrdd Cyfadran Cymdeithas Peirianneg Sifil Ewrop yn 2003, ac yna cafodd ei ailethol ddwywaith.

Cafodd Dr Kwan ei BEng (Anrh) o Sheffield (1987) a PhD o Gaergrawnt (1991), gan weithio ar strwythurau y gellir eu defnyddio.


Profiad

Gwybodeg Gynaliadwy - Telemetreg, systemau rheoli, optimeiddio, efelychu rhagfynegol, rhwydweithiau, cefnogaeth penderfyniadau amser real ar y we
systemau

Adeiladu Cynaliadwy - Dadansoddiad Llif Deunydd, gwahanu maen, adeiladu blociau pridd gwell

Strwythur y gellir ei ddefnyddio - morffoleg strwythurol, Dull Grym, stuctures plygadwy, strwythurau pantograffig, dadansoddi prestress, dadleoli
rheolaeth, mecanweithiau, kinematics

Geometrig aflinol - strwythur ffabrig, strwythur bilen, strwythur cebl, ceblau

Optimeiddio Strwythurol - Algorithmau Genetig, optimeiddio cynllun, optimeiddio siâp.

Cyhoeddiad

2023

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

  • Zhang, Y., Kwan, A. S. K. and Miles, J. J. 2008. Using generative representations for structural design. Presented at: Intelligent Computing in Engineering 2008 Conference: 15th workshop of the European Group for Intelligent Computing in Engineering (EG-ICE), Plymouth, UK, 2-4 July 2008 Presented at Rafiq, Y., de Wilde, P. and Borthwick, M. eds.Proceedings: Intelligent Computing in Engineering 2008 Conference. Plymouth: American Society of Civil Engineers (ASCE) pp. 36-45.
  • Matsunaga, N. and Kwan, A. S. K. 2008. Blended learning - low hanging fruits. Presented at: Proceedings of the 6th AECEF Symposium on Civil Engineering Education, Vilnius, Lithuania. pp. 56-66.
  • Nassehpour, S. and Kwan, A. S. K. 2008. New concepts in large deployable parabolic solid reflectors. Presented at: Proceedings of 6th AECEF Symposium on Civil Engineering Education, Vilnius, Lithuania. pp. 162-171.
  • Chen, H., Miles, J. C. and Kwan, A. S. K. 2008. CardiffGA: a new genetic algorithm framework. Presented at: 6tth International Conference on Engineering Computational Technology, Athens, Greece, 2-5 September 2008 Presented at Papadrakakis, M. and Topping, B. H. V. eds.Proceedings of 6th International Conference on Engineering Computational Technology. Kippen: Civil-Comp Press
  • Kwan, A. S. K. 2008. Displacement and force control in pin-jointed assemblies. Presented at: 9th International Conference on Computational Structures Technology, Athens, Greece, 2-5 September 2008 Presented at Topping, B. H. V. and Papadrakakis, M. eds.Proceedings of the 9th International Conference on Computational Structures Technology (Athens, Greece). Kippen: Civil-Comp Press pp. Paper 162., (10.4203/ccp.88.162)
  • Yalley, P. P. and Kwan, A. S. K. 2008. Use of waste and low energy material in building block construction. Presented at: Proceedings of the 25th Conference Passive and Low Energy Architecture, Dublin, Ireland. Vol. 128.

