Ewch i’r prif gynnwys
Sam Ladak

Dr Sam Ladak

Darllenydd
Grŵp Mater Cyddwysedig a Ffotoneg

Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth

Email
LadakS@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 70157
Campuses
Adeiladau'r Frenhines - estyniad y Gorllewin, Ystafell WX/3.06, 5 The Parade, Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 3AA
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Yn 2012, dyfarnwyd cymrodoriaeth cangellorion personol (SBP) i mi yn yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth gyda'r nod o sefydlu grŵp ymchwil ym maes nanomagneteg 3D sy'n dod i'r amlwg. Cyn hyn, roeddwn yn gymrawd ymchwil yng Ngholeg Imperial lle ymchwiliais i ddeunyddiau sbin-iâ artiffisial.

Heddiw, mae fy ngwaith yn canolbwyntio ar wneuthuriad nanostructure magnetig 3D, trwy lithogrpahy dau ffoton a chymeriad dilynol gan ddefnyddio delweddu magnetig a magnetometreg optegol. 

Dros y blynyddoedd diwethaf rwyf wedi sicrhau > £2M o gyllid allanol gan yr EPSRC ac Ymddiriedolaeth Leverhulme.

Rwy'n gweithio'n rheolaidd gydag academyddion eraill o brifysgolion blaenllaw eraill (Caerwysg, Bryste, Southampton) yn ogystal â labordai ymchwil rhyngwladol mawr (ee. IBM Zurich).

Mae rhagor o fanylion am fy labordy a'm hymchwil i'w gweld ar fy ngwefan isod:

Ladak Lab

Gellir dod o hyd i'm gwybodaeth yma

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2015

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2006

2005

2004

2003

Erthyglau

Ymchwil

Mae fy ngwaith yn canolbwyntio ar saernïo a nodweddu nanostrwythur magnetig 3D.

Dros y blynyddoedd diwethaf rwyf wedi sicrhau > £2M o gyllid allanol (EPSRC) yn ogystal â grantiau bach gan y Gymdeithas Frenhinol, Crucible Cymru a Chaerdydd. 

Rwy'n gweithio'n rheolaidd gydag academyddion eraill o brifysgolion blaenllaw eraill (Caerwysg, Bryste, Southampton) yn ogystal â labordai ymchwil rhyngwladol mawr (ee. IBM Zurich).

Mae rhagor o fanylion am fy labordy a'm hymchwil i'w gweld ar fy ngwefan isod:

http://www.ladaklab.com

Addysgu

Ar hyn o bryd rwy'n dysgu'r cwrs trydedd flwyddyn "Ffiseg Amgylcheddol" a'r cwrs bedwaredd flwyddyn "Magnetism and Superconductivity". Yn ychwanegol, rwy'n addysgu dosbarthiadau tiwtorial blwyddyn gyntaf ac yn goruchwylio nifer o brosiectau israddedig y drydedd flwyddyn / pedwaredd flwyddyn.

Bywgraffiad

Cwblheais fy PhD o Brifysgol Caerwysg yn 2006. Roedd y prosiect yn cynnwys ffugio a nodweddu cyffyrdd twnnel magnetig. Ar ôl hyn, cynhaliais flwyddyn mewn diwydiant ym maes technoleg Seagate, dylunio a phrototeipio pennau darllen magnetig.

Yn 2007 penderfynais fynd yn ôl i'r byd academaidd a chymryd swyddi ôl-ddoethurol ym Mhrifysgol Efrog ac yna Coleg Imperial lle arhosais am bedair blynedd.

Trwy gydol fy ngyrfa academaidd mae fy ymchwil wedi canolbwyntio ar ddeunyddiau magnetig ond yn fwy diweddar mae wedi canolbwyntio ar systemau nano-magnetig 3D. Dyfarnwyd cymrodoriaeth canghellor i mi a chefais fy nghyflogi fel darlithydd parhaol mewn ffiseg ym Mhrifysgol Caerdydd ym mis Tachwedd 2012.  Yn 2018 cefais fy nyrchafu yn uwch ddarlithydd ac yna i Ddarllenydd yn 2021

Anrhydeddau a dyfarniadau

Rwy'n aelod o'r Bwrdd Golygyddol ar gyfer cyfnodolyn teulu Nature Scientific Reports.

Aelodaethau proffesiynol

Sefydliad Ffiseg : Cymrawd

Meysydd goruchwyliaeth

Goruchwyliaeth gyfredol

Joseph Askey

Joseph Askey

Cydymaith Ymchwil

Arjen Van Den Berg

Arjen Van Den Berg

Cydymaith Ymchwil

Alaa Hejazi

Alaa Hejazi

Myfyriwr ymchwil