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

Adrannau llyfrau

Cynadleddau

Erthyglau

Ymchwil

Thema Ymchwil: Ynni a'r Amgylchedd

Contractau

TeitlPoblyn NoddiHyd Gwerth
Meithrin arferion cynaliadwyedd mewn adeiladu trwy blatfform gwybodaeth amlddisgyblaethol sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr: astudiaeth ddichonoldebRezgui Y, Miles JC, Kwan ASKCynulliad Cenedlaethol Cymru (A4B)1997320/04/2009 - 19/07/2009
Profi Maes a Modelu Rhifiadol Tyrbin LlanwStoesser T, Kwan ACwmni Ynni ailadroddus Cyf3880001/10/2013 - 30/09/2016
Llwytho mecanyddol a gollwng profion cromfachau mowntio a strwythurau T-Davit ar gyfer dyfeisiau codiPullin R, Eaton M, Holford K, Kwan AREID LIFTING LTD252214/08/2012 - 13/11/2012
KTP - Datblygu gallu Voltcom wrth ddylunio a datblygu cynnyrch strwythurau y gellir eu defnyddio'n gyflym ar gyfer amddiffyn amwynderau llinell dan-bwer gan gynnwys ffyrdd, traciau, adeiladau, llwybrau wrth ddisodli neu adeiladu llinellau pŵer o / hPullin R, Mahdi T, Kwan AKTP ar gyfer Voltcom Construction Ltd16422301/04/2015 - 30/06/2017
SCriPT: Llwyfan Gwasanaeth Adeiladu CynaliadwyRezgui Y, Miles JC, Kwan ASK, Hopfe C, Li HLlywodraeth Cynulliad Cymru (A4B)33929501/01/2010 - 30/06/2013
Rheoli ynni seiliedig ar wybodaeth ar gyfer adeiladau cyhoeddus trwy fodelu gwybodaeth holistig a delweddu 3D KNOWHOIEMRezgui Y, H Li, Kwan AY Comisiwn Ewropeaidd (FP7)28625201/09/2011 - 31/08/2014
DOETHINEB Dadansoddeg dŵr a synhwyro deallus ar gyfer rheoli galw optimeiddiedigRezgui Y, Kwan A, Li H, Mourshed M, Traeth TY Comisiwn Ewropeaidd (FP7)35268701/02/2014 - 31/01/2017
Datblygu proses drwyddedu tynnu a rhyddhau amser real ar gyfer rheoleiddio dalgylch a rheoli dŵr wedi'i optimeiddio (Wanda)Rezgui Y, Li H, Kwan ATSB drwy Cambrensis22495901/08/2013 - 31/07/2016
Echel fertigol llusgo tyrbin morol ymchwil a datblygu - dylunio a mewnbwn yn unigKwan A, Rezgui YCwmni Ynni ailadroddus Cyf496701/05/2013 - 31/07/2013
System rheoli hinsawdd dan do datblygedig Proair (PAICCS)Kwan A, Rezgui YDECC Trwy Proair Installations Ltd11998601/04/2013 - 30/03/2015
Datblygu arbenigedd a gweithdrefnau cwmni ar gyfer dylunio a all gyflymu ei ddatblygiad cynnyrch i gynnal ei gyfradd twf a phroffidioldebKwan ASK, Pullin RCodi momenta/Reid16110615/02/2010 - 14/02/2012
KESS - Ysgoloriaeth sgiliau'r economi wybodaethKwan ASK, RA Falconer,CORUS STRIP PRODUCTS LTD, SWYDDFA ARIANNU EWROPEAIDD CYMRU9980301/02/2010 - 31/01/2013
Datblygu methodoleg ac offeryn dylunio ac optimeiddio arloesol sy'n arwain y diwydiant ar gyfer dylunio a datblygu cynhyrchion strwythur uchaf trelar newyddClarkea, Eaton M, Kwan ASKLoadlok (KTP)12728901/06/2016 - 31/05/2018

Myfyrwyr dan oruchwyliaeth

Teitl
GraddStatws Myfyriwr
Llwyfan Integredig Defnyddiwr-Ganolog i Hyrwyddo Ymddygiad CynaliadwyALSULAIMAN Abdulaziz Abdullah HamadGraddedigPhd
Rheoli Diogelwch Integredig o dan Modiwleiddio Gwybodaeth Dinas - Defnyddio Systemau Rheoli Deallus ar gyfer darparu gweledigaeth lawn i wneuthurwyr penderfyniadau yn y Rheoli'r DdinasALTAMEEMI Abdulhakeem Salem AliCerryntPhd
Ymchwilio i ddylanwad Ceisiadau Systemau Gwybodaeth ar Ansawdd Gwasanaeth Electronig yn y Sector Bwrdeistrefol: Digon o dderbyn gwasanaethau e-fwrdeistrefALSULIMAN Abdulrahman Abdullah HamadGraddedigPhd
DIRGRYNIAD STRWYTHURAU CABLE-SEILIEDIGLEE Bor-MingGraddedigPhd
DOSBARTHU RHEOLI YNNI SEMANTIG YN SEILIEDIG AR GWMWL AR LEFEL ARDAL.KUSTER CorentinCerryntPhd
Hyd-Dibynnol Anffurfiad o Gadarn Cryfder UchelKANDARI FahadGraddedigMphil
Dylunio Cysyniadol a Mecanweithiau ar gyfer Strwythurau Plated Pyramidaidd FoldableKHAYYAT HassanGraddedigPhd
ALGORITHMAU ESBLYGIADOL UWCH.CHEN HuiCyflwyno traethawd ymchwilPhd
Algorithm genetig mwy realistigCHEN HuiGraddedigMphil
OPTIMEIDDIO TOPOLEG STRWYTHURAU YSGERBYDOLHAJI ABDUL AZID IshakGraddedigPhd
Modelu Ffisegol a Rhifiadol Technolegau Ynni Adnewyddadwy Morol, gyda {Articular yn canolbwyntio ar Ffrydio Llanw a Dyfeisiau Ystod y LlanwBRAMMER JamesGraddedigPhd
Dadansoddiad llif amgylcheddol a materol o sector adeiladu dur y DULEY James DavidGraddedigEngD
RHEOLI YNNI AMSER REAL A SEMANTIG AR DRAWS ADEILADAU MEWN CYFLUNIAD ARDAL.REYNOLDS, Jonathan WilliamCerryntPhd
Cais o algorithmau generol ac esblygiadol i benderfynu topoleg gan ddefnyddio estheteg bontWANG KaiGraddedigPhd
Effeithiau graddio Agregau Mân ar Gryfder a athreiddedd ConcritTHAMER KhalefaGraddedigPhd
RHEOLI AC OPTIMEIDDIO ADEILADAU WEDI'U HYMGORFFORIWENG KuiCerryntPhd
PROFI EFFEITHLONRWYDD TYRBIN LLANW MEWN AMGYLCHEDD NATURIOL HEB EI RWYSTRO.PRIEGUE Luis MolinosCerryntPhd
OPTIMIZATION COST SEILIEDIG AR BIM O ADEILADAU GWYRDD.MOHSIN MarwahCerryntPhd
Dylunio Ynni Cynaliadwy ac Isel Domestig mewn Rhanbarthau Hinsoddol PoethALDOSSARY Naief Ali RasheedGraddedigPhd
Gwell fframwaith dadansoddi llif deunydd: y tu hwnt i gyfrifeg a thuag at strategaeth. Arbenigedd - peirianneg adeiladu.ALBELWI NaifCerryntPhd
Prestress a rheolaeth anffurfiannau mewn strwythurau hyblygSAEED Najmadeen MohammedGraddedigPhd
DADANSODDIAD DEINAMIG O GREGYNEL KAABAZI Nihal Husein FouadGraddedigPhd
Defnyddio Deunyddiau Gwastraff ac Ynni Isel ar gyfer AdeiladuYALLEY Peter Paa-KofiGraddedigPhd
Gwahanu brics a morter gan ddefnyddio tonnau pwysauGREGORY RichardGraddedigPhd
Ymchwiliad i gymhwysedd Safon Passivhaus ar gyfer cyd-destun y DUMCLEOD Robert ScotGraddedigPhd
DATBLYGU DULL ASESU ADEILADAU CYNALIADWY AR GYFER AMGYLCHEDD ADEILEDIG SAUDI ARABIAALYAMI SalehGraddedigPhd
Ymchwil ar roboteg BIM.GOW SimeonCerryntMphil
Profion corfforol a Modelu Rhifiadol Tyrbin Llif Llanw Fertigol NofelHARRIES TomGraddedigPhd
Cymharu effeithiolrwydd cydweithredu wyneb yn wyneb a chyfryngu cyfrifiadurol mewn dylunioHATEM Wadhah AmerGraddedigPhd
Cymharu effeithiolrwydd cydweithredu wyneb yn wyneb a chyfryngu cyfrifiadurol mewn dylunioHATEM Wadhah AmerGraddedigPhd
Rhesymu topolegol gan ddefnyddio cynrychiolaeth genynnol ac algorithm genetigZHANG YuGraddedigPhd

Addysgu

Gwybodeg Gynaliadwy - Telemetreg, systemau rheoli, optimeiddio, efelychu rhagfynegol, rhwydweithiau, systemau cymorth penderfyniadau amser real ar y we

Adeiladu Cynaliadwy - Dadansoddiad Llif Deunydd, gwahanu maen, adeiladu blociau pridd gwell

Strwythur y gellir ei ddefnyddio - morffoleg strwythurol, Dull Grym, stuctures plygadwy, strwythurau pantograffig, dadansoddi prestress, rheoli dadleoli, mecanweithiau, cineteg

Geometrig aflinol - strwythur ffabrig, strwythur bilen, strwythur cebl, ceblau

Optimeiddio Strwythurol - Algorithmau Genetig, optimeiddio cynllun, optimeiddio siâp

Bywgraffiad

Mae gan Dr Kwan gyhoeddiadau >90 (>35 mewn cyfnodolion rhyngwladol wedi'u dyfarnu), gan gynnwys pennod yn Llawlyfr Dylunwyr Dur SCI. Ei mynegai H yw 10 (gan Scopus) gyda >200 o ddyfyniadau yn y deg cyhoeddiad hyn. O dan Google Scholar, 13 yw'r h-factor, ac mae'r 13 cyhoeddiad hyn wedi cael eu dyfynnu 400 o weithiau. Yn gyfan gwbl, mae wedi cael ei ddyfynnu 300x (Scopus) a 550x (Google-Scholar).

Ers 2010, mae Dr Kwan wedi bod yn weithgar ym maes "gwybodeg cynaliadwyedd", e.e. mae 4 allan o 6 papur cyfnodolion diweddar (ffactor effaith cyfartalog cyfnodolion o 4.38) i gyd yn y maes hwn. Mae pob un o'i bedwar grant ymchwil cyfredol (2013) (un yn dechrau Chwefror 2014, dau fel prif ymchwilydd gydag 1 cyd-ymgeisydd, a dau arall gyda 3 chyd-ymgeisydd) hefyd yn y maes hwn; mae'r grantiau hyn yn gyfanswm o £1.04M (£6.8M wrth gynnwys cyfran nad ydynt yn rhan o Gaerdydd). Cyfanswm ei bum grant cyn y rhain (yn mynd yn ôl i 2009) oedd £572k (£384k ohonynt hefyd ym maes gwybodeg cynaliadwyedd).

Mae ganddo gyfanswm o 21 o fyfyrwyr doethurol (19 wedi'u cwblhau), a dau fyfyriwr MPhil (wedi'u cwblhau). Mae hefyd wedi bod yn arholwr allanol gradd uwch ar 7 achlysur, ac ar hyn o bryd mae'n Arholwr Allanol (2015) graddau a addysgir yn sefydliadau'r DU a thramor.

Mae un o'r prosiectau KTP lle roedd Dr Kwan yn brif ymchwilydd wedi arwain at ddatblygu a masnacheiddio cynnyrch codi y gellir ei ddefnyddio ar gyfer Reid Lifting Ltd. Mae'r cynnyrch hwn wedi arwain at wobr ddwbl 'Gwobr y Frenhines am Fenter mewn Arloesi 2013', a 'Gwobr y Frenhines am Fenter mewn Masnach Ryngwladol 2013'.

Mae Dr Kwan ar Fwrdd Golygyddol tri chylchgrawn, ac un ar ddeg o gynadleddau rhyngwladol. Mae wedi cyflwyno dau ddarlithydd gwadd mewn cynadleddau rhyngwladol. Mae'n ganolwr rheolaidd ar gyfer tua deg cyfnodolyn rhyngwladol, cynghorau ymchwil y DU, a chyfnodolion eraill.

Fe'i hetholwyd i Fwrdd Cyfadran Cymdeithas Peirianneg Sifil Ewrop yn 2003, ac yna cafodd ei ailethol ddwywaith.

Cafodd Dr Kwan ei BEng (Anrh) o Sheffield (1987) a PhD o Gaergrawnt (1991), gan weithio ar strwythurau y gellir eu defnyddio.


Profiad

Gwybodeg Gynaliadwy - Telemetreg, systemau rheoli, optimeiddio, efelychu rhagfynegol, rhwydweithiau, cefnogaeth penderfyniadau amser real ar y we
systemau

Adeiladu Cynaliadwy - Dadansoddiad Llif Deunydd, gwahanu maen, adeiladu blociau pridd gwell

Strwythur y gellir ei ddefnyddio - morffoleg strwythurol, Dull Grym, stuctures plygadwy, strwythurau pantograffig, dadansoddi prestress, dadleoli
rheolaeth, mecanweithiau, kinematics

Geometrig aflinol - strwythur ffabrig, strwythur bilen, strwythur cebl, ceblau

Optimeiddio Strwythurol - Algorithmau Genetig, optimeiddio cynllun, optimeiddio siâp.

Aelodaethau proffesiynol

CEng FICE

Pwyllgorau ac adolygu

Aelod o'r Pwyllgor Gwyddonol, IASS20/21 Int Conf ar Strwythurau Gofodol 2020 (Surrey7)